close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Себептери натыжалары алдын алуу жолдору

код для вставкиСкачать
Инновациялык усулдар менен
отулгон сабактарда окуучударды билимин
баалоо турлору жана озгочолуктору.
Карасуу районуна караштуу Ч. Айтматов атындагы
№ 69 билим беруу комплекси математика жана информатика
мугалими Хожибуваева Салимахон
План
Ўқувчилар ишини бахолаш ёки рағбатлантириш.
Модулли ўқитишнинг Рейтинг-жадвал технологияси (РИТМ) бўйича
бахолаш.
Интерактив усул элементларини (ўйин дарслари) ўтиш давомида
бахолаш.
Гурухларда ишлаганда ўқувчилар ўз- ўзини бахолаш.
Халқ куррикулумида (нормадаги документлар системаси) бахолаш.
Ўқувчилар ишини бахолаш
ёки рағбатлантириш.
Ўқитувчи ўқувчиларни фикрларини, ғояларини эркин билдириши учун
рағбатлинтириб бориши керак. Рағбат сифатида баходан фойдаланилади.
Бахолашдан аввал тушунтириш ва маслахатлар бериш лозим.
Масалан:
1) Билидирилган фикрлари учун миннаддорчилик айтилади.
2) Жавобни нотўғрилигини айтмасдан бу фикрга бошқа ўқувчилар
қўшиладими ёки йўқми, сураш керак. Сўнг бошқа ўқувчилар мухокама
қилиб кўргандан сўнг нотўғри эканлигини билади.
3) Суст ўқувчиларни танлашга харакат қилиш керак, сабаби саволга ўзгача
назар билан қарашга ундайдиган ўй ва фикр бўлиши мумкин.
Ўқувчилар ишини бахолаш учун улар фаоллигини асослаш керак бўлади.
Барча ўқувчилар умумсинф ишига жалб этилиши ва фикрларни
бўлмаслиги керак.
Ўқувчини ижобий ва салбий бахолаш
қандай натижа беради?
Ижобий асослаш болаларда ижобий туйғуларни уйғотиб, бутун
эътиборини топшириқни бажаришга қаратишга ёрдам беради.
Салбий асослаш салбий хис-туйғуларни пайдо қилиб, болаларни
топшириқдан чалғитади. Афсуски амалиётда салбий асослаш усули
қўлланилади. Ўқитувчилар болаларни жазо ёки ёмон бахо билан
қўрқитишади,ё бўлмасам мукофот ваъда қилишади( яхши бахо), ёки
ўқувчи хақида ёмон фикрда эканлигини айтишади.Асослашнинг бундай
усуллари заралидир: улар ёмон таассуротларни кўзлаб, ўрганаётган
фандан чалғитади. Бахолашдан аввал биз қуйдаги саволарга жавоб
беришимиз керак.
1) Биз ўқувчиларни нима учун бахолаймиз?
2) Бахолашни қандай тизими қўлланилади?
Юқоридаги саволарга қуйдагича жавоб бериш мумкин
Бахолаш- дарсни қандай ўзлаштирганлигини билиш,
ўқитиш методикасини қанчалик самарали эканлигини
тушуниш дегани.
Интерактив усулда ишлаётган бўлсангиз у холда амалдаги
бахолашнинг етарли даражада уйғунлашган тизимини ишлаб
Модулли ўқитишнинг Рейтинг-жадвал технологияси (РИТМ)
бўйича бахолаш.
РИТМ ғояси жуда оддий ва қулай, ой сайин яъни йил давомида модул
топшириш керак.Ўқитувчи материални мантиқий фикрлаб модул
кўринишида тасвирлайди ва текшириб олади.Модул бахоланади ёки бал
қўйилади.
Жами баллар тўпланади ва рейтинг кўринишига келади. Баллар эса ой
сайин хит-парад кўринишида ёзилади ва тақдим этилади.
Модул нима? Рейтинг нима?
Модул- бўлимнинг мантиқий ечими, текшириш акциялари билан тугалланади.
Рейтинг- баллар йиғиндиси, белгиланган вақт давомида тўпланган баллар.
навбаттдаги рейтинг- ўз вақтида тўпланган баллар.
Натижавий рейтинг- йил даволмида ва имтихондан олган баллари.
Йиғинди рейтинг- умумий рейтинг бўлиб, уларга
навбатдиги рейтинг + натижавий рейтинг + дарсга
катнашиш+мустаыил ишлар + олимпиада +жамоат ишлари киради.
Технологик карта
РИТМ системасида ишлашни йил бошидан бошлаш керак.
Биринчи навбатда Технологик карта тузиш керак.
Модул
Баллар
Модул 1
15 бал
Модул 2
25 бал
Модул 3
20 бал
Конт. Иш
10 бал
Жами:
120 бал
Балларни қайдан тўплайди?
Дарсга қатнашгани 0.5 бал
Лекцияда актив қатнашгани -0.2 бал
Виктаринада қатнашгани - 0.1 бал
Машқлар бажжаргани , 1 та машқга 0.1 дан 0.3 бал, контрол иш учун 2
бал.
Тест учун - 3 бал
Доклад учун – 5 бал
Реферат- 2 балдан 10 балгача.
Олимпиадага -15 бал дан 20 балгача.
Республикада олимпиадасида қатнашгани-20 дан 40 гача.
Қуйдаги формула асосида жамланади.
S = Но x K1 x K2 x K3
Но- модулни бошланғич бали.
K1- бажарган ишини сифати.
K2 – вазифани оғирлиги.
K3 – бажарилган ишлар муддати.
Бахо
К1
“5”
“4”
“3”
“2”
1
0.8
0.6
0.5
Вазифа
оғирлиги
Қийин
Ўртача
Осон
К2
1.2
1
0.8
Топшириш
муддати
Эрта
вақтида
1-хафта
2-хафта
3-хафта
К2
1.2
1
0.8
0.4
0.2
Хит- парад нима?
Хар модул топшириб тугаганда хит-парад чиқарилади.
Хит-парад эълонлар доскасига илиниб қўйилади.
Оддий хит-парад қуйдаги кўринишда бўлади.
Ўрин
1
2
3
4
5
6
7
8
Ф.И
Абдуллаев
Казаков
Сабиров
...
Рейтинг
30
23.8
21.5
...
РИТМ бўйича ўқитишни бундан хам кенгроқ олиш мумкин(ВУЗларда)
Мактабда эса юқоридагилар етарли деб ўйлайман.
Ўқитишнинг бошқа усулларидан фойдаланиб хам бахолаш мумкин.
Мисол қилиб қуйдагиларни олиш мумкин
Гурухларда ишлаганда ўқувчилар
ўз- ўзини бахолаш.
Интерактив усул элементларини (ўйин дарслари) ўтиш
давомида бахолаш.
Халқ куррикулумида (нормадаги документлар системаси)
бахолаш.
Бахо-Куррикулумда аниқланган компетенциялардан ўқувчиларда
шаклланган даражасини аниқлаш.
Бахолаш- Билим бериш сифатини яхшилаш мақсадида ўқувчиларни иш
харакатини, ўқитувчини, синфни, мактабни ишини текшириш. Калипланган
компетенциялар даражасидаги ўзгаришларни бахолаш.
Якуний бахолаш – курсни ўзлаштирганидан сўнг бахолаш йиллик бахо
билан қўйилади.
Суммалик бахолаш- йиллик бахо ёки ўқиб ўргандан кейинги бахола.
Формал бахолаш- Ўқиб-ўрганиш давомида етишилган натижани
бахолаш.
План
Интерактиву методдорду сапаттуу колдоно билбесе
кандай терс натыйжаларга алып келиши мумкун?
Интерактивдуу сабактардын иш –аракеттеринин
комплекси
Классты башкаруу кыйынчылыктары
жана анын алдын алуу жолдору.
Окуучунун сабакка болгон кызыгуусун жогорулатуу учун
кандай усулдар бар?
Интерактивдуу методдун окуучуга пайдасы.
Интерактивдуу методдо сабак отуунун максаты, окутуу методдорун байытуу, жана турдуу тапшырмаларды аткаруу учун
ар туурду методдордон пайдалануу керек.Анын негызгы себеби методдун кызык экендигинде эмес , окутуунун пайдалуу
жолун колдону зарыл. Пайдалуу метод деп- окуу максатына жетишуу учун убакыт, коргозмо жана шанстардан кем
пайдаланат турган методду айтабыз. Ошондуктан биз бул методдуу тандоодон мурда биз эмнени окутабыз жана эмне учун
окутабыз деген фантазияга ээ болушубуз керек.
Бул методдо “Азыракк интерактивдуу методдон” “Кыйла интерактивду методго” отуудон баштоо керек.
Сиздин классынызды башка эч ким сизчелик билбейт. Эффективдуу сабак жургузуу учун миллиондогон усулдук ыкмаларды
сунуш кылууга болот, бирок кайсы класска кандай методдор ылайыктуу келерин ар бир мугалим озу аныктоого тийиш. Бул
ар бир мугалим озунун окутуу методикасын озу иштеп чыгат дегенди билдирет.
Мисал:
•
Окуучуларга тапшырманы беруу..
Мугалим: Бугун биз Word тексттик редактор менен иштоону уйронобуз.
Компьютерга отуруп “рабочий стол” догу Пуск- программы-Microsoft Word ду ачып иштйсинер.
( 10 мунот)
Топтордун курамын аныктоо
Сиздер 5 топ болуп топторго болунуп, Word системасындагы меню, панелдер менен таанышып, алардын
ичинен эсте сактап калган панел (значок)дорду жазасынар. (10 мунот)
Ватман, маркер панелдер (значоктору) жармаштырылган суротторду беремин. Сиздер суроттордун
алдына атын жазасынар.
Окуучулар иштей башташат.
Тапшырма тушунуктуу болсо ишты баштагыла.Суроонор барбы? Жакшы. Эми топторго болунгуло да ,
озунордун катчынарды шайлап алып, иштей баштагыла.
Силерге талкуу учун 10 мунот берилет. ( Окуучулар презентацияга даярдайт)
Топтордун ишине коз салуу (окуучулар тушунбой жатса же тапшырманын чегинен чыгып кетсе багыт
беруу), пикир айтуу укугу сакталышына жетишуу.
Чакан топтордогу талкууну бутуруу.
Жыйынтык (тыянак чыгаруу этабы)
Баалоо (топтор бири-бирин баалайт, ватмандарды алмаштырып тууралыгын текшерет)
( 5 мунот)
Интерактиву методдорду сапаттуу колдоно
билбесе кандай терс натижаларга алып
келиши мумкун?
Айрым окуучулардын оз эркин башкаларга тануулашына жол коюлса
жанылыш идеялар менен тушунуктор калыптанат:
Айрым тартынчаак балдардын оз жондомун корсотушуно мумкундук
берилилбей калат.
Ата –энелер, башка мугалимдер жана мектептин жетекчилиги сабакта болуп
жаткан процессти тушунбой калат
Классты мугалим башкара албай калат.
Интерактивдуу сабактардын иш –
аракеттердин комплекси
Даярдык, ар турдуу конугуулорду аткаруу.
Окуучуларга тапшырманы беруу.
Топтордун курамын аныктоо.
Окуучулар иштей башташат.
Топтордун ишине коз салуу (окуучулар тушунбой жатса же
тапшырманын чегинен чыгып кетсе багыт бериниз), пикир айтуу укугу
сакталышына жетишуу.
Чакан топтордогу талкууну бутуруу.
Жыйынтык (тыянак чыгаруу этабы)
Классыныз бардык суроолор боюнча дайыма эле бирдиктуу пикирге
келе бербей тургандыгы эсинизде болсун. Мугалим ар кандай эле
тапшырманын бир ынгай жообу болбой тургандыгын тушунууго
тийиш.
Классты башкаруу кыйынчылыктары
жана алдын алуу жолдору.
Интерактивдуу усулдарды туура эмес колдонгондо коп кыйынчылыктар
пайда болот. Натыйжада башаламандык келип чыгат. Классты башкаруу
проблемасы, мектептин жетекчилиги жана мугалим ортосундагы мамиле
ото кыйындашат. Мугалим классты такыр эле башкара албай калат да,
окуучулар аны сыйлабай коёт. Классты билгичтик менен башкарып,
озунуздун окутуу максаттарынызды жана пайдаланып жаткан
методдорунузду эмне учун тандагандыгынызды даана тушунуп алсаныз, бул
проблемаларды болтурбай коё аласыз.
Интерактивдуу тапшырмаларды аткаруу учурундагы мумкун
болгон классты башкаруу проблемалары
Проблема 1
Кээ бир окуучулар
класстагы талкууда
устомдук кылат
устунлик қилади.
Себептери
1)Мугалим окуучулардын
кыйкырып суйлогонун
Козомолдобойт.
2) Мугалим жоопторго
ото эле коп конул бурат..
натыжалары
1)Окуучулар сурону
ойлонушуп жооп
берууго аракеттенбей
калат. 2) Демократия ,
кимдин уну катуу
чыкса, суйлого
укуктуу. 3) Талкуу
жеке мелдешке
айланып кетет
алдын алуу жолдору
1)Улам башкаларын
сурап, талкууга
балдардын баарын
катыштырыныз.
2)Эрежелердин катарында:
“адамды эмес, идеяларды,
пикирлерди сындагыла”
деген жоболор болушу
керек.
Проблема 2
Окуучулардын
копчулугу
пассивду
кўпи пассив
Себептери
1) Мугалим бир эле
окуучуну кайра-кайра
сурай берет. 2)Окуучулардын
мактоо, котормолоо жок.
“Туура эмес” жооптор
гана сындала берет.
3)Ролдор так
болуштурулгон эмес.
4) Окуучуларды кемсинтет.
натыжалары
1)Пикир айтууга
мумкунчулугу жоктугун
билгенден кийин
жооп берууго
аракеттенбей калат.
2) Туура эмес идеялар
тогунго чыгарылбай
кала берет.
алдын алуу жолдору
1)Эч качан туура эмес
деп айтпаниз.
2) Суйлобой, тынч отурган
окуучуларды да сураныз.
3) ”Азезилдин адвокаты”
ыкмасын колдонунуз
4) Сабакты баштоодон
мурун аны кандай
откоруу жонундо ойлонуз.
5) Убакытты так аныктаныз
Проблема 3
Класстагы талкууда
окуучулар соз
талашып, бир-бирин
угушпайт
Себептери
1)Талкууну жонго салуучу
так жол-жоболор жок.
2) Так эол-жоболор бар,
бирок алар аткарылбайт.
3) Мугалим озу жакшы
орнок корсотпойт.
4) Эки окуучу бир убакта
суйлой турган кырдаалды
мугалим озу тузуп коёт
натыжалары
1)Мугалимге болгон
урмат-сый томондойт.
2) Окуучулар талкууну
откоруу зарылдыгын
тушунбойт.
алдын алуу жолдору
1)Суйлордон мурун
дайыма класстын
тынчтанышын куто
турунуз.
2) Бир эле убакта эки же
андан коп окуучуну
суйлотпонуз.
3) Зарыл учурларда
“Мени уккула”
зонасын колдонунуз.
Проблема 4
Чакан топтордо
иштегенде, бирбирин угушпайт.
Себептери
натыжалары
1)Иштоонун жол-жоболору
так эмес. 2) Так жолжоболор бар, бирок алар
аткарылбайт.
3) Мугалим озу жакшы
орнок корсотпойт.
4) Мугалим тарабинан
козомол жетишсиз.
алдын алуу жолдору
1)Класста ызы-чуу кобойуп,
тартип бузулат 2)Окуучулар
тез эле темадан четгеп кетет.
3) Тапшырмалар аягына
чейин аткарылбай калат.
4) Сабак максатына жетпейт.
5) Сабакка кызыгуу начарлайт.
1)Тапшырманы так
бергенге аракет кылыныз.
2) Ролдорду озунуз
болуштуруп журунуз.
3) Чакан топтордогу
талкуу убагында
мугалим топторду
аралап коз салып
журушу керек.
Проблема 5
Бир окуучу
презентация килип
жатканда калгандары
укпай, оздорунун ж
умуштары менен
алектенет.
Себептери
Мугалим бир окуучу
соз алганда, бут класс
тынчтанып, конул бурууга
Тийиш деген эрежени
иштеп чыккан эмес же
колдонбойт
1)
натыжалары
1) Соз алган окуучу
жакшы суйлоп
бергиси келбей
калат.
2) Окуучулардын жообу
бааланбайт экен
деген жанылыш
пикир болот.
алдын алуу жолдору
1) Класста бироо
соз алып суйлордун
алдын калгандарынын
тынчтанышына
Жетишиниз.
2) Суйлонгон создор
кыска болушуна коз
салыныз.
Проблема 6
Класстагы жалпы
талкууда окуучулар
туура эмес
жыйынтыктарга
келет.
Себептери
натыжалары
1)Тапшырма начар тузулгон
2) Убакыт чеги корсотулбогон.
3) Жоопторун далилдоону
талап кылбайт.
4) Тапшырма ото оор
же кантип аткаруу
тушунтурулбогон
алдын алуу жолдору
1) Окуучулар тапширманы
туура эмес тушунгон,
зериккендиктан тартип буза
беришет. 2) Предметге болгон
кызыгуусу жоголот.3) Кийинки
сабакка даяр болбой калат.
1) Максатты так белгилеп,
ага жетишууго аракет
кылыныз. 2) Тапшырманы
озунуз аткарып корунуз.
Аткарууга болот бекен?
3) Убакытты туура болуштурунуз
4) Санына караганда
сапаты маанилуу
экенин эсинизге алыныз.
Проблема 7
Класста мугалим
устомдук кылат
Себептери
натыжалары
1)Мугалим оз пикирин
коп айта берет.
2) Мугалимде менин оюм
гана туура деген
ишеним бар. 3) Фактларды
айтып беруу менин
милдетим деп ойлойт
4) Окуучулардын
пассивдуулугуно деп
ойлойт
1)Окуучулар бардык эле
нерселерге “Туура”
жооптор бар, мугалим
алардын баарын билет
деп ойлоп калышат
2)Окуучулар жооп
издебейт, даяр
жоопту мугалим озу
айтып берерин билет
алдын алуу жолдору
1) Оз оюнузуду айтпаганга
аракет кылыныз.
2) Билимди окуучулардын
мээсине жон эле
“куюп” койгонго болбойт.
3) Жумушту аткарууда
жардам беришсин
( байко жургузушот,
доскага жазип турушат,
жыйынтык чыгарыша).
4) Пикир айтуу укугун беруу.
Проблема 8
Окуучулар
презентация
мазмунуна эмес,
жасалгасына
кобуроок конул
бурот
Себептери
натыжалары
алдын алуу жолдору
1) Окуучуларга сиз учун иштин
1) Мугалим ишке жетиштуу
сырткы корунушуно
турдо козомол жургузбойт. 1) Окуучулар начар даярданган. караганда мазмуну маанилуулурок
2) Ватмандар, маркерлер
2) Окуучулар акыркы
экенин туюнтунуз
оз убагында таркатылбайт.
жыйынтыкка келгенге
2) Окуучулар ойлорун
талкуулап бутмойунча
3) Окуучулар бул материалды
шашылат. 3) Кээ
ватмандарды, кагаздарды,
эмне учун даярдап
бир окуучулар талкууга
маркерлерды бербениз.
жаткандыгын , сапаты кандай
катышпай калат .
3) Ар бир топто бирден катчы
болууга тийиш экендигин
болушун козмолдонуз.
тушунбойт
Интерактивдуу методди окуучуго пайдасы.
Интерактив методдорду активдуу колдонуп, оз ара аракеттенуу процессинде эн ийгиликтуу
натыйжаларга алип келиши мумкун.
Оз ара карым-катыштын болусуу аркылуу оз алдынча билим алуу конугуусун оздоштурот.
Фактыларды эсте жакшы сактайт себеби ал озунун ой пикири.
Окуучуну теренирээк пикирлоого мажбур кылат,себеби маанисиз жыйынтыкты келтирип чыгарат.
Окуучулар проблеманы чечуудо оздорунун жана башкалардын тажрыйбаларынан пайдаланат.
Оз пикирин баяндоодо озуно ишенууго тарбиялайт .
Лектордук конукмолор аныкталат.
Угуу сезими бышыкталат
Озунун укугун кенири билет.
Пикирлердин кенейуусун аныктайт.
Мугалим окуучулардан кээ бир жаны нерсени билуу аркылуу оз билимин ашырат.
окуучу класс алдында оз пикирин айта албаса, кичинекей топтордо айтат. Анализ же талдоо
жургузот.
Синтез же кай бир нерсеге аракеттенуудо текшерип жыйынтык чыгарат.
Баалоо.
Ушул усулда мисал катары атта журууну уйротуу учун кимдер айткандан коро озубуз атка минишибиз
керек болот. Билимдерди тажрыйбада колдоо менен бирге биз маалыматтарды иштеп чыгабыз жана
колдойбуз. Окуучулар даяр жоопторду беруу менен бирге биз алардын акылын начарлатып жиберебиз.
Аткарган ишибиздин 80%ти
окугандарыбыздын 20%ти
уккандарыбыздын 10%ти эске сактап экенбиз.
Интерактивдуу усулдар башка усулдардан зор деп айтууга болбойт. Ушул усул менен сабак отуунун
максаты, окутуу усулдарын байытуу жана турдуу тапшырмаларды аткаруу учун курал катары
пайдалануу керек. Негизги себеп окутууну кызыктуу экенинде эмес, балким окутуунун жогорку
усулун колдонуу зарыл. Пайдалуу усул деп окуу максатка жетишуу учун
убакыт,коргозмо жана аткаруудан азыраак сарптоо талап кылынган усулду
айтабыз.Ощондуктан бул усулду тандоодон мурун биз эмнени окутушубуз жана
эмне учун окутуп жатам деген ой-пикирге ээ болушубуз керек.
«Азыраак интерактивдуу усулдан кобуроок интерактивдуу усулга» отушубуз
керек.Буга мисал кылып: Бирсааттык 8-класстын информатика сабагын алабыз.
1-кадам мугалим доскада 1 мисал келтирет жана анын иштоонун жолун корсотот .
2-кадам Окуучулар 2 топко болунуп алар беш кече тузууну тапшырат. Натыйжалуу болуш учун жакшыы
окуучулар менен отурушат.
3-кадам Мугалим шериктештердин жоопторун текшерет,анан ар бир окуучуга жаны мисал берет
Мен оз тажрыйбамда интерактив усулдан кантип
пайдаландым?
1) Класстан тышкаркы иш учун ролуу оюнунан пайдаланышыбыз мумкун. РОЛЬ оюну.
Тема: Microsoft фирмасы
2) Илмий –теориялык конференция Тема: Азыркы технологиялар жана
телекоммуникация
3) “Акыл чабуулу” усулу.Тема: Word дын экран элементтери.
4) “Акыл чабуулу” усулуна, “Мозаика” оюну, тема: Заманбап маалымат ахборот
технологиялары.
5) Дебат. Тема: Компьютер инсон саламатыгына зыян.
6) Иште 45 муноттук сабак мезгилинде сиз 4 же 5 турдуу усулдарды колдонушунуз
мумкун. Саламдашуу 10 секунд карап туруу салам беруу жана ниет айтуу жаны теманы
тушундуруудо проблемалык жагдай жаратып класстер тузуу.
7) Сабакты бекемдоо учун «ким коп былет» оюнун колдоп кроссворд тузуу же
«топ»оюнунан пайдаланып окуучулар айлана формасында туруп топту бир-бирине атып
суроо жооп кылуусу мумкун .
8) Уй тапшырмасын суроо учун «интервью»алуу же бир-бирине суроо жооп айтып
алмашышы мумкун.
9) 10-класстарда «компьютар вирусу жана антивирус» темасында проблема жаратып
класстер тузуу керек .
10) “Музжаруу учуноюндар” “Мячик” оюну.7- класс
Документ
Категория
Корпоративные
Просмотров
3 162
Размер файла
514 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа