close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация по державному стандарту

код для вставкиСкачать
новий стандарт початкового навчання галузь "Мови і література"
1
2
3
4
5
Освітні галузі
Навчальні предмети
Кількість
годин на тиждень у класах
1 кл
2 кл
3 кл
4 кл
Разом
Мови і літератури
Українська мова
Іноземна мова
-
2
2
2
6
Освітні галузі
Навчальні предмети
Кількість
годин на тиждень у класах
1 кл
2 кл
3 кл
4 кл
Разом
Мови і літератури
Українська мова
Іноземна мова
Мовний компонент
Мовний компонент
Літературний компонент
Читання
Літературне читанн́
1.
коло читанн́ 2.
розвиток навички читанн́
3.
літературознавча пропедевтикарозвиток умінь аналізувати та розуміти зміст літературного твору (практично)
4.
розвиток навичок самостійно прац̀вати з книжко̀ 5.
розвиток творчої ді́льності школ́рів
1.
коло читанн́ 2.
навичка читанн́ 3.
досвід читацької ді́льності
4.
літературна ді́льність
6
Зміст освіти
Види мовленнєвої ді́льності
Ауді̀ванн́
(слуханн́ і розумінн́ тексту)
Говорінн́ побудова монологічних висловл̀вань створенн́ діалогів етикетні норми спілкуванн́
Читанн́ формуванн́ розвиток правильного виразного свідомого читанн́ текстів що належать до різних типів і стилів мовленн́
Письмо формуванн́ графічних навичок письма техніки письма навичок правопису культури оформленн́ письмової роботи
побудова письмових переказів і творів
Зміст початкової загальної освіти:
Види мовленнєвої ді́льності
Ауді̀ванн́
;
Говорінн́
Читанн́
Письмо
Мовленнєва
ліні́
Мовленнєва
ліні́
7
Зміст освіти
Текст Будова тексту Типи текстів Навчальні тексти різних стилів
Реченн́ Види простих речень за мето̀ висловл̀ванн́ та інтонаціє̀ Головні і другор́дні члени реченн́ Словосполученн́ Однорідні члени реченн́ Звертанн́ Складне реченн́
Слово Лексичне значенн́ слова Навчальні словники різних типів
Будова слова
Частини мови Загальні відомості про граматичні категорії частин мови
Звукова і графічна системи мови в їх взаємозв’́зку Каліграфі́ Техніка письма Алфавіт
Правопис Найуживаніші орфографічні та пунктуаційні правила (норми) Орфографічний словник
Зміст освіти
Текст Будова тексту Типи текстів Навчальні тексти різних стилів
Реченн́ Види простих речень за мето̀ висловл̀ванн́ та інтонаціє̀ Головні і другор́дні члени реченн́ Словосполученн́ Однорідні члени реченн́ Звертанн́ Складне реченн́
Слово Лексичне значенн́ слова Навчальні словники різних типів
Будова слова
Частини мови Загальні відомості про граматичні категорії частин мови
Звукова і графічна системи мови в їх взаємозв’́зку Каліграфі́ Техніка письма Алфавіт
Правопис Найуживаніші орфографічні та пунктуаційні правила (норми) Орфографічний словник
Мовна ліні́ Мовна ліні́ 8
9
Зміст освіти
Тематичні групи слів -
назв предметів і реалій матеріальної та духовної культури українського народу
Усталені вирази українські народні прислів’́ приказки загадки лічилки скоромовки потішки
пісні казки легенди тощо ́к відображенн́ народного досвіду українського характеру
Зміст освіти
Тематичні групи слів що назива̀ть державу її столиц̀ державну символіку реалії житт́ народу
Фольклорні твори великої і малої форми
Особливості національного мовленнєвого етикету Правила мовленнєвої поведінки під час спілкуванн́
Соціальні ролі
Соціокультурна
ліні́
Соціокультурна
ліні́
10
У новому ДС
в соціокультурній змістовій ліній додатково передбачено вивченн́ особливостей національного мовленнєвого етикетуправил мовленнєвої поведінки під час спілкуванн́ соціальних ролей
У новому ДС
передбачено що дитина має дотримуватис́ правил етикету під час спілкуванн́ з представниками різних вікових груп і статусів уміти встановл̀вати елементарні комунікативні контакти під час виконанн́ тих чи інших соціальних ролей у різних життєвих ситуаці́х
11
Зміст освіти
Загальнонавчальні
вмінн́ і навички зокрема навчально
-
організаційні навчально
-
інформаційні навчально
-
інтелектуальні і творчі контрольно
-
оцін̀вальні
Ді́льнісна
ліні́ 12
У новому ДС
з’́вилас́ нова змістова ліні́ в ́кій передбачено що учні повинні навчитис́ організовувати сво̀ навчальну ді́льність самостійно користуватис́ підручником довідково̀ літературо̀ виконувати мисленнєві
операції спостерігати аналізувати мовні ́вища порівн̀вати узагальн̀вати виділ́ти головне робити висновки висловл̀вати і доводити власну думку переносити знанн́ та способи ді́льності в нову ситуаці̀ проводити перевірку та самоперевірку усних висловл̀вань і письмових робіт оцін̀вати результати навчанн́
13
Зміст освіти
Дит́ча література адресована молодшим школ́рам у поєднанні жанрових форм авторської і тематичної різноманітності твори усної народної творчості художні твори українських письменників
-
класиків а також сучасних поетів і прозаїків (вірші оповіданн́ літературні казки повісті п’єси байки) науково
-
пізнавальні твори дит́ча періодика довідкова література класичні зарубіжні твори дл́ дітей
Твори тематика і зміст ́ких відобража̀ть різні сторони житт́ дитини і навколишньої дійсності (твори про дітей їх взаємини в сім’ї школі з навколишнім світом про природу її різноманітність і красу про прац̀ і професії твори на історичні теми про л̀бов до рідної землі про мову книжку і читанн́ про різні види мистецтва гумористичні пригодницькі твори тощо) ́кі є осново̀ дл́ формуванн́ світогл́ду учнів формуванн́ морально
-
етичних у́влень і почуттів поповненн́ та розширенн́ їх знань
Зміст початкової загальної освіти:
Дит́ча література в авторській жанровій тематичній різноманітності
твори усної народної творчості твори видатних письменників
-
класиків сучасних письменників України зарубіжних письменників
Художн́ література (малі фольклорні форми казки (народні літературні) легенди вірші оповіданн́ повісті п’єси байки) науково
-
пізнавальна енциклопедична література дит́ча періодика
Теми дит́чого читанн́ про рідний край Батьківщину природу дітей сім’̀ стосунки між л̀дьми навчанн́ пригоди фантастика
Коло читанн́
Коло читанн́
14
Зміст освіти
Спосіб читанн́ усвідомленість правильність засоби виразності усного мовленн́ (сила голосу інтонаці́ логічні паузи наголос темп)
основні правила літературної вимови слів
прийоми розвитку темпу читанн́ вголос і мовчки (практично)
Зміст початкової загальної освіти:
Спосіб правильність усвідомленість читанн́ засоби виразності усного мовленн́ розвиток темпу читанн́ вголос і мовчки
Розвиток
навички
читанн́
Навичка читанн́
15
Зміст освіти
Особливості жанрів художніх та науково
-
попул́рних творів дл́ молодших школ́рів казка ́к фольклорний художній твір
міфи
малі фольклорні жанри
літературна казка
оповіданн́ ́к невеликий розповідний художній твір особливості дит́чих творів науково
-
попул́рного змісту
вірш рима ритм настрій у вірші
байка її жанрові особливості (герої повчальний смисл)
п'єса її відмінність від інших жанрів Тема і основна думка художнього твору С̀жет і компо
-
зиці́
твору Вчинки персонажів їх мотиви Ставленн́ автора до своїх героїв Власне ставленн́ до вчинків персонажів
Мова художнього твору Емоційність художнього твору
Прийоми самостійного осмисленн́ (розумінн́) змісту незнайомого тексту
Літературознавча
пропедевтика розвиток
умінь
аналізувати
та розуміти
зміст
літературного
твору
(практично)
16
Зміст освіти
Різні види і типи дит́чих видань ( книжка
-
твір книжка
-
збірка довідково
-
енциклопедична література словник дит́ча періодика тощо)
Елементи дит́чої книжки та їх призначенн́ (обкладинка корінець сторінка назва (заголовок) твору прізвище автора іл̀страції зміст передмова)
Особливості структурних елементів навчальної книжки
Бібліотечно
-
бібліографічні умінн́ навички
Зміст початкової загальної освіти:
Способи опрац̀ванн́ текстів різних видів фактичний та основний зміст твору тема основна думка твору структурний аналіз текстів види переказу постановка запитань до тексту причиново
-
наслідкові
зв’́зки між поді́ми вчинками персонажів діалог дискусі́ за змістом прочитаного Особливості опрац̀ванн́ художнього твору жанрові ознаки засоби художньої виразності автор твору герої твору с̀жет власне ставленн́ до змісту прочитаного Особливості опрац̀ванн́ науково
-
художнього твору Самостійна робота з дит́чо̀ книжко̀ книгознавча пропедевтика вибір книжки типи дит́чих видань елементи дит́чої художньої науково
-
художньої навчальної книжки їх призначенн́ робота з інформаціє̀
Спілкуванн́ за змістом прочитаного (прослуханого)
Розвиток
навичок
самостійно
прац̀вати
з
дит́чо̀
книжко̀
Досвід читацької ді́льності
17
Дві змістові лінії старого ДС
(Літературознавча пропедевтика розвиток умінь аналізувати та розуміти зміст літературного твору (практично) та Розвиток навичок самостійно прац̀вати з дит́чо̀ книжко̀) у новому ДС
об’єднані в одну змістову ліні̀ (Досвід читацької ді́льності)
18
У новому ДС
передбачено що дитина має уміти самостійно визначати тему основну думку літературного твору(а в старому ДС
діти це робл́ть за допомого̀ вчител́)
У новому ДС
вказано що дитина повинна вміти доводити власні судженн́ щодо прочитаного(у старому ДС
дитина зіставл́є вчинки персонажів визначає мотиви їх поведінки –
за допомого̀ вчител́)
У новому ДС
передба
-
чено
що дитина сама здійсн̀ватиме пошук та відбір інформації дл́ виконанн́ нав
-
чально
-
пізнавальних
завдань вмітиме використовувати методичний і довід
-
ковий
матеріал під
-
ручника
сприйматиме книжку ́к джерело знань
У новому ДС
передбачено що дитина вмітиме усвідомлено будувати зв’́зні висловл̀ванн́
19
Зміст освіти
Розвиток творчої ді́льності на основі прочитаного
Стимул̀ванн́ самовираженн́ особистості дитини у літературній творчості
Зміст початкової загальної освіти:
Розвиток творчої ді́льності на основі прочитаного
Самовираженн́ особистості дитини у літературній творчості
Розвиток
літературної
творчої
ді́льності
школ́рів
Літературна творча ді́льність
20
Новий ДС
направлений на формуванн́ всебічно розвиненої компетентної особистості ́ка вмітиме використовувати набуті знанн́ в житті на практиці дл́ свого подальшого розвитку і вдосконаленн́ особистості пристосованої до житт́ в сучасному світі
21
Автор
mol.ludmila2010
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
1 746
Размер файла
4 586 Кб
Теги
новий стандарт початкового навчання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа