close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Труд навч Веремійчик Тименко

код для вставкиСкачать
Серія «Початкова школа. Мій конспект»
Заснована 2008 року
Харків
Видавнича група «Основа»
2014
УДК 37.016
ББК 74.263
Т52
Т52
Толмачова М. В.
Трудове навчання. 3 клас (за підручником І. М. Веремійчика, В. П. Тименка). — Х. : Вид. група «Основа»,
2014. — 104, [1] с. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»).
ISBN 978-617-00-2130-4.
Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки
уроків трудового навчання в 3-му класі, складені відповідно до вимог нової
навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) за підручником
І. М. Веремійчика, В. П. Тименка (К. : Видавництво «Генеза», 2013).
Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних
аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись
запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти
уроків курсу.
Для вчителів початкової школи.
УДК 37.016
ББК 74.263
Навчальне видання
Серія «Початкова школа. Мій конспект»
ТОЛМАЧОВА Марина В’ячеславівна
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ.
3 клас
(за підручником І. М. Веремійчика,
В. П. Тименка)
Головний редактор Ю. Є. Бардакова
Редактор О. В. Грабар
Відповідальний за видання Ю. М. Афанасенко
Технічний редактор О. В. Лєбєдєва
Коректор О. М. Журенко
Підписано до друку 20.05.2014. Формат 84×108/16.
Папір газет. Друк офсет. Гарнітура Шкільна.
Ум. друк. арк. 11,03. Замовлення № 14-06/16-05.
ТОВ «Видавнича група “Основа”»
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66
тел. (057) 731-96-33
е-mail: office@osnova.com.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 2911 від 25.07.2007 р.
ISBN 978-617-00-2130-4
© Толмачова М. В., 2014
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2014
Зміст
Орієнтовне календарне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Витинаєм всім на подив
Таємничий світ природи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок 1. Ознайомлення з матеріалами, інструментами та правилами безпечної праці.
Папір та його властивості. Витинанка. Загальні відомості про техніку виготовлення
витинанок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок 2. Згинання та вирізування паперу. Виготовлення листівок у техніці витинанки.
«Янголи» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Урок 3. Згинання та вирізування паперу. Виготовлення витинанки «Килимок» . . . . . . . . . . . 15
Урок 4. Мозаїка як вид декоративного мистецтва. Загальні відомості про виготовлення мозаїки
технікою торцювання. Контурне торцювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Урок 5. Виготовлення мозаїки технікою торцювання. «Знаки волі, знаки слави — наші символи
держави» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Паперові квілінг-квітки
Схожі всі на петриківки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок 6. Квілінг. Загальні відомості про техніку квілінг. Основні прийоми роботи
та послідовність виготовлення виробів технікою квілінг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок 7. Виготовлення виробів технікою квілінг. «Ходить гарбуз по городу» . . . . . . . . . . . . . 27
Урок 8. Оригамі. Виготовлення виробів технікою оригамі. Краб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок 9. Виготовлення об’ємних виробів технікою оригамі. Технічні конструкції . . . . . . . . . . 33
Урок 10. Виготовлення об’ємних виробів технікою оригамі. Білий птах . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Вабить барвами і плодом
Кольоровий світ природи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Урок 11. Засоби виразності скульптури. Робота з пластиліном. Вироби об’ємної форми.
Знайомство з рельєфом та барельєфом. «Колобок» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Урок 12. Робота з пластиліном. Вироби об’ємної форми. Виготовлення рельєфу «На дні морському» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок 13. Комбінування природних і пластичних матеріалів.
«Два півники горох молотили...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Урок 14. Комбінування природних і пластичних матеріалів. Квіткова абетка . . . . . . . . . . . . . 45
Урок 15. Екскурсія до шкільної майстерні з обробки тканини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ми — художники-митці,
Ляльок-іграшок творці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок 16. Робота з текстильними волокнами та нитками. Виготовлення ялинкових
іграшок з ниток. Рибка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок 17. Аплікація з тканини. Види та властивості тканини. Прийоми різання тканини
та особливості її з’єднання з папером. Аплікація з тканини «Коник» . . . . . . . . . . . . 53
Урок 18. Аплікація з тканини «Колобок» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3
Конструюєм світ технічний,
Незвичайний, біонічний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 19. Виготовлення об’ємних фігур із дроту. Прийоми роботи. Безпека праці.
Ланцюжок. Защіпка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 20. Виготовлення об’ємних фігур із дроту. Квітка з дроту і кольорових ниток.
Квіткова галявина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Урок 21. Бісероплетіння. Особливості виготовлення виробів із бісеру.
Матеріали для бісероплетіння. Бісерне низання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок 22. Бісероплетіння. Виготовлення ланцюжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Урок 23. Мозаїка з природних та штучних матеріалів. Солом’яний утікач . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок 24. Мозаїка з природних та штучних матеріалів. Сніговики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Твори дивні, незвичайні
Є в етнічному дизайні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Урок 25. Декорування виробів. Писанка як один із символів України.
Оздоблення великодніх яєць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Урок 26. Декорування виробів. Види декорування пасхальних яєць . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
І у будні, і у свята
Будем стіл сервірувати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок 27. Самообслуговування. Культура харчування. Правила поведінки за столом.
Сервірування святкового столу. Складання серветок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок 28. Екскурсія до шкільної майстерні з обробки тканини. Одяг і взуття.
Оздоблення одягу та взуття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Урок 29. Самообслуговування. Одяг і взуття. Оздоблення одягу та взуття.
Вишивка. Мережка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Треба розум, руки вмілі
У технічному довкіллі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок 30. Виготовлення й оздоблення виробів об’ємної форми. Виготовлення об’ємних виробів
з коробок. Казковий будиночок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок 31. Виготовлення й оздоблення виробів об’ємної форми. Виготовлення об’ємних виробів
з коробок. Виготовлення макета світлиці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Урок 32. Резервний урок. Конструювання та виготовлення ялинкових прикрас . . . . . . . . . . . 97
Урок 33. Резервний урок. Аплікація з відрізків ниток. Виготовлення вітальної листівки . . . . . . 99
Урок 34. Резервний урок. Виготовлення об’ємних виробів з коробок. Підставка для ручок
та олівців «Котик» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Урок 35. Резервний урок. Іграшки з помпонів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4
Орієнтовне календарне планування
№
з/п
Тема уроку
Витинаєм всім на подив
Таємничий світ природи
1
Ознайомлення з матеріалами, інструментами та правилами безпечної праці. Папір та його
властивості. Витинанка. Загальні відомості про техніку виготовлення витинанок
2
Згинання та вирізування паперу. Виготовлення листівок у техніці витинанки. «Янголи»
3
Згинання та вирізування паперу. Виготовлення витинанки «Килимок»
4
Мозаїка як вид декоративного мистецтва. Загальні відомості про виготовлення мозаїки технікою торцювання. Контурне торцювання
5
Виготовлення мозаїки технікою торцювання. «Знаки волі, знаки слави — наші символи держави»
Паперові квілінг-квітки
Схожі всі на петриківки
6
Квілінг. Загальні відомості про техніку квілінг. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою квілінг
7
Виготовлення виробів технікою квілінг. «Ходить гарбуз по городу»
8
Оригамі. Виготовлення виробів технікою оригамі. Краб
9
Виготовлення об’ємних виробів технікою оригамі. Технічні конструкції
10
Виготовлення об’ємних виробів технікою оригамі. Білий птах
Вабить барвами і плодом
Кольоровий світ природи
11
Засоби виразності скульптури. Робота з пластиліном. Вироби об’ємної форми. Знайомство
з рельєфом та барельєфом. «Колобок»
12
Робота з пластиліном. Вироби об’ємної форми. Виготовлення рельєфу «На дні морському»
13
Комбінування природних і пластичних матеріалів. Композиція «Два півники горох молотили...»
14
Комбінування природних і пластичних матеріалів. Квіткова абетка
15
Екскурсія до шкільної майстерні з обробки тканини
Ми — художники-митці,
Ляльок-іграшок творці
16
Робота з текстильними волокнами та нитками. Виготовлення ялинкових іграшок з ниток.
Рибка
17
Аплікація з тканини. Види та властивості тканини. Прийоми різання тканини та особливості
її з’єднання з папером. Аплікація з тканини «Коник»
18
Аплікація з тканини «Колобок»
Конструюєм світ технічний,
Незвичайний, біонічний
5
19
Виготовлення об’ємних фігур із дроту. Прийоми роботи. Безпека праці. Ланцюжок. Защіпка
20
Виготовлення об’ємних фігур із дроту. Квітка з дроту і кольорових ниток. Квіткова галявина
Дата
№
з/п
Тема уроку
21
Бісероплетіння. Особливості виготовлення виробів із бісеру. Матеріали для бісероплетіння.
Бісерне низання
22
Бісероплетіння. Виготовлення ланцюжка
23
Мозаїка з природних та штучних матеріалів. Солом’яний утікач
24
Мозаїка з природних та штучних матеріалів. Сніговики
Дата
Твори дивні, незвичайні
Є в етнічному дизайні
25
Декорування виробів. Писанка, як один із символів України. Оздоблення великодніх яєць
26
Декорування виробів. Види декорування пасхальних яєць
І у будні, і у свята
Будем стіл сервірувати
27
Самообслуговування. Культура харчування. Правила поведінки за столом. Сервірування святкового столу. Складання серветок
28
Екскурсія до шкільної майстерні з обробки тканини. Одяг і взуття. Оздоблення одягу та взуття
29
Самообслуговування. Одяг і взуття. Оздоблення одягу та взуття. Вишивка. Мережка
Треба розум, руки вмілі
У технічному довкіллі
30
Виготовлення й оздоблення виробів об’ємної форми. Виготовлення об’ємних виробів з коробок.
Казковий будиночок
31
Виготовлення й оздоблення виробів об’ємної форми. Виготовлення об’ємних виробів з коробок.
Виготовлення макета світлиці
32
Резервний урок. Конструювання та виготовлення ялинкових прикрас
33
Резервний урок. Аплікація з відрізків ниток. Виготовлення святкової листівки
34
Резервний урок. Виготовлення об’ємних виробів з коробок. Підставка для ручок та олівців
«Котик»
35
Резервний урок. Іграшки з помпонів
6
Витинаєм всім на подив
Таємничий світ природи
Урок 1. Ознайомлення з матеріалами, інструментами
та правилами безпечної праці.
Папір та його властивості. Витинанка.
Загальні відомості про техніку виготовлення витинанок
Мета: ознайомити учнів з правилами організації робочого місця, правилами безпеки
життя; продовжити ознайомлення учнів з витинанками як видом мистецтва; закріпити навички роботи з папером; розвивати творчі здібності, уяву та фантазію; виховувати охайність під час роботи, почуття прекрасного.
Обладнання: різнокольоровий папір, ножиці, клей, ілюстрації із зображенням витинанок, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Що ж, починаймо рік навчальний.
Я рада привітати вас!
Нехай натхнення та бажання
Прийдуть із вами в третій клас!
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— На уроках трудового навчання ми продовжимо ознайомлення
з матеріалами та інструментами, з правилами їх використання, з різними
художніми техніками. Згадаємо про традиційну українську витинанку та
властивості паперу.
2.Повторення правил безпечної роботи
— Кожен учень зобов’язаний знати й виконувати правила безпечної роботи
на уроках трудового навчання, а саме:
yy підготувати своє робоче місце;
yy коли вчитель звертається до всіх учнів, вони мають припинити роботу
й уважно слухати інструктаж;
yy перевірити справність інструментів, наявність матеріалів;
yy роботу розпочинати лише з дозволу вчителя;
yy не можна працювати тупим та несправним інструментом;
yy використовувати інструменти лише за призначенням;
yy користуватися прийомами роботи з інструментами, які показав учитель.
3.Розповідь учителя
— На уроках трудового навчання ми вже ознайомилися з папером. Давайте
згадаємо:
— Яким буває папір?
— Які матеріали використовували для письма до появи паперу?
— У наш час папір став універсальним матеріалом. Його використовують
не лише для видання книжок, журналів і газет. На ньому друкують листівки
7
Дата _______________________
Клас _______________________
й альбоми, малюють олівцем і аквареллю, з нього виготовляють учнівські зошити, використовують у медицині, у різних видах промисловості.
Мультимедійна презентація. Робота за підручником (с. 6–8)
— На паперовій основі, користуючись властивостями паперу, ми використовували безліч художніх технік. Згадаймо про витинанку.
Витинання — техніка обробки паперу, тканини, шкіри, що полягає
в ажурному вирізуванні за допомогою ножиць або ножа.
Витинанки виготовляють із тонкого, але міцного паперу, його складають
удвічі, учетверо, ушестеро. Після цього на утвореному трикутнику малюють
ескіз виробу і вирізують. Прорізи слід робити по краях складеного паперу,
але таким чином, щоб між окремими надрізами залишалися невеличкі перемички, інакше виріб розпадеться на окремі частини.
4. Фізкультхвилинка
Ходить качка по двору,
Зазиває дітвору:
— Швидко стали по порядку,
Розпочнем мерщій зарядку.
Покрутили головою,
Стали всі, немов до бою,
Крила вбоки розвели
Й полетіли, попливли.
Ліва, права, ліва, права —
Роблять ніжки наші вправи.
Не лінуйтесь, присідайте,
Ви здоров’ячко зміцняйте,
Щоб хвороби оминали,
Смутку й слабкості не знали.
5.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Мультимедійна презентація
— Діти, сьогодні на уроці ми ознайомимося з природними формами, які
використовують митці декоративно-прикладного мистецтва, розглянемо, що
таке орнамент, стилізація, симетрія. Уявно перенесемося на багато років тому,
у минуле, і дізнаємось, коли і де виникли перші витинанки, на які види вони
розподіляються і яким є зміст їхніх орнаментальних мотивів. Виготовимо витинанку «Дерево життя».
Інтерактивна технологія «Асоціативний кущ»
— Діти, які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово дерево? Так,
плодові дерева, фрукти, дикорослі, родовідне дерево. А наші предки вкладали
у це слово глибинний зміст. Саме тому «Дерево життя», або «Вазон», є найбільш яскравим і складним символом у декоративно-прикладному мистецтві.
Воно складається із трьох частин: верхня — символізує сферу богів, душ померлих предків, середня — життя людей і всього живого на землі, а нижня
частина — це коріння, основа і початок світу. Люди вважали, що символи
й узори є магічними оберегами від лиха, хвороб. Саме тому мотив дерева життя
можна зустріти у розписах, вишивці, ткацтві. Поступово знак дерева життя трансформувався у тризуб — національний символ України. Дуже часто дерево життя зображують у вигляді вазона або деревця із квітами у вазі або горщику, доповнюючи його зображенням птахів. А тепер кожен із вас створить
своє «Дерево життя», використовуючи різні символи:
yy спіраль — зародження нового життя і вічний рух;
yy крапка — зерно;
8
yy завиток — рослинність;
yy підкова — щастя.
— З уроку ви візьмете для себе багато цікавого та корисного. Отже, натхнення вам!
1.Продумайте сюжет композиції та кольори, у яких ви будете виконувати
свою витинанку.
2.Доберіть два аркуші паперу різного кольору. Аркуш, який буде фоном, відкладіть, інший зігніть навпіл.
3.Нанесіть ескіз малюнка. Виріжте.
4.Розгорніть папір і перевірте готовність витинанки!
Нанесіть на зворотню сторону витинанки клей, і приклейте до листка
основи.
9
2) Правила безпеки під час роботи.
1.На робочому місці дотримуй чистоти і порядку.
2.Зберігай ножиці у спеціально відведеному для цього місці.
3.Не працюй затупленими ножицями.
4.Не тримай ножиці лезами вгору.
5.Не користуйся ножицями під час ходьби класом.
6.Не заважай товаришеві, коли той вирізає деталі ножицями.
7.Передавай ножиці товаришеві кільцями вперед.
8.Під час різання тримай матеріал так, щоб лезами ножиць не поранити руку.
III.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Учитель демонструє виконані учнями роботи та допомагає проаналізувати їх.
— Яка робота сподобалася найбільше?
— Чия робота найохайніша?
— Хто припустився помилки?
V.Підсумок уроку
— Над чим ми працювали сьогодні на уроці?
— Чи сподобався вам урок?
— Яку витинанку ви робили?
— З яких елементів складалася ваша витинанка? Дайте відповідь за допомогою кросворда.
2
1
4
3
1.Хто на зиму роздягається, а на літо одягається? (Дерево)
2. Природи очі кольорові,
Завжди ми радуємо вас.
До свят дарують нас підчас. (Квіти)
3.Літом борода виростає, а взимку опадає. (Листя)
4.Без сокири та без рук, а дім будують. (Птахи)
10
Урок 2. Згинання та вирізування паперу.
Виготовлення листівок у техніці витинанки. «Янголи»
Мета: продовжити знайомити учнів з різними видами листівок; розвивати творчу уяву
під час оформлення листівок; удосконалювати навички роботи в техніці витинанки;
продовжити виховання акуратності і наполегливості під час роботи, сумлінного
ставлення до праці, дисциплінованості; розвивати ручні вміння; виховувати бажання радувати своїх рідних.
Обладнання: зразки виробів, кольоровий картон, білий папір, ножиці, лінійка, клей,
простий олівець, різні види листівок, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I. Організаційний момент
1.Привітання
Дзвоник знов сигнал нам дав:
Працювати час настав!
Тож і ви часу не гайте,
Працювати починайте.
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні ми продовжимо розмову про згинання та вирізування паперу,
ознайомимося з прийомами прикрашання листівок. За допомогою чого ми будемо прикрашати листівку, ви дізнаєтесь, якщо розгадаєте кросворд.
1
2
4
3
в
и
т
и
н
а
н
к
а
1.Два пани наділи одні штани. (Ножиці)
2.
Чорний Іван, дерев’яний каптан,
Де носом проведе, там помітку кладе. (Олівець)
3.Якщо до чогось торкнувся, потім не відірветься. (Клей)
4.
Впаде з гори — не розіб’ється,
Пусти на воду — розпливеться. (Папір)
Читання вірша Л. Глібова «Витинанка»
Немов відтворення серпанку,
З паперу вирізані всі.
Ось перед нами витинанки —
Зразки чудової краси.
11
Дата _______________________
Клас _______________________
Легкі, прозорі, мов пушинки,
Цілком нагадують вони
Серветки, зірочки, сніжинки,
Казковий витвір давнини.
Готують їх і витинають
Здебільш до Новорічних свят,
Ними ялинки прикрашають,
Панелі замків і кімнат.
Ажурні витончені стрічки
Кладуть на шафи і полички,
А ті, що мають форму кіл,
Кладуть під печиво на стіл.
Щоб їх навчитись витинати,
Для цього слід приготувати
Робочих приладів набір:
Клей, ножиці, картон, папір.
2.Вступна бесіда
— Що ви знаєте про виникнення листівок?
— Листівка — обов’язкова складова кожного подарунка, що відображає
ваші думки та побажання. Особливо — коли листівка виконана власноруч.
3.Розповідь учителя
— Раніше листівки були лише одинарними і мали прямокутну форму. Зараз
вони можуть бути і круглими, і трикутними, і розкладними, і одинарними,
і музичними. Оформлення листівок теж доволі різноманітне. З’явилися відеолистівки, які ви можете розсилати або отримувати через Інтернет. Якими б
гарними не були ці листівки, ті, що зроблені власноруч, набагато цінніші. У ці
витвори вкладається душа та настрій людини, яка їх створювала. Дизайнери
створюють листівки вручну, щоб уникнути повторення. Надають листівкам
творчого виконання та краси, щоб вони сприймалися як справжні твори мистецтва.
Оформлюючи листівку витинанкою, ми ще й укладаємо в це українські народні традиції.
Фізкультхвилинка
Сонце дивиться у ліжко,
Всі ми робимо зарядку.
Треба нам присісти й встати.
Руки простягніть вперед,
Нахиліться, підніміться
На носок, потім на п’ятку.
Всі ми робимо зарядку.
4.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Мультимедійна презентація. Робота за підручником (с. 11–12)
— Перш ніж починати роботу над створенням самої листівки, потрібно поміркувати.
Листівка може бути одинарною та подвійною. Заготовку листівки можна
зробити вертикально або горизонтально. (Демонстрування зразка.)
— Які матеріали нам необхідні для виготовлення листівки?
— З чого почнемо роботу?
— Як правильно виконати згинання картону, щоб одержати якісну заготовку?
12
1.Білий папір складаємо навпіл.
2.Від згину малюємо половину ескізу для витинанки.
3.Вирізуємо обидві сторони.
4.Розгортаємо та наклеюємо на кольоровий папір або картон. (Картон може
бути однакового розміру з витинанкою або більшим.)
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
1.На робочому місці дотримуйся чистоти і порядку.
2.Зберігай ножиці у спеціально відведеному для цього місці.
3.Не працюй затупленими ножицями.
4.Не тримай ножиці лезами вгору.
5.Не користуйся ножицями під час ходьби класом.
6.Не заважай товаришеві, коли той вирізає деталі ножицями.
7.Передавай ножиці товаришеві кільцями вперед.
8.Під час різання тримай матеріал так, щоб лезами ножиць не поранити
руку.
9.Клеєм слід користуватися так, щоб він не потрапив до очей. Брудні від
клею руки під час роботи витирай ганчіркою. Після закінчення роботи
вимий їх ретельно з милом і витри рушничком.
III.Практична робота учнів
Практична робота учнів проводиться під музичний супровід (інструментальні композиції).
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
— Подивіться, які чудові листівки ви сьогодні зробили! Усі дуже старалися, адже ви виготовляли листівки для близьких людей. Що ж нам залишилося зробити? Правильно, підписати їх.
V.Підсумок уроку
— Чи сподобалася вам листівка?
— Чого навчилися сьогодні на уроці?
— Кому ви подаруєте свою листівку?
13
Додаток до уроку 2
Коли з’явилася перша вітальна листівка
За однією з версій, перша різдвяна листівка з’явилася в Англії у 1794 р.
Художник за ім’ям Добсон у вигляді поздоровлення зі святом відправив своєму
другові картинку із зображенням сімейства навколо ялинки. Другові це сподобалося, і наступного року Добсон виготовив декілька десятків подібних карток
та розіслав їх усім своїм знайомим. А ще через декілька років знайшовся підприємець, що пустив мальовані привітальні картки у продаж. За іншою версією, вперше різдвяні листівки з’явилися в 1841 р. у вітрині книжкового магазина в Шотландії, щоправда, існує також думка, що шотландці придумали
цю версію, щоб позбавити англійців слави першовідкривачів. Цікаво, що і сьогодні різдвяні та новорічні листівки користуються найбільшою популярністю
серед усіх поштових карток.
З другої половині XІX ст. вітальні листівки почали друкувати у багатьох
європейських країнах. Їхня кількість досягла мільйонів. Спочатку на листівках найчастіше зображували немовля Христа в яслах або інші релігійні сюжети. Пізніше з’явився Санта Клаус та композиції з квітів, гілок і ялинкових
прикрас. До Росії вітальні листівки спочатку завозилися з-за кордону, переважно з Німеччини. Перші російські різдвяні листівки були випущені з добродійною метою Петербурзьким піклувальним комітетом, що видав до Різдва
1898 р. серію з десяти листівок за малюнками відомих петербурзьких художників.
З приводу появи перших радянських вітальних листівок існують деякі розбіжності. Одні джерела стверджують, що вперше вони були видані обмеженим
тиражем до Нового, 1942 року. За іншою версією, у грудні 1944 р. зі звільнених від фашизму країн Європи радянські солдати почали надсилати своїм
родичам небачені досі барвисті іноземні новорічні листівки, і партійне керівництво вирішило, що потрібно налагодити виробництво власної, «ідеологічно витриманої» продукції. Масовий випуск новорічних листівок почався
тільки у 50-х роках. На перших радянських новорічних листівках зображувалися щасливі мами з дітьми і башти Кремля, пізніше до них приєдналися Дід
Мороз і Снігуронька. А вже через деякий час промисловість випускала щонайширший асортимент листівок, які приємно радували око на вітринах газетних
кіосків, заповнених традиційно непомітною друкарською продукцією. І нехай
якість друку і яскравість фарб радянських листівок поступалися імпортним,
ці недоліки компенсувалися оригінальністю сюжетів і високим професіоналізмом художників.
14
Урок 3. Згинання та вирізування паперу.
Виготовлення витинанки «Килимок»
Мета: вдосконалювати навички роботи з папером; навчати учнів аналізувати форму,
виявляти ознаки гармонійної єдності форми та декору; розширювати знання про
побудову симетричних композицій; розвивати оригінальність мислення, фантазію
під час створення декоративних композицій, спостережливість; прищеплювати художній смак; виховувати інтерес до українського декоративно-прикладного мистецтва, повагу до історії і традицій нашого народу.
Обладнання: кольоровий папір, картон, ножиці, клей, витинанки народних майстрів,
мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Любі діти, добрий день!
Зичу праці і старання,
А ще, друзі, всім бажаю
Сил, натхнення на весь день!
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Діти, сьогодні на уроці ми ознайомимося з природними формами, які
використовують митці декоративно-прикладного мистецтва.
Уявно перенесемося на багато років тому, коли виникли витинанки, дізнаємось, на які види вони розподіляються і яким є зміст їхніх орнаментальних
мотивів. Будемо виготовляти серветки у техніці витинанки.
2.Вступна бесіда
— Що таке серветки? Де вони використовуються?
Серветка (фр. servіette) — шматок тканини або нетканого матеріалу прямокутної (рідше іншої) форми, що застосовується для видалення різних речовин
з поверхонь. Основною функцією серветки є поглинання бруду і вологи з метою
забезпечення чистоти оброблюваної поверхні.
Серветки використовуються для очищення губ або рук під час їжі. Також
служать для захисту одягу від бризок, якщо заправлена в комір або, більш елегантно, розстелена на колінах. Середній розмір 45 45 см. Традиційно білого
кольору та виготовлені з тієї самої тканини, що і скатертина.
3.Розповідь учителя
Мультимедійна презентація
— За технологічними та художніми особливостями витинанки поділяються на ажурні (зображення міститься у прорізях) і силуетні (зображення
виступає силуетом), одинарні (виготовлені із одного аркуша паперу) і складні
(з кількох аркушів паперу).
Мотиви витинанок:
yy геометричні елементи та фігури;
yy рослинні форми;
15
Дата _______________________
Клас _______________________
yy тварини та птахи;
yy людські постаті;
yy предмети.
Демонструються зразки витинанок.
Майстри витинанки: Оксана Городинська, Марія Гоцуляк, Тетяна Мороховець, Людмила Сорочинська, Юрій Кафарський (м. Могилів-Подільський),
Дмитро Власійчук (м. Хмільник), Наталя Гуляєва (с. Рахни-Лісові Шаргородського району), Лариса Шаран (с. Вінницькі Хутори Вінницького району),
Людмила Філінська, Василь Слободянюк, Ліна Концевич (м. Вінниця), заслужений майстер народної творчості України, лауреат премії ім. Катерини Білокур Віктор Наконечний (с. Клембівка Ямпіліського району).
Фізкультхвилинка
Горобцям не до науки,
Ох, давно вже терплять муки.
Затекли і ніжки, й крила,
Горобчиха зве до діла:
— Ану, славні малюки,
Стали струнко, мов грибки,
Крила вгору піднімайте,
Ними добре помахайте,
Головою покрутіть,
Ніжками потупотіть,
Навкруг себе оберніться,
Швидше, швидше, не лініться.
Стане легко і добре враз,
Відпочинете гаразд.
4.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Робота за підручником (с. 13)
1.Виберіть колір серветки та фону для неї.
Як потрібно добирати кольори?
Чому не можна єднати кольори, близькі за тоном та кольором?
2.Візьміть аркуш паперу для витинанки та зробіть з нього форму серветки,
яку ви обрали. Для чіткої форми скористайтеся лінійкою або циркулем.
3.Цю форму складіть навпіл. (Можна скласти в чотири або у вісім разів. Це
залежить від того, який зразок ви обрали для виконання.)
4.Простим олівцем промалюйте елементи витинанки.
5.За допомогою маленьких та великих ножиць виріжте малюнок.
6.Розгорніть складену частину.
7.Можна залишити серветку в такому вигляді або приклеїти її на кольорову
основу.
16
— Відомий казкар Ганс Крістіан Андерсен в одній своїй казці писав: «Коли
ми прочитаємо цю казку, станемо розумнішими, ніж були напередодні». Наслідуючи його, я хочу сказати: «Я вірю в те, що з цього уроку ви візьмете для
себе багато цікавого та корисного». Отже, натхнення вам!
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
III.Практична робота учнів
Практична робота учнів проводиться під музичний супровід (інструментальні композиції).
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Охочі учні виходять до дошки та демонструють свої роботи.
— Оцініть роботу свого товариша.
— Чи задоволені ви результатами своєї роботи?
V.Підсумок уроку
— Які нові знання ви отримали на уроці?
— З яким настроєм ви працювали?
— З роботами яких майстрів ознайомилися?
17
Додаток до уроку 22
Розповідь учителя
— Людина завжди прагнула прикрасити свій побут і свій одяг. У давні часи
люди виготовляли прикраси з доступних у той час матеріалів: ягід, насіння
рослин, камінчиків і мушель, нанизуючи їх на кінський волос та травичку.
Потім їх замінили напівкоштовні і дорогоцінні камені, а з виникненням
виробництва скла — бісер. Про те, як вперше отримали бісер, розповідає легенда.
Одного разу, в дуже далекі часи, фінікійські купці везли Середземним
морем вантаж видобутої в Африці природної соди. На нічліг вони зупинилися на піщаному березі і почали готувати собі їжу на багатті, яке обклали великими шматками соди. Уранці, розгрібаючи попіл, купці виявили чудовий
злиток, який був твердий, як камінь, горів вогнем на сонці і був чистий і прозорий, як вода. Це було скло.
Дуже скоро з’явилися скляні намиста, різні за формою і розміром. Завдяки
вдосконаленню технології виготовлення намиста з часом ставали все дрібнішими.
Дрібні круглі або злегка сплюснуті намистини з отвором для нитки почали
називати бісером.
Мультимедійна презентація
— Прикраси з бісеру присутні в національних костюмах багатьох народів.
Вироби з дрібних намистинок були відомі ще в Давньому Єгипті, Індії та до
сьогодні прикрашають одяг народів Близького і Далекого Сходу, Африки,
Індії, Американського континенту, островів Тихого океану, Європи та Азії.
У різних країнах ці вироби з бісеру називають по-різному: в Індії — хар,
в Ефіопії — чале, на Кубі — каяр, в Анголі — міссанга, в Болгарії, Румунії та
Молдові — гордан, згарди, в Литві — каролінес, в Узбекистані — зебігардан,
у Білорусі — пляценки і горлячки, в Росії — ожерелки, ланцюжки, гайтани
та... «фенечки».
За часів Київської Русі древнім ювелірам були відомі секрети виготовлення
різнобарвних емалей, які є певною категорією легкоплавкого прозорого і заглушного скла.
На території колишньої Київської держави на городищах, у курганах
і похованнях археологи знаходять безліч скляних намист, браслетів, каблучок, осколків битого посуду. Залишки майстерень із зруйнованими горнами, уламками тонкостінних судин зі скла, черепками тиглів, облитих різнокольоровими розплавами, шматків емалей і кольорових смальт, знайдені
при розкопках, свідчать про те, що наші предки знали і вміли виплавляти
кольорове скло. Розкопки доводять, що в VIII–IX ст. майстри виготовляли
намиста найрізноманітніших форм, забарвлення та художньої обробки. За
кольором, вони були зелені, фіолетові, жовті, сині, чорні, срібні і золоті.
За формою — круглі, циліндричні, переливалися на сонці всіма кольорами
веселки, видавали мелодійний дзвін при русі.
18
Урок 4. Мозаїка як вид декоративного мистецтва.
Загальні відомості про виготовлення мозаїки технікою
торцювання. Контурне торцювання
Мета: формувати знання учнів про новий вид декоративно-прикладного мистецтва —
об’ємну аплікацію з паперу, або торцювання; ознайомити з технікою торцювання;
розвивати творчу уяву, оригінальність мислення; виховувати естетичне ставлення
до навколишнього середовища.
Обладнання: гофрований кольоровий папір або кольорові серветки, простий олівець,
дерев’яні палички або стержень від ручки, картон, клей, ножиці, малюнки та зразки
мозаїки, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Будемо уважні і старанні всі.
Сядемо рівненько на місця свої.
Усі сідайте тихо, діти.
Домовляймось — не шуміти,
Руку гарно підіймати,
На уроці не дрімати,
А знання мерщій хапати —
Щоб не було нам мороки.
Всі готові до уроку?
Тож, гаразд. Часу не гаймо
І урок наш починаймо.
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ми ознайомимося з таким видом декоративного мистецтва, як мозаїка, та з однією з технік виконання мозаїки — торцюванням.
2.Вступна бесіда
— Як ви вважаєте, що таке мозаїка?
Мозаїка (фр. mosaіque, італ. mosaіko, лат. musіvum, буквально — присвячене музам; грец.
— муза) — зображення чи візерунок, виконані з кольорових каменів, смальти, керамічних плиток, шпону та інших матеріалів.
На дошці демонструються різні зразки мозаїки.
Мультимедійна презентація
3.Розповідь учителя
— Аплікація з паперу знайома всім ще з дитинства. Сьогодні ви дізнаєтесь,
що таке об’ємна аплікація з паперу, або торцювання.
Поробки з кольорового паперу можуть приваблювати не тільки дітей, але
й дорослих. До того ж папір у наш час є найдоступнішим матеріалом.
Робота за підручником (с. 15–17)
Торцювання — це мистецтво виготовлення поробок з паперових квадратиків. Щоб втілити свою фантазію у цій техніці, вам не потрібні складні матеріали та інструменти, стануть у пригоді ваша фантазія, творчість та терпіння.
19
Дата _______________________
Клас _______________________
Фізкультхвилинка
Горобцям не до науки,
Ох, давно вже терплять муки.
Затекли і ніжки, й крила,
Горобчиха зве до діла:
— Ану, славні малюки,
Стали струнко, мов грибки,
Крила вгору піднімайте,
Ними добре помахайте,
Головою покрутіть,
Ніжками потупотіть,
Навкруг себе оберніться,
Швидше, швидше, не лініться.
Стане легко і добре враз,
Відпочинете гаразд.
4.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
— Для роботи вам знадобиться кольоровий гофрований папір або серветки,
стержень від кулькової ручки, клей та ескіз малюнка (сонечко). Торцювання
може виконуватися по контуру (однорядове) та по всій площі ескізу (об’ємне
торцювання).
— Сьогодні ми будемо робити торцювання по контуру. (Зразки — на дошці
або на екрані.)
1.Намалюйте на картоні або на альбомному аркуші ескіз вашого малюнка.
2.Кольоровий папір наріжте маленькими квадратиками зі сторонами завдовжки 1 см.
3.Нанесіть клей на контур вашого малюнка.
4.Поставте на квадратик паперу кінець стержня від шарикової ручки.
5.Зімкніть квадратик та прокрутіть стержень на пальці.
6.У результаті вийде паперова трубочка.
7.Поставте цю трубочку разом зі стержнем на проклеяний контур малюнка.
8.Легенько натисніть на стержень на папері, витягніть його.
9.Таким самим чином приклейте всі шматочки по контуру, один поряд
з іншим.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
III.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Учитель організує виставку дитячих робіт.
— Які роботи вам сподобалися та чому?
V.Підсумок уроку
— Що нового ви сьогодні дізналися?
— Що таке мозаїка?
— З якою технікою ви ознайомилися на уроці?
— Чи сподобалося вам працювати?
20
Урок 5. Виготовлення мозаїки технікою торцювання.
«Знаки волі, знаки слави — наші символи держави»
Мета: формувати навички роботи з папером у техніці торцювання; поглибити знання
учнів про декоративне мистецтво, мозаїку, складання декоративних композицій;
розвивати художньо-творчу уяву, оригінальне творче мислення, охайність та взаємодопомогу; збагачувати духовний світ дітей, виховувати бережливе ставлення до
паперу, розуміння необхідності економного використання матеріалів.
Обладнання: гофрований кольоровий папір або кольорові серветки, простий олівець,
дерев’яні палички або стержень від ручки, картон, клей, ножиці, малюнки та зразки
різних видів мозаїки, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Учитель
Любі діти, добрий день!
Зичу праці і старання,
А ще, друзі, всім бажаю
Сил, натхнення на весь день!
Діти
Добрий день! Добрий день!
Дякуємо за побажання,
На урок беремо з собою
Знання, вміння, навички й старання.
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати з папером у техніці торцювання.
2.Вступна бесіда
Мультимедійна презентація
— Розглянемо зразки різних видів мозаїки.
— Згадаймо: торцювання може бути по контуру (однорядове) та по всій площині (об’ємне торцювання).
Минулого уроку ми виконували торцювання по контуру, а сьогодні зробимо об’ємне торцювання.
Фізкультхвилинка
3.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Робота за підручником (с. 17–18)
— Згадайте, що для мозаїки потрібно зробити попередній ескіз.
Символами нашої держави є прапор, герб і гімн. Отже, виготовимо зображення Державного Прапора України у техніці суцільного мозаїчного торцювання.
1.Намалюйте на картоні або на альбомному аркуші ескіз вашого малюнка.
21
Дата _______________________
Клас _______________________
2.Кольоровий папір наріжте маленькими квадратиками зі стороною завдовжки 1 см.
3.Нанесіть клей на необхідну частину малюнка.
4.Поставте на квадратик паперу кінець стержня від шарикової ручки.
5.Зімкніть квадратик та прокрутіть стержень на пальці.
6.У результаті вийде паперова трубочка.
7.Поставте цю трубочку разом зі стержнем на проклеєну частину малюнка.
8.Легенько притисніть стержень до паперу, витягніть його.
9.Таким самим чином приклейте всі шматочки на ескіз, один поряд з іншим,
заповнюючи кожний колір окремо. Таким самим чином можна заповнити
і фон малюнка. Мозаїка буде схожою на маленький пухнастий килимок.
10.У результаті аналогічних дій заповніть увесь малюнок, не залишаючи порожніх місць.
Роботу можна виконувати в парах.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
III.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Після закінчення творчої роботи учні на імпровізовану вітрину виставляють свої вироби. Оцінюють роботи, враховуючи декорування відповідно до
створюваного образу, співвідношення кольорів та охайність.
V.Підсумок уроку
— Чи сподобалося вам працювати у техніці торцювання?
— Де можна використовувати роботи, виготовлені в цій техніці?
— Чи навчите ви цієї техніки своїх близьких та рідних?
— Які матеріали можна ще використовувати в цій техніці?
Додаток до уроку 6
Історія появи квілінгу
Хоча достовірно історія походження квілінгу невідома, вважають, що він
з’явився одразу після винайдення паперу, в Китаї у 105 р. н. е. Інші джерела
стверджують, що квілінг практикувався у Давньому Єгипті. Одне можна сказати напевно — квілінг має дуже багату історію.
Уважають, що у 300–400-ті рр. срібні та золоті дротики були закручені
навколо стовпів та ваз, гарні ювелірні вироби виготовлялися саме за допомогою техніки квілінг. До 1200 р. це захоплення було дуже популярним. Головним матеріалом був метал, тож коли він став недоступним для мирянина,
змінився на папір. Уперше квілінг документально згаданий у 1200-х, але фактично почав використовуватись у 1500–1600-ті рр. французькими та італійськими черницями. Вони використовували рвані шматочки бібельдруку (особливо тонкий непрозорий папір) та гусяче пір’я, щоб прикрасити релігійні догмати та картини. Саме використання гусячого пір’я породило термін quіllіng.
Починаючи з кінця 1600-х рр. квілінг став досить популярним захопленням у Європі та Англії серед молодих дам. У школах дівчата вивчали
квілінг разом із вишивкою. Приклади таких робіт усе ще існують із назвою
школи та ім’ям учениці на звороті.
Квілінг ніколи не був розвагою у вільний час для жінок робочого класу.
І лише дами вищого класу мали час на квілінг, не маючи потреби у роботі,
доки підходящий наречений не зробить їм пропозицію. Цю техніку використовували для прикрашання та декорування меблів, ваз, підставок, кошиків,
скарбничок та ін. Тільки багаті люди могли дозволити собі придбати матеріали
для квілінгу.
22
Паперові квілінг-квітки
Схожі всі на петриківки
Урок 6. Квілінг. Загальні відомості про техніку квілінг.
Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення
виробів технікою квілінг
Мета: навчити учнів працювати у техніці квілінг, виготовляти вироби з паперу; поглиблювати розуміння поняття «композиція»; розвивати творчість, уяву, фантазію, почуття прекрасного; виховувати естетичний смак, любов до природи, бажання бути
для неї мудрим другом; прищеплювати навички охайного виконання виробу.
Обладнання: папір для квілінгу, гачки для квілінгу (зубочистки), клей ПВА, пінцет, ножиці, зразки готових робіт, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I. Організаційний момент
1.Привітання
Дзвоник всім нам дав наказ:
До роботи швидше в клас!
Біля парти станемо чемно —
Плине час хай недаремно.
Будемо уважні і старанні всі,
Сядемо рівненько на місця свої.
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні ми завітаємо до майстерні. Погляньте на ці витвори мистецтва.
Чим вони вам подобаються? На уроці ми познайомимось з цією технікою, яка
називається квілінг.
2.Вступна бесіда
Робота за підручником (с. 24–25)
Квілінг (англ. Quіllіng — рюші; походить від слова quіll — пташине перо,
гофрування, паперокручення) — мистецтво виготовлення плоских або об’ємних
композицій зі скручених у спіралі смужок паперу.
Уважають, що мистецтво виникло у середньовічній Європі (за іншими відомостями, на Близькому Сході та в Стародавньому Єгипті), де монахині створювали медальйони, обрамлення для ікон та обкладинки для книжок, закручуючи на кінчик пташиного пера паперові смужки з позолоченими краями.
Зблизька ці мініатюрні паперові шедеври створювали повну ілюзію того, що
вони виготовлені з тоненьких золотих смужок.
Техніка квілінг відома людству ще з XV ст., у той час її вважали справжнім
мистецтвом, а в XІX ст. вона стала дорогою розвагою для придворних дам (і чи
не єдиним способом рукоділля), так як папір, особливо кольоровий і високої
якості, був дуже дорогим матеріалом. На жаль, папір — недовговічний матеріал, і досьогодні мало що від середньовічних шедеврів збереглося.
Більшу частину XX ст. техніка була забута. І тільки в кінці минулого століття квілінг відвоював заслужене визнання, перетворившись на повноцінне
мистецтво. (Див. додаток на с. 22.)
23
Дата _______________________
Клас _______________________
3.Розповідь учителя
Робота за підручником (с. 26)
Інструменти для квілінгу
— Інструменти для квілінгу бувають різні. Проте для виконання робіт
у техніці паперокручення спеціальні інструменти мати не обов’язково.
yy Шило.
У Європі для скручування смужок паперу використовують пластмасову чи
металеву паличку з розщепленим кінцем. Проте можна використовувати і звичайне шило з діаметром приблизно 1 мм. Також можна виготовити прилад для
скручування паперу самостійно за допомогою голки з підрізаним вушком та
дерев’яної ручки. Ці засоби використовуються для виготовлення паперових
спіралей.
yy Пінцет.
Кінці пінцету повинні бути гострими, точно суміщеними для виконання
робіт високої точності. Пінцет має бути зручним для вашої руки та забезпечувати надійне захоплення паперу.
yy Ножиці.
Ножиці мають бути достатньо загострені для максимально точного нарізування бахроми.
yy Клей.
Клей має достатньо швидко засихати і не залишати слідів.
yy Папір для квілінгу.
Готові нарізані смужки паперу різного кольору можна купити у спеціалізованих магазинах або виготовити самотужки за допомогою ножиць, олівця
та лінійки. Стандартна ширина смужки приблизно 3–7 мм. Папір має бути пофарбований таким чином, щоб обидві сторони і зріз мали однаковий колір.
Можна використати кольоровий папір для принтера.
Фізкультхвилинка
Дружать в нашій групі
Хлопчики й дівчатка.
Дружать в нас на ручках
Пальчики-малятка.
Один, два, три, чотири, п’ять —
Вийшли пальці погулять.
Разом пальчики всі друзі —
Плещуть у долоні.
4.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Мультимедійна презентація. Робота за підручником (с. 27)
Виконання ажурного елемента
1.За допомогою вістря шила закрутіть щільну котушку.
2.Обережно розсовуючи пальці, розкрутіть котушку до потрібного розміру.
Закручуйте смужку щільно, але не туго. Якщо ви перестараєтеся, ваша паперова спіраль не зможе розкрутитися до потрібного діаметра.
3.Стискаючи спіральну котушку пальцями, надайте їй потрібної форми.
4.Тепер розпустіть заготовку, щоб вийшло кільце із закрученою спіраллю.
Його діаметр має бути 12–14 мм. Інколи для цього достатньо просто відпустити заготовку. Якщо ж вона була скручена дуже щільно, то слід легко
стиснути її пальцями, щоб розкрилася. Кінчик підклеїти маленькою
краплею клею ПВА.
24
Назва
форми
Форма
Опис виконання
Крапля
Втягни середину спіралі в один бік,
а з іншого боку стисни декілька шарів, щоб
вийшов гострий кінець
Око
Стисни спіраль з обох боків одночасно
Квадрат
Зроби форму «Око». Поверни вертикально
і стисни з боків ще раз
Ромб
Зроби форму «квадрат» і трішечки витягни
Трикутник
Зроби «крапельку». Візьми за кут і розплющ
основу трикутника
Стріла
Зроби «трикутник» і кінцем указівного пальця
втисни всередину центр короткої сторони
Півмісяць
Зроби форму «око», але вигни її, защіпни
куточки не один навпроти одного,
а зміщуючи їх
Коло
Накручена основа спиралі
25
— З цих елементів можна скласти квіти за вашим бажанням.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
— Як ми маємо працювати с ножицями?
Правила користування шилом
1.Користуйся шилом з коротким вістрям.
2.Використовуй шило лише за призначенням.
3.Не проколюй шилом твердих предметів з гладкою поверхнею.
— Як правильно користуватися клеєм?
III.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Учитель організовує виставку дитячих робіт.
V.Підсумок уроку
— Чи сподобалася вам наша майстерня?
— З якою декоративною технікою ви ознайомилися сьогодні?
— Що таке квілінг?
26
Урок 7. Виготовлення виробів технікою квілінг.
«Ходить гарбуз по городу»
Мета: поглиблювати знання учнів щодо складання декоративних композицій; удосконалювати навички виконання аплікацій у техніці квілінг; розвивати художньотворчу уяву, оригінальне творче мислення, охайність під час роботи; збагачувати
духовний світ учнів.
Обладнання: папір для квілінгу, гачки для квілінгу (зубочистки), клей ПВА, пінцет, ножиці, зразки готових робіт, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати у техніці квілінг, а саме —
виготовляти різноманітні осінні композиції з елементів, з якими ознайомилися минулого уроку.
2.Вступна бесіда
— Кожна пора року, наче талановита художниця, розмальовує кущі, дерева, квіти, усе навколо. Кожної пори можна побачити багато незвичайного
і дивовижного, слід лише бути спостережливим і вміти фантазувати. На кожному кроці можна зустріти чарівні витвори природи!
Мультимедійна презентація
yy У садках, гаях блукає,
Жовті шати одягає.
Золотисту стелить постіль —
Жде сестрицю білу в гості. (Осінь)
Учитель звертає увагу учнів на ознаки осені.
3.Інсценізація української народної пісні «Ходить гарбуз по городу...»
4.Актуалізація знань
— Що таке квілінг?
Квілінг (паперокручення) — техніка, історія якої налічує вже понад
500 років. Зараз цей вид творчості стає дуже популярним у нашій країні. Вироби дійсно нагадують філігрань, тільки замість металевого дроту використовуються тонкі смужки паперу. Скрутивши їх у спіраль і надавши потрібної
форми, можна виготовити витончені картини, ошатні вітальні листівки, оригінальні настінні панно і навіть об’ємні композиції.
Фізкультхвилинка
5.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Робота за підручником (с. 28–31)
— Спочатку зробимо гарбуза, використовуючи малюнок та інструкцію.
27
Дата _______________________
Клас _______________________
Тулуб
1.Смужку завдовжки 30 см закрутіть у спіраль та розпустіть у колі на лінійці
діаметром 24 мм.
2.Дві смужки завдовжки 30 см закрутіть у спіраль та розпустіть у колі діаметром 26 мм.
3.Дві смужки завдовжки 30 см закрутіть у спіраль та розпустіть у колі діаметром 30 мм.
4.Дві смужки завдовжки 40 см закрутіть у спіраль та розпустіть у колі діаметром 34 мм; 2 смужки завдовжки 15 см закрутіть у спіраль та розпустіть
у колі діаметром 18 мм.
5.Надайте елементам потрібної форми та приклейте до середньої деталі з двох
боків послідовно, як показано на малюнках.
Очі
3 см білої смужки та 3 см чорної смужки склейте послідовно, закрутіть
у тужаву спіраль. Кінчик приклейте. Брови виріжте з паперу.
Капелюх
Смужку завдовжки 20 см розпустіть у колі на лінійці діаметром 16 мм. Надайте деталі потрібної форми.
Вуса
Смужку завдовжки 10 см складіть навпіл, кінці закрутіть у протилежні
боки.
— А тепер виготовимо його родичку — квасолю.
Зерна
Закрутіть у тужаву спіраль смужки: завдовжки 15 см — 4 шт., 10 см —
2 шт., 8 см — 1 шт. Склейте їх між собою та двічі обгорніть смужкою.
Волосся
Смужку завдовжки 12 см розріжте вздовж та закрутіть на паличку.
Ноги
Смужку завдовжки 10 см закрутіть та розпустіть у колі на лінійці діаметром 12 мм; смужку завдовжки 14 см закрутіть та розпустіть у колі на лінійці
діаметром 16 мм.
Решту героїв цієї казки виготовлятимемо за малюнками підручника.
— Згадаймо елементи квілінгу (робота за таблицею, див. урок 6).
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
III.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Підбиття підсумків. Демонстрування дитячих робіт. Оформлення виставки.
V.Підсумок уроку
Ось і уроку кінець!
Хто працював — той молодець!
Всі дружні й активні були увесь час.
Хороші оцінки чекають в щоденниках вас!
28
Урок 8. Оригамі. Виготовлення виробів
технікою оригамі. Краб
Мета: продовжити вивчення основ техніки оригамі; навчати виготовляти учнів гілку
горобини з використанням техніки оригамі; закріпити вміння складати папір та
створювати композиції на аркуші; розвивати навички роботи з папером, дрібну моторику рук; виховувати позитивні емоції й почуття у процесі пізнавальної діяльності.
Обладнання: кольоровий папір (бажано — з обох сторін), ножиці, простий олівець,
клей, зразки композицій, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Дзвоник всім нам дав наказ:
До роботи швидше в клас!
Біля парти станемо чемно —
Плине час хай недаремно.
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ми згадаємо, що таке оригамі, та будемо працювати,
використовуючи цю техніку.
КРАБ
Краб живе в ріці холодній,
Прісноводний і голодний.
Сів під камінь у кутку —
Поруч мухи у танку.
Зворухнув ледь-ледь клешнею —
Вже летять... без однієї.
Краб сидить, не йде нікуди —
Може, знов вечеря буде?
С. Кац
2.Вступна бесіда
Мультимедійна презентація
Краби (brachyura) — рід десятиногих ракоподібних, у переважної більшості яких задня частина тіла («хвіст») дуже вкорочена, через що вони отримали наукову назву (грец. brachy — короткий, ura — хвіст). Це тварини,
в яких черевце повністю сховане під головогрудьми. Зазвичай краби мають
дуже товстий зовнішній скелет та пару клешень. Розповсюджені в усіх океанах, також існує багато прісноводних та сухопутних крабів, особливо у тропіках. Розміри крабів доволі різняться: так, краб-горох сягає лише кількох міліметрів завширшки, тоді як розмах кінцівок японського краба-павука може
становити чотири метри.
У крабів п’ять пар ніг, перша з яких перетворилася на клешні і не бере
участі у пересуванні.
Краби — всеїдні. Живляться переважно водоростями, але за нагоди
різні види крабів можуть поїдати також молюсків, червів, інших ракоподібних.
29
Дата _______________________
Клас _______________________
3.Розповідь учителя
— Слово оригамі — японського походження, і складається з двох слів:
ори — складати і гамі — папір.
Це засіб створення і конструювання з паперового квадрата, круга, прямокутника різноманітних виробів, іграшок і аплікацій.
Мультимедійна презентація
— Для складання оригамі використовуються малюнки та схеми.
Пропоную згадати умовні позначення, що використовуються на цих
схемах. (Малюнки — на дошці або на екрані.)
Умовні позначення, які найчастіше використовуються
у техніці оригамі
центральна лінія
центр
знак єднання (складання)
триматися пальцями за вказане місце
розріз, надріз
надрізати, відрізати
лінія згину
увігнути і натиснути
зігнути на себе
перевернути на інший бік
загинати зверху (на роботу)
загинати вниз (під роботу)
місто з’єднання
1, 2, 3, 4, 5
нумерація з’єднання
вказівник напрямку
розкрити
повернути
зігнути і розігнути
зігнути складкою
Фізкультхвилинка
Станемо дружно на зарядку,
Всі шикуйтесь по порядку.
Руки вгору, руки вниз,
У землі ми огреблись.
Круть наліво, круть направо,
Роблять дітки різні вправи,
Біг на місці починайте,
30
Біль і слабкість проганяйте.
Вчитель їм дає урок,
Роблять дружно крок до кроку,
Ручки ставлять по порядку,
Люблять дітоньки зарядку.
Вчитель вправам тим радіє,
Вчити діточок він вміє.
4.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Робота за підручником (с. 33)
— Виготовте крабиків у техніці оригамі за малюнками на дошці або в підручнику, придумайте для них казковий сюжет.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
— Пригадайте основні правила роботи з папером.
1.Розклади зручно всі матеріали й інструменти на робочому місці.
2.Якщо працюєш за малюнками, розмісти їх перед очима.
3.Перш ніж прогладити лінію згину, переконайся, що куточки і краї паперу
збігаються один з одним.
4.Спочатку натисни пальцями на середині лінії згину, а потім розгладжуй її
від середини до країв.
5.Готові паперові фігурки зберігай у спеціальній папці або коробочці.
III.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Оформлення дитячої виставки.
— Подивіться на нашу виставку.
— Ви дуже постаралися! Чия робота вам сподобалась найбільше? Чому?
V.Підсумок уроку
— Чи сподобався вам урок?
— Про що нове дізналися на уроці?
— Чого навчилися?
Додаток до уроку 8
Історія оригамі
Історія виникнення оригамі нерозривно пов’язана з появою в Японії паперу. Незважаючи на сувору заборону вивезення технології виготовлення
паперу із Китаю, де він був винайдений, у VІІ ст. кочовий буддійський монах
Дан-Хо, про якого сучасники говорили, що він вміє робити «папір і туш»,
дістався Японії і передав таємницю виготовлення паперу. Як стверджують
«Японські хроніки», це відбулося у 610 р. нашого століття.
Оригамі в Японії бере свій початок від періоду Хейан (ІX–XІІ ст.). У той
час папір, виготовлений вручну, був дорогим і дуже цінним матеріалом, використовували його лише в особливих випадках. Але, незважаючи на те, що
папір був винайдений у Китаї, а не в Японії, саме остання і стала батьківщиною мистецтва складання з паперу — оригамі.
Вироби зі складеного паперу слугували переважно предметами релігійного культу, наприклад, коробочки санбо, що до них укладали шматочки риби
й овочів, підносилися як жертвоприношення у храмах.
31
У періоди Камакура (XІІІ–XІV ст.) і Муроматі (XІV–XVІ ст.) оригамі вийшло за межі храмів. Аристократи, монахи, представлені при дворі, і придворні імператорського двору мали вміти складати оригамі.
Так, записки складалися у вигляді метеликів, журавлів, квітів тощо. Вони
були символом дружби або доброго побажання. Уміння складати фігурки оригамі стало ознакою доброї освіти і вишуканих манер. Поступово оригамі з церемоніального мистецтва перетворилося на цікаве дозвілля.
А в XVІІІ ст. були винайдені традиційні нині фігурки (тварини, риби). Тоді ж
стародавній символ — журавель — перетворився на одну з найвідоміших фігурок оригамі. Паперовий журавлик став побажанням щастя і довголіття, своєрідним символом Країни сонця, що сходить.
У другій половині XІX ст. і європейці також ознайомилися з класичними
фігурками оригамі, хоча деякі із них, виконані в техніці оригамі, були винайдені незалежно від японців у Іспанії.
Справжня революція в оригамі належить до періоду закінчення Другої світової війни. Цьому, безумовно, сприяв усесвітньовідомий майстер оригамі —
Акіра Йошизава, що відіграв у історії оригамі провідну роль. Він не лише винайшов сотні нових фігур, не лише довів, що мистецтво оригамі може бути
авторським, а й посприяв найширшому розповсюдженню оригамі, створив
систему нескладних умовних знаків.
Додаток до уроку 20
ЧИЇ КВІТИ НАЙКРАЩІ?
Одного разу засперечалися пори року — чиї квіти найгарніші? Тупнула
чобітком Весна — і де сніг лежав, струмки задзюрчали. Зазеленіла травиця.
Земля вкрилася підсніжниками, пролісками, анемонами, нарцисами...
— Мої квіти — найкращі,— мовила Весна.
— Ні,— заперечило Літо.
Змахнуло сонячним капелюшком — і враз заквітчало ліс і поле. З духмяної
конюшини збирає солодкий сік джміль. У гаях, на долах і на луках побачиш
волошку, материнку, іван-чай. Ніжно визирають з трави зірочки гвоздики.
Щедрі барви літа! Аж холодом від заздрощів війнула Осінь, і зблякли килими
Літа.
— Мої квіти не гірші,— так сказала Осінь і повела багряним рукавом.
Зацвіли верес, цикорій, гусячі лапки. Удруге кульбаба і конюшина розквітли...
А що ж Зима? Засипала снігом і ліс, і луки, і поле. Білим мереживом дороги й дахи вкрила. Її квіти живуть за склом оранжереї: цикламени, бегонія,
орхідеї.
Зимові квіти живуть лише в приміщеннях — разом з людьми, а також
в оранжереях — у добре освітлених і теплих приміщеннях. Навіть ті квіти, які
малює на вікнах мороз, заглядають до людських осель.
Зимові квіти дуже гарні, хоча майже не пахнуть. Проте, коли надворі заметіль, а земля спочиває під сніговою ковдрою, ці квіти нагадують, що зима
обов’язково скінчиться.
Особливо гарні серед зимових квітів троянда, фрезія, калли, нарциси, гвоздика, гіацинт...
Б. Вовк
32
Урок 9. Виготовлення об’ємних виробів технікою оригамі.
Технічні конструкції
Мета: вдосконалювати навички роботи у техніці оригамі; навчати учнів виготовляти
технічні конструкції; розвивати творчі здібності, уяву, увагу; виховувати охайність
під час роботи, працьовитість, любов до навколишнього середовища.
Обладнання: набір кольорового паперу для оригамі, ножиці, ілюстрації із зображенням технічних конструкцій, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Усі сідайте тихо, діти.
Домовляймось — не шуміти,
Руку гарно підіймати,
На уроці не дрімати,
А знання мерщій хапати —
Щоб не було нам мороки.
Всі готові до уроку?
Тож, гаразд. Часу не гаймо
І урок наш починаймо.
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ми будемо конструювати у техніці оригамі прості технічні форми — хлопавку та парашут.
yy Парасолька я вся біла, біла.
Я велика та дуже смілива.
По повітрю я літала,
С хмарок я людей знімала. (Парашут)
2.Розповідь учителя
Парашут (фр. parachute, від італ. para — відвертай і фр. chute — падіння) — пристрій, який використовує опір повітря для зменшення швидкості
руху і застосовується для безпечного спуску в повітрі зі значної висоти людини
та вантажів, для гальмування наземного руху об’єктів (літаків, автомобілів
тощо).
Ідея парашута з’явилася задовго до польоту першої повітряної кулі, не
кажучи вже про літак. Проте термін «парашут» прийшов у техніку значно
пізніше за народження ідеї.
Із старовинних переказів, легенд та розповідей мандрівників середньовіччя відомо про використання людьми пристроїв, що нагадують парасольки,
для стрибків з башт і обривів. Жителі Китаю, Африки і Південно-Східної
Азії ще з давніх-давен добре знали про гальмувальні властивості увігнутих поверхонь. Демонстрації стрибків з парасольками влаштовувалися на святкуваннях і циркових показах.
Фізкультхвилинка
Дужі льотчики до нас
Завітали в третій клас.
33
Дата _______________________
Клас _______________________
Працювали — і стомились,
Й відпочити попросились.
Вийдем з ними ми з-за парт
Й розпочнемо веселі старти.
Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись.
Руки вгору, руки в боки
І зроби чотири кроки.
Наші пальчики струсили
І донизу опустили.
3.Демонстрування та аналіз зразка
Інструктаж учителя
Робота за підручником (с. 33–36)
— Існують два основних типи парашуту за формою купола:
yy парашут з круглим куполом (круглий парашут);
yy парашут з прямокутним (або еліптичним) куполом (парашут-крило).
Можна все конструювати
З прямокутника й квадрата!
Хлоповка
— Розгляньте малюнки.
1.Складіть папір за лініями згину.
2.Візьміть за гострий кінець хлопавки. Підніміть вгору і різко опустіть.
Парашут
— Виготовте з квадратного аркуша паперу парашут круглої або квадратної
форми (за вибором).
Розгляньте малюнки.
1.Зігніть аркуш навпіл, учетверо, потім удвічі складіть на кут. Ножицями
заокругліть кінець заготовки.
2.Розгорніть купол і знову складіть. Приклейте до нього кінці ниток за допомогою клаптиків паперу.
3.Сформуйте з пластиліну кульку і закріпіть у ній вільні кінці ниток-строп.
Квадратний парашут
— Розгляньте малюнки.
1.Зігніть кути. Зробіть дірочки.
2.Прив’яжіть нитки.
3.Прилаштуйте парашут до кульки.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
ІІІ.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Демонстрування дитячих робіт.
V.Підсумок уроку
— Чи сподобалися вам виготовлені на уроці вироби?
— Чи подобається вам працювати в техніці оригамі?
34
Урок 10. Виготовлення об’ємних виробів
технікою оригамі. Білий птах
Мета: вдосконалювати навички роботи у техніці оригамі; навчати виготовляти фігуру
птаха; розвивати творчі здібності, уяву, увагу; виховувати охайність у роботі, працьовитість, любов до навколишнього середовища.
Обладнання: набір кольорового паперу для оригамі, ножиці, ілюстрації із декоративним зображенням лебедя; мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Пролунав уже дзвінок,
Починається урок,
Треба дружно працювати,
Щоб змогли на всі питання
Повні відповіді дати.
В казку вирушим всі разом,
Перешкоди всі пройдем,
А хто буде сумувати,
Із собою не візьмем.
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати з папером у техніці
оригамі.
2.Вступна бесіда
Мультимедійна презентація
— Розгляньте зображення на дошці.
— Який птах зображений на дошці?
— Відгадайте загадку.
yy Знаки питання над гладдю ставка.
Нумо, вгадай, що за пташка така?
Білою й чорною пташка буває,
Плаває гарно та швидко літає. (Лебідь)
— Правильно, це лебеді.
— Світ навколо нас дуже великий, багатокольоровий. Ми маємо любити та
охороняти природу, бережливо та турботливо ставитися до тваринного світу
навколо нас.
Отже, сьогодні на уроці ми виготовимо фігурку лебедя у техніці оригамі.
Фізкультхвилинка
Лебеді білі летіли.
Літали, літали та присіли, посідали.
Ось і знову полетіли.
І за парти тихо сіли.
35
(Діти махають руками.)
(Діти виконують присідання двічі.)
(Діти махають руками та крокують на місці.)
(Сідають за парти.)
Дата _______________________
Клас _______________________
3.
Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Робота за підручником (с. 36–37)
— Розгляньте малюнки.
1.На прямокутнику намітьте лінії згину.
2.Складіть кутки.
3.Зігніть сторони ще раз досередини.
4.Перегорніть заготовку навпіл по довжині.
5.Намітьте лінію згину.
6.Вигніть «шию» над «спиною» через обидва боки.
7.Сформуйте «дзьоб».
8.Зробіть надрізи-«пір’їни».
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
ІІІ.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
V.Підсумок уроку
— Чи сподобався вам урок?
— Які вироби у техніці оригамі ви хотіли би навчитися робити?
— Продовжіть цю роботу вдома.
Додаток до уроку 10
Цікаво знати!
Лебідь (Cygnus) — рід водоплавних птахів родини качкових.
Оперення лебедів за своїм забарвленням буває або сніжно-білого, або сірого,
або чорного кольору. Самок і самців на вигляд дуже важко відрізняти. Типові
виводкові птахи. Оперення щільне і водонепроникне.
Від гусаків лебедів відрізняє ще довша шия, що дозволяє в глибших водах
обшукувати дно у пошуках їжі, а також їх розмір, за яким вони є найбільшими
водними птахами. Розмах їх крил досягає 2 м, а маса може перевищувати
15 кг. Якщо розмір такий самий, як і в гуски, лебедя можна відрізнити
за наростом на початку дзьоба. Лапи досить короткі, через що лебеді,
пересуваючись по землі, справляють незграбне враження. Зате у них дуже
розвинена літальна мускулатура, що дозволяє їм долати тисячі кілометрів
у їх щорічних перельотах на південь і назад. Добре літають, але по суші
пересуваються важко.
Пара лебедів тримається до кінця життя. Якщо самець чи самка гине, то
інший член сім’ї собі іншого/іншої не шукає. Потомство виводиться обома
батьками, що опікуються своїм молодняком протягом року після народження.
36
Вабить барвами і плодом
Кольоровий світ природи
Урок 11. Засоби виразності скульптури.
Робота з пластиліном. Вироби об’ємної форми.
Знайомство з рельєфом та барельєфом. «Колобок»
Мета: формувати в учнів основні поняття про об’єм, пластику, форму, фактуру; ознайомити з видами скульптури; розширити знання про рельєф; удосконалювати техніку
роботи з пластиліном; розвивати дрібну моторику пальців рук, творчі здібності; виховувати акуратність під час роботи з матеріалами, дбайливе ставлення до роботи.
Обладнання: пластилін, стеки, дощечки для пластиліну, зразки виробів, мультимедійна
дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Пролунав уже дзвінок,
Починається урок.
Працюватиме старанно,
Щоб почути у кінці,
Що у нашому третім класі
Учні — просто молодці!
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ми ознайомимося із засобами виразності скульптури,
з рельєфом та барельєфом. Будемо виготовляти веселого Колобочка.
2.Вступна бесіда
Мультимедійна презентація
— Які виражальні засоби характерні для графіки, живопису?
— Якщо ми здійснимо екскурсію містом, то побачимо, що парки, сквери,
майдани, громадські будинки, фонтани прикрашені скульптурами. Згадаймо,
які пам’ятники прикрашають наше місто та створюють його неповторний
образ. (Відповіді дітей.)
1) Скульптура як вид образотворчого мистецтва.
— Колись наш далекий пращур помітив, що на глині залишаються відбитки, а у творчих руках цей матеріал перетворюється на фігурки людей,
тварин, предмети побуту. З того і почалося ліплення. З часом уміння ліпити,
вирізьблювати й висікати вдосконалювалося, людина опанувала нові матеріали: деревину, камінь, метал. Так виник своєрідний вид мистецтва — скульптура.
Скульптура — це вид образотворчого мистецтва, пов’язаний зі створенням
об’ємних художніх форм з різних матеріалів.
37
Дата _______________________
Клас _______________________
На відміну від графіки та живопису, де предмети, зображені на площині,
можуть лише здаватися нам об’ємними, скульптура має реальну форму в просторі.
Мистецтво скульптури обирає своїм об’єктом переважно людину, іноді —
тварину і значно рідше — натюрморт.
2) Види скульптури.
— Існують два види скульптури:
кругла — яку можна споглядати з усіх боків;
рельєф — об’ємне зображення на площині.
Реальна об’ємна форма круглої скульптури надає можливість роздивлятися її з різних боків. І з якого боку ми б не дивилися на неї, вона виглядатиме
по-різному. Точка, з якої ми споглядаємо скульптуру, називається ракурсом.
Рельєфне зображення, як графіку і живопис, роздивляються з одного боку.
Скульптор вирізує чи наліплює зображення на певну площину, тому таке зображення ще називають об’ємною картиною.
Розрізняють такі види рельєфу:
yy горельєф, якщо рельєф виступає над площиною більше, ніж наполовину;
yy барельєф, якщо рельєф виступає менше, ніж наполовину;
yy контррельєф, якщо рельєф заглиблений у площину.
Рельєфні зображення часто використовують у декоративно-ужитковому
мистецтві та дизайні.
3) Фактура.
— Скульптор, працюючи з різними матеріалами, або підкреслює їхні природні властивості, або під час обробки надає поверхні вигляду рельєфності чи
гладкості.
Фактурою можна передати і ніжність шкіри обличчя юної дівчини, і пластичність складок одягу козака та гриви лева, й оперення, що нібито нагадує
луску на тілі фантастичного птаха.
4) Робота з пластиліном.
Пластилін (італ. plastіlіna — ліпний) — матеріал для ліплення. Виготовляється з очищеного і подрібненого порошка глини з доданням воску, сала та
інших речовин, що перешкоджають усиханню. Буває різнобарвним. Слугує
для виготовлення фігур ескізів для скульптурних робіт, невеликих моделей,
виробів малих форм.
— Сьогодні на уроці ми згадаємо прийоми роботи з пластиліном, правила,
яких слід дотримувати під час роботи з пластиліном.
— Отже, що таке пластилін?
— З чого він виготовлений?
— Як із ним працювати?
— Пластилін — це матеріал, створений людиною з білої глини, гліцерину, вазеліну (щоб глина не висихала) і воску (щоб глина була завжди пластичною). Щоб надати пластиліну певного кольору, використовують спеціальні барвники.
Фізкультхвилинка
Зайчик вийшов на полянку,
Зайчик в лісі знову зранку
Скік-поскік, стриба він сміло,
В зайчика таке вже діло:
Мусить ноги тренувати,
Щоб від смерті утікати.
Він крокує краще всіх,
Бо боїться зайчик їх.
Оббіга навкруг скирти,
38
Плута зайчик всі сліди.
Роззирається навкруг:
Де тут ворог, хто тут друг,
Присідає зайчик низько,
Може, ворог десь вже близько.
Вуха зайчик нашорошив,
Хто ж це так його стривожив?
Та немає близько лих,
Сів наш заїнько, затих.
3.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Робота за підручником (с. 42–43)
— На уроці ми з вами будемо виготовляти веселих колобочків.
1.Приготуйте шматочки пластиліну різних розмірів.
2.Розкачайте кульки.
3.Зробіть з кульок деталі для скульптури Колобка.
4.Зробіть ручки, ніжки, очки, носик, щічки, бровки, ротик.
5.З’єднайте деталі у виріб.
6.Перетворіть кульки на різні овочі та фрукти за малюнком або власним задумом.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
Правила роботи з пластиліном
1.Розминати і розгортати пластилін потрібно на дощечці.
2.Розрізати пластилін потрібно стекою.
3.Невикористаний пластилін слід покласти до коробки.
4.Після завершення роботи з пластиліном руки потрібно витерти серветкою.
5.Не можна брати пластилін до рота, торкатися брудними руками обличчя,
очей, одягу.
III.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Перевірка робіт учнів, оцінювання та аналіз. Демонстрування кращих
робіт.
V.Підсумок уроку
— Які композиції вам найбільше сподобалися? Чому?
39
Додаток до уроку 23
Історичні згадки про плетіння з соломки
Практично неможливо визначити, коли з’явився перший плетений виріб.
Але відомо, що в Древньому Єгипті плетіння з соломки набуло значного
поширення. Умільці використовували для своєї роботи солому пшениці, жита
й інших зернових культур, що вирощувалися у їхній місцевості.
При цьому в кожному виробі яскраво відбивалися особливості національної
культури, а також властивості самого матеріалу, з якого він зроблений.
Соломою покривали дахи будівель, годували худобу і підстеляли нею
в хлівах. Солома «взувала» й «одягала» селян, утеплювала їхнє житло
і служила їм постіллю. З неї люди навчилися виготовляти брилі, кошики,
килимки тощо.
Широке застосування мали побутові предмети (посуд і кошики для
зберігання зерна та муки, перенесення предметів, збирання грибів та ягід).
Довершеність форм, плавність контурів, графічний ритм горизонтальних
джгутів (скрутнів) соломи і діагоналей перетяжок, що ясно читаються на
світлому фоні соломи і декоративно збагачують фактуру поверхні, висока
майстерність виконання — усі ці якості свідчать про те, що плетені з соломи
предмети належать до творів народного декоративного мистецтва. У них
сконцентрований досвід багатьох поколінь, які досконало пізнали декоративні
й пластичні властивості матеріалів та характерні для цієї техніки закони
формоутворення.
У художніх виробах провідного значення набуває інтенсивний
переливчастий блиск житньої соломи. Ми переконані, що відтінків
у соломи біля сотні: від білого і жовто-лимонного до буро-жовтого і червонокоричневого.
Стебла рослини жнуть серпом чи зрізують великим ножем під самий
корінь. Стебло будь-якої злакової рослини, культурної чи дикорослої,
розділено на декілька частин, які називаються вузлами. Кожна така частина
називається колінцем, чи міжвузлям. Найдовше колінце знаходиться вгорі
і завершується колоском, а найкоротше і найтовстіше — внизу біля кореня.
У жита верхнє колінце може досягати завдовжки 1,5 м. Соломина на цій
ділянці вузька з невеликим звуженням у діаметрі. Стінки соломини хоча
і дуже тонкі, але досить міцні. Тому верхнє колінце — хороший матеріал для
будь-якого виду робіт.
Висушену під навісом солому розподіляють на дві частини. Одну зберігають
на горищі або в сухому приміщенні, зв’язавши в снопи. Іншу попередньо
обробляють. Спочатку в кожної соломини ножицями відрізають колосся,
видаляють покривне листя, а потім розрізають на окремі колінця, видаляючи
вузли. Нарізані колінця сортують.
40
Урок 12. Робота з пластиліном. Вироби об’ємної форми.
Виготовлення рельєфу «На дні морському»
Мета: формувати в учнів основні поняття про об’єм, пластику, форму, фактуру; ознайомити з видами скульптури; розширити знання про рельєф; удосконалювати техніку
роботи з пластиліном; розвивати дрібну моторику пальців рук, творчі здібності; виховувати акуратність під час роботи з матеріалами, дбайливе ставлення до роботи.
Обладнання: пластилін, стеки, дощечки для пластиліну, зразки виробів, мультимедійна
дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Встаньте, діти, всі рівненько,
Посміхніться всі гарненько.
Посміхніться ви до мене,
Посміхніться і до себе!
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1 Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ми ознайомимося із засобами виразності скульптури,
з рельєфом та барельєфом. Будемо виготовляти рельєф «На дні морському».
2.Вступна бесіда
— Мабуть, ви вже здогадалися, куди я запропоную вам здійснити подорож.
Не у космос, не планетою, не в гори, а на морське дно. Звісно, більшість із вас
уже бували на морі, дехто навіть відпочиває там кожного літа, але... Побувати
на морі — це одне, а побувати на дні морському — зовсім інше.
Безумовно, морське дно — це красиве, неповторне, дивовижне, сповнене
цікавинок і таємниць. Хоча, разом із тим, і досить небезпечне. Тож не варто
ловити ґав, розглядаючи яскравих морських мешканців, бо деякі із них
можуть запросто вами пообідати. Проте вам зі мною боятися нічого. Я добре
знаю, хто з них на що здатний, з ким можна дружити, а кого слід триматися
осторонь, тож завжди можу застерегти вас від небажаного знайомства. Отже,
затамуйте подих — вирушаємо на дно.
На дні
Тиша та спокій
У морі на дні...
З мулу капуста
Морська пророста...
На неймовірній
Такій глибині
Зліва та справа —
Повсюди вода!
Тут у зеленій
Безодні завжди
Рибки всілякі
Красиві живуть,
Плавають зграйки
Туди та сюди,
Воду солону
Потрішечки п’ють.
41
Дата _______________________
Клас _______________________
В морі є леви,
Морські їжаки...
Можна зустріти
Тут навіть кита...
Дно — гарне місце.
Туди залюбки
Сам я спустився б,
Якби... не вода...
3.Вступна бесіда
— Які виражальні засоби характерні для графіки, живопису?
— Що ви знаєте про скульптуру?
— Які виражальні засоби характерні для скульптури?
— Що таке рельєф?
Фізкультхвилинка
4.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Робота за підручником (с. 43–44)
— Уважно роздивіться зразки на дошці.
— Відгадайте загадки.
yy Срібні копійки
Від хвоста до шийки. (Рибка)
yy Водою їхали пани,
Убрані в срібні жупани;
Хоч жупани — лата на латі,
Панам радіють в кожній хаті. (Рибки)
— На уроці ми виготовимо рельєф «На дні морському».
1.Для цього вам знадобиться основа з картону розміром не більше 15 15.
2.Нанесіть на картон тонкий шар пластиліну зеленого або синього кольору.
3.З різнокольорового пластиліну зробіть рибок, водорості та інших мешканців морського дна.
4.Виготовлених рибок та водорості слід міцніше притиснути до основи.
— За допомогою чого можна зробити фактуру поверхні у рибок, щоб показати лузгу?
— За допомогою стеки можна зробити різну фактуру поверхні.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
ІІІ.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
V.Підсумок уроку
— Які композиції вам найбільше сподобалися? Чому?
42
Урок 13. Комбінування природних і пластичних матеріалів.
«Два півники горох молотили...»
Мета: вдосконалювати техніку роботи з пластиліном та природними матеріалами; формувати вміння створювати композиції; розвивати моторику рук, творчі здібності,
уяву; вчити контролювати і коригувати свої дії; виховувати охайність під час роботи,
любов до природи та навколишнього світу.
Обладнання: пластилін, насіння ясеня, сухі гілочки дерев, гілочки ялинок, пір’я, маленька склянка, мотузка, пробковий кружечок, коріння, зразки композицій, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ми продовжимо ознайомлення з прийомами роботи
з пластиліном, будемо працювати також з природними матеріалами. Виготовлятимемо півників з шишок та пластиліну.
2.Вступна бесіда
Мультимедійна презентація
Два півники
(Українська народна пісня)
Два півники, два півники
Горох молотили,
Дві курочки-чубарочки
До млина ходили.
Танцюй, танцюй, козуленько,
Ніженьками туп, туп,
Татусенько з матусею
Надеруть нам круп, круп.
Цап меле, цап меле,
Коза посипає,
А маленьке цапенятко
Ківші одбирає.
А вовчик-сірячок
З лісу виглядає,
Ухопив він козенятко
Та й далі тікає.
Два півники, два півники
Горох молотили,
Дві курочки-чубарочки
До млина носили.
Як узяв старий цапок
Новенькії віжки,
Одібрав він козенятко,
Залигав за ріжки.
Цап меле, цап меле,
Коза засипає,
А маленьке козенятко
На скрипочці грає.
Хоч вовчик обідрав
Цапові реберце,
Зате в тата з матусею
Радується серце.
3.Робота над загадками
— Відгадайте загадки про природні матеріали, з якими ми сьогодні будемо
працювати.
yy Що з землі можна легенько підняти,
Але далеко не можна закидати? (Пір’я)
43
Дата _______________________
Клас _______________________
yy На високих ялинах
Вони ховаються в гілках.
Білка так їх полюбляє!
Що ж це, діти? Хто вгадає? (Шишки)
yy З ковпачком на голові,
Ніби в шлях готовий,
Він ховається у листя
Дубу золотого. (Жолудь)
Фізкультхвилинка
Щось не хочеться сидіти,
Треба трохи відпочити.
Руки вгору, руки вниз,
Руки в боки, руки так,
Руки вгору, як вітряк.
Вище руки підніміть
І спокійно опустіть.
Плесніть, діти, кілька раз.
За роботу, все гаразд!
4.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Робота за підручником (с. 47)
1.З яких частин складається півник? (Тулуб, довга шия, голова, дзьоб, хвіст
та крила.)
2.З чого зроблений тулуб? (З шишки)
3.Шия? (З пластиліну)
4.Голова? (Із жолудя)
5.Хвіст та крила зроблені з пір’я. Закріплені на тулубі за допомогою пластиліну.
6.Дзьобик та очі зроблені з пластиліну. Дзьобик — червоний. Очі — біла крапочка з чорною усередині.
7.З коричневого або чорного пластиліну зробіть тин або землю, насипте зерняток.
8.Посадіть вашу пташку на тин або поставте на землю із травичкою.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
ІІІ.Практична робота учнів
ІV.Виставка та оцінювання робіт учнів
З композицій, виготовлених дітьми, учитель організовує виставку.
V.Підсумок уроку
— Чи сподобався вам урок?
— Який природний матеріал ми використовували під час роботи?
44
Урок 14. Комбінування природних і пластичних матеріалів.
Квіткова абетка
Мета: вдосконалювати навички роботи з природним матеріалом; розвивати творчі здібності, образне мислення, асоціативну пам’ять, фантазію, увагу, терпіння та охайність; виховувати естетичне ставлення до навколишнього світу.
Обладнання: пластилін, висушені квіти, стеки, серветки, дощечка, картон, клей, зразки
абетки, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I. Організаційний момент
1.Привітання
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні ми будемо комбінувати природні і пластичні матеріали.
Працюватимемо з квітами та виготовлятимемо чарівні букви.
2.Хвилинка поезії
Квіткова абетка
Айстри
Айстри ранком сумували,
Що дощі на них не впали.
Алла айстри поливала,
Щоб вони не сумували.
Барвінок
Барвіє барвінок у нас біля хати,
Синіє над стежкою ніжний хрещатий.
І каже барвінок: «Є квіти у мене
І листячко те, що й зимою зелене».
Волошка
Там, де колоси налиті.
Розцвіла волошка в житі.
На голівці у волошки
Поселилось неба трошки.
Гладіолус
Під віконцем гладіолус
У багряному цвіту.
Подає він ніжний голос:
«Я на радість всім росту».
Дзвоник
Дзвонить дзвоник у саду:
«Я на стежку забреду.
Між травою проросту,
Синім цвітом зацвіту».
Едельвейс
Едельвейса цвіт красивий
Ніжить сонце золоте.
Тільки сильний і сміливий
Серед скель його знайде.
45
Дата _______________________
Клас _______________________
Євшан-зілля
Євшан-зілля у степах
Виростає на вітрах.
Дуже звичне євшан-зілля
До свободи, до привілля.
Силу й мудрість всім дає,
Хто це зілля дістає.
Йосипок на поле йшов
Йосипок на поле йшов
Ромен-зілля там знайшов.
Ще й у гай також піде
Може, папороть знайде.
Канни
Канни, канни, ніжні канни
Ловлять роси пелюстками.
Сонце роси випиває
Канни променем ласкає.
Калина
Кущ калини у долині
Білим цвітом квітне нині.
І лунають на калині
Ніжні співи солов’їні.
Лілії
Лілії білі, лілії милі,
Тихе озерце, сонячні хвилі.
Літечко-літо. Хлюпають хвилі
Милують, лащать лілії білі.
Малина-калина
Малює Марина малину,
Галина малює калину.
Росте у Галини малина.
Цвіте у Марини калина.
Нарциси
Нарциси тендітні,
Ласкаві нарциси
Сьогодні на святі
В руках у Лариси.
Вона їх ростила,
Вона поливала
І нині учителю подарувала.
Орхідеї
Ой, краса в оранжереї —
Там розквітли орхідеї.
Люблять їх дорослі й діти
Ці красиві ніжні квіти.
Проліски
Проліски білі зустріли весну.
Першими ліс пробудили від сну.
Петрик ходив на прогулянку в ліс,
Пролісків мамі букетик приніс.
Рута-м’ята
Розрослася біля хати
Кучерява рута-м’ята.
Хоч без квітів рута-м’ята,
Та духмяністю багата.
46
Сальвії
Сальвії Соня садила,
Сальвії Соня ростила.
Ніжно цвітуть на осонні
Сальвії ніжно-червоні.
Троянди
Садила матуся для Ванди
Красиві і ніжні троянди.
Вмивались троянди росою,
Пишались троянди красою.
І чулися їх голоси:
— Ми в світі живем для краси.
У зеленому гайку
У зеленому гайку
Між травою на горбку
Там конвалії в цвіту
Славлять весну золоту.
Фіалка
Фіолетову фіалку
Юний ранок відгорнув
І фіалка на світанку
Пробудилася від сну.
Хризантеми
Хризантеми, хризантеми
Шепчуть тихо восени:
— Хоч і холод, ми цвітемо
Поки інші бачать сни.
Цвіте наш край
Цвіте, квітує рідна сторона,
Цілує сонце наші очі й лиця.
Прийшла до нас ласкавиця-весна
І всім принесла радість чарівниця.
Чорнобривці
Гарні квіти біля хати
Навесні садила мати.
Чорнобривці чорноброві
Квітнуть в тиші вечоровій.
Чорнобривці чарівні
Так і просяться в пісні.
Шипшина
У весняну світлу днину
Розцвіла в гаю шипшина.
В неї гарні квіточки
Та колючі гілочки.
Щавель
Що щавель росте на лузі
Всі про те ми знаєм, друзі.
А нарвеш його у горщик
Будеш мати смачний борщик.
Юля йде по квіти
Юлю кликала зозуля.
На лужок побігла Юля.
Поміж квітами гуляла
І букет собі нарвала.
47
І почулося від Юлі:
— Дуже дякую зозулі!
Яблунька
Яблунька, яблунька в нашім саду.
Ранком до яблуньки радо іду.
Пахне-квітує вже яблунька біла.
Я ж тебе, яблунько, тут посадила.
В. Кравчук
3.Розповідь учителя
Робота за підручником (с. 47–48)
— Придивіться до будови рослин, прислухайтесь до їхніх назв. Навчіться
уявляти контури рослин як певні істоти, предмети, букви, цифри, геометричні
фігури... І вам відкриється краса і користь загадкового світу флори.
Фізкультхвилинка
Лебеді білі летіли.
Літали, літали та присіли, посідали.
Та і знову полетіли,
І за парти знов тихенько сіли.
(Діти махають руками.)
(Діти виконують присідання двічі.)
(Діти махають руками та крокують на місці.)
(Сідають за парти.)
4.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Мультимедійна презентація. Робота за підручником (с. 47–48)
Учитель роздає кожному ряду окремі букви — таким чином, щоб наприкінці уроку з’явився напис «Україна мила». Можна працювати в парах та
групах.
1.За зразком на кольоровому картоні намалюйте букву.
2.Підбираючи квіти, заповніть поверхню букви.
3.Квіти приклейте або закріпіть пластиліном.
Значення рослин-символів
Волошка — простота, ніжність.
Листок дуба — сила.
Лавр — успіх, слава, тріумф.
Нарцис — гордість.
Мак — молодість і краса.
Незабудка — дружба, пам’ять.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
ІІІ.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Учитель організовує виставку дитячих робіт. За допомогою букв
складається напис «Україна мила».
— Хто вважає, що сьогодні працював у повну силу?
— Кому потрібно ще попрацювати, щоб робота вийшла більш якісною?
V.Підсумок уроку
— З якими природними матеріалами ми працювали на уроці?
— Як потрібно ставитися до природи та навколишнього середовища?
Чому?
48
Урок 15. Екскурсія до шкільної майстерні
з обробки тканини
Мета: провести екскурсію до шкільної майстерні з обробки тканини; ознайомити учнів
з видами пряжі та ниток, з видами тканини, з прийомами обробки тканини, з різновидом аплікацій із тканини; розвивати спостережливість, увагу, пам’ять; виховувати
інтерес до уроків трудового навчання.
Обладнання: колекція тканин, зразки пряжи та ниток, зразки аплікацій із тканини,
мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Сьогодні ми зробимо ще один крок —
До швейної майстерні прийшли ми на урок.
Ми разом усі починаємо працювати,
Щоб більше та більше навколо пізнати.
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні ми завітали до шкільної майстерні з обробки тканини. Протягом екскурсій ми ознайомимося зі швейними приладами, інструментами,
видами пряжи та ниток, видами аплікацій із тканини.
Слід пам’ятати, що урок-екскурсія — це такий самий урок, як заняття
у класі, тому потрібно дотримувати певних вимог.
yy Уважно слухати, організовано ставити запитання, не розмовляти, дотримувати дисципліни.
yy Не порушувати порядок і дисципліну.
yy У майстерні триматися всім разом, переходити від одного робочого місця до
іншого спокійно, без метушні.
yy Ставати так, щоб усім було видно.
2.Вступна бесіда
Мультимедійна презентація
— Багато тисячоліть людина не мислить своє життя без тканини. Тканина — це одяг, взуття, штори, білизна, рушники, серветки та багато іншого.
— З чого виготовляють такий необхідний людству матеріал? (Відповіді
учнів.)
3.Розповідь учителя
— Якщо взяти клаптик тканини, то, уважно розглянувши його, можна
легко переконатися в тому, що тканина утворена завдяки переплетінням
ниток. Причому в різних тканинах нитки переплітаються по-різному. Тканина
складається з ниток, нитки виготовляються з різних видів пряжі. Залежно від
пряжі, тканини можуть бути вовняні, лляні, шерстяні, шовкові та синтетичні.
Розглядання зразків пряжі та тканини.
— Яким чином людина може прикрасити свій одяг? (Відповіді учнів.)
— Свій одяг можна прикрасити за допомогою аплікацій з тканини.
Розглядання зразків аплікацій.
49
Дата _______________________
Клас _______________________
Фізкультхвилинка
Що ж, мабуть, прийшла пора
Трохи відпочити.
Хочу я на фізхвилинку
Всіх вас запросити.
Раз — підняли руки вгору,
Два — схилились всі додолу.
Руки — в боки! Скік-скік-скоки!
Нахилились, повернулись,
Один одному всміхнулись.
Покрутились вправо-вліво —
Щоб нічого не боліло.
Раз, два, три, чотири!
Набираємося сили.
Нахились, повернись,
До товариша всміхнись.
4.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
— Розгляньте колекцію тканин.
— Розгляньте зразки пряжі.
— Спробуйте поєднати пряжу та тканину між собою.
— З якої пряжі яка тканина виготовлена?
— Розглядаючи зразки аплікацій, зверніть увагу, яким чином кріпиться
тканина.
— З якої тканини виготовлені різні зразки аплікацій?
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
III.Практична робота учнів
IV.Підсумок уроку
— Чи сподобався вам урок?
— З чим ми сьогодні ознайомилися?
— Що нового дізналися?
50
Ми — художники-митці,
Ляльок-іграшок творці
Урок 16. Робота з текстильними волокнами та нитками.
Виготовлення ялинкових іграшок з ниток. Рибка
Мета: продовжити ознайомлення учнів з різними прийомами роботи з нитками; навчати виготовляти декоративні прикраси із ниток; удосконалювати прийоми роботи з ножицями та клеєм; розвивати увагу, творчі здібності, охайність; виховувати
самостійність під час роботи, посидючість, любов до праці.
Обладнання: шаблони кілець діаметром 10 см, картон, товсті нитки для в’язання, намистинки, ножиці, кольоровий картон, клей, пластилін, голка з великим вушком
у гольнику, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
— Для роботи ретельно підготуйте робоче місце: стіл накрийте папером;
котушку ниток помістіть у порожню банку чи коробку; розмістіть на столі велику голку в гольнику, ножиці, баночку з клеєм у пластмасовому флакончику,
невелику за розміром надувну кульку.
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ми будемо виготовляти ялинкові іграшки з ниток.
2.Робота за підручником (с. 58–60)
3.Поетична хвилинка
Гарна нічка-новорічка!
Найчудовіша в зимі!
Новорічка-чарівничка...
Поміркуйте-но самі:
На ялинках ця чаклунка
Скрізь запалює зірки
І найкращі подарунки
Нам кладе під подушки.
О дванадцятій годині
Похитнеться стрілка-скік!
І ми всі за мить єдину
Підростемо на цілий рік.
В. Моруга
— Що прикрашають на Новорічні свята?
НОВОРІЧНА ЯЛИНКА
Ой весела в нас зима,
Веселішої нема:
Грає срібними зірками,
В’ється синіми димками,
Снігом землю обійма.
Ой струнка ялинка в нас!
51
Дата _______________________
Клас _______________________
Скільки сяє тут окрас!
Ми зібралися юрбою —
Разом з піснею новою
Рік Новий зустріти час.
4.Розповідь учителя з елементами бесіди
— Чим саме прикрашають ялинку?
— Найцінніші прикраси — ті, що ми виготовляємо власноруч.
— Що таке помпон?
Помпон (фр. pompe — «пишнота, ошатність», англ. pom-pon,
pom-pom) — кулеобразна прикраса з ниток. Помпони можуть бути різних
розмірів та кольору, виготовляються з різних матеріалів, наприклад, бавовни,
шерсті, паперу та ін.
Фізкультхвилинка
5.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Мультимедійна презентація. Робота за підручником (с. 62)
— Розгляньте зразки.
— Відгадайте загадку.
yy Легенька, кругленька,
А за хвіст не підняти. (Котушка з нитками)
1.Візьміть шаблони кілець та обведіть їх на картоні.
2.Виріжте два однакових кільця.
3.Складіть два кільця разом.
4.Рівномірно обмотайте кільця нитками для в’язання.
5.Розріжте ножицями по зовнішньому краю обмотані нитки.
6.Перев’яжіть міцною ниткою між двома половинками кілець.
7.Сильно затягніть та зав’яжіть так, щоб нитки не розсипались.
8.Зніміть кільця з помпона.
9.Розпушіть помпон, прокатавши його між долонями.
10.На помпоні зробіть очі, ніс, ротик та хвіст за допомогою намистинок, пластиліну та картону.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
yy П’ятеро чоловіків одну залізну жердину тягнуть. (Пальці й голка)
Правила користування голкою.
1.Не залишай голку без нитки.
2.Голку тримай великим і вказівним пальцями, а підтримуй — середнім.
3.Не спрямовуй вістря голки вгору.
4.Під час роботи втикай голку в призначену для цього подушечку. Після роботи поверни голку в гольник.
5.Не використовуй іржаву голку.
6.Нитку відрізай ножицями.
ІІІ.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Учитель організовує виставку робіт учнів. Можна прикрасити класну
кімнату або ялинку.
V.Підсумок уроку
— Що ми виготовили сьогодні на уроці?
— Чи сподобалися вам прикраси виготовлені власноруч?
52
Урок 17. Аплікація з тканини. Види та властивості тканини.
Прийоми різання тканини та особливості
її з’єднання з папером. Аплікація з тканини «Коник»
Мета: продовжити ознайомлення учнів з інструментами і пристосуваннями, необхідними для роботи з тканиною, прийомами безпечної роботи із ними; навчити виготовляти аплікацію з тканини; формувати навички правильної організації робочого
місця під час роботи з тканиною; розвивати творчу уяву, фантазію, охайність; виховувати мотивацію до навчальної діяльності.
Обладнання: зразки виробів, зразки тканини, кольоровий картон, мереживо, кольорові стрічки, бісер, паєтки, клей, ножиці, пензлик, серветка для рук, мультимедійна
дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Доброго ранку,— мовлю за звичаєм,
Доброго ранку,— кожному зичу я.
— Кому дозволено першим сісти?
— Дівчаткам.
— Так, спочатку — краса, а потім — сила.
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ми виготовимо аплікацію з тканини. Згадаємо види
та властивості тканини, прийоми різання тканини та особливості її з’єднання
з папером.
2.Вступна бесіда
— Згадаймо, що таке аплікація? (Відповіді учнів.)
— Сьогодні у техніці аплікації ми виготовимо коника із тканини.
3.Поетична хвилинка
Коник і Сонечко
Прилетіло Сонечко
на листочок м’яти,
запитало Коника,
що любив стрибати:
— Чом зовешся Коником,
хочу знати дуже.
Аніяк на коника
ти не схожий, друже.
Каже Коник Сонечку:
— Вражений, одначе.
Уявляв, що сонечко —
жовте і гаряче.
— Дуже перепрошую,—
ґречно Джмелик мовив,—
втрутився непрохано
я у цю розмову.
53
Дата _______________________
Клас _______________________
Коником і Сонечком
вас назвали діти,
що й малій комашечці
вміють порадіти.
Л. Вознюк
Фізкультхвилинка
Ходить качка по двору,
Зазиває дітвору:
— Швидко стали по порядку,
Розпочнем мерщій зарядку.
Покрутили головою,
Стали всі, немов до бою,
Крила вбоки розвели
Й полетіли, попливли.
Ліва, права, ліва, права —
Роблять ніжки наші вправи.
Не лінуйтесь, присідайте,
Ви здоров’ячко зміцняйте,
Щоб хвороби оминали,
Смутку й слабкості не знали.
4.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Мультимедійна презентація. Робота за підручником (с. 61)
— Виконайте за малюнком аплікацію з ниток і тканини.
1.Приготуйте тканину і нитки різного кольору.
2.Виготовте лекала.
3.Обведіть контури деталей майбутнього виробу.
4.Виріжте деталі і наклейте їх на аркуш картону.
5.Прикрасьте коника за допомогою бісеру, паєток, смужок.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
ІІІ.Практична робота учнів
Протягом роботи учнів звучать аудіозаписи інструментальних музичних
творів.
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
V.Підсумок уроку
— Подивіться, яких чудових коників ви зробили!
— Які із них вам подобаються найбільше? Чому?
54
Урок 18. Аплікація з тканини «Колобок»
Мета: продовжити ознайомлення учнів з інструментами і пристосуваннями, необхідними для роботи з тканиною, прийомами безпечної роботи із ними; навчати виготовляти аплікацію з тканини; вчити правильної організації робочого місця під час
роботи з тканиною; розвивати творчу уяву, фантазію, охайність; виховувати мотивацію до навчальної діяльності.
Обладнання: зразки виробів, зразки тканини, кольоровий картон, мереживо, клей, ножиці, пензлик, серветка для рук, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Добрий день, любі діти,
Рада вас вітати,
Щастя і добра
Всім вам побажати.
Посміхніться всім довкола:
Сонцю, небу, квітам, людям,—
І тоді обов’язково
День для всіх щасливим буде!
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні ми продовжимо вчитися виготовляти аплікацію з тканини. Будемо створювати колобочка за допомогою різних видів тканини та ниток.
2.Вступна бесіда
— Прочитайте лист-звернення від казкового героя.
Втік від баби і від діда,
Покотився, мов клубок,
Ніби колесо у мене —
Швидкохідний Колобок!
Лиска мною смакувала,
І з тих пір мене не стало.
Не журіться, не сумуйте
І мене реконструюйте!
3.Розповідь учителя
— Слово колобок складається з двох слів: коло і бік. Слово колесо також
пішло від слова коло. Колобок і колесо — символи сонця. Сонце є в усьому,
а отже, і форму Колобка-колеса можна утворити з будь-якого матеріалу.
Фізкультхвилинка
Що ж, мабуть, прийшла пора
Трохи відпочити.
Хочу я на фізхвилинку
Всіх вас запросити.
Раз — підняли руки вгору,
Два — схилились всі додолу.
Руки — в боки! Скік-скік-скоки!
55
Дата _______________________
Клас _______________________
Нахилились, повернулись,
Одне одному всміхнулись.
Покрутились вправо-вліво —
Щоб нічого не боліло.
Раз, два, три, чотири!
Набираємося сили.
Нахились, повернись,
До товариша всміхнись.
4.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Робота за підручником (с. 63)
1.Покладіть перед собою зразки тканини, що ви принесли на урок.
2.Доберіть їх за кольором.
3.Намалюйте Колобка за власною уявою.
4.Підготуйте два прямокутники і круг із тканини.
5.Складіть деталі прямокутника.
6.Зшийте їх.
7.Прикрасьте «личко» Колобка і наклейте його на фон.
8.Доберіть картон для фону або зробіть фон із тканини. Фон може бути
темний або світлий.
9.На картон наклейте фон.
10.Використовуючи мереживо, зробіть хмарки.
11.Нанесіть крапочки клею на композицію, згори посипте нарізані ниточки
зеленого кольору, травичку.
12.За допомогою пряжі можна зробити дерева та кущі.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
ІІІ.Практична робота учнів
ІV.Виставка та оцінювання робіт учнів
V.Підсумок уроку
— Чи сподобався вам урок?
— Як можна оформити цю роботу?
56
Конструюєм світ технічний,
Незвичайний, біонічний
Урок 19. Виготовлення об’ємних фігур із дроту.
Прийоми роботи. Безпека праці. Ланцюжок. Защіпка
Мета: ознайомити учнів з дротом, з інструментами і пристосуваннями, необхідними
для роботи з дротом, прийомами безпечної роботи із ним; розвивати дрібну моторику пальців рук, уважність, посидючість; виховувати любов до праці.
Обладнання: м’який дріт, стержень кулькової ручки, круглогубці, плоскогубці, гострогубці, дощечка, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Добрий день, шановні діти!
Як без діла нам сидіти?
Будем добре працювати,
Нові знання здобувати.
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ви ознайомитеся з дротом, з інструментами і пристосуваннями, необхідними для роботи з дротом, та прийомами безпечної роботи із
ним. Будемо виготовляти різні ланцюжки та защіпки.
Мультимедійна презентація. Робота за підручником (с. 66)
— Дріт — це металевий виріб значної довжини діаметром до 8 мм. Його витягують за допомогою спеціальних пристроїв та механізмів на металургійних
заводах.
Випускають стальний, алюмінієвий і мідний дріт. Стальний дріт сірого кольору, твердий; мідний — червоного кольору, середньої твердості; алюмінієвий — білого, м’який.
Зі стального дроту виготовляють цвяхи, гвинти, шурупи, пружини тощо.
Алюмінієвий та мідний дріт використовують здебільшого для виготовлення
електричних проводів.
Відрізають дріт гострогубцями. Не можна різати дріт, навіть дуже тонкий,
ножицями, бо вони затупляться і ними важко буде різати папір, тканину.
Плоскогубці використовують для згинання дроту під кутом. Круглогубці
використовують для згинання криволінійних форм.
— На уроці ми будемо виготовляти вироби з тонкого дроту. З алюмінієвого
і мідного дроту можна виготовити окремі вироби, вигинаючи його руками.
— Під час конструювання опорних частин виробів з тонкого мідного чи
алюмінієвого дроту найкраще намотувати його у вигляді спіралі на стержень
з кулькової ручки або скручувати вдвічі.
Фізкультхвилинка
Все в порядку, спочивайте,
Дружно руки підіймайте,
57
Дата _______________________
Клас _______________________
Все чудово, опускайте.
Нахиліться. Розігніться.
Станьте прямо, усміхніться.
Так, я оглядом задоволений,
Бо ніхто з дітей не хворий.
Всі веселі, всі здорові,
До навчання всі готові!
Добре те, що сонце світить!
(Руки вгору.)
Добре те, що вітер віє!
(Колихаються.)
Добре те, що цей ось ліс (Присідають.)
Разом з нами ріс і ріс! (Підтягуються.)
2.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Мультимедійна презентація. Робота за підручником (с. 66)
— Перед тим як почати працювати, розглянемо малюнки на дошці.
На дошці — варіанти конструкційних виробів з дроту.
1.Розглядаючи вироби з дроту, ми бачимо, що вони виконані різними прийомами.
2.Користуючись схемами на дошці, зробіть різні ланцюжки.
3.Під час виготовлення опорних частин виробів з тонкого мідного дроту найкраще намотати його у вигляді спіралі на стержень з кулькової ручки або
скручувати вдвічі.
4.Для прикладу розгляньте варіанти конструкцій виробів з дроту. На малюнках показані різні форми декоративних ланцюжків та защіпок з дроту.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
— Працюючи з дротом, слід дотримувати таких правил безпеки.
1.Відрізані гострі кінці дроту слід заокруглити.
2.Під час відрізання дроту ту частину, яку відрізують, потрібно спрямовувати вниз до підлоги.
3.Відрізати дріт слід гострогубцями.
4.Дріт можна використовувати тільки для роботи.
5.Під час роботи з дротом та інструментами не дозволяється вставати зі свого
місця.
III.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
— Ви задоволені своєю роботою?
— У кого все вийшло?
— Кому потрібно ще попрацювати?
V.Підсумок уроку
— З чим ми ознайомилися на уроці?
— Чи сподобалося вам працювати з дротом?
— Який настрій у вас наприкінці уроку?
58
Урок 20. Виготовлення об’ємних фігур із дроту.
Квітка з дроту і кольорових ниток.
Квіткова галявина
Мета: вдосконалювати навички роботи з дротом, з інструментами і пристосуваннями,
необхідними для роботи з дротом, прийомами безпечної роботи із ним; розвивати
дрібну моторику пальців рук, уважність, посидючість; виховувати любов до праці.
Обладнання: м’який дріт, стержень кулькової ручки, круглогубці, плоскогубці, гострогубці, дощечка, різнокольорові нитки, пластилін, ножиці, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Доброго ранку, милі діти,
Прошу рівно вас сидіти
І активно працювати,
Щоб свій час не марнувати.
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні ми продовжимо працювати з дротом та виготовляти квіти. За
допомогою дроту та ниток ми виготовимо квіткову галявину.
2.Вступна бесіда
Слухання оповідання Б. Вовка «Чиї квіти найкращі?» (див. додаток на с. 32)
— Усі квіти гарні. Сьогодні ми в цьому переконаємось.
Фізкультхвилинка
3.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Мультимедійна презентація. Робота за підручником (с. 67)
1.Щоб виготовити композицію з квітів, потрібно згадати вправи, що ми робили на попередньому уроці. Для прикладу розгляньте зразки.
2.Яка вправа при роботі з дротом була використана? (Намотування дроту
на стержень з кулькової ручки у вигляді спіралі.)
3.Вирівняйте дріт та заготуйте відрізки різного розміру.
4.Намотайте дріт у вигляді спіралі на стержень з кулькової ручки та зігніть пелюстки квітів, залишаючи кінці рівненькими. Два кінці кожної пелюстки скрутіть між собою.
5.Візьміть кольорову нитку та, починаючи з гострого кінця пелюстки, обкрутіть навколо неї, потрапляючи у кожну частину спіралі до кінця.
6.Поверніть у протилежну сторону та знов обкрутіть пелюстку, утворюючи
клітинки.
7.Таким чином виготовте всі пелюстки та листочки.
8.Зі шматка зеленого пластиліну зробіть велику кульку. З однієї сторони її
сплющіть.
9.З’єднайте між собою пелюстки та листочки.
10.Уставте цю квітку в зелену кульку та розправте пелюстки та листочки.
59
Дата _______________________
Клас _______________________
4.Повторення правил безпеки під час роботи
III.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Учитель організовує виставку.
— Яка чудова у нас виставка!
— Ми опинилися у чарівній зимовій оранжереї!
V.Підсумок уроку
— Чи сподобався вам урок?
— Чи можна цю квітку комусь подарувати?
— Кому ви зробите цей подарунок?
60
Урок 21. Бісероплетіння. Особливості виготовлення
виробів із бісеру. Матеріали для бісероплетіння.
Бісерне низання
Мета: ознайомити учнів із бісероплетінням, необхідними для нього матеріалами; розвивати творчі здібності, дрібну моторику рук, посидючість; виховувати почуття прекрасного, естетичний смак.
Обладнання: бісер трьох кольорів, нитки, голка для бісеру, ворсиста тканина, зразки
виробів, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I. Організаційний момент
1.Привітання
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні ми ознайомимося з бісером та бісероплетінням. Будемо виготовляти різні елементи ланцюжків та кулонів із бісеру.
2.Вступна бесіда
Мультимедійна презентація
— Бісер уперше почали використовувати у Стародавньому Єгипті. На території України став відомий з часів Київської Русі та набув особливого поширення у VIII–ХІХ ст. Прикрасами з бісеру оздоблювали головні убори,
їх вплітали в коси, носили їх на грудях, шиї, руках, із бісеру виготовляли
сумочки, гаманці, картини, ним прикрашали меблі тощо. Носили прикраси
з бісеру по-різному: в одних селах — тільки жінки, в інших — і молодиці,
і дівчата; ними прикрашали чоловічі капелюхи, дівочі весільні головні убори
та сукні. На Буковині і тепер бісером оздоблюють, гаптують, вишивають
народний одяг. З бісеру також виготовляють ґердани.
Типологія бісеру здійснюється за такими ознаками: покриття поверхні,
матеріали для виготовлення, виробничий процес, місце виготовлення, форма
та розмір бісерин. Проте єдиного підходу щодо вибору категорій не існує й досі.
Значною мірою така невизначеність спричинена наданням самому поняттю
«бісер» різних значень. У деяких мовах одне слово поєднує в собі декілька
значень українських відповідників «намистина», «перлина», «бісерина» і т. ін.
В Україні бісером називають дрібні намистинки з прозорого чи кольорового
скла (іноді з металу) з отворами для нанизування. Зараз бісер може бути ще
й пластмасовим.
Найбільші країни-виробники бісеру — Японія, Тайвань, Чехія, Китай,
Індія та Туреччина. Тайванський, китайський та турецький бісер — займає
сегмент недорогого матеріалу; Чехія пропонує найбільший асортимент;
японський — прийнято вважати найякіснішим. До ознак якості бісеру
належать, в першу чергу, його ступінь стійкості до сонячних променів, засобів
побутової хімії та взаємодія зі шкірою та одягом людини.
Фізкультхвилинка
3.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Мультимедійна презентація. Робота за підручником (с. 68–69)
— Роздивіться зразки виробів із бісеру.
61
Дата _______________________
Клас _______________________
— Для низання ланцюжків з бісеру приготуйте тонку голку з довгим
вушком. (Як правило, для нанизування бісеру використовують тонкі й довгі
голки — частіше голки № 10 і 12. Якщо вам важко вставити нитку в тонку
голку, візьміть голку з довгим прорізом посередині замість звичайного вушка.
У продажі бувають і короткі голки для бісеру.) Якщо немає такої голки, то низати бісер можна рибальською волосінню або ниткою, кінець якої змащений
клеєм. Кулони, брошки тощо можна виготовляти не лише з нового бісеру. Використовуйте старе розсипане намисто, дрібні порізані стержні кулькових
ручок, трубочки з-під соку.
Щоб бісер було легко набирати на голку, розкладіть його на ворсисту тканину.
На дошці — зразки та схеми виробів з бісеру.
1.Уважно розгляньте підвіски. Елементи, за допомогою яких ви можете зробити кулони та ланцюжки, доволі різноманітні.
2.Оберіть зразки, за якими ви працюватимете самостійно.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
Правила користування голкою
1.Не залишай голку без нитки.
2.Голку тримай великим і вказівним пальцями, а підтримуй середнім.
3.Не спрямовуй її вістря вгору.
4.Під час роботи втикай голку в призначену для цього подушечку. Після роботи повертай голку в гольник.
5.Не використовуй іржаву голку.
6.Нитку відрізай ножицями.
III.Практична робота учнів
Діти працюють під музичний супровід.
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Демонстрування завершених на уроці робіт, оцінювання діяльності учнів.
V.Підсумок уроку
— Чи сподобався вам урок?
— З чим ми сьогодні ознайомилися? Чого навчилися?
62
Урок 22. Бісероплетіння. Виготовлення ланцюжка
Мета: продовжити ознайомлення учнів із бісероплетінням та необхідними для цього
матеріалами, вдосконалювати навички роботи з бісером; розвивати творчі здібності, дрібну моторику рук, посидючість; виховувати почуття прекрасного, естетичний смак.
Обладнання: бісер трьох кольорів, нитки, голка для бісеру, ворсиста тканина, зразки
виробів, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
— Доброго ранку! — мовлю за звичаєм.
— Доброго ранку! — кожному зичу я.
— Доброго ранку вам! — людям бажаю.
І посміхаються у відповідь люди:
— Добрі слова ж бо для кожного любі!
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з бісером та бісероплетінням.
Будемо виготовляти ланцюжок за допомогою бісероплетіння.
2.Розповідь учителя (див. додаток на с. 18)
Фізкультхвилинка
Малесеньке кошенятко
(Білі вушка, сірі лапки)
Повернулось вправо-вліво,
Головою покрутило,
Пострибало, потягнулось,
За ковбаскою нагнулось
Й почало її збирать:
Раз, два, три, чотири, п’ять.
Час за парту всім сідать!
3.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Мультимедійна презентація. Робота за підручником (с. 69–70)
— Роздивіться зразки виробів.
1.З такого ланцюжка можна виготовити намисто, браслет і навіть сережки.
Доберіть бісер трьох кольорів, що добре пасують один до одного.
2.Затягніть нитку в голку. Наберіть п’ять бісеринок ланцюжка темносинього кольору.
3.Наберіть чотири бісеринки для квіточки блакитного кольору.
4.Нанизайте одну рожеву бісеринку 5 для серединки.
5.Пропустіть голку через блакитні бісеринки 1–4 квітки і протягніть нитку.
6.Нанизайте ще дві бісеринки 6–7 для квітки блакитного кольору.
7.Протягніть голку з ниткою через бісеринки 1, 5 і 4.
63
Дата _______________________
Клас _______________________
8.Затягніть нитку. Знову наберіть п’ять бісеринок ланцюжка темно-синього
кольору. Зав’яжіть початок і кінець нитки.
9.Довжину ланцюжка зробіть таку, як вам потрібно.
— блакитний
— червоний
— синій
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
III.Практична робота учнів
Діти працюють під музичний супровід.
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Учитель демонструє та оцінює роботи учнів.
— Чиї прикраси вам сподобалися більше?
V.Підсумок уроку
— Чи сподобалося вам працювати з бісером?
— Чи будете ви продовжувати працювати з бісером удома?
64
Урок 23. Мозаїка з природних та штучних матеріалів.
Солом’яний утікач
Мета: поглибити знання учнів про мозаїку; вдосконалювати навички роботи з різними
матеріалами; розвивати творчі здібності, уяву, фантазію, дрібну моторику пальців
рук, охайність; формувати естетичне почуття, смак; стимулювати творчий потенціал
учнів.
Обладнання: соломка, блакитна тканина, кольоровий картон, кольоровий папір, клей
ПВА, дощечка-підставка, пензлик для клею, ножиці, зразки виробів, мультимедійна
дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Сонце встало — запалало,
І дітей всіх привітало...
Доброго ранку, сонечко!
Доброго ранку, діточки!
Доброго ранку, квіточки!
Хай цвіте лужочок
І шумить гайочок...
Хай блищить ставочок...
Хай щебечуть пташечки,
Повзають комашечки...
Хай сміються діточки!
Доброго ранку ВСІМ!
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати в техніці мозаїки.
Виготовимо мозаїку із соломки.
2.Розповідь учителя
— А що саме ми виготовлятимемо із соломки — відгадайте!
yy Я так схожий на жовту кульку,
Маю я рум’яний бочок.
Відгадайте-но, як же я звуся,
Відгадали? Так, я — ... (Колобок).
— Які матеріали будемо використовувати під час роботи?
Мультимедійна презентація
Солома — сільськогосподарські відходи зі стебел зернових рослин.
Використовується у тваринництві як підстилка для тварин, як добавка до
раціону тварин, а також для покрівлі будівель і як енергетична сировина.
Розрізняють озиму і ярову солому, злакову і бобову, а за видами
рослин — пшеничну, житню, ячмінну, лляну, конопляну та ін.
Із соломи за українською традицією виготовляють головні убори — брилі,
жіночі капелюшки.
Бриль, солом’яний капелюх — традиційний український сільський літній головний убір, переважно чоловічий, з плетеної соломи або очерету. Брилі плели по українських селах із житньої, пшеничної соломи або
65
Дата _______________________
Клас _______________________
очерету, адже цей матеріал був найкращим захисником від палючого літнього
сонця під час роботи в полі або на левадах.
У різних народів світу поширені солом’яні іграшки, прикраси тощо (див.
додаток на с. 40).
Фізкультхвилинка
Добре те, що в нашій річці
Синя, не брудна вода, (Плавають.)
І мене матуся рідна
Після школи зустріча. (Стрибають.)
Добре гратися надворі, (Плескають у долоні.)
Добре вчитися у школі! (Сідають за парти.)
Пригадаймо, друзі, вмить,
Як пшениченька шумить:
Як в гайку струмок дзвенить.
Як бджола в садку бринить.
Як шумлять у птаха крила,
В морі синьому вітрила.
Вітер з гаєм розмовляє,
Поміж листячком гуляє.
І ми всі трохи пошуміли,
Від роботи відпочили.
3.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Мультимедійна презентація. Робота за підручником (с. 70)
1.На картоні зробіть аплікацію — пейзаж. (Хатку, доріжку, дерева тощо.)
2.Виріжте шаблон Колобка з картону.
3.Наклейте підготовлену соломку на картон.
4.Покладіть зверху шаблон та обведіть олівцем.
5.Виріжте Колобка із соломки на дощечці-підставці.
6.Наклейте Колобка на основу.
7.Прикрасьте композицію.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
ІІІ.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
— Подивіться, які гарні у вас роботи!
— Сьогодні ви на славу потрудилися. У вас усе вийшло завдяки вашому
терпінню, увазі та вмінню співпрацювати одне з одним.
V.Підсумок уроку
— Чи сподобався вам урок?
— Про що нове ви дізналися на уроці?
— Чого навчилися?
66
Урок 24. Мозаїка з природних
та штучних матеріалів. Сніговики
Мета: ознайомити учнів з технікою карбування; поглибити знання про мозаїку; вдосконалювати навички роботи з різними матеріалами; розвивати творчі здібності, уяву,
фантазію, дрібну моторику пальців рук, охайність; формувати естетичне почуття,
смак; виховувати дбайливе ставлення до матеріалів; стимулювати творчий потенціал учнів та любов до близьких.
Обладнання: фольга, м’який картон, товста тканина, паличка із заокругленим вістрям,
зразки виробів, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Я вітаю всіх вас, діти!
Домовляймось — не шуміти,
Руку гарно підіймати,
На уроці не дрімати,
А знання мерщій хапати –
Щоб не було нам мороки.
Всі готові до уроку?
Тож, гаразд. Часу не гаймо
І урок наш починаймо.
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1. Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні ми поговоримо про карбування. Виготовимо за допомогою цієї
техніки композицію «Сніговик».
Снігова баба
Порошить метелиця,
Білим снігом стелиться.
На подвір’я, як жива,
Вийшла Баба снігова.
У вбранні зимовому,
Гарному, казковому
На сніжку вона стоїть,
Ще й ногами тупотить.
Є у Баби палиця,
Баба нею свариться.
Чорні очі аж горять:
Краще Баби не чіпать!
О. Маружний
2.Розповідь учителя
— Карбування, або чеканка (фр. repousse, нім. treiben, англ. repousse and
chasing) — технологічний процес обробки металів тиском, що полягає у виготовленні малюнка, напису або зображення шляхом вибивання на пластині необхідного рельєфу.
67
Дата _______________________
Клас _______________________
Рельєф на листовому металі створюють за допомогою спеціальних інструментів — чеканів і молотків, які виготовляють як з металу, так і з деревини.
Для карбувальних робіт застосовують метали і сплави, яким властива висока
пластичність,— срібло, золото, мідь, латунь, алюміній і сталь завтовшки від 0,2
до 1 мм.
Рельєф або малюнок карбують, поклавши лист металу на торець березового
або липового пенька, товсту гуму, брезентовий чи шкіряний мішок з дрібним
піском. Для отримання вищого та більш деталізованого рельєфу лист закріплюють на смоляній суміші, шарі свинцю чи пластиліні.
Мультимедійна презентація
— Розгляньте зразки виробів на дошці.
— Які матеріали використані на зразках?
— За допомогою якої техніки виготовлені ці композиції?
Фізкультхвилинка
3.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Робота за підручником (с. 71)
1.Розкладіть перед собою матеріали, що ви приготували до уроку.
2.Підкладіть під фольгу м’який картон або товсту тканину.
3.Розмітьте круги на фользі паличкою із заокругленим вістрям.
4.Розгладьте круги в напрямку від центра до ліній розмітки.
5.Утворіть картину, викарбувавши зірки, місяць тощо.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
ІІІ.Практична робота учнів
ІV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Учитель організовує виставку композицій учнів.
V.Підсумок уроку
— З якою технікою ми сьогодні ознайомилися?
— Чи сподобалося вам працювати у цій техніці?
68
Твори дивні, незвичайні
Є в етнічному дизайні
Урок 25. Декорування виробів.
Писанка як один із символів України.
Оздоблення великодніх яєць
Мета: продовжити ознайомлення учнів з народною творчістю; розширювати уявлення
про народні традиції та звичаї; ознайомити учнів з різновидами пасхальних яєць,
декорування виробів; розвивати навички роботи в техніці аплікації; формувати естетичні почуття, смак, виховувати емоційно-естетичне сприйняття творів народних
майстрів, дбайливе ставлення до матеріалів, стимулювати творчий потенціал учнів.
Обладнання: кольоровий картон та папір, ножиці, клей, зразки пасхальних яєць різних
видів, схеми орнаментів та символів, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Встаньте, діти, всі рівненько,
Посміхніться всі гарненько.
Посміхніться ви до мене,
Посміхніться і до себе,
Привітайтесь: «Добрий день!»
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з народною творчістю,
народними традиціями та звичаями, поговоримо про декорування виробів;
ознайомимось з різновидами пасхальних яєць та продовжимо працювати
в техніці аплікації.
2.Розповідь учителя з елементами бесіди
Робота за підручником (с. 76–77)
— Українські народні промисли і ремесла, що разом утворюють декоративне мистецтво,— це величезний світ духовної і матеріальної спадщини етносу, набуток художніх ідей численних поколінь народу, дорогоцінна скарбниця, що живить сьогодні професійно-мистецьку творчість.
Народні промисли і ремесла поєднують у собі духовно-матеріальну діяльність людини, виражену в художніх творах.
Народна творчість — це історична основа, на якій розвивалася і розвивається світова художня культура, одна із форм суспільної свідомості і суспільної діяльності, явище соціально зумовлене. Народна творчість уключає
різні види художньої діяльності, промислів і ремесел народу — поетичну творчість, театральне, музичне, танцювальне, декоративне, образотворче мистецтво, народне будівництво тощо.
Твори декоративного і вжиткового мистецтва із сучасних матеріалів, виконані сучасними технічними засобами,— це твори етнодизайну. Розрізняють
етнодизайн витинанки, мозаїки, художнього розпису.
69
Дата _______________________
Клас _______________________
Одним з поширених способів декорування виробів є орнамент.
Згадаймо, що вам відомо про орнамент? (Відповіді дітей.)
— Ми вже знайомі з основними видами орнаментів: геометричні, рослинні
і зооморфні, або тваринні.
Мультимедійна презентація
— Яке головне християнське свято святкують навесні?
ВЕЛИКДЕНЬ
Котилася писаночка
Згори на долину,
Прикотилась простісінько
До нас у гостину.
А за нею йде Великдень,
Несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, розсипає
Радощі і ласку.
А на кінці гагілочки
Хороводом в’ються,
Пісеньками видзвонюють,
Гомонять, сміються.
Відчиняймо воротонька,
Гостоньки вітаймо,
«Христос воскрес!» — разом з ними
Усі заспіваймо.
Р. Завадович
— Одним із символів Великодня є пасхальне яйце. Існують кілька різновидів розпису яєць. Виготовляють дряпанки, крашанки, кальовки та писанки.
Вони відрізняються технікою виконання малюнка.
РОЗМАЛЮЮ ПИСАНКУ
Розмалюю писанку,
Розмалюю,
Гривастого коника
Намалюю.
Розмалюю писанку,
Розмалюю,
Соловейка-любчика
Намалюю.
А сопілка буде грати,
Соловейко щебетати,
А гривастий кониченько —
Славно танцювати.
Д. Чередниченко
Робота за підручником (с. 78–79)
Писанка — яйце, декороване традиційними символами, які намальовані за
допомогою воску й барвників.
Цей вид мистецтва поширений у багатьох народів світу. З писанками і фарбованими яйцями (крашанками) пов’язані безліч легенд, повір’їв, переказів,
звичаїв, традицій, обрядів, які виникли ще за часів язицтва, видозмінювалися, а з прийняттям християнства набули нової якості — пов’язаної з дійством освячення паски під час найголовнішого християнського свята — Великодня. Звідси і їхня назва — «великодні яйця».
В уявленнях багатьох народів яйце втілювало джерело життя і всього Всесвіту.
Стародавні перси, індіанці, візантійці, а також древні греки та римляни
вважали, що Всесвіт виник з яйця. Стародавні індо-іранські легенди теж це
70
підтверджують. Предки слов’ян називали розписані яєчка «красними яєчками».
Українська писанка є шедевром декоративно-ужиткового мистецтва. У радянський період писанкарство тривалий час було заборонене, але, незважаючи
на це, воно продовжує свої традиції і нині. Виготовляють писанки окремі
люди, оскільки ця праця копітка, вимагає терпіння, зосередженості, а також
знань символів, які зображуються на пташиних яйцях.
Роздивіться зразки на дошці.
yy Коло, зірка, триніг — знаки Сонця.
yy Хрести — знак бога Землі, чотири сторони світу, рух сонця по небу.
yy Кривулька — вода, вічність.
yy Безконечник — символ безмежності, безсмертя, хвилі життя.
yy Сосонка — знак земної рослинності.
yy Птахи, баранці, олені, коні — небесні посланці.
— Колір, який використовується при оздобленні пасхального яйця, теж
має своє значення.
yy Червоний — радість.
yy Синій — колір води, побажання гарного врожаю.
yy Зелений — життя, побажання здоров’я.
yy Коричневий — колір землі, дарує мудрість.
— Сама писанка, за народним повір’ям, є символом весни та сонця, відродженням природи, життя. Їх не їдять, а обережно зберігають та колекціонують. Навесні писанки дарують рідним та близьким людям з побажаннями
на весь рік.
Фізкультхвилинка
3.Демонстрування та аналіз зразка
Мультимедійна презентація
1) Інструктаж учителя.
1.Оберіть колір самого яйця. Візьміть аркуш картону такого кольору, зігніть
його навпіл та розріжте.
2.За схемою на дошці на зворотній стороні картону намалюйте форму яйця.
Виріжте її.
3.Прикрасьте орнаментом, обираючи елементи композиції самостійно.
— Дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що ваше завдання — не відтворити
запропонований зразок, а на його основі створити власний орнамент. Таким
чином, у вас розвиватиметься творче мислення, фантазія, формуватиметься
естетичний смак. Ви навчитеся добирати потрібний матеріал, гармонійно поєднувати кольори.
— Можете зробити декілька різних пасхальних яєць.
71
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
III.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
— Які роботи вам сподобалися найбільше?
— Над якими роботами ще треба попрацювати?
V.Підсумок уроку
— Кожна людина в душі — художник, але не кожна вміє застосувати свої
художні здібності в житті.
Вашими гарними роботами ми прикрасимо нашу класну кімнату.
Великодній привіт
На дзвіниці дзвонять дзвони
Великодні, голосні —
Всюди втіха, всюди гомін,
Всюди радісні пісні.
Це Ісус воскрес з могили,
І воскресла з ним весна,
Квіти сині, жовті, білі
Розсипає скрізь вона.
Великодніми піснями
Звеселяйте Божий світ,
Щоб почули й за морями
Українці наш привіт.
Р. Завадович
72
Урок 26. Декорування виробів.
Види декорування пасхальних яєць
Мета: продовжити ознайомлення учнів з народною творчістю, з декоруванням виробів; ознайомити з різновидами прикрашання пасхальних яєць; розвивати навички
роботи в техніці аплікації; формувати естетичні почуття, смак; виховувати емоційноестетичне сприйняття творів народних майстрів, дбайливе ставлення до матеріалів,
охайність під час роботи, стимулювати творчий потенціал учнів.
Обладнання: дерев’яні (або порожні курячі) яйця, кольорові нитки, бісер, кольорові
смужки, клей, ножиці, довга голка з великим вушком, зразки виробів та малюнки,
мультимедійна дошка.
Хід уроку
I. Організаційний момент
1.Привітання
Доброго ранку, доброго дня!
Доброго вчора, сьогодні, щодня!
Хай не псується годинник на вежі,
Хай буде все на землі, як належить:
Сонце — як сонце, літо — як літо,
Дощик — як дощик, квіти — як квіти.
Хай посміхаються діти щодня.
Доброго ранку! Доброго дня!
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Ми сьогодні на уроці продовжимо ознайомлення з народною творчістю
та декоруванням виробів, а саме — з різновидами прикрашання пасхальних
яєць.
2.Розповідь учителя
Мультимедійна презентація
— Згадаймо, які види декорування пасхальних яєць вам відомі?
Крашанки — яйце, пофарбоване в один колір.
Дряпанки — яйце фарбують у темно-коричневий колір, а малюнок наносять голкою або шилом.
Крапанки — яйце прикрашають різнокольоровими крапочками за допомогою воску та фарб.
Мальованки — яйце розмальовують за допомогою пензлика та фарб.
Для виготовлення писанок добирають сирі курячі яйця. Попередньо їх
треба добре вимити у воді, розчинивши у ній трохи харчової соди.
Потім яйця занурюють у легкий розчин оцту. Коли вони просохнуть, починають розписувати. Найчастіше це роблять за допомогою воску. Натуральний
бджолиний віск кладуть у невелику керамічну посудину чи в черепок. Посудину з воском ставлять на невеликий вогонь у печі чи на розсіювач на газовій
плиті. Віск має бути гарячим, але не доведеним до кипіння.
Розписують яйця писачком — невеличкою дерев’яною паличкою, у якій
розпеченим цвяхом випалюють дірочку, щоб уставити туди металевий наконечник чи трубочку, згорнуту з фольги. Потім цей наконечник закріплюють
ниткою. Писачок тримають нерухомо, обертають лише яйце. Після розпису
писанку занурюють у фарбу, а потім просушують. (Див. додаток на с. 86.)
73
Дата _______________________
Клас _______________________
ПИСАНКА
Маленькі дітки, бувайте здорові,
На крильцях весни я прибув.
Збирайтесь послухать моєї розмови:
Я писанку вам роздобув.
Орлята-синочки, чечіточки-дочки,
Цілісіньку ніч я не спав,
Мережечки всякі, кругом поясочки
Та ще й золотцем малював.
Чудове яєчко, маленький замочок
У дверечки я приладнав,
Не простий білочок, не круглий жовточок
Всерединку я заховав.
Лежать там рядочком дві Божії квітки —
То розум і правда свята.
У першую квітку — голівку вбирайте
І добренько буде вам жить,
А другу до серденька ви прикладайте,
І будуть вас люди любить
Л. Глібов
Фізкультхвилинка
Травичка низенька-низенька,
Дерева високі-високі!
Вітер дерева колише-гойдає,
То направо, то наліво нахиляє,
То вгору, то назад,
То вниз нагинає,
Птахи летять, відлітають,
А учні тихенько за парти сідають.
Ми в дорогу вирушаємо
Разом всі дружненько,
І правила добре знаємо
Ми усі гарненько,
І у місті, і в селі,
І дорослі, і малі
Правила знають усі.
(Присідання.)
(Підняти руки вгору.)
(Оберти.)
(Нахили вправо, вліво.)
(Потягування вгору, назад.)
(Нахили вперед.)
(Махи руками.)
(Крокувати.)
(Пружинки.)
(Руки в боки.)
(Руки в сторони.)
(Танцюють.)
(Кружляють.)
(Сідають.)
3.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Мультимедійна презентація. Робота за підручником (с. 79–80)
— Великодні яйця можна оздоблювати не лише традиційним способом
(барвниками, воском), а й різноманітними матеріалами: бісером, кольоровим
папером, вовняними нитками.
— Пам’ятаєте дитячі скоромовки, у яких згадують числа? А казки, у яких
неодмінно присутні або три царства, або три сестри? Для наших предків числа
були священними, у кожного було своє значення і своя сила. Тому поділ поверхні яйця на певну кількість частин і стале повторення деяких елементів не
випадкові.
Поділ навпіл передавав уявлення про два світи. На три частини ділили найчастіше по вертикалі, так позначали три небесних сфери.
При поділі на чотири частини утворюється хрест, що означає чотири сторони світу.
74
Класичний поділ півсфер на чотири частини, кожна з яких поділена на три,
передає уявлення про чотири пори року з трьома місяцями. За іншими уявленнями, світ ділився і на шість сторін. Таку просторову орієнтацію передає шестикутна зірка.
Досліджуючи писанки, вчені висловили здогадку про те, що в давнину існував восьмирічний календарний цикл. У народній міфології небо має вісім
сфер — «облоків»: сім синіх, а восьма — червона, на якій сидить сам Бог.
Дуже цікавим є поділ на сорок частин, так звані сорококлинці. Кожен клинець позначав якийсь вид людської діяльності або явище природи, а в християнському баченні — сорок днів посту.
Згадаймо, які кольори ми будемо використовувати? Яке значення мають ці
кольори?
yy Червоний — радість.
yy Синій — колір води, побажання гарного врожаю.
yy Зелений — життя, побажання здоров’я.
yy Коричневий — колір землі, дарує мудрість.
— За допомогою кросворда відгадайте, якими матеріалами та приладами
ми будемо користуватися.
4
2
1
3
п
и
с
а
н
5
к
а
6
7
1.Довга та пухнаста, за металевою сестрою хвостом ходить. (Нитка)
2.Ти за нею, вона — від тебе, ти від неї, вона — за тобою. (Голка)
3.Два кільця, два кінця, а посередині цвях. (Ножиці)
4.
У носатого Івана
Одежина дерев’яна.
Він у чистім полі ходить
І по ньому носом водить,
Не стрижений, не чесаний —
Гострим ножем затесаний. (Олівець)
5.Все, до чого він торкається, потім неможливо відірвати. (Клей)
6.
Розріжемо лід — достанемо плід:
Зверху срібло, всередині золото. (Яйце)
7.Маленьке кругленьке на голку надіти, намисто зробити. (Бісер)
— Отже, починаємо працювати!
75
1.Візьміть яйце та простим олівцем нанесіть лінії — межі між кольорами.
2.Змастіть частину яйця клеєм і щільно обмотайте ниткою.
3.По черзі таким самим способом обробіть і інші частини візерунка.
4.Крізь отвори в яйці просуньте нитку або смужку за допомогою голки з великим вушком.
5.Поверхню яйця, вкриту нитками, можна прикрасити бісером, зробити
орнамент.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
III.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Свої роботи діти вішають на гілочку, поставлену у вазу, утворюючи пасхальне дерево.
— Які роботи вам сподобалися найбільше?
— Чи сподобалося вам прикрашати яйця?
— Якщо вам сподобалося, прикрасьте пасхальні яйця вдома разом із батьками.
ПИСАНКА
Гарна писанка у мене,
Мабуть, кращої нема.
Мама тільки помагала,
Малювала ж я сама.
Змалювала диво-пташку,
Вісім хрестиків дрібних,
І малесенькі ялинки,
Й поясочок поміж них.
Хоч не зразу змалювала,—
Зіпсувала п’ять яєць,—
Та як шосте закінчила,
Тато мовив: «Молодець!»
Я цю писанку, напевно,
Для Іванка залишу,
А для мами і для тата
Дві ще кращих напишу.
К. Перелісна
V.Підсумок уроку
Ось і уроку кінець!
Хто працював, той молодець!
Що сподобалось вам, поділіться вдома.
Всі дружні й активні були увесь час.
Хороші оцінки чекають в щоденниках вас!
76
І у будні, і у свята
Будем стіл сервірувати
Урок 27. Самообслуговування. Культура харчування.
Правила поведінки за столом.
Сервірування святкового столу.
Складання серветок
Мета: продовжити ознайомлення учнів з культурою харчування, правилами поведінки
за столом; навчати правильно розташовувати посуд та столові прибори, відповідно
до правил етикету, складати серветки до святкового столу; формувати навички роботи в групах; виховувати культуру та естетичний смак, індивідуальність при виконанні завдань, охайність та творчій підхід до роботи.
Обладнання: полотняні та паперові серветки, скатертини, пластиковий столовий посуд, схема сервірування столу приборами, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Усміхнемось одне одному,
Погляньмо ласкаво!
Хай сьогодні в кожне серце
Радості додасть весна.
Ми усім усміхнемося,
Побажаємо добра!
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Із чим ми сьогодні ознайомимось, ви дізнаєтесь, якщо розгадаєте
кросворд.
1.Кругла, як сонце, та їжі повна. (Тарілка)
2. Говорить доріжка — два вишитих кінця:
«Помийся хоч трішки, бруд змий з лиця». (Рушник)
3. Чай в неї наливаємо —
Добре ранок починаємо. (Чашка)
4. Гострі зуби, ясний зір,
На неї можна наколоти сир. (Виделка)
5. Загадка, загадка,
В роті ягідка;
Візьми, оближи
Та й на стіл положи. (Ложка)
6. Різний колір має,
Собою стіл накриває. (Скатертина)
7. Буває паперовою, тканевою буває.
Мама мені ротик нею витирає. (Серветка)
8. З головою він накритий,
Несуть йому їсти й пити.
Та він страви не вживає,
Все хтось інший поїдає. (Стіл)
77
Дата _______________________
Клас _______________________
2
7
4
х
а
1
р
3
ч
у
8
5
в
6
а
н
н
я
— Отже, сьогодні ми ознайомимось з культурою харчування, правилами
поведінки за столом, сервіруванням святкового столу та будемо вчитися складати серветки.
2.Вступна бесіда
Робота за підручником (с. 86–87)
— Культура харчування виявляється в умінні правильно поводитися за
столом та сервірувати святковий стіл.
Ще з дитинства ми маємо привчатися до культурної поведінки за столом,
відповідно до правил етикету. Нам необхідно не тільки вміти правильно поводитися, але й пояснювати правила поведінки іншим.
Учитель разом з учнями під час бесіди виводять правила культури харчування.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Правила культури харчування
Ніколи не розмовляйте з набитим ротом. Навіть якщо вам поставили запитання, не поспішайте відповідати, проковтніть їжу і тільки потім говоріть.
Не відкушуйте за один раз великі шматки. Також не кусайте хліб, а відламуйте невеличкі скибочки і кладіть їх до рота.
Не ріжте м’ясо великими шматками. Наступний шматочок можна відрізати після того, як ви з’їли попередній, щоб вигляд страви був красивим,
а їжа — гарячою.
Не беріть руками птицю, використовуйте виделку і ніж. Пальцями м’ясо
можна взяти тоді, коли вилкою наколоти його неможливо.
Риб’ячі кістки витягуйте виделкою. Можете допомагати собі пальцями,
тільки не облизуйте їх після цього, а витирайте серветкою.
Не слід використовувати ніж, якщо ви їсте: котлету, яєчню, рибу, холодець, сирники. Всі ці страви можна легко розламати виделкою.
Такий гарнір, як картопля, овочі та макарони, набирайте на виделку, допомагаючи собі скоринкою хліба.
78
yy Не їжте з ножа, щоб не справити на інших негативне враження і не порізати рота.
yy Ніж необхідно тримати в правій руці, в лівій відповідно, виделку. Поки не
з’їсте всю страву, не перекладайте столові предмети з однієї руки до іншої.
yy Якщо страву можна їсти виделкою, не користуйтеся ложкою.
yy На блюдце не можна випльовувати кісточки від компоту. Щоб позбавитися від кісточки, піднесіть прямо до рота ложку і сплюньте кісточки в неї,
а потім покладіть на тарілочку.
yy Щоб бути ввічливими зі своїми сусідами по столу, не вибирайте собі великі
шматки страви зі спільної тарілки, а візьміть крайній до вас.
yy Якщо вам знадобилося те, що знаходиться поодаль від вас, не намагайтеся
дотягтися до страви через весь стіл, попросіть когось вам це передати.
yy Не допивайте залишки з блюдця, якщо в ньому залишився сік, і не вимочуйте залишки соусу хлібом.
yy Не кладіть на стіл виделку і ніж, якщо вони брудні.
yy Після закінчення трапези не облизуйте столові прибори.
yy Брудний посуд не слід відсувати до сусіда чи ставити в іншу брудну тарілку.
yy Розмішавши цукор у чаї, витягніть ложечку з чашки, щоб вона не перекинулася.
yy Не читайте за столом — цим ви продемонструєте, що вам не цікаві люди,
з якими ви спілкуєтеся.
yy Не кладіть ногу на ногу і не сідайте до столу боком.
yy Не кришіть хліб, не залишайте скоринки.
yy Пережовуйте їжу із закритим ротом.
yy Ніколи не відзивайтеся погано про страву, щоб не образити господиню.
3.Розповідь учителя
Мультимедійна презентація
— Ви запросили багато гостей і хочете організувати бездоганне свято з урочистою атмосферою. Тоді святково сервірований стіл стане кращим елементом
вашого свята.
Існує безліч правил сервірування столу, для кожного окремого випадку
стіл сервірується по-особливому, наприклад, до вечірньої кави потрібно менше
предметів, ніж до званого обіду.
Сервірування розпочинається з розстановки стільців для гостей. Стільці
бажано розставляти так, щоб гості, сидячи за столом, почувалися комфортно.
Скатертина для столу має відповідати його розміру, не бути або замалою,
або, навпаки, завеликою. Вона має звисати нижче краю столу приблизно на
20–30 см. Білий колір скатертини надасть урочистості будь-якому прийому.
При сервіруванні також рекомендують використовувати невеликі паперові або
тканеві серветки. Їх слід класти ліворуч від тарілки, або ж на її дно. Серветки
можуть мати різноманітну форму — конус, віяло, тюльпан і т. ін. Серветки,
складені одним із оригінальних способів, виглядають унікально.
Другим етапом сервірування є розстановка тарілок і столових приборів.
Існує чотири види тарілок — супова, або глибока тарілка; сервірувальна тарілка; яка має бути великою за розміром і неглибокою; тарілка для гарячого —
середня неглибока тарілка; а також пиріжкова (десертна) тарілка, яка є найменшою.
Спершу навпроти кожного місця для гостя ставлять сервірувальну тарілку.
На неї ставлять або тарілку для гарячого, або глибоку тарілку для супу. Пиріжкову тарілку розміщують зліва від сервірувальної. Пиріжкова тарілка використовується для хліба, кондитерських виробів, десертів. Протягом усієї
трапези тарілки міняються, але сервірувальна тарілка залишається завжди.
79
Для столових приладів теж існують певні правила розташування. Згідно
із правилами сервірування, ложку для супу і ножі розташовують праворуч
від тарілки лезом до неї, виделки — ліворуч. Розглянемо правила розташування справа наліво. Ложка для супу займає крайнє положення праворуч від
тарілки; ножі — спочатку кладуть ніж для риби або іншої закуски, а з самого
краю столу — ніж для основної гарячої страви. Пам’ятайте, ніж та виделка
для гарячої страви найбільші за розмірами.
Ліворуч від тарілки аналогічно кладуть виделки. Тобто, біля самої тарілки
має бути виделка для основної страви, і по мірі віддалення від тарілки — все
менші за розміром виделки. Крайнє ліве положення займає виделка для риби.
Столова виделка, найбільша за розміром, має 4 зубці, десертна — 2.
Келихи і чарки можуть розташовуватися як півколом, так і в ряд. Келих
для мінеральної води або інших безалкогольних напоїв розташовуватиметься
правіше за всі інші, оскільки ним користуються у першу чергу.
2
1
10
9
13
11
14
12
15
7
5
3
16
8
4
6
1.Ніж для масла
2.Пиріжкова (десертна) тарілка
3.Ложка (до перших страв)
4.Виделка для морепродуктів
5.Ніж для морепродуктів
6.Виделка для основної страви
7.Столовий ніж
8.Декоративна тарілка
9.Супова тарілка
10.Десертна ложка
11.Десертна виделка
12.Склянка для води
13.Келих для шампанського
14.Келих для червоного вина
15.Келих для білого вина
16.Серветка
— Серветка — неодмінний предмет сервірування столу, адже без неї неможливо дотримувати чистоти та охайності за столом. Крім того, добре відпрасована і красиво складена полотняна серветка ще й прикрашає стіл.
Існує безліч способів згортання серветок, але ми розглянемо найбільш
зручний і простий спосіб, щоб якомога менше торкатися до неї руками і щоб
у розгорнутому вигляді вона не виглядала м’ятою.
Під час сервірування столу до сніданку або обіду зазвичай серветки складають учетверо, трикутником, навпіл і загортають рулетом, що, до речі, не
дуже складно, а для урочистої вечері або обіду допустимі більш складні форми
складання серветок — вітрилом, ковпачком, свічкою та ін.
Згорнуті серветки кладуть кожному гостеві на закусочну тарілку.
Полотняні серветки можна замінити паперовими, зрозуміло, не розрізаючи
їх з метою економії на частини.
Як правильно користуватися серветкою? Сідаючи за стіл і побачивши на
тарілці перед собою красиво згорнуту білосніжну серветку, деякі відчувають
певну боязкість перед нею. Іноді намагаються навіть обережно відкласти її
в сторону, не знаючи про те, що серветка настільки ж необхідна, як ніж, виделка, ложка, і, так само, як вони, покликана допомогти людині під час їжі.
80
Основне ж призначення серветки полягає в тому, щоб уберегти костюм
кожного гостя від потрапляння випадкових бризок, крапель, крихт. Нею
також обтирають пальці і губи під час і після їжі.
Безпосередньо перед їжею серветку потрібно розгорнути, скласти вдвічі
та покласти вигином до себе на коліна. Закладати серветку одним з її кутів чи
краєм за комір або лацкан піджака не прийнято.
Пальці, випадково забруднені під час їжі, обережно витирають верхньою
половиною серветки, не знімаючи її з колін.
Для обтирання губ серветку беруть з колін двома руками, вкорочують
шляхом перевертання її кінців у долоні і, приклавши середину до губ, промокають їх верхньою половиною серветки. Витирати губи шляхом «ковзаючих»
по них рухів серветкою некрасиво.
Абсолютно неприпустимо використовувати серветку замість носової хустинки або як рушник для сильно забруднених рук.
Не належить, сівши за стіл, пильно розглядати прилади і посуд, а потім
серветкою протирати їх, якщо ви раптом помітили певний недолік. Цим ви можете образити господарів, висловлюючи сумніви у їхній охайності.
По закінченні прийому їжі серветку не слід ретельно скласти, намагаючись
надати їй колишнього вигляду, а просто акуратно покласти праворуч від своєї
тарілки. Не рекомендується також вішати її на спинку стільця або класти на
його сидіння.
Якщо серветка випадково впала з колін на підлогу, не варто засмучуватися: попросіть дати вам чисту, оскільки користуватися серветкою, піднятою
з підлоги, звісно, не можна.
Фізкультхвилинка
4.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Мультимедійна презентація. Робота за підручником (с. 87)
— Сьогодні на уроці я пропоную розглянути декілька способів складання
серветок, що не вимагають багато часу і зусиль.
Перше завдання
— Складіть серветки, користуючись малюнками-схемами.
ВЕРШИНА
1.Серветку складіть навпіл по горизонталі, згином догори.
2.Верхні кути прямокутника складіть досередини.
3.Бічні сторони трикутника сумістіть, щоб їхні гострі кутки зійшлися внизу.
4.Переверніть фігуру та підігніть нижні кінці вгору і злегка пригладьте.
5.Зігніть по вертикальній осі складками всередину.
6.Поставте серветку вертикально.
81
ПАРУС
1.Базова форма серветки — трикутник.
2.Скрутіть серветку трубочкою до половини.
3.Поставте серветку вертикально, з’єднуючи краї.
СВІЧКА
1.Базова форма серветки — трикутник.
2.Відігніть на 2–3 см нижню сторону і переверніть.
3.Скачайте серветку в щільну трубку, заховайте кінчик під основу.
4.Відігніть верхню частину і красиво сформуйте «вогонь».
Друге завдання
— Об’єднавшись у групи по чотири учні, засервіруйте свій стіл.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
yy На робочому місці дотримуйте чистоти і порядку.
yy Не ходіть по класу.
yy Не спілкуйтеся у процесі колективної роботи дуже голосно.
III.Практична робота учнів
Під час самостійної роботи учнів учитель демонструє слайд-шоу під супровід класичних музичних творів.
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Діти сідають за сервіровані столи.
V.Підсумок уроку
Представник кожної четвірки відповідає на запитання вчителя.
— До якого свята ви сервірували стіл?
— Як потрібно поводитися за столом?
82
Урок 28. Екскурсія до шкільної майстерні з обробки
тканини. Одяг і взуття. Оздоблення одягу та взуття
Мета: провести екскурсію до шкільної майстерні з обробки тканини, ознайомити учнів
з видами оздоблення одягу та взуття, з українською вишиванкою, видами вишивки;
розвивати спостережливість, увагу, пам’ять; виховувати інтерес до народних традицій та творчості, культури українського народу, до уроків трудового навчання.
Обладнання: колекція українських вишиванок, зразки вишивки, зразки різного оздоблення одягу, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Рада, діти, вас вітати,
Щастя і добра всім вам побажати.
Посміхніться всім довкола:
Сонцю, небу, квітам, людям,
І тоді обов’язково
День для всіх щасливим буде!
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні ми завітаємо до шкільної майстерні з обробки тканини. Ознайомимось з українською вишиванкою, рушниками та сорочками, видами вишиванок, засобами вишивання.
Слід пам’ятати, що екскурсія — це такий самий урок, як заняття у класі,
тому на ньому також слід дотримуватися певних правил.
yy Уважно слухати, організовано ставити запитання, не розмовляти, дотримувати дисципліни.
yy Не можна порушувати порядок і дисципліну.
yy У майстерні триматися всім разом, переходити від одного робочого місця до
іншого спокійно, без метушні.
yy Ставати так, щоб усім було видно.
2.Розповідь учителя
Мультимедійна презентація. Робота за підручником (с. 88)
— Одяг та взуття людини мають бути не тільки зручними і якісними,
а й красиво оздобленими. Українці традиційно прикрашають одяг, взуття та
рушники вишивкою.
Українська вишивка — один із видів народного декоративного мистецтва
українців; орнаментальне або сюжетне зображення на тканині, шкірі, виконане різними ручними або машинними швами; один із найпоширеніших видів
ручної праці українських жінок і, зокрема, дівчат. Вишивку вживають в українському народному побуті передусім на предметах одягу, в основному на жіночих і чоловічих сорочках. Крім того, вишивки поширені на предметах домашнього вжитку (наволочки, рушники тощо).
1) Українська сорочка.
— Українська сорочка-вишиванка... Вона ввібрала в себе теплоту сонця
і запах трави, шум гаїв і блакить небес, розкішні барви землі і смуток чарівної
пісні.
83
Дата _______________________
Клас _______________________
Жіноча сорочка-вишиванка належить до найдавнішого одягу наших
предків. Можна припустити, що за княжих часів в Україні-Русі в теплий
період року довга сорочка, підперезана поясом, була єдиним одягом жінок
і дівчат. За козацьких часів в Україні жіночі сорочки мали приблизно такий
самий вигляд, як і сучасні жіночі сорочки Київщини чи всього Лівобережжя.
Вони були без коміра, лише з вузькою лямівкою по краях зібраного на нитку
полотна навколо вирізу для шиї.
З якого матеріалу шилися сорочки? Яку роль відігравав їхній колір?
Матеріалом для пошиття сорочок служило біле лляне полотно. Для святкових сорочок використовувалося полотно, виготовлене з ніжніших чоловічих
стебел — плоскіні. Полотно, зіткане з матірки, йшло на пошиття буденних сорочок, а також на нижню частину сорочок із підтичкою.
Кожен колір у вишиванці був символічним. Біле полотнище сорочки служило для підкреслення, збільшення, символізувало невинність і чистоту. Сорочки вишивалися здебільшого червоними і чорними нитками. Червоний
колір — це колір сонця, символ життя, свободи; чорний — колір землі, символ
добробуту, достатку, іноді — смутку. Рідше вишивку доповнювали мережива,
виконані зеленими, блакитними, жовтими та синіми нитками.
Щоправда, світогляд і світопізнання наших пращурів, як натепер, були достатньо таємничі, отож «мову» вишитої сорочки ми сприймаємо здебільшого
як сукупність візерунків, гру кольорів, майстерність вишивальниць.
У народі складено багато прислів’їв та приказок про сорочку-вишиванку.
yy Рукави — як писанка, а личко — як маків цвіт.
yy Пізнають хлопці і в драній сорочці, аби полички вишиті.
yy У наших хазяйок по сто сорочок, а в мене одна — та й та біла щодня.
yy Хочеш сорочку мати — не треба зівати.
yy До Великодня сорочка хоч і лихенька, аби біленька.
yy Як неділя, то й сорочка біла.
yy Як мати рідненька, то й сорочка біленька.
2) Український рушник.
Рушник на стіні. Давній наш звичай. Не було, здається, в Україні жодної
оселі, котрої хазяї не прикрашали б рушниками. Хоч би яке убоге судилося їм
життя — чи то була одинока хатина вдови, чи затісна багатодітна оселя, приземкувата мазанка на півдні України, чи курна хата поміщика — всюди палахкотіли багатством кольорів рушники. Хата без рушників, що родина без дітей.
Рушник символізував обличчя оселі, а також — лице господині.
Ще в дохристиянські часи, вірячи в те, що в душах живуть божества, наші
предки обвішували дерева рушниками-обручками, таким чином задобрюючи їх.
Рушники допомагали берегти Берегиню — людську оселю — все, що в ній
є, що нажито, збережено від своїх батьків і дідусів, чим збагатилися і освятилися, хатнім пожитком, дітьми, піснею, злагодою чи суперечкою, добрим
словом чи спогадом у цій хаті.
Ознакою охайності, працьовитості кожної жінки є прибрана хата, а в ній —
чисті рушники. Недарма в народній пісні мати вчить доньку:
Тримай хаточку, як у віночку,
А рушничок на кілочку.
Тримай відерця чистенькі і води повненькі,
Прийдуть вівці пити водиці,
Будуть тебе хвалити.
У різних районах України рушник називали по-різному, залежно від його
призначення. Приміром, рушник для витирання рук і обличчя — втирачем,
для посуду, стола і лави — стирачем, або стирком, для пов’язування сватів —
плечовиком...
84
Відповідно до призначення, рушники різнилися за технікою виконання.
Утирачі і стирники (стирачі) найчастіше ткали із цупких ниток. Покутники, подарункові, плечовики — із тонкого, гарно вибіленого полотна (для
пов’язування сватів). Цікава деталь: коли починалася робота над виготовленням обрядових та весільних рушників, чоловікам заборонялося заходити
до хати. Жінки починали ткати рушники тільки середи, п’ятниці або суботи —
у так звані жіночі дні.
По всій Україні поширений звичай накривати рушником хліб на столі.
Рушником накривали діжку, після випікання хліб ставили під образами.
Гарно оздобленим рушником накривали паску чи яблука, коли йшли святити.
Вишиваний рушник створював настрій, формував естетичні смаки, був
взірцем людської працьовитості. Згадаймо про його значення: із рушником,
хлібом-сіллю приходили до породілля, ушановували появу немовляти в родині, з ним виряджали у далеку путь батька, чоловіка, сина; шлюбували дітей,
зустрічали рідних і гостей.
Рушник. Він пройшов крізь віки, і нині символізує чистоту почуттів, глибину безмежної любові до своїх дітей, до своїх батьків.
Фізкультхвилинка
Раз-два — дерева!
Три-чотири — вийшли звірі!
П’ять-шість — пада лист!
Сім-вісім — птахи в лісі,
Дев’ять-десять — он сунички
Підвели червоні личка!
(Руки вгору, підвестися.)
(Ходьба на місці.)
(Присідання.)
(Руки в сторони.)
(Присідання.)
(Руки вгору, підвестися, усміхнутися.)
3.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
— Вишивка може бути виконана різними засобами.
Гладь, хрестик, мережіння, бігунець, плетіння тощо.
— Розгляньте зразки та знайдіть різні види вишивки. Спробуйте відтворити один із них самостійно.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
III.Практична робота учнів
IV.Підсумок уроку
— Чи сподобався вам урок?
— З чим ми сьогодні ознайомилися?
85
Додаток до уроку 26
Способи фарбування і прикрашання великодніх яєць
Насамперед, потрібно засвоїти певні тонкощі. Щоб зберегти шкаралупу
цілою, яйця бажано близько години потримати при кімнатній температурі,
а у воду під час варіння додати столову ложку солі. Щоб фарба лягала рівніше,
перед фарбуванням яйця необхідно знежирити — протерти мильним розчином
або спиртом.
Найдоступніший спосіб фарбування яєць — зварити їх у раніше приготованому відварі цибулевого лушпиння. Колір — від ясно-жовтого до червонокоричневого — залежить від концентрації відвару. Також можна приготувати відвар з листочків берези (молодих або сухих) або молодого листя горіха,
процідити й варити в ньому яйця на слабому вогні протягом 10–12 хвилин
з моменту закипання. Яйця набудуть жовтого кольору. Натуральними барвниками яйця фарбують двома способами. Холодний спосіб: уже зварені яйця потрібно потримати у соку (буряковому, морквяному). Гарячий спосіб: протягом
15 хвилин потрібно кип’ятити яйця у каструлі з водою, чайною ложкою оцту
і натуральними барвниками для отримання різних кольорів.
Світло-червоний колір дає буряк або чорниця; оранжевий — цибуля;
світло-жовтий — лимони, апельсини або морква; жовтий — корені куркуми,
шкаралупа волоського горіха; світло-зелений — листя шпинату, кропиви; зелений — зелені яблука; синій або фіолетовий — листя червоної капусти; бежевий або коричневий — кава.
Якщо після фарбування поставити яйця в цьому ж відварі на всю ніч до холодильника, забарвлення буде яскравішим.
Щоб отримати малюнок у цятку, мокрі яйця обкачують у сухому рисі,
загортають у марлю (кінці марлі треба щільно зав’язати ниткою, щоб рис
прилип до яйця) і варять у цибулевому лушпинні звичайним способом. Для
отримання мармурового ефекту потрібно обгорнути яйця в цибулеве лушпиння
і зверху зав’язати бавовняною тканиною, складки якої відіб’ються на поверхні
шкаралупи.
Якщо при фарбуванні обмотати яйця товстими нитками, то на них вийдуть смужки — уздовж або впоперек, залежно від того, як обмотаєте шкаралупу. Квітки або листочки різної форми відіб’ються на яйцях, якщо, наприклад, листя петрушки, кінзи або дрібні квітки домашніх рослин прикласти до
них, обгорнути панчохою і туго зав’язати, і так кип’ятити у відварі цибулевого
лушпиння.
Щоб пофарбовані яйця блищали, їх витирають насухо і змащують соняшниковою олією.
Існують також інші способи прикрашання пасхальних яєць: за допомогою
наклейок, бісеру, акварелі тощо. У продажу можна знайти термічні наклейки
із зображенням Христа, Пресвятої Богородиці, святих апостолів, різних сюжетів, що зображають розп’яття Христа або сходження на Голгофу. Церква рекомендує відмовитися від ідеї використання таких значущих символів, які неминуче будуть знищені при розбиванні великоднього яйця. Адже священні
зображення не повинні розміщатися не тільки на великодніх яйцях, а й узагалі там, де вони можуть бути осквернені недбалим використанням. Виробництво таких наклейок і їх продаж свідчать про зубожіння духовного почуття
у людей, які називають себе православними. Асортимент можливих зображень
для наклейок досить широкий: квіти, візерунки, абстрактні орнаменти, небесні світила, пейзажі...— обирайте будь-яке!
86
Урок 29. Самообслуговування. Одяг і взуття.
Оздоблення одягу та взуття. Вишивка. Мережка
Мета: продовжити ознайомлення учнів з видами оздоблення одягу, українською вишивкою, видами вишивки; навчити виготовляти мережку; розвивати спостережливість, увагу, пам’ять; розширювати світогляд; навчати працювати самостійно; виховувати інтерес до народних традицій та творчості, культури українського народу,
до уроків трудового навчання.
Обладнання: зразки вишивки, мережок, лляна тканина з чітким переплетінням, голка,
біла нитка муліне, таблиці-схеми, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Доброго ранку!— мовлю за звичаєм.
Доброго ранку! — кожному зичу я.
Доброго ранку вам! — людям бажаю.
І посміхаються у відповідь люди:
Добрі слова ж бо для кожного любі!
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Ми сьогодні на уроці продовжимо ознайомлення з видами оздоблення
одягу, українською вишивкою. Навчимося виготовляти мережку.
2.Розповідь учителя
Вишивала мама синіми нитками —
Зацвіли волошки буйно між житами.
Узяла матуся червоненьку нитку —
Запалали маки у пшениці влітку.
Оберіг-сорочку вишила для сина.
Візерунком стали символом Вкраїни:
І верба, й калина, й сонях біля хати.
Щастя для дитини вишивала мати.
Л. Вознюк
— Що таке вишивка?
Українська вишивка — один із видів народного декоративного мистецтва
українців; орнаментальне або сюжетне зображення на тканині, шкірі, виконане різними ручними або машинними швами.
Мультимедійна презентація. Робота за підручником (с. 89–90)
— З давніх-давен жінки оформляли вбрання і речі домашнього вжитку вишивкою та мережкою. Нею підрублювали серветки, скатертини, доріжки, подоли сорочок. Існує кілька видів мережки — прості прутики і досить складні,
що утворюють вишукані узори.
Нині мережка знову ввійшла у моду, нею прикрашають блузи, спідниці,
сукні.
Мережки, види та техніка їхнього виконання — це декоративні шви. Вони
можуть бути головною частиною узору або відмежовуючою лінією. Орнаменти,
87
Дата _______________________
Клас _______________________
доповнені мережками, відрізняються тонкістю і витонченістю. Усі мережки
починають з вишивання качалочки.
Мережки прості у виконанні, ажурні, надають неповторності та своєрідності одягу. Особливо привабливі ажурні узори на жіночих блузах, білизні
та дитячому одязі. Використовують вишивку як самостійне оздоблення, так
і у поєднанні з іншими вишивальними техніками.
Виконують мережки по доріжці, що утворюється шляхом висмикування
ниток основи. Саме тому для виконання мережок потрібно добирати тканину
полотняного переплетення. Традиційно використовували лляне полотно, але
можна навчатися й на канві — тканині для вишивання хрестиком.
Для розрізання ниток усередині тканини та їх висмикування, для розрідження її структури використовують ножиці з гострими кінчиками (можна
манікюрні), швацький кілочок чи інші пристосування.
Ажурні узори мережок виконують нитками переважно в тон тканині. За
наявності певного досвіду узори на ажурному фоні можна виконувати кольоровими нитками. Традиційно народні вишивальниці використовували нитки,
висмикнуті з тканини; але можна брати і швейні нитки № 40–50 для канви чи
грубої лляної тканини.
Мережка — це своєрідна прозора ажурна вишивка, що виконується тільки
на тканинах полотняного переплетення, оскільки для виконання мережки необхідно витягти певну кількість горизонтальних ниток, а вертикальні зібрати
голкою в пучки й обметати нитками, окреслюючи певні орнаментальні мотиви: «стовпчики», «прутики», «павучки», «віконце» тощо.
Тим, хто бажає засвоїти прийоми вишивки, потрібно набратися терпіння
і випробувати свої сили у виконанні різних видів мережок.
Фізкультхвилинка
Сонечко прокинулось, потягнулось,
В різні боки повернулось.
Потім весело всміхнулось,
Кругом себе обернулось.
Стали квітки оживати,
Пташки пісеньки співати.
Діти стали танцювати,
Любе сонечко вітати.
Вітерець ураз примчав
І зробив чимало справ:
Хмарки в небі розігнав
І листочки позривав,
Їх підкинув увишину
Й полетів удалину.
Вітерець полетів,
Працювати нам велів.
3.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Мультимедійна презентація. Робота за підручником (с. 90)
1.Розгляньте уважно клаптик тканини. Що ви помітили?
2.Нитки в ньому переплітаються, чергуючись через одну. Таке переплетіння
ниток трапляється і в інших тканинах. Воно називається полотняним.
Нитки, які розташовані вздовж краю тканини, називають нитками основи,
а впоперек — нитками піткання.
3.Для серветки візьміть тканину, виріжте з неї квадрат 15×15 см.
4.Перш за все вирівняйте краї серветки. Для цього акуратно висмикніть
голкою одну нитку близько до краю та обережно витягніть її із тканини.
Зробіть так з усіх боків.
88
5.Обріжте краї серветки точно по нитках, які просмикнули.
6.Зробіть по краях серветки бахрому: висмикніть усі нитки, починаючи
з крайніх, щоб вийшла бахрома завширшки близько 1 см.
7.Перед початком роботи над мережкою позначте на тканині місце і розмір
мережки.
8.Витягніть нитки основи, щоб утворилася нитяна доріжка.
9.Доберіть котушкові нитки або муліне, товщина яких не перевищує товщину ниток у тканині.
10.Мережку вишивають справа наліво. Для того щоб закріпити нитку, складіть її вдвічі і двома складеними разом кінцями протягніть у вушко голки.
В утворену петлю протягніть голку і закріпіть нитку на тканині у лівому
нижньому куті, який утворився після витягування ниток доріжки.
11.На голку наберіть 3–5 ниток, обкрутіть їх ниткою знизу, стягуючи
у стовпчик.
12.Закріпіть стовпчик, вколюючи голку і виводячи її через нитки в нижній
лівий отвір наступного стовпчика на відстані.
13.Знову обкрутіть голкою нитки стовпчика та закріпіть, вколюючи голку та
виводячи через наступний стовпчик. Будьте уважними, вколюйте голку
в спеціальні отвори на тканині.
14.Продовжуйте аналогічні дії до кінця ряду.
15.Таким чином обробіть усі чотири сторони.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
1.На робочому місці дотримуй чистоти і порядку.
2.Зберігай ножиці у спеціально відведеному для цього місці.
3.Не працюй притупленими ножицями.
4.Не тримай ножиці лезами вгору.
5.Не користуйся ножицями під час ходьби класом.
6.Не заважай товаришеві, коли той вирізає деталі ножицями.
7.Передавай ножиці товаришеві кільцями вперед.
8.При вишиванні мережки руки мають бути чистими і сухими, оскільки білі
нитки муліне дуже маркі і відіпрати плями на них дуже складно.
III.Практична робота учнів
89
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
V.Підсумок уроку
— Хто скаже, які види оздоблень ми розглянули на сьогоднішньому уроці?
— А як називається вид мережок, який ви виконували практично?
— Хто не завершив мережку в класі, попрацюйте над нею.
Додаток до уроку 30
Кросворд
1
2
б
у
д
и
н
о
к
3
4
1. Основа дерев’яна,
Всередині — світ.
Влітку в них сонечко,
Взимку на них лід. (Вікна)
2. Стаємо всім на дорозі,
Всіх спиняєм на порозі.
Хто іде — не обмине:
Нас рукою штовхоне. (Двері)
3. Я будинок покриваю,
Дощ та сонце я вітаю. (Дах)
4. Живу я попід дахом,
Мале віконце маю.
Сухі гриби та ягоди
Я добре зберігаю. (Горище)
90
Треба розум, руки вмілі
У технічному довкіллі
Урок 30. Виготовлення й оздоблення виробів об’ємної
форми. Виготовлення об’ємних виробів з коробок.
Казковий будиночок
Мета: ознайомити учнів з професією інженера-конструктора, з поняттям «макет»; навчити виготовляти будинок за допомогою коробки; вдосконалювати навички роботи з папером та картоном; розвивати образне мислення, увагу, фантазію,
кмітливість; виховувати любов до праці, акуратність під час роботи з фарбами, кольоровим папером і ножицями.
Обладнання: паперові коробки різного розміру, кольоровий папір та картон, фарби,
пензлі, склянка для води, клей, ножиці, зразки виробів, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Щоб дізнатися, що саме ми будемо виготовляти на уроці, розгадайте
кросворд (див. додаток на с. 90).
— Сьогодні ми будемо виготовляти й оздоблювати вироби об’ємної форми
за допомогою коробок. Наприкінці уроку у вас з’являться казкові будиночки!
2.Розповідь учителя
Мультимедійна презентація. Робота за підручником (с. 96)
— Професія інженера-конструктора вимагає міцних знань будови транспортних, транспортувальних і технологічних машин та споруд. Інженерконструктор спочатку формулює словами задум технічного проекту. Потім
увиразнює його засобами технічної графіки: ескізами, кресленнями. На завершення технічного проекту інженер конструює пошуковий макет майбутнього
виробу з різних матеріалів, які легко обробляються.
Макет (фр. magutte — модель, ескіз) — просторове зображення, модель
будь-чого (виробу, декорації тощо), зазвичай у зменшених розмірах (масштабі).
— Об’ємними бувають макети технічних конструкцій з коробок, упаковок
та самостійно виготовлених об’ємних деталей. Серед них, звісно, різні види будинків.
— Розгляньте зразки на дошці.
Фізкультхвилинка
Хто ж так, хто вже там стомився
І направо похилився?
Треба дружно всім нам встати,
Фізкультпаузу почати:
Руки вгору, руки вниз
І легесенько прогнись.
91
Дата _______________________
Клас _______________________
Руки в боки, руки так,
Руки вгору, як вітряк.
Раз — присядьте, два — присядьте,
І за парти тихо сядьте.
3.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Робота за підручником (с. 96–97)
— Роздивившись малюнки на дошці та у підручнику, виготовте свій казковий будиночок. Використовуйте матеріали, що є у наявності. Прикрасити
будинок можна за допомогою аплікацій, малюнків та ін.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
1.На робочому місці дотримуй чистоти і порядку.
2.Зберігай ножиці у спеціально відведеному для цього місці.
3.Не працюй притупленими ножицями.
4.Не тримай ножиці лезами вгору.
5.Не користуйся ножицями під час ходьби класом.
6.Не заважай товаришеві, коли той вирізає деталі ножицями.
7.Передавай ножиці товаришеві кільцями вперед.
8.Під час різання тримай матеріал так, щоб лезами ножиць не поранити
руку.
9.Клеєм слід користуватися так, щоб він не потрапив до очей. Брудні від
клею руки під час роботи витирай ганчіркою. Після закінчення роботи
вимий їх ретельно з милом і витри рушничком.
III.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Наприкінці уроку діти утворюють казкове містечко.
V.Підсумок уроку
— З якою професією ми сьогодні ознайомилися?
— Чи сподобалось вам виготовляти макети?
— У яких казках ми зустрічаємось з містом?
— Чим відрізняється наше місто від казкового?
92
Урок 31. Виготовлення й оздоблення виробів об’ємної
форми. Виготовлення об’ємних виробів з коробок.
Виготовлення макета світлиці
Мета: продовжити ознайомлення учнів з професією інженера-конструктора, з поняттям «макет»; удосконалювати навички роботи з папером та картоном; розвивати
образне мислення, увагу, фантазію, кмітливість; виховувати любов до праці, акуратність під час роботи з фарбами, кольоровим папером і ножицями.
Обладнання: паперові коробки різного розміру, кольоровий папір та картон, фарби,
пензлі, склянка для води, клей, кольорові серветки, ножиці, зразки виробів, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ми продовжимо виготовляти об’ємні вироби з коробок.
Будемо робити макети української світлиці.
Згадаємо, які особливості має українська світлиця.
2.Розповідь учителя
Мультимедійна презентація
— Кожен народ має свої традиції оформлення житла і предметів побуту:
посуду, меблів, одягу тощо. «Хата — мов писанка»,— так часто говорили про
народне житло українців. Біла, з розписаними стінами, оздобленими віконницями,— вона і в негоду ніби сяяла на сонечку.
НАША ХАТА
Я люблю свою хату,
І подвір’я, й садок,
Де і сонця багато,
І в жару — холодок.
Тихо й затишно. Квіти
Коло хати цвітуть,
І невтомно все літо
Бджоли в цвіті гудуть.
Все для мене тут рідне:
Стіни — білі, як сніг,
І віконце привітне,
І дубовий поріг.
І ряденця строкаті,
Й рушники на стіні,
Навіть дим в нашій хаті
Рідно пахне мені.
Рідна казка про гнома,
Рідна стежка і сад...
93
Дата _______________________
Клас _______________________
Всюди добре, а вдома
Краще, кажуть, стократ...
І. Гнатюк
— Важливою частиною української хати була піч. У різних регіонах
України її оздоблювали по-різному — білили і яскраво розмальовували, викладали кольоровим кахлем, прикрашали паперовими витинанками.
Навпроти печі розміщували вікно — так господині було добре видно під
час приготування їжі. Усього у хаті було троє вікон. Поряд із піччю стояла лежанка або ліжко для сну.
Лави для сидіння ставили вздовж стін. На покуті висіли ікони. Це місце
вважали святим. Ікони прикрашали вишитими рушниками, засушеними квітами.
Посуд розміщували в дерев’яному миснику. Його часто оздоблювали різьбленням.
На стелі була велика дерев’яна балка — стволок. Його прикрашали хрестами, різними символічними знаками, писали рік побудови хати та ім’я господаря.
У кожній українській хаті була скриня, в якій зберігали одяг та інші речі.
Її ставили у світлиці поряд зі столом. Скриню оздоблювали найкраще з усіх
меблів — різьбленням, розписом. Готуючись до весілля, дівчина складала до
скрині посаг. А коли вона виходила заміж і виїжджала з батьківського дому,
то забирала скриню із собою.
Фізкультхвилинка
3.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
— Розгляньте уважно малюнки української хати.
Виготовте разом (у складі міні-груп) макет світлиці української хати.
Для роботи використовуйте картонні коробки різного розміру. Велика коробка — це стіни і підлога, менші — піч і меблі.
Для оздоблення використовуйте кольоровий папір, серветки, українські візерунки можна нанести фарбами.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
94
III.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Діти виставляють свої роботи, роздивляються та оцінюють їх.
V.Підсумок уроку
— Чи сподобався вам урок?
— Що ви виготовляли на уроці?
— З яких частин ви складали свою світлицю? Відповісти на це запитання
вам допоможе кросворд.
5
3
2
4
с
в
і
т
л
и
ц
6
1
1. З головою він накритий,
Несуть йому їсти, пити.
Сам він страви не вживає —
Все хтось інший поїдає. (Стіл)
2. Ми твій дім охороняємо,
Відчиняємо, зачиняємо. (Двері)
3. Я морозу не боюся,
А хто змерзне — я сміюся. (Піч)
4. Має чотири ноги, але не звір;
Має пір’я й пух, але не птах;
Має тіло й душу, а часом буває й так. (Ліжко)
5. Чотири ноги, не може ходити,
А можна лише на ньому сидіти. (Стілець)
6. Сама гола, а за пазухою сорочки носить. (Скриня)
95
я
Додаток до уроку 35
Гусінь
Жила собі гусінь... І все б нічого, але дивна вона була. Не така, як усі. Коли
інші з нетерпінням чекали на весну або літо, щоб швиденько заплутатися в свої
кокони, вона задумливо жувала листя і нікуди не квапилася. Інші старанно запихалися їжею, накопичували сили і, не покладаючи лапок, повзали по кущах
і деревах у пошуках їжі, а вона подовгу завмирала, милуючись на політ бабки
або на хмарку незвичайної форми. Нікуди не квапилася і ніколи не думала про
«завтра». Просто — була.
І ось настав момент, коли вся інша гусінь поховалася в свої кокони.
А наша — все сиділа на гілці і проводжала очима перший жовтий лист... Потім
зітхнула і почала майструвати свій кокон.
Ні-ні! Вона не квапилася! Повільно і вдумливо, вона прикрашала його гілочками незвичайної форми, блискучими мушачими крильцями і крапельками роси. Востаннє поглянувши на великий, вистигаючий світ, вона посміхнулася і, втихомирена, зачинилася зсередини.
А потім почався жах. Мінятися, виявилося, неймовірно боляче! Її тіло ламалося і корчилося. Мрії, на тлі цього болю, розлетілися, як крихкий кришталевий келишок. Було так... що хотілося померти...
Але і це закінчилося. В останньому зусиллі вона прогризла в коконі дірку
і вибралася назовні. І зрозуміла, що стала метеликом!
Вона розправила яскраві, блискучі крила і... не злетіла... Дні минали за
днями, крильця потьмяніли... Інші метелики, налітавшись та натішившись
милим світом, заснули до весни у теплих нірках. А вона — так і залишилася...
Метеликом, який побоявся злетіти...
96
Урок 32. Резервний урок. Конструювання
та виготовлення ялинкових прикрас
Мета: продовжити роботу з удосконалення навичок роботи з папером; ознайомити
учнів з процесом виготовлення новорічних та різдвяних прикрас; розвивати фантазію, творчі здібності, наполегливість; виховувати повагу до народних звичаїв і традицій.
Обладнання: демонстраційний матеріал — технологічна карта «Виготовляємо новорічні прикраси», зразки новорічних та різдвяних прикрас; кольоровий папір, олівець, ножиці, клей ПВА, пензлик, нитки, голка, шаблони, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з традиціями, обрядами та звичаями відзначання новорічних та різдвяних свят. Дізнаємося про свято Різдва
Христового та ознайомимося з колядками. Виготовимо підвіску «Ялинка».
2.Розповідь учителя
Мультимедійна презентація
— Січень — перший місяць року. Традиційно на нього припадає найбільше
свят. Одним із найвеличніших, найбільших зимових свят є Різдво Христове.
Свято Різдва дійшло до нас з давніх часів. Це день, у який народився Ісус
Христос. Сьогодні наш народ повертається до традицій Різдва, і знову, як і багато століть тому, звучать від села до села, від господи до господи, від родини
до родини різдвяні мелодії, по всьому світу сповіщають про народження Божого Сина.
Святкування Різдва Христового розпочинають з надвечір’я Різдва — Святвечора. Шостого січня нічого не можна робити, тільки готувати святу вечерю.
Готують 12 пісних страв (бо було 12 апостолів): боби, рибу, пироги з капустою,
голубці, картоплю з часником, сливи, кутю, узвар тощо. Напередодні Різдва
всі повинні бути вдома, не можна сваритися, а навпаки, треба миритися навіть
із ворогами. Коли заходить сонце і на небі з’являється перша зірка, до хати
вносять «дідуха» — обжинковий сніп. Його ставлять на покуті.
Господар бере хліб і кутю та благословляє худобу, доторкнувшись тричі до
її голови. Далі виходить на подвір’я й тричі промовляє: «Морозе, Морозе, йди
до нас кутю їсти. Коли не йдеш, то не йди і на жито, пшеницю і всяку пашницю, іди краще на моря, на ліси та на круті гори, а нам не роби шкоди».
А ще одним із найпоширеніших звичаїв в Україні є вертеп — веселе різдвяне дійство з піснями, жартами, короткими виставами, яке влаштовували
мандрівні музики й актори. Важливим атрибутом різдвяних свят є багатопроменева зірка.
На свята обов’язково співають колядки.
Що таке колядка? У Давньому Римі були глашатаї, які повідомляли всім
мешканцям імперії, що почався новий місяць, який римською мовою (чи латиною) називався «календа». Ці оголошення теж називали «календами». (Ви,
97
Дата _______________________
Клас _______________________
напевне, вже здогадалися, що звідси з’явилось слово «календар».) Так, це була
межа місяців. Тож «колядка» — це пісня, яка оголошує початок нового часу.
Співаючи колядки, ми проголошуємо: «Христос народився! Настав новий час
в історії людства!»
Слухання колядок.
Фізкультхвилинка
3.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Мультимедійна презентація
— На новорічні та різдвяні свята прикрашають ялинки. Ось і ми сьогодні
виготовимо новорічну прикрасу — підвіску «Ялинка».
1.Виріжте із зеленого паперу чотири заготовки за допомогою шаблону.
2.Зігніть конуси та склейте їх.
3.Кожну частину можна прикрасити аплікацією (однаково або по-різному).
4.Зберіть усі деталі на нитку з петлею у порядку, показаному на малюнках.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
III.Практична робота учнів
Учні виготовляють підвіску за технологічною картою. Учитель спостерігає
за роботою, проводить додатковий інструктаж, допомагає. Нагадує послідовність нанизування конусів на нитку. Пропонує учням поміркувати над змістом
приказок: «Без трудів не їсти пирогів», «Який майстер, така й робота».
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Учитель організовує виставку робіт, аналізує якість виробів. Пропонує пояснити зміст приказок. Узагальнює відповіді учнів.
V.Підсумок уроку
— Які зимові свята ви знаєте?
— Коли святкують Різдво Христове?
— Які звичаї й обряди припадають на зимові свята?
— Хто з вас знає колядки?
— Що ви сьогодні виготовляли?
— Чи задоволені ви своєю роботою?
98
Урок 33. Резервний урок. Аплікація з відрізків ниток.
Виготовлення вітальної листівки
Мета: ознайомити учнів із технікою виготовлення аплікації з ниток; розширити уявлення про застосування ниток; закріпити знання про види ниток та їх призначення;
навчити виготовляти вітальну листівку, оздоблену аплікацією з ниток; розвивати
творчі здібності, увагу, окомір, художній смак; виховувати акуратність, старанність.
Обладнання: демонстраційний матеріал — зразки вітальних листівок, оздоблених
аплікацією з ниток; кольоровий картон, нитки муліне, олівець, пензлик для клею,
клей ПВА, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I. Організаційний момент
1.Привітання
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні ми розширимо уявлення про застосування ниток та оздоблення
ними виробів: виготовимо вітальну листівку, оздоблену аплікацією з ниток.
2.Вступна бесіда
Мультимедійна презентація
— Що таке листівки?
Поштова листівка, а також поштівка, листівка, поштова картка — відкритий лист на цупкому прямокутному аркуші паперу, що містить зазвичай
адресу, поштову марку та зображення з одного боку і текст повідомлення
з іншого.
Колекціонування поштових листівок називається філокартією.
— Згадаймо, що таке аплікація?
Аплікація (від лат.— applіcatіo) — накладання, пристосовування, приєднання до певної поверхні.
Аплікація як технологія пройшла довгий шлях використання і збагатилася різними засобами фіксації (закріплення) на різних поверхнях (нитками
на тканинах, клеями на твердих поверхнях тощо). Аплікацією називають
і готовий виріб, створений у такий чи інший спосіб.
Аплікація може бути:
yy одноколірною;
yy багатокольоровою;
yy пласкою;
yy об’ємною;
yy декоративною;
yy абстрактною;
yy сюжетною тощо.
3.Розповідь учителя
Мультимедійна презентація
— Який матеріал використано для основи листівки?
— Яким способом виконано зображення?
— Який матеріал використаний для аплікації?
— Які види ниток використані?
— Які квіти на ній зображено?
99
Дата _______________________
Клас _______________________
Проліска дволиста — рослина родини лілійних (6–20 см заввишки) з підземною цибулиною, розміром з горіх ліщини. Стебло безлисте, циліндричне,
голе, квітконосне. Рослина має два, рідко три прикореневих листки, що
обхоплюють стебло до середини його довжини. Листки широколінійні, жолобчасті, звужені до основи і закінчуються ковпачкоподібною верхівкою. Квітка
правильна, роздільнопелюсткова, проста, віночкоподібна, складається з шести
простертих блакитних пелюсток. Квітки зібрані по 2–10 у рідкі китиці. Квітконіжки спрямовані вгору, зазвичай удвічі довші за квітку. Тичинок шість,
маточка одна, стовпчик нитчастий, приймочка маленька, зав’язь верхня.
Плід — чорна тригранна коробочка.
Проліска дволиста росте у листяних і мішаних лісах, по чагарниках. Тіньовитривала рослина. Цвіте у березні — квітні. Поширена у Лісостепу, рідше на
Поліссі. Заготовляють її в районах поширення. Потребує дбайливого використання та охорони.
Фізкультхвилинка
Мультимедійна презентація
1) Інструктаж учителя.
1.Візьміть аркуш паперу.
2.На верхній половині за шаблоном розмістіть малюнок.
3.Обведіть його олівцем.
4.Намастіть клеєм зображення пелюстки і квітки.
5.Наріжте нитки маленькими шматочками, заповніть ними малюнок.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
IІІ.Практична робота учнів
ІV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Діти утворюють виставку.
— Чи сподобалося вам працювати у цій техніці?
— Які листівки вам сподобалися найбільше?
V.Підсумок уроку
— Цією технікою ви можете виготовити листівки до будь-якого свята: дня
народження, Нового року, 8 Березня, Дня Матері, 9 Травня тощо.
100
Урок 34. Резервний урок. Виготовлення об’ємних виробів
з коробок. Підставка для ручок та олівців «Котик»
Мета: навчати учнів виготовляли побутові речі за допомогою коробки; вдосконалювати
навички роботи з папером та картоном; розвивати образне мислення, увагу, фантазію, кмітливість; виховувати любов до рідного краю, бажання працювати в колективі, акуратність під час роботи з фарбами, кольоровим папером і ножицями.
Обладнання: паперова коробка середнього розміру з-під соку, кольоровий папір та
картон, клей, ножиці, зразки виробів, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ми продовжимо виготовляти об’ємні вироби з коробок.
Для того, щоб ваші олівці та ручки почувалися зручніше та веселіше, ми
зробимо їм підставку у вигляді котика.
КОШЕНЯ
Засмутилось кошеня —
Треба в школу йти щодня.
І прикинулось умить,
Що у нього хвіст болить.
Довго думав баранець
І промовив, як мудрець:
— Це хвороба непроста,
Треба різати хвоста.
Кошеня кричить: «Ніколи!
Краще я піду до школи!»
П. Воронько
Фізкультхвилинка
2.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Мультимедійна презентація
1.Роздивіться уважно зразки виробів.
2.Для майбутньої підставки використайте упаковку з-під соку.
3.Обріжте зайву упаковку, залишивши форму заввишки 15 см.
4.Відповідно до того, якого кольору буде котик, доберіть колір паперу.
5.Обгорніть та обклейте упаковку кольоровим папером за вказівками на малюнку.
6.Обгорнуту коробку приклейте на підставку з картону будь-якої форми.
7.Прикрасьте виріб додатковими деталями відповідно до обраного образу (голова, очі, ніс, вуса, ротик, вушки, брови).
101
Дата _______________________
Клас _______________________
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
III.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
Діти зі своїх робіт організовують виставку підставок.
V.Підсумок уроку
— Які котики вам сподобалися найбільше?
— Дайте ім’я своїм котикам. Розкажіть про їхній характер.
102
Урок 35. Резервний урок. Іграшки з помпонів
Мета: продовжити ознайомлення учнів з різними прийомами роботи з нитками; навчати виготовляти іграшки за допомогою ниток; удосконалювати прийоми роботи
з ножицями, клеєм та нитками; розвивати увагу, творчі здібності, охайність; виховувати самостійність, посидючість, любов до праці.
Обладнання: шаблони кілець діаметром 10 см, картон, товсті нитки для в’язання, намистинки, ножиці, кольоровий картон, клей, пластилін, голка з великим вушком
у гольнику, мультимедійна дошка.
Хід уроку
I.
Організаційний момент
1.Привітання
Дзвоник вголос пролунав,
Всі готові? Час настав!
Отже, починаймо вчитися,
Обіцяйте не лінитися,
А старанно трудитися.
За парти сідайте тихенько
Та спинки тримайте рівненько.
2.Перевірка готовності до уроку
3.Упорядкування робочих місць
II.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ми продовжимо ознайомлення з різними прийомами роботи з нитками, навчимося виготовляти іграшки за допомогою ниток,
а саме — веселу гусеницю із помпонів.
2.Мотивація навчальної діяльності
Слухання казки «Гусінь» (див. додаток на с. 96)
3.Розповідь учителя
— Що таке помпон?
Помпон (фр. pompe — пишність, ошатність, англ. pom-pon, pom-pom) — кулеобразна прикраса з ниток. Помпони можуть бути різних розмірів та кольору,
виготовлені з різних матеріалів, наприклад, бавовни, шерсті, паперу та інших.
Помпони — прекрасний матеріал для виготовлення іграшок та сувенірів.
З помпонів можна зробити фігурки людей, чарівних звіряток, морських мешканців, птахів і комах. Букетик, виконаний з помпонів, можна подарувати
мамі на день народження, а ялинка з помпонів стане відмінною прикрасою новорічного столу.
Фізкультхвилинка
4.Демонстрування та аналіз зразка
1) Інструктаж учителя.
Мультимедійна презентація
1.Візьміть шаблони кілець та обведіть їх на картоні.
2.Виріжте два однакових кільця.
3.Складіть два кільця разом.
4.Рівномірно обмотайте кільця нитками для в’язання.
5.Розріжте ножицями по зовнішньому краю обмотані нитки.
103
Дата _______________________
Клас _______________________
6.Перев’яжіть міцною ниткою між двома половинками кілець.
7.Сильно затягніть та зав’яжіть таким чином, щоб нитки не розсипалися.
8.Зніміть кільця з помпона.
9.Розпушіть помпон, прокачавши його між долонями.
10.Зробіть ще декілька помпонів, можна різного кольору.
11.За допомогою голки та нитки з’єднайте помпони між собою.
12.На першому помпоні зробіть очі, ніс та ротик за допомогою намистинок,
пластиліну та картону.
2) Повторення правил безпеки під час роботи.
III.Практична робота учнів
IV.Виставка та оцінювання робіт учнів
На великому аркуші паперу, прикрашеному аплікацією із зелених листочків різного розміру, діти утворюють виставку.
V.Підсумок уроку
— Що ми робили сьогодні на уроці?
— Яку іграшку виготовляли?
104
Література
1.Аксьонова Л. В., Гридіна В. Т. Чарівний барвінок: Хрестоматія з усної народної творчості.
1–5 класи.— Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2004.
2.Арлазоров М. Вам письмо! Из истории мировой почты.— М. : Советская Россия, 1966.
3.Білецька В. Українські сорочки, їх типи, еволюція і орнаментація // Матеріали до етнології та антропології.— Львів, 1929.
4.Білоус О., Старук З. Школа писанкарства : Навчально-методичні рекомендації.— К. : РВЦ
КПОО, 2005.
5.Богатеева З. А. Мотивы народних орнаментов в детских аппликациях.— М. : Просвещение, 1986.
6.Бойко В. М. Українські народні традиції в сучасному одязі.— К., 1970.
7.Будзан А. Художні вироби з бісеру // Нар. творчість та етнографія, 1976.
8.Бурій В. М. Народно-православний календар.— Черкаси : Вертикаль, 2009.
9.Буханченко Р. Чарівні пори року : Хрестоматія для позакласного читання. 1–5 класи.— Донецьк :
ТОВ ВКФ «БАО», 2004.
10.Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис.— К., 1991.
11.Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях.— Луцьк : Вежа, 2000.
12.Гайдаренко Е. П. Весёлая мастерская.— Донецк : Сталкер, 1997.
13.Гасюк Е. О., Степан М. Г. Художнє вишивання : Альбом.— К. : Вища школа, 1981.
14.Гураш Л. В., Клюєва Г. Г., Богуш А. М. Відгадай! Загадки, прислів’я, приказки та скоромовки
у дитячому садку.— К. : Радянська школа, 1981.
15.Дісс Є., Кривич О. Християнські зимові свята.— Донецьк : СПД ФО В. І. Сердюк, 2005.
16.Дмитренко М., Іваннікова Л. Українські символи.— К., 1994.
17.Канурская Т. А., Маркман Л. А. Бисер.— М. : Профиздат, 2000.
18.Кара-Васильева Т. В. Українська вишивка : Альбом.— К., 1993.
19.Козуб О. В., Могорита А. І. Фізкультхвилинки та ігри в 1–4 класах.— Тернопіль : Навчальна
книга — Богдан, 2007.
20.Коппалова Н. М. Гурткова робота з аплікації та оригамі.— Тернопіль : Мандрівець, 2007.
21.Короткий енциклопедичний словник з культури.— К. : Україна, 2003.
22.Крищук М. Читанка з народознавства.— Тернопіль, 1993.
23.Матейко К. І., Сидорович С. Й. Використання в сучасному одязі елементів традиційного вбрання //
Нар. творчість та етнографія, 1963.
24.Мельник В. М., Трач С. К. Витинанки на уроках образотворчого мистецтва : Навчальний посібник.— Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2008.
25.Методические рекомендации по проведению уроков трудового обучения в начальных классах.—
М. : ЦГЛ, Ставрополь, 2005.
26.Могилевська С. А. Ця книжка для вас, дівчатка! / Пер. з рос. О. Е. Пархомовська.— 3-тє вид.—
К. : Веселка, 1987.
27.Нелюба М. Словник образотворчого мистецтва. Рекомендовано Міжгалузевою лінгвістичною комісією Інституту української мови НАН України — Х., 1996.
28.Николаева Т. Украинская народная одежда.— К. : Наукова думка, 1988.
29.Пронников В. А. Икебана, или Вселенная, запечатлённая в цветке.— М. : Наука, 1985.
30.Решетуха Т. В., Ухіна Т. Б., Лабащук О. В. Фізкультхвилинки у початковій школі.— Тернопіль :
Мандрівець, 2007.
31.Рыбаков Б. А. Язычество древних славян.— М. : Наука, 1982.
32.Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука.— К. : Укр. енцикл., 1985.
33.Тищенко О. Історія декоративно-прикладного мистецтва України.— К., 1992.
34.Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру.— Львів : Видаництво «Свічадо», 2007.
35.Цирулик Н. А., Преснякова Т. Н. Уроки творчества. Учебник для 2-го класса.— Самара : Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2002.
36.Чопик В. И., Дудченко Л. Г., Краснова А. Н. Дикорастущие полезные растения Украины : Справочник.— К. : Наукова думка, 1983.
37.Юртакова А., Юртакова Л. Квилинг. Полуобъёмные композиции.— Донецк : СКИФ, 2011.
Автор
migalfamily
Документ
Категория
Образование
Просмотров
11 249
Размер файла
9 422 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа