close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Реформа правової системи

код для вставкиСкачать
В моделі пропонується встановити пряму залежність між прибутками громадян країни та доходом правової системи, щоб у правозахисників був інтерес до якісного виконання своєї функції, ролі в суспільному житті. Також пропонується змінити принцип бороть
 Реформа правової системи Зміст:
Мотивація реформування правової системи - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Завдання правової системи - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 Фінансування правової системи - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Розподіл зобов'язань - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Законодавча база - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Особливості людини - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Закони - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Відношення до релігії - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Методи перевиховання - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Амністія - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Мотивація реформування правової системи
Метою реформування є приведення діяльності правової системи у відповідність Конституції, законам України та заповідям Божим. Мотивом реформування є бажання кожної людини жити в умовах, що сприяють підвищенню можливостей у задоволенні своїх потреб. Необхідність реформування обумовлена наявністю явищ, які негативно позначаються на якості життя всього суспільства, викликаних протиріччями у законодавстві. Підставою реформування є існування можливості встановлення ідеального устрою суспільства, і здібності людини удосконалювати відносини. Важливим аргументом до реформування є той факт, що Бог ніколи не пропонує те, що неможливо реалізувати, а Він увесь час спонукає людину до створення ідеальних відносин. Знаряддям реформування є зміна законодавства, що впливає на поведінку громадян. Завдання реформування - виправлення мотивів у відносинах між співгромадянами. NB. Тут і далі, всі аргументи, ідеї, підстави, мотиви, принципи і методи ґрунтуються на Конституції, законодавстві України і заповідях Живого Бога, Господа Саваофа, Ієгови, Бога Авраама, Ісака та Якова, Всемогутнього. Всі пропозиції та мотиви приведені у відповідність вченню Господа Ісуса Христа. Завдання правової системи
Так чи інакше, але між громадянами виникають сутички інтересів, що вимагають справедливого вирішення. Також існує необхідність контролю над дотриманням законів, які суспільство прийняло за основу відносин між співгромадянами. Саме для роботи з вирішення конфліктів між громадянами і для контролю над дотриманням законів країни необхідне створення і забезпечення правової системи. Саме ці два завдання є стратегічними для правників; будь-які справи правників не повинні шкодити (суперечити) цим двом панівним цілям. NB. Нині у сфері правових відносин діє декілька явищ, що негативно позначаються на якості життя суспільства, кожне з яких має свої індивідуальні причини. Щоб вирішити всі проблеми необхідно видалити багато причин, що викликають проблеми, для цього потрібне окреме спілкування. Тому не слід очікувати, що однією фразою будуть ліквідовані всі проблеми, проте, впровадження кожної обґрунтованої, випробуваної і узгодженої пропозиції буде знімати чергову проблему. Фінансування правової системи
Не буває праці без прибутку; всяка праця має бути сплачена відповідно до виконаної роботи. Гроші - це універсальний еквівалент праці, призначений для зручності обміну працею між споживачами і виробниками товарів і послуг, а також для консервації, трансформації, транспортування і концентрації праці. Працівники правової системи використовують інтелектуальний труд, результати якого впливають на виробництво товарів і послуг, тобто існує прямий, суттєвий зв'язок (закономірність) між якістю роботи правової системи і прибутком громадян країни; тобто в частці праці громадян є частка праці правників. Щоб справедливо оплатити працю правників необхідно: 1. Зафіксувати податок на прибуток, для всіх громадян країни. 2. Всі гроші, зібрані через податок на прибуток, сконцентрувати в бюджет країни. 3. Дохід бюджету країни, що складається з податку на прибуток необхідно розділити на вісім часток, і зафіксувати. 4. Одну з восьми часток необхідно законом віддати у власність правовій системі. 5. Встановити індивідуальну частку власності кожного правника в частці доходу правової системи. Це можна зробити обчисливши відсоток витрат доходу правової системи на оплату праці робітника в даний момент і зафіксувати його. Потім оплачувати працю цього робітника відчуженням даного відсотка від подальшого доходу частки правової системи в доході бюджету країни, що складається з податку на прибуток. Щоб легше було визначати частку, можна спочатку встановити долю області в доході країни, потім долю району в доході області, а потім частку працівника в доході свого підрозділу. Сума доходу від цього не зміниться, але зменшиться кількість цифр у розрахунках. 6. Послідовно ліквідувати заробляння грошей витягуванням їх з клієнтів. Щоб грамотно розпорядитися доходом колективу необхідно:
1. Дохід підрозділу розділити на чотири частки: 1) собівартість; 2) розвиток; 3) оплата праці; 4) дивіденди. 2. Частку собівартості необхідно пустити на закупівлю сировини, енергії та енергоносіїв, що йдуть на забезпечення роботи колективу. Частку розвитку пустити на фінансування проектів які підвищують результати роботи системи (премії, рекламу, будівництва, залучення нових співробітників і т.п.). 3. Оплату безпосередньої праці (тарифи) краще встановлювати радою колективу, застосувавши зворотний принцип аукціону, з метою встановлення мінімальної ціни за безпосередній труд (чергування, підготовку документів, ведення засідань тощо). Основним фінансовим стимулом праці повинні стати дивіденди, а не оплата роботи. 4. Дивіденди (залишок доходу після вирахування собівартості, розвитку та оплати праці) необхідно розділити відповідно індивідуальним часткам власності в бюджеті підрозділу. 5. Процентне співвідношення часток необхідно встановлювати силами ради колективу даного підрозділу.
Коментарі:
Застосовувана нині модель фінансування правової системи орієнтована на заробляння через продаж клієнтам своїх послуг (продажу своєї праці, положення). Орієнтування на продажу своїх послуг, на фоні влади, даної законами країни, породжує (провокує) мерзенне явище в середовищі правозахисників - корупцію. Фінансування з бюджету країни за нинішньої моделі провокує (породжує) перетягування бюджету країни за допомогою хитрого випрошування у депутатів і міністрів. Статус найманця, породжує відповідне ставлення правників до своїх обов'язків (Ін. 10:12-13). Таким чином, нинішній дохід правової системи залежить ні скільки від якості її праці, стільки від майстерності клянчити гроші у співгромадян. Застосовувана нині модель фінансування правової системи призвела до того, що нині правникам вигідно, щоб злочинність була завжди, при цьому, чим більше злочинців і чим вища ціна покарань, тим більше можливості заробити на вирішенні проблем злочинців. Всі ці тонкощі провокують перекручення мотивів поведінки правників, а потім перетворюють правників у професійних злодіїв в законі. Тому шкідливі коріння потрібно видалити, щоб виправити відносини між правниками і громадянами. Пропонована модель орієнтує правників на заробляння грошей професійним виконанням своїх функцій, і відкидає будь-яку іншу залежність, в тому числі залежність від волі громадян, що не мають відношення до правової системи. У запропонованій моделі працює закономірність: чим менше реальна злочинність, тим вищий прибуток громадян, сума податку на прибуток, частка правової системи, частка працівника. Встановлення індивідуальної частки власності кожному працівникові в доході однієї організації автоматично змінює статус співробітника зі статусу "пролетаріат" (найманець) на статус "співвласник" (рівноправний співучасник). Зміна статусу завжди супроводжується зміною ставлення людини до своєї праці. У запропонованій моделі оцінювати працю правників буде практика, яку перехитрити неможливо взагалі ніколи і жодним чином.
Розподіл зобов'язань
Грамотний розподіл зобов'язань між членами колективу - запорука успіху всього підприємства. Щоб встановити оптимальну структуру в правовій системі необхідно застосувати принцип демократичного централізму: 1. Первинний колектив нехай обере з-поміж себе лідера, на якого покладуть роботу з контролю над дотриманням плану і графіка роботи підрозділу, затвердженого радою співробітників, делегувавши йому частину своїх повноважень. 2. Вибрані лідери нехай оберуть з-поміж себе лідера, на якого покладуть роботу з контролю над дотриманням плану і графіка роботи районного підрозділу. 3. Лідери районів нехай оберуть з-поміж себе лідера області. 4. Лідери областей нехай оберуть міністра. 5. Переобрати лідера може тільки і тільки сам колектив підрозділу. 6. При виборі кандидата важливо дивитися саме на його здібності, ні які інші характеристики нехай не збивають колектив з правильного шляху. Диплом не є достатньою підставою для твердження, що людина гідна. Нинішня модель побудови піраміди управління правовою системою не витримує ніякої критики, захищати її не вдячне заняття - це точно. Перевірено. Законодавча база
Щоб правники могли ефективно виконувати свою роботу необхідно чітко визначити їх завдання, принципи та методи досягнення мети, наділити силою закону. Верховне завдання правників - це створення атмосфери, в якій неможливо було б порушувати громадські договори (закони). Для цього необхідно затвердити суспільним договором закони відносин, які б не суперечили собі, сутності людини і заповідям Живого Бога. Правова система пов'язана з роботою з людьми, тому важливо знати основні характеристики людини, щоб максимально якісно виконувати своє призначення. Особливості людини
Людина створена ідеальною істотою, яка володіє повнотою здібностей для повноцінного життя в суспільстві. Всі люди без винятків прагнуть досягнення абсолютно ідентичних стратегічних цілей: 1. Прагнуть завжди збільшувати можливості для задоволення своїх потреб, з-за цього, людина завжди повстає проти всякої перешкоди своїм можливостям. Тут є важлива особливість: при об'єднанні кількох індивідів у союз - автоматично зростають можливості кожного задовольняти свої потреби, а при виході з союзу - можливості знижуються, що негативно діє на внутрішній стан людини (мучиться душа). Цю особливість треба пояснювати всім громадянам, щоб у них була сила й додатковий мотив протистояти думкам, які штовхають на вчинки, котрі провокують розрив відносин із суспільством. 2. Прагнуть до всемогутності; 3. Триєдині, складаються з духу, душі і тіла, при цьому тіло харчується фізичної їжею, душа живиться знаннями, а дух живиться відносинами з Богом; від харчування залежить зростання і здоров'я людини. 4. Прагнуть до об'єднання з іншими особистостями на основі паритетного обміну протилежностями (через це всі люди прагнуть до справедливості; навіть ті, хто часто поводиться не справедливо) - цю особливість потрібно закладати в основу всіх законів і мотивів, тоді вони будуть мати силу. 5. Людина постійно змінюється (щосекунди); важливо сприяти людині, змінитися в кращий бік. Саме ця властивість людини, є підставою для роботи над перевихованням злочинців. NB. Словом "злочинець" тут і далі буде позначатися людина, в розумі якого діє злочинна думка.
Закони
Буде дуже сильно складно дотримуватися і захищати законодавство просочене протиріччями істині й самому собі, часто шкідливе як для окремого громадянина, так і для суспільства в цілому. Нинішнє законодавство нікуди не годиться для підтримки здорової правової атмосфери, наприклад, спроба знайти покарання адекватне злочину. У природі не існує стійкого зв'язку між мірою злочину та мірою покарання, такої закономірності не існує, Бог не встановлював. Якщо Бог коли-небудь карає, то Його зусилля спрямовано на те, щоб людина отримала силу протистояти в майбутньому думкам які штовхають на вчинення злочину, Він ніколи не робить ставку на розмір покарання, але тільки на ефект від нього. Нам треба наслідувати Бога. До речі, поклоніння ідолам, чужим богам, їх зображенням та статуям, особливо з зав'язаними очима - все це треба терміново припинити, відректися від бісів, які стоять за цими божками і більше ніколи не допускати такого невігластва. Це дуже важливо і дуже серйозно. Якщо цього не зробити, то проблеми будуть супроводжувати правників всюди. Ні з Господом Саваотом, ні з дияволом жарти жартувати не треба, навіщо нам проблеми?! Якщо акцент поставити на виправлення злочинця, а не на його покарання, то законодавство потрібно звести до доказу провини, з подальшою передачею злочинця на перевиховання; терміни і умови утримання нехай залежать від змінності злочинця і волі правників, яким суспільство доручить перевиховання. Щоб суспільству було не страшно віддавати своїх громадян в руки правозахисників, досить встановити запропоновану вище модель фінансування правової системи, модель побудови піраміди управління, і встановити відкритість процесу для суспільства і, особливо, для родичів і друзів ув'язненого. Особливу увагу законодавства потрібно направити на причини злочинності, а не на наслідки. Наприклад, безліч злочинів провокує неможливість громадянину заробити на життя чесним способом (через безробіття). Безліч злочинів відбувається через не знання законів обміну думками між людьми. Безліч злочинів відбувається через одержимості бісами. У першому випадку потрібно звернутися до представників структури управління економікою, в другому випадку - до представників системи освіти, а в третьому - до священнослужителів. Потрібно вичистити законодавство від законів, які самі провокують вчинення злочинів, або називають злочином те, що таким не є. Наприклад, через страх перед законом, злодій, здійснюючи крадіжку, змушений вбивати свідків - щоб уникнути покарання; з-за вимоги надання доказів, правники часто змушені провокувати вчинення злочину, щоб взяти на місці злочину - це верх ... не треба так більше робити ніколи взагалі. Злочини потрібно запобігати, а не провокувати. Потрібно прибрати всі дурні обмеження можливостей громадян задовольняти свої потреби, які обмежують реалізацію здібностей співгромадян. Треба пам'ятати завжди основний закон політекономії: економічна міць країни безпосередньо залежить від ступеня реалізації своїх здібностей кожним її громадянином. Обмежувати співгромадян - знижувати потужність всієї країни. Наприклад, не треба забороняти правникам брати участь у політичному житті своєї країни, по-перше - це неможливо здійснити навіть теоретично, по-друге - обмежує права правників, по-третє - не добре не довіряти тим, кому довірив захист законності. Навпаки, потрібно сприяти представникам правової системи брати участь в економічному і політичному житті своєї громади. У такому разі у них буде більше можливості виконувати свою основну роботу, і додаткові стимули до якісного виконання своїх функцій, тим більше що нова модель фінансування вже робить їх непрямими співвласниками всіх підприємств країни (вони будуть мати частку від прибутку всіх підприємств). Будь-яке необґрунтоване обмеження можливостей людини завжди викликає спротив. Якщо поставити обмежувач швидкості в місці, де це не обґрунтовано, то тим самим даний закон спровокує злочин. Нам не треба самостійно творити злочинців. Ставлення до релігії
У представників структури, покликаної докопуватися до істини, обов'язково має бути чітке ставлення до основного питання філософії. Щоб довести закон всесвітнього тяжіння, досить застосувати його на практиці, практично перевірити його вплив на фізичний світ (сам то закон помацати неможливо бо він духовний; можна лише записати його ім'я (формулу)). Щоб упевнитися в існуванні Бога досить застосувати на практиці Його закономірності (обітниці) - таких тверджень і обіцянок Бог наговорив цілу Біблію. Щоб переконатися в тому, що Ісус з Назарету нині є Владика владик, Спасителем світу, Викупителем, досить зробити те, що Він пропонує в Священному Писанні. Щоб визначити, хто і Кому підкоряється можна простежити за поведінкою людей і духів, коли вони знаходяться в присутності Господа Ісуса Христа, або за поведінкою людей в присутності послідовників Ісуса Христа. Щодо інших релігій важливо чітко зрозуміти, що двох Справжніх, всемогутніх Богів, що суперечать один одному, не може бути навіть теоретично - обов'язково один з них брехун і самозванець, який вводить людей в оману. Якщо Один говорить, що Ісус Христос є Всемогутній Бог, Викупитель світу, Син Творця неба і землі, а інший каже, що Той же Ісус не є Бог, то обов'язково хтось з цих є брехуном і боягузом. Забороняти інші вірування ніяк не можна, тому що Богу важливо, щоб людина самостійно зробила вільний вибір, не обмеженою законами волею. Господь веде з дияволом чесну боротьбу за душі людей. При цьому категорично неприпустимо сприяти поклонінню бісам. Практично марно намагатися ліквідувати заборонами і страхами перед покаранням переважну більшість шкідливих звичок, у тому числі: наркоманію, куріння, пияцтво, азартні ігри та інше. Потрібно винищувати причини які штовхають людину до придбання шкідливої залежності. Важливо, щоб виробники шкідливих товарів усвідомлювали дію своєї праці на здоров'я і життя співгромадян, а також інформували споживачів. Говорити це потрібно завжди, поки слова будуть змінювати ставлення і дії, поки винищиться явище. Віросповідання людини не повинно впливати на можливість бути частиною команди правників, впливати повинна тільки здатність людини приймати мудрі рішення. Любити мудрість, істину і знання - головні риси людини, на яку покладається завдання судити вчинки і знаходити вирішення спорів (конфліктів). Віросповідання людини не повинно впливати на ставлення до нього з боку правників, тільки вчинки і поведінка людини можуть впливати на методи впливу. Методи перевиховання
Основна причина вчинків знаходиться в розумі людини, і пов'язана вона зі знаннями, які людина визначила як істину. Істинність знання формується частим повторенням послідовності подій. Часто істина приймається вірою, якщо знання виходить від особистості, якій дана людина повністю довіряє. Авторитет і слава має сильний вплив на формування знань людини, які потім беруть участь у побудові вчинків. Сильний вплив на формування життєвих цінностей надає оточення людини (тому з місць позбавлення волі злочинці зазвичай повертаються професійними злочинцями, озлобленими на суспільство). Злочини зазвичай відбуваються, коли в розум людини проникає ворогуюча з законом думка, яку людина не змогла вигнати, і яка, оволодівши її розумом, втілила в життя свій задум. Вина людини частіше полягає саме в згоді зі злочинною думкою. Часто винуватцем злочину стає омана (знання, яке людина помилково визнала істиною). Якщо в логічний ланцюг подій (план дій) ввести помилку, то вона обов'язково перекрутить очікуваний результат. У таких випадках злочинець просто не очікував те що сталося. Карати людини за оману практично марне заняття, яке частіше приносить шкоду і зайві витрати, ніж чинить користь. Щоб перевиховати злочинця необхідно виявити в його розумі шкідливу думку і винищити її істиною. Так як ворожі думки здатні виявляти себе, захищати свої позиції в розумі злочинця, а головне не вміють мовчати, коли їх атакуєш істиною, то важливо упевнитися що омана вийшла з розуму людини. Важливо, після видалення омани наповнити розум людини істинними знаннями, які стосуються даної справи. Так як омана не здатна перебувати разом з істиною, то важливо перевірити заміну провокаційними питаннями; якщо істина вкоренилася, то людина активно, без лукавства буде захищати позиції істини, і викривати позиції омани. Професіоналів неможливо перехитрити. Повертати людини в суспільство не можна, якщо ворожа до закону думка (убивця, злодій та грабіжник) продовжує жити в розумі злочинця, тому що вона або спровокує новий злочин, або постійно буде мучити душу злочинця. Терміни ув'язнення не повинні перешкоджати перевихованню злочинця. Нема користі від утримання людини в ізоляції від суспільства, коли в його розумі вже не живуть злочинні задуми (Приповісті 28:13 хто ховає провини свої, тому не ведеться, а хто признається та кидає їх, той буде помилуваний). Навпаки, є небезпека, що від безглуздого обмеження свободи в людину проникнуть думки помсти суспільству за несправедливість і т.п. Амністія
Якщо якісно досліджувати життя кожного громадянина України, на предмет дотримання всього законодавства, і засудити по всій строгості закону, то складно буде знайти достатню кількість охорони та обслуговуючого персоналу. Замінити за один день всю вкорінену систему також нереально. Тому, необхідно паралельно і послідовно змінювати нинішню систему на запропоновану, якісно склавши план і графік реформування. У міру заміни потрібно забути всі колишні проступки (гріхи). NB. У міру реформування, зарплати правників будуть зростати, а витрати будуть знижуватися. Правники почнуть заробляти гроші не за рахунок наявності злочинності, а за рахунок відсутності злочинності. Чим якісніше будуть трудитися правники, тим нижче буде злочинність, а чим нижче злочинність, тим вище прибуток правників - все чесно і справедливо! Якщо вистачило розуму, сил і ресурсів, щоб здійснити нинішню модель правової системи, то пропоновану впровадити набагато дешевше і простіше, були б сміливі. Критика запропонованої ідеї бажана. 63601, Харківська обл., Смт. Шевченкове, вул. Піонерська, 78 / 1. Тел.: 0934590588; 0986575284. E-mail: uriydub@ukr.net 30 березня 2010 Дубовой Юрій Петрович http://pravednost.com.ua/forum/viewforum.php?f=1 http://www.invictory.org/blog/Дубовой_Юрий http://www.usw.com.ua/profiles/blog/list http://dubovoy-yuriy.livejournal.com/ http://pravednost.com.ua/forum/viewforum.php?f=1 http://www.invictory.org/blog/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9 http://dubovoy-yuriy.blogspot.com/ 
Автор
Юрий Дубовой
Документ
Категория
Исследования
Просмотров
67
Размер файла
16 Кб
Теги
укр, реформа, покарання, правовая, перевиховання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа