close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Формування ключових компетентностей мол шк

код для вставкиСкачать
Формування ключових компетентностей молодших школярів
Компетентність –
спеціально структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок та ставлень, що їх набувають у процесі навчання.
Із врахуванням світового досвіду і потреб розвитку української школи у вітчизняній педагогіці визнано три види компетентностей
, які характеризують результати навчання на засадах компетентнісного підходу: ключові, міжпредметні і предметні*
*
-
Наказ МОіН України від 20.08.208р. № 755 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи”
Компетентності
предметні
ключові
Ключові компетентності
Вміння функціонувати у соціальногетерогенних групах
загальнокультурна
Інтерактивне використання засобів
Перелік ключових компетентностей
здоров
’
язбережувальна
громадянська
вміння вчитися
Предметні компетентності
соціальна
компететності з ІКТ
Автономна дія
знання
вміння
ставлення
навички
Ключові компетентності –
це багатовимірне утворення, що належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів та є спеціально структурованим комплексом якостей особистості, що дають змогу ефективно брати участь у багатьох соціальних сферах і які роблять внесок у розвиток якості суспільства та особистого успіху, що можуть бути застосованими в багатьох життєвих сферах
Автономна дія
Здатність захищати та дбати про відповідальність, права, інтереси й потреби інших;
Здатність складати та здійснювати плани й особисті проекти;
Здатність діяти у значному (широкому) контексті
Інтерактивне використання засобів
Здатність інтерактивно застосовувати мову, символіку та тексти;
Здатність використовувати знання та інформаційну
грамотність;
Здатність застосовувати (нові) інтерактивні технології
Вміння функціонувати в соціально гетерогенних групах
Здатність успішно взаємодіяти з іншими; Здатність співпрацювати;
Здатність розв'язувати конфлікти ключові компетентності сприяють результатам високого рівня, в тому числі й соціального рівня на шляху до успішного життя та розвиненого суспільства;
ключові компетентності є відповідними засобами щодо важливих, складних потреб та викликів у широкому контексті;
ключові компетентності є важливими для особистості.
Ключові компетентності
Змінні;
Наскрізні;
Мають рухливу і перемінну структуру;
Залежать від пріоритетів суспільства,
цілей освіти,
особливостей і можливостей самовизначення особистості в соціумі
Ключові компетентності є наскрізними інтегрованими утвореннями, які формуються засобами всіх предметів, у взаємозв'язку урочної і позаурочної роботи, у взаємодії з соціумом *
*
-
Наказ МОіН України від 20.08.208р. № 755 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи”
Ключові компетентності учнів початкових класів
вміння вчитися; загальнокультурна;
громадянська;
здоров
’
язбережувальна;
компететності з ІКТ;
соціальна.
Вміння вчитися
Прийняття мети
Добір
засобів її досягнення
Виконавські
дії
Контроль
і оцінка
результатів
Вміння вчитися
організовувати своє робоче місце;
орієнтуватися у часі та берегти його;
планувати свої дії;
доводити роботу до кінця.
Загальнокультурна компетентність
Оволодіння досягненнями культури;
Оцінювання найважливіших досягнень культури;
Толерантне відношення до представників інших культур;
Активна терпимість та підтримання справедливих стосунків між людьми і народами.
Громадянська компетентність
Усвідомлення своєї належності до різних елементів природного, етносоціального й соціально
-
культурного середовищ.
Знання своїх прав і обов
’
язків.
Здатність екологічно мислити.
Бережливе ставлення до природи, до людей, до самого себе.
Здоров
’
язбережувальна компетентність
уявлення і поняття про здоров
’
я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку;
усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності;
взаємозв
’
язок організму людини з природнім і соціальним оточенням;
удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров’я;
дбайливе ставлення до свого здоров
’
я: здорове харчування, розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом, загартовування.
Компететності з ІКТ
Здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією.
Вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературою.
Соціальна компетентість
Проектування стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб різних соціальних груп, індивідумів, відповідно до соціальних норм та правил, наявних в українському суспільстві;
продуктивна співпраця з різними партнерами в групі та команді, використання різних ролей й функцій у колективі, прояв ініціативи, підтримка та керування власними взаєминами з іншими;
конструктивне розв
’
язання конфліктів, досягнення консенсусу, відповідальність за наслідки вчинків.
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 355
Размер файла
89 Кб
Теги
формування, мол, КЛЮЧОВИХ, компетентностей
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа