close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Навчаємо разом №3

код для вставкиСкачать
Журнал выпускает Всеукраинский портал "Початкове навчання". Очень полезный ресурс.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
0
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
1
Турботливим батькам
Розвиток дитини
Вчимося малювати Від гри до навчання, або криза 6 -
7 років
4
4
6
Родинне дозвілля
Як знайти свого духовного вчителя?
1
1
1
1
Взаємовідносини в сім'ї
Як бути у випадку конфлікту?
Любящий родитель заботится о ребенке
Любящий родитель проводит с ребенком много времени
12
12
15
1
8
Дошкілля.
Прививайте любов к книгам. 21
21
На допомогу педагогам
25
«Першоступень навчання»
Вопросы для конкурса «САМЫЙ УМНЫЙ» Этика поведения в школе (Беседа для родител
ьского собранния)
25
25
33
Методична скарбничка
Повага до авторських прав інтелектуальної власності
Ділові поради молодому вчителю, який тільки починає робити свої перші кроки в школі Увага!
Портал «Початкове навчання» оголошує І Всеукраїнський конкурс
«Справа мого життя»
Як правильно оформити і відправити роботу на конкурс? 35
35
39
41
44
Імідж
Скажи мені, що ти носиш, і я скажу, хто ти ...
Одяг на всі часи.
Не бійтесь змін…
Прості істини іміджу та стилю для повних жінок
47
47
49
51
53
Звичай
ні, але надзвичайні…
I.
Рудакова Лідія Володимирівна, учитель початкових класів, Н
о-
вотроїцька ЗШ І
-
ІІІ ст. № 4, Волноваського р
-
ну Донецької обл.
55
Лідія Володимирівна люб¶язно погодилась поділитись зі своїм пед
а-
гогічним досвідом:
1.
Педагогічне ессе
:
«
Я -
вчитель! Мені подобається бути ним.
»
2.
Сценарій виховного заходу «День матері». 2 клас.
55
58
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
2
3.
Урок з російської мови. Тема. Сочетания жи, ши.
2 клас.
4.
Урок з трудового навчання. Тема. Саморобні дидактичні посібники з паперу і картону. 2 клас.
5.
Урок з читання
. Тема. Чесне слово. 2 клас
.
61
63
64
II.
Очкан Оксана Михайлівна, вчитель початкових класів Вор
о-
хтянської загальноосвітньої школи І
-
ІІІ ступенів Івано -
Фра
н-
ківської обл. Кваліфікаційна категорія
вища, старший вчитель.
67
Оксана Михайлівн
а люб¶язно погодилась поділитись зі своїм пед
а-
гогічним досвідом:
1. Педагогічне ессе
: «Вчитель ±
вічний двигун людської душі…»
2. Урок з образотворчого мистецтва. Тема: Створення асоціативної ко
м-
позиції «Віхола кошлата заступила сонце».
3. Урок з образотво
рчого мистецтва. Тема: Зелені друзі.
4. Проект. Тема: Земною і величною була.
5. Майстер
-
клас. Віршовані (римовані ) уроки.
6. Урок образотворчого мистецтва . Тема: Казкова квітка Петриківки. Пе
т-
риківський розпис. Початкове освоєння прийому розпису. Вико
нання вправ. 4 клас. 7. Творчі
рядки Оксани
Михайлівни
67
71
73
74
81
83
90
Нам пишуть…
Лист Кравченко Оксани, м. Енергодар.
95
95
У вільний
час…
Степан Крегенбільд, с.Бортинки «Дідусь у садку» Татьяна Загний «Попутчик»
96
96
96
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
3
Шано
вний Автори і Читачі! Я рада віт
а
ти Вас на Інте
р
нет ±
проекті від Всеукр
а-
їнс
ь
кого Порталу «Початкове навча
н-
ня»!
Дозвольте представити Вам новий номер педаг
о-
гічного журналу -
електронне періоди
ч
не видання «НАВЧАЄМО Р
А
ЗОМ!» №3.
Це велике щастя, дарувати л
ю
дям радість і збирати разом тал
а
новитих людей (в чому мені неймовірно пощастило!), у процесі роботи над створюванням Всеукр
а-
їнського Порталу «Початкове н
а
вчання» і Інтернет ±
проекту у вигляді електро
н
ного педагогічного Журналу. Яку отримуєш радість від т
ієї кори
с-
ті, що приносиш людям, тобто: "Ми отрим
у-
ємо, віддаючи!"
Наш Всеукраїнський Портал «Поч
а-
ткове навчання» та Інтернет -
проект "Н
А-
ВЧАЄМО РАЗОМ!" -
це віртуальне педаг
о-
гічне місто, в якому живуть творчі люди, які шукають цікаві ідеї і втілюють їх у жи
ття. Ті, хто хоч одного дня задався питанням: "Н
а-
віщо Я тут?", ті, хто гот
о
вий відкрити свій дійсний потенціал і, з
а
глянувши за горизонт щоденної побутової і робочої рутини, зна
й-
ти свою справжню Велич і свій справжній Поклик. У ць
о
му місті ви зустрінете своїх однодумців: к
о
лег, вчителів, вихователів і, звичайно, батьків наших дітей, а також отримаєте необхідну підтримку, розуміння і допом
о
гу.
Ця робота для мене -
найважл
и
віша зі всього раніше зробленого, оскільки об'
є-
днує всі пройдені в житті стежини в є
дину дорогу досвіду.
Я хотіла б поділитися з Вами своїм усвідомленням того, як важливо прав
и
льно зрозуміти, чим ти займаєшся, чому відд
а-
єш стільки часу, сил, натхнення. З тієї миті, як ми почали реалізацію проекту "НАВЧ
А-
ЄМО РАЗОМ!", я відчуваю кожен де
нь, як нескінченну дорогу, як день творчості, с
а-
мореалізації, виконання з
а
думів і планів.
Для мене наш проект ±
це бажа
н
ня поділитися з вами всім найкращим, чим живу я, мої друзі, одн
о
думці, колеги. Це мій шанс допомогти педагогам, які Шукають і Знаход
ять свою унікальну дорогу до п
і-
знання, гармонії, співтворчості.
Ми будемо раді бачити Вас на ст
о-
рінках нашого Журналу і Порталу. Ваші д
у-
мки, відчуття, переживання дуже цінні для нас, і ми просимо Вас поділитися і висл
о-
вити свою думку в коментарях до всіх м
а-
теріалів Журналу, поспілкуватися з авт
о-
рами на форумі, внести свої пропозиції, поб
а
жання, тощо.
Якщо у Вас виникли питання, зве
р-
тайтесь: admin_po
rtala@ukr.net
. Адже, щ
о-
дня все лише починається -
Життя, Любов, Творіння, Пошук і Реалізація с
а
мого себе у цьому прекрасному і ди
в
ному світі.
Мене часто запитують, чи важко б
у-
ти головним редактором такого Інте
р
нет -
журналу, як "НАВЧАЄМО РАЗОМ!". "Важко
, -
відповідаю я, не замислюючись. -
Важко, тому що за моєю спиною кома
н
да людей, за яких ти несеш відповідальність. Важко, т
о
му що є десятки, сотні і тисячі читачів, які завжди будуть найсуворішими критик
а-
ми тих, хто створює п
е
ріодичні видання.
Важко, то
му що будь
-
яка роб
о
та -
це праця".
"Тоді навіщо тобі все це?" -
це, як Ви розумієте, наступне питання.
"Тому, що з думкою про «НАВЧА
Є-
МО РАЗОМ!» я лягаю (якщо все
-
таки л
я-
гаю) і пробуджуюся. Є в голові, звича
й
но, і інші думки, але ця -
одна з основних. Тому
, що лише на сторінках Всеукраїнського По
р-
талу «Початкове навчання» зустрінеш ст
і-
льки по
-
справжньому чудових людей ±
вч
и-
телів, вихователів, психологів, учених, б
а-
тьків дошкільнят і учнів, які вчаться у 1
-
4 класах. Тому, що ми жив
е
мо в непростий час, коли люди з
а
були всі норми і правила, або просто підмінили їх тим, чим зручно.
Я не стану зараз міркувати про те, як ми намагаємося стати для Вас містом, де Ви зможете знайти будь ±
яку потрібну інформацію. А ще, тому, що ми всього лише р
о-
бимо Журнал. День за днем. З місяця в м
і-
сяць. І хочеться думати, що цей Жу
р
нал -
для спільноти батьків, вихователів і вчит
е-
лів ±
чистий, спр
а
вжній, свіжий. У кращому сенсі цих слів. І не можна сказати, хто робить цей журнал більше -
ми або Ви. Нас не можна рахувати по
о
динці".
З повагою, Вовчук Ірина Станіслав
і-
вна
, автор проекту
.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
4
Вчимося малювати
Образотворче мистецтво ±
це ні тільки прекрасний засіб самовираже
н
ня, але і помічник дитячого розв
и
тку.
Нездібних д
і
тей, як відомо, не буває. Кожна дитина талан
о-
вита по
-
своєму. Треба вч
а
сно помітити цей талант і допомогти їй його розкрити. Тому дуже важливо п
о-
чинати розвивати зді
б-
ності дитини змале
ч
ку. Тому в цьому вам на д
о-
помогу прийдуть з
а
няття з образотворчого мист
е-
цтва. Воно допом
а
гає зацік
авити дитину дост
у-
пною й цікавою формою роботи, а саме плідна сумісна праця на рівні з доро
с
лими.
Це відомо дуже давно, що під час малювання або ліплення, дитина дає в
и-
хід своїм емоціям, розвиває образне м
и-
слення, фантазію, смак, почуття кольору та форми, мілку мотор
и
ку руки. А моторні навички, що дуже важливо, сприяють рі
в-
ню активізації розум
о
вої діяльності. Коли саме у дитини з¶являється зацікавленість до творчості? Це п
и
тання турбує майже всіх батьків. У кожного по
-
різному: хтось вже і в пі
в
року відчу
ває задоволення від мал
ю
вання каляки
-
маляки (під чутким кер
і
вництвом матусі), а кому то цей пр
о
цес здається занятим тільки після двох років.
Взагалі, батьки самі визначають, як і в якому віці розпочати перші кроки в образо
т
ворчому мистецтві. Головне ±
не боятися знову і знову пробувати зробити руку дитини більш «вільною.» як правило, активний етап перших каракулів розпоч
и-
нається пі
с
ля року. Найголовніше під час занять створити благоприємний емоці
й-
ний фон, щоб дитина відч
у
ла похвалу за свою творчість, хоча це може бути тільки якась пляма, лінія, мазок, будь -
щось. На Заході вже давно, а в Укр
а
їні в останні роки, проводять виставки робіт, нам
а-
льовані дітьми молодше трьох років. Так що, самим малесеньким авторам к
а
ртин нема і року!
Коли малеча малює, дорослі м
о-
жуть допомогти: зробіть спробу домал
ю-
вати «наброски» Трішки фантазії, і у вас вийде гарненька абс
т
рактна композиція. Обов¶язково не забувайте промовляти вг
о
лос всі свої дії, щоб дитина розуміла, що с
а-
ме ви виконуєте. Діти надзвичайно швидко включаються у
гру разом з батьками щось дом
а-
лювати, тобто внести деякі нові елементи з п
і-
дручних засобів. Але на жаль, дитині не завжди подобається результат її р
о
боти ±
тому не заважайте як би мовити «домалюв
а-
ти» картину так, як їй подобається: дор
о-
бити, пом¶яти, наві
ть п
о
рвати. Завдяки старанням батьків, які п
о-
казують, як саме правильно малюв
а
ти, відбивається хист дитини до малювання. Запам¶ятай, в цьому процесі не можна став
и
ти для неї якісь конкретні задачки або огородження. Які поради дають сп
е-
ціалісти у цьому п
и
т
анні: робіть процес різноманітним, зм
і
нюйте послідовність виконання, а найголовніше, не перетв
о-
рюйте заняття з м
а
лювання в елемент навчання і натаскува
н-
ня на створення озн
а-
чених форм. Це стос
у-
ється і більш дорослих дітей, які вже вміють малювати конкретні о
б
рази. Головне, щоб Розвиток
дитини
Світ дитинства —
це в першу че
р-
гу пізнання серцем того, що дит
и-
на бачить навколо себе, що вона сама робить
Василь Сухомлинський
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
5
дитині завжди подоб
а
лось, що саме вона робить. Нехай, на ду
м
ку дорослих, вона д
о
пускає неточно
с
ті та помилки. Ці, якби м
о
вити, «помилки» наб
а
гато легше в
и-
правити в майбутньому, ніж змусити м
а-
ленького художника полюбити малюва
н-
ня.
Пе
рші інструменти малюва
н
ня
Мабуть, немає найкращих інстр
у-
ментів, ніж пальчики малечі, вимазані фарбою.
Пальчикові фарби
Ідеально підходять самим ма
лен
ь-
ким художникам. Ці фарби не шкідливі для здоров¶я м
а
люка, вони нетоксичні, теоретично їстівні, але вмістят
ь у собі не шкідливу гірку р
е
човину, щоб у дітей не було бажання см
а
кувати ними. Фарба зроблена на водній основі, тому дуже легко змивається. Якщо ви все таки хв
и-
люєтесь дати їх малюку, тоді зробіть ф
а-
рбу самі: борошно, сіль, олія харчовий барвник (сік мор
кви, буряка, фрукти, л
у-
шпиння цибулі та ін.) і вода, за допом
о-
гою якою фарба доводиться до консист
е-
нції густої сметани. А також не забувайте про інші види фарб: гуаш, пастель, акв
а-
рель, масляні ±
у невел
и
кій кількості вони не завадять розвитку дитини, але найг
о-
ловніше вона не повинна залишатися у самостійному пізнанні, треба обов¶язковий нагляд дорослих.
Своїми пальчиками можна мал
ю-
вати лінії, змішувати кольори, з
а
лишати відбитки пальців на папері, робити кум
е-
дні клякси, м
а
зки можна виконувати ще й на карто
ні, склі. Дуже цікаву пораду пр
о-
читала у журналі, пропонують візьміть фарби у ванну кімнату. Дозвольте дитині розфарб
у
вати все, що її оточує, в тому числі і саму себе. Боді
-
арт ±
надзвичайно цікава гра для розвитку творчих здібно
с-
тей, особливо прикрашати с
ебе лю
б
лять дівчата.
Водорозчинні фломастери
Дітям до трьох років краще куп
у-
вати фломастери з товстим стер
ж
нем. Особливу увагу треба приділити констр
у-
кції фломастера, ковпачка (яким малюк може подавитися). Дітям треба флома
с-
тери з довгим, крупним ковпачком
, який має вентиляцію. У будь якому випадку малювати фл
о
мастерами треба тільки у присутності доро
с
лих.
Кольорові олівці
Їх властивості трішки зменшені, але дітям вони все одно дуже подобаються. Для малечі треба купувати олівці з ущ
і-
льненим корпусом, бажан
о тригранним або шестигра
н-
ним, так як їх л
е
гше тримати у руці і вони не будуть постійно падати зі столу. Олівці повинні бути м¶якими, так як малечі ними легше малювати. Добра альтернатива ±
воскові олівці. Вони виг
о-
товляються з натурального воску із дод
а-
ва
н
ням харчових барвників. Як кажуть, використовувати їх ±
суцільне задов
о-
лення. Ці олівці мають яскравий, насич
е-
ний к
о
лір, не вимагають сильного натиску при малюванні, їх не треба постійно т
о-
чити, хоча тоненькі лінії у вас не ви
й
дуть.
Пластилін
Що можна ска
зати за пластилін? Мабуть, тільки одне, що це чудовий ви
т-
вір людства. Цей матеріал відмінно вдо
с-
коналює дрібну моторику руки, що сприяє не тільки розвитку мовлення і м
и
слення дитини, але й на нервову систему в ціл
о-
му. Самим м
а
леньким дітлахам можна замінит
и пластилін на тісто, воно більш м¶якіше. Сліпити щось конкретне діти м
о-
жуть не раніше 2,5 ±
3 років. Але діти м
е-
нші за віком теж отримують велике зад
о-
волення від ліплення, так як цей процес кори
с
ний та цікавий.
Діти до 2
-
х років із задоволенням катають ко
вбаски, відщипують, приєдн
у-
ють шматочки бусинки, скатують, розк
а-
тують, вдавлюють, тягнуть пла
с
тилін.
Висновок Дбайливі батьки можуть заздал
е-
гідь підготувати до заняття будь
-
які ша
б-
лони (будинок, ялинка, груша т
о
що), а потім за доп
о
могою пластиліну або тіс
та дати дитині їх оздобити. Ну, а якщо мат
у-
ся ±
творча натура, і у неї є вільний час, то можна зробити спр
а
вжні картини на ватмані або картоні, поєдну
ю
чи аплікацію та малювання. Також не забудьте при
к-
расити свої «шедеври» різними предм
е-
тами: гіл
о
чками, кам
інчиками, мушлями, ли
с
тям, а також крупами, макаронами, горіхами, манкою і, навіть, су
ш
кою. Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
6
Від гри до навчання, або кр
и
за 6 -
7 років
Колись зовсім недавно наші діти були наївні і розкриті, і ми "чит
а
ли" їх як відкриту книгу. Тепер г
о
туйтеся до інших часів. Навіть самі чуйні бат
ь
ки не завжди можуть зрозуміти, що думає і ві
д
чуває їхній юний спадкоємець. У нього з'явл
я-
ється своє -
внутрі
ш
нє -
життя, і він не збирається "за просто так" пускати т
у
ди дорослих. Чому і звідки з¶явилося в
о
но? Давайте розглянем
о більш детальн
і
ше… 1. Просто ваш малюк (ні, вже не маля) втратив дві свої чарівні дитячі р
и-
си: наївну дитячу безпосередність та і
м-
пульси
в
ність. Адже як було? Будь
-
який малюк кидається в свої справи, не замислю
ю-
чись про наслідки. Дошкільник замисл
ю-
ється
, але ... не дуже, і і
м
пульс "хочу" у нього значно сильн
і
ше, ніж думка: "а що подумають про мене інші ..." і "до чого це призведе". Власне імп
у-
льсивне бажання зазв
и-
чай переважало. Хочет
ь-
ся поскак
а
ти по калюжі (а бажано щоб мами не б
у-
ло поруч) -
І постр
и
бає
, дуже захочеться повод
и-
ти паровоз -
перевернув стільці, сів на перший -
і "ту
-
ту
-
у
-
у" ±
по
ї-
хали, або побудувати зі стільців ±
д
о
мівку та жити там, а ще краще заночувати! Т
е-
пер, доживши до 6
-
7 років, він н
а
вчився думати про те, "що буде, якщо ...", і з
а-
зда
легідь оцінювати (прикидати, прор
а-
ховувати) найближчі наслідки своїх вчи
н-
ків. Імпул
ь
сивна поведінка все одно поки переважує, але ... поки що. (По к
а
люжі
-
то, якщо дуже хочеться, він, може, і не втримається і пострибає, але бруд зі штанів і чер
е
виків постара
ється відтерти -
щоб мама не поміт
и
ла.) 2. Емоції, як і колись, б'ють через край, але дитина вже здатна свідомо к
е-
рувати своєю поведінкою.
Правда, вих
о-
дить це не відразу і не завжди, але з ко
ж-
ним днем все краще і краще. Тобто він посилено вчиться цьому. Т
епер, коли в
и-
плакав всі сль
о
зи у дворі від образи, він може спокі
й
но прийти, спокійно сказати вам щось, і тільки по розмазаним слідам на щоках ви здогадаєтеся про те, що й
о-
му було погано. 3. Зростаюча дитина починає уз
а-
гальнювати свої переживання.
І ч
е
рез
це / завдяки цьому починає вести с
е
бе не так, як раніше. Раніше у малюка трапл
я-
лися й удачі, і промахи, і, в зале
ж
ності від певного результату, він радів або засм
у-
чувався з п
е
вного приводу. Але кожен такий вип
а
док, кожна невдача були як би окремим приклад
ом і в цілому не вплив
а-
ли на думку дитини про себе. Тепер і п
о-
гані, і хороші переживання дод
а
ються. Певний випадок витягує з п
а
м'яті інший схожий на цей, одне переживання вит
я-
гує з пам'яті інше, схоже, і підводит
ь
ся під спільний знаменник -
узагальн
ю
ється.
І з цієї "суми" робляться в
и
сновки "який я" і "як до мене ставляться". І ця "сума" бе
з-
посередньо впливає на ста
в
лення дитини до самої себе і до тієї справи, якою вона займається. Так, тов
с
тенька і незграбна дівчинка все одно буде грати з подру
ж-
ками в "ква
ча", навіть якщо її неохоче б
е-
руть у гру і сміються над нею. Але одного разу вона навідріз відмовиться. У чому справа? Вона "підсумувала" всі свої не
в-
дачі (у грі), всі свої недоліки (у зовнішно
с-
ті) і всі сумні емоції, які виникали з
-
за цього. Тобто узагаль
нила неприємні п
е-
реживання. Вона усвід
о
мила, яка вона незграбна і як безглуздо вона виглядає з боку, коли грає. Категорична відмова р
о-
бити те, що охоче роб
и
лося раніше (ігри разом з усіма), перев
а
жує бажання. І все -
ніякі сили не прим
у
сять її тепер ганяти
з подружками по дв
о
ру. Звичайно, всі ці зміни в дитині відб
у
ваються не відразу й не раптом, але вони відбуваються, і це змушує її змінюватися і бути незадовол
е-
ною тим, що є, ш
у
кати щось нове, більш комфортне для с
е
бе. 4. Погляд на світ, що оточує й
о
го, стає більш реалістичним.
Дитина вже не повірить, що к
а
мінь живий, а з
-
за рогу будинку визирає не тьотя Маруся, а б
а-
ба
-
яга. І хоча світ вим
и
слу і фантазії ще багатий і дитина, як і раніше любить чар
і-
вні казки, вона уже вміє відрізняти правду від вига
д
ки. 5
. Дитина починає усвідомл
ю
вати своє місце в системі людських ві
д
носин. Тепер малюк буде прагнути зайн
я-
ти нове, більш доросле становище в жи
т-
ті. А це означає, що у нього з'я
в
ляється Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
7
своя внутрішня позиція. Вона
-
то і визн
а-
чить потім ставлення дитини до само
ї с
е-
бе, до інших людей, до світу в ціл
о
му. "Хочу, але не м
о
жу!"
Іноді складається таке враження, наче діти, досхочу награвшись, відірв
а-
лися від своїх іграшок і уважно подивил
и-
ся на доро
с
лих. Подивилися і побачили: а дорослі
-
то все знають і все м
о
жуть, ї
м все дозволено і вони самі вирішують, що "мо
ж
на", що "не можна". Розумниці
-
дітки швидко розуміють, що дорослим бути в
и-
гідно. І діткам хочеться стати такими ж -
страшенно хочеться. Вз
а
галі
-
то вони вже пробували "подорослішати". Н
а
слідували нашої поведінки і повтор
ю
вали (на свій, дитячий лад) наші вчинки, грали у доро
с-
лих (лікарів, льотчиків, вихователів, кух
а-
рів), були "тат
а
ми
-
мамами", намагалися докопатися до суті речей, ро
з
бираючи на запчастини то іграшки, то "дорослі "пре
д-
мети. Вони вже намагалися удоско
нал
и
ти те, що мають, але... прийшли до висно
в-
ку: чого
-
то для дорослості явно не вист
а-
чає. Чого ж? Може бути, якогось осо
б-
ливого уміння? Н
е-
відомо... Ясно тільки одне: по
-
старому діти жити вже не х
о-
чуть. Те, що було, вже не влаш
товує. В
и-
никає кризова ситуа
ція: "хочу, але не м
о-
жу". А значить, починається ломка старих стереотипів. Фахівці сказали б так: на зміну ігровий мотивації приходить і
н
ша, пізнавальна. І як тільки це приходить -
тут же починається перебудова і "перекро
ю-
вання" відносин з оточуючими л
ю
дьм
и. Тепер підростаючим дітлахам по
т
рібні не просто захисники і "опекателі", що дозв
о-
ляють їм спокійно довірливо п
і
знавати і досліджувати світ, а помічники, ті, які п
о-
ведуть їх далі, причому такі пом
і
чники, які здатні дати те, чого не вистачає дітям: нових з
нань. (А не п
о
ведуть -
діти підуть самі, на свій лад перекроюючи й переб
у-
довуючи картину світу.) І все це озн
а
чає, що
..
. Перед школою наші діти пл
а
вно входять в чергову кризу -
криза 6
-
7 років. У порівнянні з іншими, він прох
о-
дить і м'якше, і простіше, це дійсно пла
в-
ний перехід від іграшок до корисних з
а-
нять. Але ця криза може нагрянути і р
а-
ніше, років в 5, і тоді проходити вона буде дещо напруженіше і складніше. Але тр
а-
пляється подібне тільки в тому вип
а
дку, якщо ви вчасно не помітите її і не зреаг
у-
єте правильно. Якщо ви помітили, що вашому малюкові раптом набрид дитс
а-
док і власні іграшки, звичні ігри не дост
а-
вляють йому такого задоволення, як р
а-
ніше, а веде він себе... мм
-
м
-
м
-
м... якось не так, дайте дитині можл
и
вість активно вчитися -
і все буде в поря
дку. Не ляка
й-
теся, що він маленький і "не потягне" школу. Вчитися ж це не означає сид
і
ти за партою, відповідати біля дошки і щось писати у зошиті. Вч
и
тися танцям, музиці, пиляти
-
стругати, х
о
дити в гурток "Хочу все знати", вивчати ази домашнього го
с-
подарств
а -
це теж навчання. Гол
о
вне, щоб дитина бачила у своїй діяльності якийсь к
о
рисний сенс. Сигнал для батьків
Криза у всіх д
і-
тей починається пр
и-
близно однаково: зм
і-
нюється поведі
н
ка коханої дітки. Ще вч
о-
ра ваша лапочка обіймала вас при з
у-
стрічі і щосили н
а-
прошувалася в помічники, а сьогодні ра
п-
том демонстративно фиркає і відверт
а-
ється. Ні з того ні з сього! І можете не ставити сакраментальне п
и
тання: "Що сталося?" -
Не відповість. Тому що про
с-
то не зрозуміє, що ви маєте на увазі. Просто хочет
ь
ся -
і все; ну
-
хочеться так, по
-
іншому, поводитися. Дівчатка мані
р-
ничала, хло
п
чаки кривляються, і ті й інші мовби дру
ж
но забувають звично
-
правильні норми поведінки. Почистити зуби, прибрати ліжко або протерти туф
е-
льки -
звичні поб
у
тові ритуали раптом так набрид
а
ють, щ
о діти починають їх уперто ігнор
у
вати. Забавно, але дитина найбільше протестує не проти чогось принцип
о
во важливого, а як раз проти ось таких п
о-
всякденних вимог. Ну не под
о
баються вони їй -
і все! Втім, кризові фокуси з
а-
звичай нешкідливі і особл
и
вого клоп
оту не доставляють нікому, вони, звичайно, незручні для мам і тат, але цілком терп
и-
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
8
мі. Тіштеся і будьте поблажливі: це яв
и-
ще тимчас
о
ве. Якщо ви згадаєте, то, ймовірно, і самі згадайте парочку
-
трієчку абс
о
лютно безглуздих власних викрутасів з тієї д
а-
лекої пори, коли ходили в п
е
рший клас, або тільки зб
и
ралися піти вчитися. Діти викидають фокуси з дуже простої причини. З'являється нова потр
е-
ба -
у активній розумовій діяльно
с
ті. Коли людина голодна, вона не вгамується, п
о-
ки не задовольнить потреби свого шлу
н-
к
у, -
адже правда? Так і тут. "Розумовий голод" починає муч
и
ти нашу дитинку і штовхає на пошуки "чогось смачненьк
о-
го". І кожна дитина шукає (і знаходить) свою, так би мовити, мис
о
чку з їжею. Так що все дуже просто: дайте підростаюч
о-
му можливість вчитися -
ц
е буде найсм
а-
чніше блюдо для нього. Дайте дитині м
о-
жливість насич
у
ватися -
задовольняти свій "розум
о
вий" голод -
і їй ніколи й нема чого стане боротися з в
а
ми. Співпрацювати з вами і розумно підк
о-
рятися вам дитина б
у-
де тоді, к
о
ли отримає можливість вчитис
я. На зміну ігровий мотивації прий
ш
ла інша -
пізнавальна. І провідною діял
ь
ністю в цей період стає навчальна діял
ь-
ність. Одне маленьке, але важливе ут
о-
чнення: навчальну діяльність тут слід р
о-
зуміти в найши
р
шому сенсі. Вчитися -
це отримувати знання, розв
ивати свої зді
б-
ності, здобувати практичні навички, вч
и-
тися майстерності; загалом, займатися осми
с
леною роботою. Чому б не вчилася дитина, вона повинна відчувати важл
и-
вість і потрі
б
ність своїх занять. Тільки в цьому випа
д
ку вона прикладає зусилля, активно н
абуває корисні навички та ро
з-
виває свій і
н
телект. На цій сходинці свого розвитку д
і-
тям потрібно придбати упевненість в т
о-
му, що вони здатні і пр
а
цьовиті істоти. Якщо дитина повірить і перекон
а-
ється, що вона здатна і пр
а
цьовита, то і в подальшому житті б
уде вести себе впе
в-
нено і адекватно. Малюк набуде дуже важливої якості -
компетентності. Це означає, що, вирішуючи різні життєві з
а-
вдання, він зможе н
е
вимушено, вчасно і ефективно використовувати свої н
а
вички і свій інтелект. І почуття неповноцінн
о
сті його
не торкнеться. Комплекс неповн
о-
цінності дорослого як раз і почин
а
ється з того, що юна людина не змогла ні повір
и-
ти у свої здібності, ні переконатися в них. Раніше вона п
і
знавала цей світ "зовні" -
дивилася на нього і д
и
вувалася, чіпала, мацала, ворушила -
тепер вона буде вп
і-
знавати його ще й "зсередини", щоб ося
г-
нути сполучні нитки і таємні закономірн
о-
сті. Щоб прийти в рівновагу, в га
р
монію зі св
і
том. Три завдання для дитини На цій шкільної сходинці дитина повинна: ·
навчитися вчитися і отр
и-
мувати від ць
ого задоволення; ·
навчитися дружити (тобто зав'яз
у-
вати, підтримувати ві
д-
нос
и
ни з людьми); ·
знайти упевненість в собі, у св
о-
їх здібностях і можливо
с-
тях (пов
і
рити в себе). Умови росту і ро
з-
витку, по суті, прості. Природа і Любов дба
й-
ливо ведуть юну людину зі сходинки на сходинку -
вгору -
по драбинці розвитку. Нам зал
и-
шається тільки зрозуміти особливості цього руху і вчасно підтримати дитину, створюючи сприятл
и
ві умови для цього підйому. Ось і вся батьківська задача. Зорієнтуйте себе пр
а
вильно. Детки -
по
годки
В каждой семье бытует свое, ос
о-
бенное мнение, -
когда обзаводиться вторым ребе
н
ком...
Одни считают, что лучше это д
е-
лать, когда первенец становится подро
с-
тком, а то и совсем зрелым ч
е
ловеком -
в любом случае, самостоятельным и нез
а-
висимым.
Действител
ьно, для родителей малыш -
это шанс снова почувствовать себя молодыми, вспомнить радости и проблемы маленьких детей, заново от
к-
рыть для себя мир глазами ребенка. Ч
а-
Найдорожчий скарб кожного н
а
роду його діти, його молодь, й що свідоміше робиться громадянство, то з більшою увагою ставиться воно до вих
о
вання дітей, до забезпечення їм найкращих ум
ов жи
т
тя
.
Софія Русова
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
9
ще всего родители заводят второго м
а-
лыша через 3
-
7 лет после первенца. Ну а есть и такие, ко
торые счит
а
ют, что проще родить погодков. Кажется, это так просто -
"одним махом" пройти период младе
н-
чества, ночные вставания, кормл
е
ния, беспомощность малышей. А когда дети подрастут, родители, все еще полные сил и эн
е
ргии, смогут ударно заниматься кар
ь
е
рой…
Наш сегодняшний разговор -
о проблемах родителей и детей
-
погодков, о решении этих проблем и о достоинс
т-
вах "близкой дистанции" между малыш
а-
ми.
Итак… Ваш малыш потихоньку подрастает, ему уже около года. Вы т
о-
лько
-
только пришли в себя после первых род
ов, начинаете подумывать о том, в
ы-
ходить ли на работу, как дальше зан
и-
маться с малышом. Стан
о
вится меньше бытовых забот, связа
н
ных с уходом за ребенком, он уже более самостоятел
ь-
ный, очень любознательный и невероя
т-
но шустрый. И вот Вы… снова береме
н-
ны! Как
же избежать основных сложно
с-
тей во время беременности и воспитания малышей? Помимо этой статьи, Вам та
к-
же могут помочь советы, данные в статье о воспитании близнецов "Од
и
наковые или уникальные?" (апрель
с
кий номер).
Режим
Важно как можно раньше нал
а-
дить четкий режим дня обоих мал
ы
шей. Что удобнее: синхронизировать кормл
е-
ния, купания, сон, прогулки или, наоб
о-
рот, чередовать их? Если вы занима
е-
тесь детьми одна, и старший малыш о
т-
носительно самосто
я
телен, лучше, чтобы режим у детей частично совпадал. Пол
о-
жил
и еду старшему -
пошли кормить младшего. Потом оба спят, а вы отдых
а-
ете или занимаетесь домашними дел
а-
ми. Проснулись, перекусили и вместе выходите на пр
о
гулку. Если же вам кто
-
то помогает, возможно, будет удо
б
нее другой расклад. Творите, эксперимент
и-
руйте,
пр
о
буйте.
Ст
а
рший
Важно подготовить старшего как можно ран
ь
ше:
·
попрощаться с пусты
ш
кой, чтобы малыш успел от нее отв
ы
кнуть, иначе будет отбирать соски у новоро
ж-
денного;
·
по той же причине прид
е
тся ускорить переход от бутылочек к чашке. Благо сейчас в про
даже появилось мн
о-
жество ярких забавных кружечек с двумя ручками и всевозможными нос
и
ками
-
поильниками;
·
за несколько месяцев до родов переселить старшего в свою кр
о-
ватку (комнату) (е
с
ли до этого он спал с мамой) -
но не позже, чтобы он не почу
в-
ствовал, будт
о от него отк
а
зываются в пользу младшего;
·
у детей начинается подр
а-
жательный период в играх, так что Вы можете подарить старшему бол
ь
шого пупса с набором игрушечных аксессу
а-
ров (сосками, ванночкой, гор
ш
ком и т.п.). Он быстро разберется, что к чему, и б
у-
дет копировать все, что вы делаете с м
а-
леньким.
Детский сад
Многие семьи начинают задум
ы-
ват
ь
ся о том, чтобы с рождением второго ребенка отдать первенца в детский сад. Безусловно, это имеет свои плюсы -
у Вас появится больше свободного врем
е-
ни. Недостатки т
о
же
имеются. Во
-
первых, детский сад непременно выз
ы-
вает период адаптации с бесконе
ч
ными простудами. Подумайте, безопасно ли это для беременной и новорожде
н
ного. Во
-
вторых, рекомендуемый возраст для того, чт
о
бы отдать малыша в детсад -
около двух лет. Если реб
енок мла
д
ше, он все еще сил
ь
но нуждается в мамином внимании, особенно, если Вы продолж
а-
ете кормить его грудью.
Мамино внимание
Растить двух маленьких детей н
е-
просто. Обоим необходимо пост
о
янное пристальное внимание, и это требует огромных ресурсов со сто
роны родит
е-
лей. Чтобы избежать пр
о
блем с детской ревностью, постарайтесь в равной ст
е-
пени общаться с обоими. Например, ко
р-
мя грудью младшего, Вы можете читать старшему книжки, потешки, разговар
и-
вать с ним.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
10
Игрушки
Пока дети совсем маленькие, ча
с-
то придет
ся покупать две один
а
ковые игрушки. Потому что новая бирюлька в
ы-
зывает стол
ь
ко взаимного интереса, что каждому хочется ее подержать и потр
о-
гать самому и перв
о
му. Можно подарить не обязательно одинаковые -
главное знать, что н
о
вая забава увлечет ребенка, и он не будет рвать у другого его игру
ш-
ку. Еще лучше выбирать игрушки с б
о-
льшим количеством деталей и составл
я-
ющих, это позволяет играть вместе и строить что
-
то совм
е
стное.
Общение и развитие детей
Двое детей, очень близких по во
з-
расту, скорее всего, буду
т очень близк
и-
ми др
у
зьями. Они могут ходить в один детский сад, играть общими игрушками, ходить вместе на спектакли и иметь о
б-
щих друзей. У них очень много общего. Естес
т-
венно, они тоже могут ссориться, может быть даже больше др
у
гих, так как их интересы пе
рес
е-
каются, но в ц
е
лом у них есть огромный потенц
и-
ал для близости и дру
ж-
бы. Чтобы в
а
ши дети с самого начала полюбили друг друга, не препятс
т-
вуйте их общению. Об
ы-
чно это делается для того, чтобы уб
е-
речь младшего от нело
в
ких движений старшего, а также от чре
змерного проя
в-
ления любопытства (типа выковыривания глазок). Но на то
л
стом ватном одеяле, расстеленном на полу, они могут сове
р-
шенно безопасно возит
ь
ся под вашим надзором. А когда старший принесет по вашей просьбе б
у
тылочку или покачает коляску с младе
н
цем
, когда он ласково погладит распл
а
кавшегося малыша по голове, это и будет началом привязанн
о-
сти.
Основные проблемы возникают в первые два года. В этом возрасте не с
о-
впадают процессы развития детей. Ст
а-
рший, когда ему почти испо
л
нился год, начинает активно развиваться (и физ
и-
чески, и интеллектуально). Ка
ж
дый день он открывает для себя что
-
то новое, д
е-
лает первые самостоятельные шаги, б
ы-
стро осва
и
вает новые слова и так далее. А младший еще не может со
с
тавить ему компанию для игр и совместных зан
я
тий. Но уже в
возрасте два и три года они практически выравниваются в р
а
звитии и очень сдруживаются, играют и увлекают друг друга.
Во время развивающих занятий с детьми важно помнить: погодки о
с
новную часть времени проводят в общении друг с другом, но если для младше
го это путь к прогрессу, то старшему нужны еще и дополнител
ь
ные впечатления и занятия, соответствующие его возрасту. Стара
й-
тесь заниматься с обоими детьми одно
в-
ременно. Это, во
-
первых, инт
е
реснее, как для малышей, так и для взросл
о
го. Во
-
вторых, гораздо пр
одуктивнее. Заним
а-
ясь со старшим, вы будете большее вн
и-
мание уделять именно ему, а младший, присутствуя на этих з
а-
нятиях, будет тоже пол
у-
чать ту часть информ
а-
ции, которая ему в да
н-
ный момент интере
с
на и "по силам". В семьях, где растут двое и б
о
льше малыше
й, часто бывает так, что старшего "учили" чему
-
то, а мла
д
ший в это время "учился" сам и неожиданно для взро
с-
лых проявлял свои я
в-
ные п
о
знания в том, чем с ним, казалось бы, специально не занимались. Есть ст
а-
ринная араб
с
кая пословица: "Воспитай старшего, а м
ладший сам научится". Иными словами, младший в своем ра
з-
витии будет следовать за старшим, кот
о-
рый только неда
в
но прошел те же этапы. Подражая, мл
а
дший будет все постигать быстрее, чем учась у р
о
дителей.
Конечно, в воспитании погодков, кроме проблем, есть и
много преим
у-
ществ. Вот только малая их часть:
·
на определенных этапах (в так н
а-
зываемом "переходном возрасте") мин
и-
мальная возрастная разница может сы
г-
рать п
о
ложительную роль в отношениях детей: они, по мере во
з
никновения тех или иных возрастных проблем, б
удут решать их вм
е
сте;
·
у ваших детей будут общие инт
е-
ресы;
Виховання перш за все мусить перетворитися в сам
о
вихо
вання й єдиний здор
о
вий метод до цього веде —
психологічний. Треба зрозуміти дитину, викликати її акт
и
вне приймання й вільне його вия
в
лення.
Софія Русова
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
11
·
ваш старший малыш не будет п
о-
мнить себя без младшего, и у него будет меньше поводов для ревности и сопе
р-
ничества;
·
они подрастут разом, когда вы, их мама, будете еще довольно мол
о
дой и по
л
ной сил;
·
п
огодкам легче ужиться в одной комнате;
·
детские вещи перейдут по н
а-
следству, не успев выйти из моды;
·
многие родители отдают пого
д
ков в школу одновременно. Это тоже бол
ь-
шой плюс, поскольку быть вместе с ро
д-
ным ч
е
ловеком в большом и разноликом коллект
и
ве легч
е.
А вместе ходить в детский сад и в школу? Поверять друг другу первые се
к-
реты? Вдвоем готовить маме сюрпр
и
зы? Рано или поздно вы поймете, что все в вашей семье сложилось как нельзя лу
ч-
ше.
Да, воспитание погодков -
очень тяжелый и ответственный труд. Но, к
ак говорила одна мама мал
ы
шей
-
погодков, "радости от одновременного топота ч
е-
тырех маленьких ножек и обнимания ч
е-
тырех маленьких ручонок очень мн
о
го".
Анна Рымаренко, психолог
.
Як знайти свого духовн
о-
го вч
и
теля?
Останні д
есятиліття стало дуже модним займатися езотерикою, астрол
о-
гією, духовними пра
к
тиками. Все підряд почали шукати у себе здібності і потягн
у-
лися до надприродного. Книжкові прил
а-
вки завалені езотеричною літературою, але, навіть прочитавши с
о
тню книг про те, як
потрібно медитув
а
ти, або робити щось подібне, результати н
е
втішні, і тоді шукач вирушає на пошуки Вчителя. «Вч
и-
теля можна і потрібно шукати», -
к
а
жуть знаючи люди. Щоправда, додають: «Але знайти неможл
и
во». Вибрати можна тренера або н
а-
ставн
и
ка, оцінивши його якості і вміння. Заняття, безум
о
вно, будуть корисними, але справжнім учительством тут не па
х-
не: н
а
ставник може передати тобі свої знання і досвід, тоді як справжній Уч
и-
тель (Гуру, Майстер) дозволить тобі в
и-
робити свої, і такі знання будуть істинн
и-
ми, бо вони будуть йти зсередини, а не зовні. Людина, занурена у звичайну св
і-
домість, просто не здатна визначити р
і-
вень підготовки якогось там вчителя, т
о
му що він і вчитель знаходяться на рі
з
них рівнях, його рівень нижчий учительського за визначенням (інакше,
н
а-
віщо ж йому у нього вч
и-
тися?). Учитель може г
о-
ворити (в живу або через книги), але ш
у-
кає, нічого не зрозуміє, поки сам не підн
і-
меться до більш високого рівня. Розумом, інт
е
лектом, інтуїцією ви ніяк не визначите людина просвітлена чи видає себе за т
а-
ку, тому що просвітленість в
и
ходить за рамки буде
н
ного сприйняття. Це точно так само як людина, далека від медиц
и-
ни, не в силах зрозуміти, чи пр
а
вильно поставили діагноз. Наведу вдалу пр
и
тчу з цієї теми: Одного разу шкільний Учитель прийшов до дуже шанованої Вчит
е
льки і звинуватив її в тому, що її метод н
а-
вчання абсолютно алогічний, що це якісь божевільні б
а
лачки, і все таке інше. Вчителька дістала зі своєї сумки дор
о-
гоцінний камінь. Вона вказала на маг
а-
зинчики торгового центру і сказала: -
Ві
д
неси його до маг
азинів, де продають вироби зі срібла і батарейки для годи
н-
ника, і подивимося, чи зможеш ти отр
и-
мати за нього сотню золотих ф
у
нтів. Шкільний Учитель пер
е
пробував усе, що міг, але йому пропонували не б
і
льше, ніж сотню срібних пенсів. -
Дуже добре, -
сказала Вчителька. -
А тепер підіть до цього ювеліру і подивіт
ь
ся, що дасть вам він за цей камінь. Шкільний Учитель відправився в найближчий ювелірний м
а-
газин і був невимовно здивований, к
о
ли йому раптом запропонували десять т
и-
сяч золотих фунтів за цей камінь. Вч
и-
телька сказала: -
Ви намагалися зроз
у-
міти пр
и
роду тих знань, які я даю, і мій спосіб навча
н
ня точно так, як торговці сріблом намагалися оц
і
нити цей камінь. Якщо ви хочете вміти визначати спр
а-
Родинне
дозвілля
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
12
вжню цінність каменя, станьте ювел
і-
ром. Другий момент, що ускла
днює пошуки справжнього вчителя, п
о
лягає в тому, що мало кому з тих, хто шукає по
т-
рібний вч
и
тель. Більшість тих, хто шукає свого вчителя і гуру, свій дух
о
вний шлях тільки думають, що хочуть чогось н
а-
вчиться, але йдуть, якщо все йде не так, як вони собі уя
в
ляли. Їх его не дозволяє їм прийняти допомогу, довіритися, здат
и-
ся, его потрібен колоритний лжевчитель, який на відміну від сьогодення, по
с
тійно тішить его учня і показує різні ф
о
куси. І чим більше таємнича, незрозуміла і ва
ж-
ка практ
и
ка, тим краще для біль
шості, тому що така наша культура. Ми вважа
є-
мо, що людина, яка пройшла ч
е
рез купу перешкод, чогось варта і ч
о
гось досягла. Простота не для таких л
ю
дей, для них цінно тільки те, за що заплатили чи що дісталося величезною працею. Найча
с-
тіше люди пра
г
нуть ста
ти тими, ким вони хотіли б бути, але не тими, ким вони п
о-
винні ст
а
ти, тоді як справжній Учитель намагається зробити з вас тих, ким ви повинні стати. Тому нам так важко зна
й
ти і прийняти цього Вчителя. Не учень об
и-
рає Вчителя, а Учитель учня, і і
с
торія їх в
ідносин починаєт
ь
ся задовго до того, як учень задумається про необхідність Вч
и-
телі в його жи
т
ті. Перш, ніж шукати Вчителя, зада
й-
те собі н
а
ступні питання: ·
чи готовий я прийняти Вч
и-
теля та й
о
го вчення? ·
чи готовий я беззастере
ж-
но виконувати його поради і рекоменд
а-
ції?
·
які цілі я переслідую?
Коли людина тягнеться до Іст
и
ни, щиро молиться про духовне кері
в
ництво і готова до будь
-
яких змін, р
а
но чи пізно така людина обов'язково знайде свого Вчителя. Будьте пильні, гнучкі і г
о
тові до змін!
Як бути у випадку кон
ф
лікту
«Ольга могла б закінчити школу без трійок -
їй все давалося легко. Та й сама вона дуже старалася, подовгу сид
і-
ла за уроками. Єдина трійка в атестаті у нас з'явилася через конфлікт з учител
ь-
кою хімії. Два останні
роки вона просто вимотувала Ользі нерви, весь час викл
и-
кала її, чіплялась, а потім взагалі заяв
и-
ла, що вище трійки все одно нічого не п
о-
ставить. Наталя, мама тепер вже перш
о-
курсниці Олі, до цих пір дуже нервує
(«Я так зр
о
зуміла, що моя донька їй просто по
-
людськи не подоб
а
лася, от і все... »)
Ситуації, к
о-
ли відносини з уч
и-
телем не склад
а-
ються, лякають і бат
ь
ків, і дітей. Але, я
к
що підліток може зр
о
зуміти причини і знайти підтримку у друзів, для учнів молодших класів такий конфлікт може стати важким випроб
ува
н-
ням. Для нього вчитель -
на
й
важливіша людина у світі. Від нього залежить сам
о-
оцінка маленького учня: якщо вч
и
тель незадоволений, дитина щиро вважає с
е-
бе поганим і нездатним ні на що, а якщо хвалить -
розквітає від відчу
т
тя власної успі
ш
ності.
Причини конфл
і
ктів
У більшості випадків, винні тільки д
о
рослі: з одного боку, вчителі, які часто не володіють достатнім умінням і бажа
н-
ням вни
к
нути в суть поведінки дитини, а з іншого, -
батьки, які рідко намаг
а
ються розібратися в істинних джерелах пр
о-
блем. Найбіл
ьш гострий конфлікт -
це конфлікт нерозуміння. Учитель не роз
у-
міє, чого дитина заважає на уроці, кр
у-
титься, не вміє вирішувати завдання, п
о-
гано запам'ятовує і т. п. А так як не роз
у-
міє, не може допомогти. Найчастіше при Взаємовідносини
в сім'ї
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
13
цьому звинувачує б
а
тьків. Батьки, у свою чергу, не розуміють претензії вчителя. І теж не можуть допомогти д
и
тині.
Серед безлічі несхожих ситуацій психологи все ж виділяють кілька, які ч
а-
стіше за інших стають причиною конфлі
к-
тів:
·
До жорсткого авторитарного пед
а-
гогу потрапляє дитина з яскраво вираж
е-
ним творчим мисленням, що росте в а
т-
мосфері розк
у
тості і довіри. Така дитина звикла висловлювати свою думку, їй ва
ж-
ко всидіти на одному місці і нудно повт
о-
рювати завчені фрази. При цьому вч
и-
тель бачить в учні брак поваги і вихова
н-
ня, а в цілому -
заг
розу своєму авторит
е-
ту.
·
Підліток самостверджується в к
о-
лективі шляхом протистояння вч
и
телю. Для деяких з дітей такий спосіб завоюв
а-
ти повагу однокласників -
найпрост
і
ший. Особливо такий конфлікт розпал
ю
ється з учителем, який не в змозі впор
а
тися зі своїми емоціями, легко вих
о
дить з себе.
·
Учитель особливо багато уваги приділяє акуратності, зовнішньому в
и-
гляду, оф
о
рмленню зошитів і щоденника, а д
и
тина ще не в змозі відповідати цим вимогам. Як правило, такі конфлікти ча
с-
тіше відбуваються в початковій школі, ал
е час від часу «переповзають» і в с
е-
редню.
·
На уроках дитині нудно з
-
за низ
ь-
кої кваліфікації вчителя або ж, н
а
впаки, високого рівня підготовки дит
и
ни. Така дитина починає вголос коментувати, кр
и-
тикувати вчителя. Якщо останній при цьому не може правильно ем
оційно ре
а-
гувати, починається прот
и
стояння.
За опитуваннями вчителів, 80% з них хоч раз плакали в школі, і пр
и
чиною була п
о
ведінка учнів.
Тривожні симптоми
«Андрійко раптом почав худн
у
ти. Спочатку ми начебто раділи, бо він у нас пухкий з дитинства, а пот
ім зр
о
зуміли: щось не те, -
згадує Сашко, тато 13
-
річного Андрія. -
Вечорами він сидів у с
е-
бе в кімнаті, щось р
о
бив на комп'ютері, перестав з друзями спі
л
куватися. З нами став менше розмо
в
ляти, не сміявся, як раніше. Ми списували все на підступа
ю-
чий перехі
дний вік. А потім, розговори
в-
шись з мамою його однокласника, несп
о-
дівано дізналися про конфлікт, який вже да
в-
но, кілька місяців, існує між Андрієм і вчителем фізкультури. Хлопчисько пр
о
гуляв пару занять, учитель його в
и
сміяв при всіх -
і пішло
-
поїхало... У
р
е
зультаті нам довелося звертатися до психол
о
гів, у сина з'явилася бе
з
соння, і в школу він ходити відмовлявся взагалі... І в с
е
редині року ми перевели його в іншу школу, далі від стр
е
сової ситуації ».
Напружені відносини з учит
е
лем -
дуже травмуючи ситу
ація, пр
и
чому не тільки в початковій школі, але й у сере
д-
ній, і навіть у старшій. Дитина, яка вх
о-
дить у конфлікт в поодинці, не витримує такого психологічного навантаження і може «видати» будь
-
яку реакцію: від втрати інтересу до н
а
вчання і бунт проти всіх дорослих до затяжних депресій, хв
о-
роб і навіть суїцидальних спроб. Тому не можна допускати, щоб конфлікт зайшов д
а
леко.
Ознаки серйозних проблем у школі:
• Різка зміна поведі
н-
ки. Напр
и
клад, активна та життєрадісна дитина ра
п-
том стає замкнутою і мовчазною,
а лагі
д-
на -
починає жахливо гр
у
бити.
• Неадекватні реакції на звичні слова і дії. Дитина може втяг
у
вати голову в плечі у відповідь на зве
р
нення до нього, лякатися телефонного дзвінка або буд
и-
льника, затуляти, ніби захищаючись від ударів, при спробах дото
ркнутися до нь
о-
го і т. д.
• Втрата інтересу до навчання, н
е-
бажання відвідувати школу, відмова р
о-
бити домашні завдання, при цьому зн
и-
жується самооцінка: «У мене немає зді
б-
ностей до математики» або «Я не збир
а-
юся бути програмі
с
том».
• На питання про якийсь п
редмет або вчителя змінюється в особі, стає гр
у-
бим і агресивним, відмовляється розпов
і-
дати що
-
небудь.
• Записи про погану поведінку на ур
о
ці зроблені найчастіше одним і тим же вчит
е
лем.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
14
Статистика. За що лають
За результатами соціологічного дослідження, хло
п
чики
-
старшокласники набагато активніше «воюють» з учител
я-
ми, але і їм дістається від педагогів біл
ь-
ше. У хлопчиків частіше виникають кон
ф-
лікти через поведінку в школі (18,9% -
хлопчики, 11,3% дівчинки), пропусків з
а-
нять і запізнень (19,8% -
хлопчики, 1
5,7% -
дівчатка), куріння (9, 5% -
хлопчики, 2,5% -
дівчатка). Дівчатка вип
е
редили однолітків в одному випадку -
«мій зовн
і-
шній вигляд: зачіска, одяг» (5,2% -
хло
п-
чики, 6,5% -
дівча
т
ка).
Треба враховувати і те, що мол
о-
дші школярі часто перебільшують мас
ш-
та
б проблеми, на погляд дорослих, зв
и-
чайно. Через те що зараз вч
и
тель для них -
цар і бог, вони впадають в паніку з «несерйо
з
ною», з боку дорослих, причин: не запитали, коли він знав правильну ві
д-
повідь, не намалювали «посмішку» в щ
о-
деннику, порівняли з біль
ш успішним с
у
сідом по парті і т. д. Такі н
а-
чебто дрі
б
ниці можуть стати підставою для т
о-
го, щоб заявити батькам: «Вчителька мене не л
ю-
бить і обр
а
жає».
Порядок дій
Головне завдання батьків -
не просто по
з-
бавлення сина чи д
о
ньки від проблем, а допомога в при
дбанні досвіду цивілізов
а-
ного вир
і
шення конфліктів. І від того, які кроки ви зробите разом з дитиною, зал
е-
жить її поведінка в дорослому житті: у р
о-
змовах з начальс
т
вом, з неспокійними сусідами, з чоловіком. Проробивши р
а-
зом з дитиною всі кроки з вирішення ва
ж-
кої ситуації, ви дасте їй в руки інструмент, який вона зможе застосувати д
а
лі.
Крок 1
.
Вислухайте дитину. Будь
-
який психолог скаже, що головне в процесі «слухання» -
не оцінювати те, що вам г
о-
ворять. Не заважайте їй в
и
словлювати свої ем
о
ції, навіть як
що вам здасться, що вона занадто груба і навіть а
г
ресивна у виразах. Спочатку ск
а
жіть, що ви в курсі: «Мені здається, ви з Марією Ів
а
нівною в конфлікті», -
а потім чітко визначить з
а-
вдання: «Я хочу знати, що ти про це д
у-
маєш». Постарайтеся стриматися і не о
б-
смикувати: «Не смій так говорити про д
о-
рослу людину!» Або оцінювати: «Уч
и
тель прав, а ти ні». Просто слухайте, к
и
вайте, задавайте додаткові запита
н
ня. Дитина повинна відчувати при цьому, що вам дійсно цікаво її думку, що ви не зловж
и-
вете її довірою і не обернеться її відве
р-
тість проти неї. Якщо дитині важко висл
о-
влювати свої почуття (що часто буває з учнями молодших класів), спробуйте д
о-
помогти їй з формулюваннями: «Тобі здається це несправедливим», «Тобі прикро», «Ти боїшся». Коли дитина зр
о-
зуміє, що ця розмова затіяна не для того, щоб її звинуватити, вона буде відве
р
тою. М
а
люк зрозуміє, що ви -
на його боці, що ви його підтримуєте. Але не менш шкі
д-
лива й інша крайність -
при дитині лаяти вчителя: «Та вона сама нічого не роз
у-
міє!» Тим самим ви д
е
монструєт
е, що у разі конфлікту за
в
жди можна сховатися за спину доро
с
лого.
Крок 2
.
Почніть обгов
о-
рення. Не треба нав'яз
у-
вати свою думку і давати оцінки. Ваше з
а
вдання -
разом з дит
и
ною аналізувати с
и
туацію, побачити її з рі
з
них рін. Спокійно з
а
питуйте: «Коли
ти впе
р
ше відчув, що вона тебе недолю
б-
лює?» Висува
й
те версії: «Може бути, її дратує те, що тобі важко довго мовчати?» Головна думка, яка повинна прийти в г
о-
лову дитині по ходу цієї розмови: суть конфл
і
кту не в тому, що хтось намагаєт
ь-
ся з
а
подіяти зло іншо
му, а в нерозумінні. Ро
з
робіть план подал
ь
ших дій. Навіть якщо ви не придумаєте виходу з конфлі
к-
ту, д
и
тина зрозуміє, що, перш ніж діяти, потр
і
бно проаналізувати ситуацію, пост
а-
вити себе на місце іншого і постаратися зр
о
зум
і
ти його.
Проблему конфліктів мож
уть в
и-
рішити шкільні служби примирення, в яких беруть участь і дорослі, і діти (але, нажаль, вони є у всіх школах) .
Крок 3
.
Поговоріть з педагогом. Але пр
и-
ходьте до школи тільки після того, як о
б-
говорите це з дитиною. Якщо вона по
п-
Доброта й ще раз доброта —
це найтонші й наймогутніші ко
рінці, що живлять дерево дитячої рад
о-
сті —
радості ніжного до
-
торкання до живого й красивого.
Василь Сухомлинський
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
15
росить вас не афішувати
свій візит, вик
о-
найте її прохання і приходьте після ур
о-
ків. У розмові з учит
е
лем правила ті ж: вам потрібно постаратися зберегти ней
т-
ралітет. Не звинувачувати, не виправд
о-
вувати власну дитину, а просто вислух
а-
ти точку зору другої сторони. Як би не було ва
жко, потрібно постаратися збер
е-
гти спокій і неупередж
е
ність, «вимкнути» власні батьківські емоції. Нехай уч
и
тель розповість про те, що він відч
у
ває, як він бачить причини кон
ф
лікту.
Крок 4.
Поговоріть втрьох -
ви, вчитель і дитина. Це добре вже тим, що ко
н
ф
лікт не замовчується і сторони можуть висл
о-
вити все, про що думають. Але відбув
а-
ється це вже після того, як с
а
ма емоційна част
и
на була виплеснути до того, в бесіді з вами. У цій ро
з
мові головним знову ж таки повинні стати не критика і не вза
є
мні звинувач
ення, а пошук виходу. Працюйте посере
д
ником -
збирайте пропозиції та виробляйте компромісні ріше
н
ня.
Крок 5.
Прийміть рішення. Якщо перші три кроки не дали результатів і конфлікт ро
з-
палюється з колишньою с
и
лою, то настає час діяти. У тому в
и
падку, коли пе
дагог очевидно неправий, не бійтеся звернут
и-
ся до адміністрації школи, до департам
е-
нту освіти. Сьогодні трапляються конфл
і-
кти, засновані на здирництві, коли вч
и-
тель наполягає на додаткових платних заняттях, для цього свідомо з
а
нижуючи позначки. Це привід д
ля ро
з
гляду, і не треба боятися тиску школи на д
и
тину. Не забувайте: зараз ви закладаєте в її св
і-
домості алгоритм вирішення кон
ф
ліктів, вона повинна бачити, що іноді ви пост
у-
паєте рішуче.
Якщо ж конфлікт зайшов зана
д
то далеко, проконсультуйтеся з дитячим психологом. Можливо,
єдиний вихід із ситуації -
як можна швидше змінити шк
о-
лу і педагога. І в цьому випадку не треба чекати і умовляти дитину: «Ну, потерпи ще півроку, поки навчальний рік закі
н-
читься». Для д
и
тини, особливо молодших класів, це дуже довгий т
ермін, який може привести до неврозу або відрази до н
а-
вчання на довгі роки.
Любящий родитель заботится о ребенке
Ребенок приходит в мир бесп
о-
мощным существом, и забота р
о
дителей о нем есть необходимейшее условие его выживания. С помощью взрослого реб
е-
нок
учится и ходить, и говорить, и д
у-
мать, и ориентироват
ь
ся в окружающем его мире. Взрослый играет ведущую роль в становлении личности ребенка. Именно во взаимодействии с ним ребенок при
о-
бщается к опыту человечества, в резул
ь-
тате чего его психика качественно
пре
о-
бразуется, приобретает человече
с
кие особе
н
ности.
Все же когда родители говорят о заботе о своем ребенке, они имеют в в
и-
ду вполне конкретные особенности о
т-
ношения к нему. За этим кроются повс
е-
дневные заботы , то, что обы
ч
но волнует родителей. Родители з
а
ботятся, чтобы их ребенок не был г
о
лодным, и готовят ему пищу, чтобы ему не б
ы
ло холодно -
-
заботятся о соответствии его одежды и обуви погоде на улице. Родители забот
я-
тся о развитии ребенка -
учат его, пом
о-
гают ему, обер
е
гают его и т. д.
Все эти заботы
являются частью нашей жизни, и мы про
с
то не замечаем, что забота заботе рознь. Более того, д
е-
ти по
-
разному о
т
носятся к ней, и к тому же не обязательно п
о
ложительно.
Забота как толкач. Мать старается свою восьмилетнюю дочку научить вс
я-
ким делам, наукам и и
скусствам. Стре
м-
ление, в сущности, х
о
рошее, но оно не обязательно приводит к соответству
ю-
щим результатам. Посмо
т
рим почему.
Девочка по настоянию матери учится английскому языку, м
у
зыке -
ходит в детский хор, а также занимается фиг
у-
рным катанием. Мать то и д
е
ло говорит дочке: Я хочу не только того, чтобы у т
е-
бя была стройная т
а
лия, но что -
бы ты умела вести себя в обществе и з
а
няла в нем должное место, в каждой удобный момент мать твердит: Я все сделаю для тебя , стараюсь, чтобы тебе было только хор
о-
шо.
Дево
чка, любо
з-
нательна, и спос
о
бная, с радостью начала ходить Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
16
на предложенные ей з
а
нятия и выпо
л-
нять пр
о
грамму развития. Однако уже через непродолж
и
тельное время у чки по
я
вились сомнения в целесообра
з-
ности всего этого, возникло чувство теста: Поч
е
му я д
олжна учиться м
у
зыке и ан
г
лийскому, если все это мне вовсе не нравится? Я хотела, бы лучше заняться рисов
а
нием или больше времени играть во дворе с др
у
зьями... Мама говорит, что это все ради моего блага и что я до
л
жна радоваться таким возможностям. Но н
е-
уж
ели все занятия, которые полезны, т
а-
кие неинтересные?
Забота матери не воспринимается не что она пере
с
таралась, перегрузила девочку разнообразными занятиями. Главное, что сама девочка не видит в них смысла, они для нее лишены привлек
а-
тельности. Девочка по
ставлена в ситу
а-
цию конфликта. С одной стороны, ей не хочется ого
р
чать мать, с другой -
она не хочет з
а-
ниматься всем тем, чем заботливая мать велит. Все это пр
и
водит к тому, что девочка начин
а
ет плохо спать, грызет но
г-
ти, все чаще у нее быв
а-
ет плохое н
а
стр
оение.
Забота как охрана и опека. Мать и отец считают, что жизнь сл
о-
жна и тяжела, а их реб
е-
нок -
еще та бесп
о
мощен и наивен. Поэт
о
му они оберегают его от возможных неприятно
с
тей, трудностей. Родители помогают с
е
милетке с уроками: они звонят его друзьям есл
и сын заб
ы-
вает, что задано на дом; проверяют, все ли он сложил в портфель, идя в школу. Родители забо
т
ливы. А как это влияет на мальчика? Е
с
ли спросить учительницу, что она д
у
мает о мальчике, она скажет: не самостоятелен, сдается перед м
а-
лейшими трудно
с
тям
и. Одноклассники добавят: мамин сыночек, всего бо
и
тся.
Да и сам мальчик воспринимает такое отношение родителей не как пр
о-
явление любви, а скорее как н
а
зойливое вмеш
а
тельство в его жизнь.
Со временем ребенок все с
и
льнее протестует против наставничества род
и-
телей, избегает общения с н
и
ми.
Описанные два варианта -
забота как т
о
лкач и забота как охрана и опека -
пре
д
ставляю чрезмерной заботы. Хотя внешне все выглядит нормально, мы имеем дело с выраженным непониман
и-
ем родителями внутреннего мира ребе
н-
ка. Такое о
тношение не помогает разв
и-
тию детей, а, наоборот, искажает его, препятствует ему. В глубине такого | н
о-
шения лежит непризнание автономности ребенка, недоверие или навязывание ему своих решений, жел
а
ний.
В обоих случаях родители больше обеспокоены выполнени
ем роли идеал
ь-
ного родителя, чем своим реальным р
е-
бенком, его уникальной личностью, его потребностями -
реальными, а не воо
б-
ражаемыми. Что можно было бы посов
е-
товать таким родителям? Прежде всего, более четко отнестись к нуждам сво
е
го ребенка и внимательно
присмо
т
реться, к чему именно он сам стремится. Ребенок -
а
в-
тономная личность, имеющая право на соб
с-
твенные решения, пре
д-
почтения, а не кукла, из которой родителям ну
ж-
но сделать настоящего челов
е
ка.
Ребенок сам тв
о-
рит себя, нрави
т
ся нам это или нет. Ему не
обх
о-
димо самому испроб
о-
вать, что он м
о
жет, а что нет, самому найти путь, по которому и
д-
ти. Этот путь, конечно, не без ошибок, , но разве человек может научиться х
о-
дить, не набив селе ш
и
шек? Проблемы, трудности, которые встречаются у него на пути, -
это его
проблемы, а не родит
е-
лей и он сам до
л
жен научиться с ними справляться. Конечно, родителям хоче
т-
ся помочь, их помощь иногда просто н
е-
обходима. Одн
а
ко больше пользы от нее будет в том случае, если трудности, пр
о-
блемы не устранять, предугадывая, а п
о-
казать, подск
а
зать ребенку возможные варианты их решения. В одной из писем мать п
и
шет, что если бы она могла, то все камушки у
б
рала бы с дороги своего сына и на его пути положила бы подушки, чтобы он не ушибся, когда будет падать. Чувства матери, ее желание, чтобы
у р
е-
бенка все было хорошо, понятны. Однако Дитяче довір'я, яким би безме
ж-
ним воно не було, —
це довір'я і
с-
тоти, яка прагне до духовного б
а-
гатства, багатогранності осо
-
бистого життя —
до багатства вражень, думок, естетични
х насо
-
лод, до багатства спілкування з людьми
Василь Сухомлинський
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
17
наша тревога за ребенка -
это наша пр
о-
блема, и иногда просто необходимо со
в-
ладать с подобным чув
с
твом.
Перед ребенком стоит трудная задача -
учиться преодолевать возник
а-
ющие перед ним сложности, препятс
т-
вия, чувс
твовать веру в свои с
и
лы. По сути дела, родители, взвал
и
вающие на свои плечи заботу обо всем на свете, тем самым ведут себя просто безответстве
н-
но: физически невозможно всегда и по
в-
семестно сопровождать и опекать своего сына или дочь, а прочно привязав из и
з-
лишней заботливостью к себе, они зав
е-
домо обрекают своих детей на серию с
е-
рьезных жи
з
ненных неудач.
Ребенок воспринимает заботу р
о-
дителей по
-
разному: иногда как проявл
е-
ние любви, а иногда как помеху и пода
в-
ление. Многочисленные исследования психологов по
казывают, что для гарм
о-
ничного развития ему необходим опр
е-
деленный баланс заботы, опеки и своб
о-
ды, автономии начиная уже с раннего возраста. Это реализуется в так назыв
а-
емом демократическом отношении к р
е-
бенку. Он должен не только ощущать т
е-
плые чувства со
стороны родителей, в
и-
деть их заботу о нем, но и восприн
и
мать, что родители одобряют его независ
и-
мость, предоставляют ему возмо
ж
ность выбора и поощряют его самостоятел
ь-
ность, самоопределение, то есть пон
и-
мают и ув
а
жают его.
Анкетируя родителей, мы пр
и
шли к
выводу, что большинство из них счит
а-
ют демократический стиль самым при
е-
млемым и думают, что сами придерж
и-
ваются его. Однако одно дело так расс
у-
ждать, а другое -
соответственно пост
у-
пать. Чтобы р
е
ально осуществить такое отношение, с самого начала необходим
о отличать наши устремл
е
ния от желаний ребенка. не так редко пол
у
чается, что нужное и полезное с точки зрения род
и-
телей кажется непривлекател
ь
ным для ребенка. Почти всегда, когда мнения р
а-
сходятся, мы пытаемся убедить ребенка, повл
и
ять на него, рассуждая п
римерно так: У меня гр
о
мадный жизненный опыт, а что понимает он? Это оправданно, ко
г-
да дело касается норм человеческого бытия, здорового образа жизни и т.п. Но значительно чаще мы пытаемся пере
у-
бедить ребенка в том, что относи
т
ся к его личностному выбору, который, если быть беспристрастным, не хуже и не лучше нашего -
он просто нам не нравится. Сын дружит во дворе с м
а
льчиком, который нам не нравится, вместо выб
-
ранной н
а-
ми скрипки ребенку больше нравится ф
у-
тбол, по нашему мнению, полезным б
о-
бам ребенок пр
е
дпочитает булку и т.д. и т.п. Родители часто бывают настолько убеждены в правоте своих установок, что прибегают для их обоснования к научным и псевдонаучным аргуме
н
там, никак не замечают противоречащей им реально
с-
ти.
Вообразим на минутку разговор с подобны
ми родителям, точно зн
а
ющими, что надо их ребенку, выб
и
рающими за него, окутывающими его ненужной заб
о-
той.
Психолог. Скажите пожалуйста, есть ли у вас друг, знакомый, котор
о
го вы уважаете, считаете ценным ч
е
ловеком?
Родитель. Да, и, пожалуй, не один.
Психо
лог. И все они похожи на вас как личности? Похожи ли они друг на друга?
Родитель. Пожалуй, нет, м
о
жет, в чем
-
то. Часто их взгляды отл
и
чаются от моих. В общем, они довольно разные люди.
Психолог. Кто из них наиболее ц
е-
нен, как человек?
Родитель. Извините, н
о этот во
п-
рос мне кажется глупым. Все они люди, все они ценны, но каждый по
-
своему. К
а-
ждый из них нашел свой стиль жизни, общения. Нельзя подх
о
дить одинаково к каждому человеку.
Психолог. Я рад этому вашему з
а-
ключению. Ну а как же быть с вашим р
е-
бенком? От
куда вы заранее знаете, к
а-
ким он должен быть, что он должен д
е-
лать, от чего его надо отстранять и об
е-
регать?
Главный аспект демократиче
с
кого о
т
ношения -
это признание, что вкусы, мысли, суждения другого ч
е
ловека также имеют право на существование, как и на
ши собственные. Более того, для др
у-
гого человека они и обоснованы, так как опираются на его, а не на наш личный опыт, осмысление мира. При таком п
о-
нимании другого возможна и истинно д
е-
мократическая позиция по отношению к выбору, самоопределению ребенка: Х
о
тя Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
18
это мне и нравится, я рад, что ты смог выбрать то, что нравится тебе, что ты поступаешь так, как сам считаешь прав
и-
льным. Я знаю, что ты встретишься с трудностями, но ты сам должен уметь их предвидеть, справиться с ними. Если ты захочешь, я пом
о
гу тебе.
Помощь наиболее эффективна и приносит чувство обоюдного удовлетв
о-
рения, когда она действительно необх
о-
дима, когда ребенок сам ее просит. П
а-
радоксально, что часто мы не сл
ы
шим именно такой просьбы, обходим ее ст
о-
роной, но зато охотно предлагаем псе
в-
допомощ
ь, которая вовсе не нужна, ун
и-
жает человека, и при этом еще рассч
и-
тываем на бл
а
годарность. Обратимся к одному примеру.
Мальчик 9 лет учится играть на флейте. Мать слышит, будучи на ку
х
не, что он неправильно играет упра
ж
нение. Она идет к нему и говорит: Ты неправ
и-
льно играешь. Давай я тебе покажу, как надо, и помогу вы
у
чить упражнение. Сын говорит, что он и
г
рает правильно и сам выучит. Однако мать сади
т
ся рядом с мальчиком и каждый раз, когда он делает ошибку, исправляет ее. Сценка кончае
т-
ся тем, что мальчик
начинает злиться, потом вообще теряет самообладание и пл
а
чет. Мать в растерянности: ведь она хотела помочь! Что тут такого, если ук
а-
зать ребенку на ошибки?! Она безуспе
ш-
но пытается успокоить сына. В конце концов мать теряет те
р
пение и, уходя из комнаты, г
оворит: Тебя ник
о
гда ничему нев
о
зможно научить! Ну и играй себе как хочешь!
Ситуация окончилась обоюдным раздражением, ребенок остался обеск
у-
раженным, униженным, с пок
о
лебленной верой в свои силы. Такова плата за н
е-
нужное вмеш
а
тельство.
В качестве комплиме
нта матери можно сказать, что из этого она вынесла урок. Посмотрите, что происходило н
е-
сколько дней спустя.
Мать, слыша ошибки сына в упр
а-
жн
е
ниях, спустя какое
-
то время вошла в его комнату и сказала: Какие у тебя сег
о-
дня сложные упражнения! Если тебе н
у-
жно
будет что
-
нибудь показать или объ
я-
снить, позови меня. Находясь в смежной комнате она слыша еще несколько раз повторил упражнение с ошибками он слышит, что что
-
то не так, но иначе сы
г-
рать не может. Наконец зовет маму и она приходит и спрашивает, какая п
о
мо
щь ему нужна Мальчик говорит, что ему не ясен ритм. Мама, хлопая в ладоши. пок
а-
зывает ритм, и мальчик быстро поним
а-
ет, в чем ошибка. Мама уходит через н
е-
сколько минут слышит радостный воз
г-
лас сына Мама пол
у
чается! Выучил!
В этом случае оба остались дов
о-
льн
ы другом и собой. Мальчик смог сам справиться с трудной задачей, мать р
а-
да, что неназойливо п
о
могла ребенку, рада его успеху. Это большое вознагр
а-
ждение за веру в силу и самостоятел
ь-
ность другого человека.
Каждый человек, а особенно р
е-
бенок, имеет колоссал
ьные возм
о
жности развития. К тому же он склонен сове
р-
шенствовать себя, свое отношение к м
и-
ру. Самый легкий сп
о
соб помешать ему в этом -
не верить в его силу и мудрость, обходиться с ним, как с куском глины для лепки в
о
ображаемых образов или как с экзотичес
ким цветком, предвосх
и
щая, что он погибнет от первого дуновения северного ветра. И в том и в другом сл
у-
чае, несмотря на благие намерения, в
а-
ша забота будет воспринята не как л
ю-
бовь, а скорее как препятс
т
вие и помеха.
Любящий родитель проводит с ребенком много вр
е
мени
Сколько времени уделяете ребе
н-
ку?
-
этот вопрос вы наверняка встречали в анк
е
тах для родителей. Необходимо больше быть с детьми, -
пишут в мног
о-
численных педагогических статьях и г
о-
ворят в публичных лекциях. Однако, если спросить ребенка сколь
ко времени в во
с-
кресенье он провел с мамой или папой, он вряд ли будет точен. Зато подробно расскажет, что именно он делал с род
и-
телями и было ли ему это приятно: Мы ходили в Луна
-
парк, а затем зашли в к
а-
фе, ели мороженное. Мне так понрав
и-
лось летать в пап
ой в самолете... Ребе
н-
ку важно не количество пров
е
денного с ним времени, а как оно проведено. Ино
г-
да десять МИНУТ проведенные в серд
е-
чной беседе (в психолог
и
ческом смысле слова), для ребенка значат гораздо б
о-
льше чем целый день, проведенный с Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
19
вами вместе, но когда вы, сдерживая з
е-
воту, просто присутствовали в его играх.
Часть времени дошкольник и мл
а-
дший школьник проводят, играя сами с собой, с друзьями, в детском саду или школе, занимаясь рисованием, констру
и-
рованием, чт
е
нием и т. д. Но кроме всего этого е
му необх
о
димо общаться с вами.
Ребенок до трех лет очень чувс
т-
вует ваше присутствие в том пространс
т-
ве, где пребывает он сам. Иногда каже
т-
ся, что ребенку все равно, чем занят р
о-
дитель, лишь бы он был рядом. В этот период жизни взрослый, находясь рядом с. р
ебе
н
ком, создает у него необходимое чувство безоп
а
сности.
Обратимся к экспериментал
ь
ным исследованиям известного американск
о-
го ученого Г. Ф. Харлоу с нашими наи
б-
лижайшими родственниками -
обезьян
а-
ми. Когда перед детенышами макаки ставили механически двигаю
щегося и бьющ
е-
го в барабан медвежо
н-
ка, то они в ужасе убег
а-
ли и прят
а
лись где
-
нибудь в уголке комнаты. Однако если вблизи н
а-
ходилась мать, то они быстро ее находили, прижимались к ней и сразу успока
и
вались, начинали рассматривать неизвестный, н
а
водящий ужа
с предмет, потом потихоньку прибл
и-
жались к нему, прикасались, из
у
чали его.
Детеныши пересиливали себя, п
о-
тому что ощущали себя более бе
з
опасно из
-
за присутствия матери. В такой же с
и-
туации обезьянки без м
а
тери надолго замирали в уголке, отказываясь от ис
с-
л
едования неизвес
т
ного.
Этот эксперимент я вспоминаю каждый раз, когда вижу подобные сценки: мать с трехлетним р
е
бенком приходит в гости к подруге. Кажется, что никакая с
и-
ла не способна оторвать ребенка от пл
а-
тья матери -
так крепко он в него вцепи
л-
ся. Одна
ко проходит н
е
которое время, и малыш начинает вылеты с авиан
о
сца
-
матери, постоянно возвращаясь о
б
ратно. Еще немного -
и малыш со
в
сем свободно чувствует себя в новой обстановке, ино
г-
да приходится даже усмирять его.
Ребенку более старшего возраста необходимо
не просто близкое присутс
т-
вие взрослого, а искреннее общение с родителями как личности с лично
с
тью. Он хочет переживать чу
в
ство общности с ними, принадлежности. к семье, стреми
т-
ся к тому, чтобы его ув
а
жали, считались с ним, с его мнен
и
ем. И здесь особенно
важно как именно проводить с сыном или дочерью время. Не сколько вр
е
мени вы пробыли с ребенком, а что и как делали вместе, имеет решающее зн
а
чение.
Поясним это примером, который каждый из вас может видеть довольно ча
с
то.
Мать и ребенок утром идут в дет
с-
ки
й сад. Мать что
-
то говорит ребенок отвечает, сам спрашивает о чем
-
то. Т
о-
лько десять минут а у об
о
их впечатление хорошо проведенного времени, ощущ
е-
ние общности, которое так хочется п
о-
вторить. Другая пара -
мать тащит за руку н
е-
охотно идущего малыша. Оба иду
т молча. Мать мысленно уже на работе, малыш -
в не так привл
е-
кательном дет
с
ком саду. Они не обща
ю
тся, они просто р
я
дом.
Жизнь настолько напряженна, что у меня не хватает времени з
а-
ниматься с ребенком, -
часто говорят родители. Ра
з
решите не поверить. В сущ
ности, какого
-
то специ
а-
льного времени для этого не надо. До
с-
таточно и тех промежутков времени, ко
г-
да вы дома, субботы и вос
к
ресенья. При этом совсем не обязательно, чтобы ка
ж-
дую свободную минуту вы чем
-
то зан
и-
мались с ребенком играли, рассказыв
а-
ли. Не надо
мучиться мыслью, что вы уделяете ему недостаточно вр
е
мени.
У каждого челов
е
ка периодически возникает состояние, когда часами, дн
я-
ми он не хочет ни с кем говорить, о
б-
щаться, чувствует усталость, раздраж
е-
ние и хочет остаться наедине с с
а
мим собой. И вы в эт
ом отношении не искл
ю-
чение. Лучше такие часы пережить с с
а-
мим собой, чем принуждать себя к нео
б-
ходимому общению с ребенком. Е
с
ли вы в таком состоянии вышли погулять с р
е-
бенком, ему вряд ли удастся даже се
р-
До цього часу родина була найкр
а-
щим осередком задля дітей. Усі видатні педагоги колишніх часів визнавали родинне нормаль
не вих
о-
вання за найкраще, бо в основі його лежала ласка матері
Софія Русова
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
20
дечными рассказами привлечь к себе внимание -
вы ве
сь в себе. Что проку от такого общения. Зачем тогда тратить время? Это неразумно и неэкономно с вашей стороны. Играйте, гуляйте с реб
е-
нком дейс
т
вительно настроены общаться с ним. Время, проведенное с сыном или доч
е
рью только по родительскому долгу, м
а
ло пр
иносит радости обоим.
Иногда родителям бывает тр
у
дно сообразить, о чем говорить с р
е
бенком, чем заняться с ним. Если вы уделите ему внимание искренне, то можете не волн
о-
ваться, он сам за вас решит эту пробл
е-
му. Чего
-
чего, а в
ы
думки, оригинальности в этом д
еле детям не занимать. Не м
е-
шайте им, и вы быстро очутитесь втян
у-
тыми в разнообразнейшие м
е
роприятия.
Начнем с разговора, как с самой привычной формы общения взрослых. Дети вообще очень инт
е
ресуются своими родителями, им х
о
чется узнать, что вы делаете, ког
да не бываете с ними, о чем говорите с другими, где работаете и с какими трудностями сталкиваетесь. Если б
у
дете слушать и отвечать, вас просто погрузят в море вопросов о том, как ус
т-
роен автомобиль, откуда появляются д
е-
ти, почему зимой холодно, а летом жа
р-
ко. Вам, наверное, тоже станет интере
с-
но, что делает ребенок в садике, в шк
о-
ле, с кем он дружит, что его волнует, что он думает о жизни. Уверен, что вы узна
е-
те много нового друг от друге, почувств
у-
ете, что стали ближе друг другу. Бол
ь
ше разговоров дети люб
ят дела. Вы собр
а-
лись чем
-
то заняться вместе с ребенком. Чем и как? Возможно несколько вариа
н-
тов.
1. Вы предлагаете ребенку под
к-
лючиться к выбранному вами занятию. Например, берете его с собой на рыба
л-
ку, в поход, в мастерскую, приглашаете (но не наста
и
вае
те!) присоединиться к уборке квартиры, приг
о
товлению пищи и т. п. Участвуя в ваших делах, ребенок познает мир и з
а
нятия взрослых. Если вы сумели найти общий язык с ребенком, согласовать действия, даже самая тяж
е-
лая работа ему станет большим удов
о-
льствием. Главное -
не задавить ребенка своим а
в
торитетом, опытом, мудростью, оставить ему место для инициативы, творчества, возможности ошибаться. П
о-
следнее особенно в
а
жно, так как упреки, если он что
-
то делает не так, как надо, сразу отнимают у ребенка желание з
а-
н
иматься сообща с вами. Конечно, тру
д-
но удержаться от наставничества. Одн
а-
ко вам незачем волноваться из
-
за нес
о-
вершен
с
тва своего ребенка. Во
-
первых, он растет и развивается, уч
и
тся на своих ошибках сам. Во
-
вторых, если он был бы безупречным, он не был бы ва
шим реб
е-
нком (вы
-
то, наверное, не считаете себя сове
р
шенством?)
2. Вы вместе с ребенком реш
а
ете, что делать, сообща придумываете инт
е-
ресное занятие. Тут главное, чтобы в
ы-
бор был в равной мере предпочт
и
телен для обоих, иначе один из вас будет чув
с-
тв
о
вать, ч
то делает что
-
то другого, хотя намеревался и сам лично получить уд
о-
вольствие от выбранною занятия. Прин
я-
тие реш
е
нии должно быть демократично от начала до конца. Это н
е
простое дело! Дети да и вы тоже должны научиться н
а-
ходить общее решение без ущерба кому
-
л
ибо.
Варианты совместных дел могут быть самые разнообразные: от прогулки на лодке до разыгрывания спектакля в домашнем кукольном т
е
атре. Для многих семей выбор общ
е
го занятия становится истинным от
к
ровением, ориентиром, как общаться, как проводить время вм
есте. Считаю, что, скажем, еженедельный с
о-
вет семьи по вопросу, что делать в вос
к-
ресенье, улучшает жизнь семьи вообще.
Г. Т. Хоментаускас. Семья гл
а-
зами ребенка
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
21
Прививайте любовь к книгам
Книги ±
корабли мысли, странствую
щие по волнам времени бережно несущие свой драгоценный груз от поколения
к поколению.
Ф.Бэкон
К огромному с
о-
жалению, Украину нельзя назвать «чит
а-
ющей» страной. Х
о
тя очень обидно и что с
а-
мое главное, должны читать ±
это так прекрасно, как познавательно,
так и по
у-
чительно. «Кн
и
ги мне дали больше, чем люди», -
говорила Марина Цветаева. Может быть, это крайность, ведь поэт всегда крайность. Но противоположная крайность стра
ш
нее ±
это люди, которые не ч
и
тают книг.
Психологи всех стран отмечают общую для совр
еменных детей тенде
н-
цию: проводить время в одиночестве у экрана телевизора или компьютера. Пс
и-
хологи не пр
о
сто констатируют, а бьют тревогу, говоря о том, что пассивное с
о-
зерцание экрана в детстве тормозит ра
з-
витие ребенка, мешает р
а
звитию речи, плохо влия
ет на физическое состояние, лишает ребенка необходимого общения со сверстниками, без которого он не м
о-
жет полноценно развиваться.
Мудрые люди утверждают, что доброта и справедливость, любовь к л
ю-
дям прих
о
дят к детям из жизни и из книг. Книга не действует н
а человека неме
д-
ленно, хотя и таких примеров сколько угодно. Книги исподволь совершенствуют ум, дают мощный импульс воображению, делают восприимчивее и отзывчивее д
е-
тскую душу.
Чем раньше взрослые начнут пр
и-
общать ребенка к книге, тем успешнее будет осущес
т
в
ляться развитие ребенка.
Самый главный и наиболее эфф
е-
кт
и
вный рецепт приобщить к чтению ±
читать ребенку книги, когда он сам этого еще не умеет. Телевизор с мультфил
ь-
мами, пластинка с любимой сказкой д
о-
пустимы в порядке исключения, а осно
в-
ной культурной
пищей должно быть чт
е-
ние книжки, доставляющее равное уд
о-
вольствие исполнителю и слуш
а
телю. Начиная с самых первых «репок» и «к
о-
лобков» -
это самый увлекательный вид общения со своим ребенком. Как считает н
о
белевский лауреат Иосиф Бродский: «Гла
в
ное престу
пление перед книгами ±
это не п
о
рванные обложки, не цензура и даже не костры, самое тяжкое престу
п-
ление ±
это прен
е
брежение книгами, их «не чтение». Человек за это расплачив
а-
ется жизнью, а нация ±
и
с
торией». И, не дожидаясь таких ужасных по
с
ледствий, прест
упление надо предотвращать в раннем возрасте.
Читающий человек, а ребнок особенно, отличатся от нечитателей ур
о-
внем развития и
н
теллекта. Читающие личности способны мыслить в рамках проблем, более адекватно оценивать с
и-
туацию, быстрее н
а
ходить правильные р
ешения, имеют больший объем памяти и активное творческое воображение, л
у-
чше владеют речью. Они точнее форм
у-
лируют, свободнее пишут, легче вступ
а-
ют в контакты и приятны в общении, б
о-
лее критичны, самостоятельны в сужд
е-
ниях и поведении. Чтение формирует к
а-
че
ства наиболее духовно зрелого, пр
о-
свещенного, культурного и с
о
циально ценного человека. Если привычка к чт
е-
нию не сформирована в дет
с
тве, после подросткового периода шансы стать ра
з-
витым читателем невелики. Проблема сохран
е-
ния интереса к книге, к чт
е-
нию как процессу и вед
у-
щей деятельности человека сегодня актуальна как ник
о-
гда. Техника (а
у
дио
-
, видео
-
, компьютерная), дающая готовые слуховые и зрит
е-
льные образы, особым способом возде
й-
ствующая на людей, осл
а
била интерес к книге и желание работы с ней. Плоды
этого мы уже начинаем пожинать сегодня: низкий ур
о-
вень развития речи, воображ
е-
ния, восприятия, коммуникат
и-
вных навыков, вообще нравс
т-
венных устоев. Аксиомой в Дошкілля
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
22
данной проблеме является то, что мы не властны, да и не имеем пр
а
ва л
и
шать ребенка всего того, ч
то принес прогр
е
сс, как и не имеем права не замечать и отрицать все то, какое зло таит в себе электро
н
ный мир.
В нашей системе образования х
о-
тят вс «повесить» на педагогических сотрудн
и
ков, так большинство родителей заняты, как прокормить семью и во что о
деть детей. А каком воспитании и дух
о-
вном развитии реб
нка вообще может идти речь?! У нас во всем виноваты р
а-
ботники образования!
Деятельность любого детского с
а-
да направлена на осуществление осно
в-
ных задач дошкол
ь
ного образования. А именно: сохранение и у
крепление физ
и-
ческого здоровья каждого ребенка с уч
е-
том его индивидуальных особе
н
ностей, основное внимание уделяет обеспеч
е-
нию интеллектуального, личностного, физического развития ребенка, осущес
т-
влению необходимой коррекции отклон
е-
ний в физическом развити
и детей, пр
о-
ведению реабилитационных, профила
к-
тических мероприятий для детей инв
а-
лидов и детей с хроническими заболев
а-
ниями (если детское учреждение работ
а-
ет по этому пр
о
филю).
Среди нынешних детей бывают гиперактивные, агрессивные, неувере
н-
ные в с
е
бе, за
стенчивые дети. Помимо многих разнообразных форм и видов д
е-
ятельности, н
а
правленных на развитие, сохранение и укрепление здоровья во
с-
питанников, можно и н
у
жно использовать коррекционную технологию ±
библиот
е-
рапия.
Как помочь ребенку полюбить кн
и-
гу, чтобы о
н стал пленником ее на всю жизнь?
Статистика социологического ис
с-
ледования «Изучение отношения род
и-
телей к литерату
р
ному развитию детей в условиях семейного воспитания» дала такие результ
а
ты: ·
почти все родители имеют дом
а-
шние би
б
лиотеки
·
половина родителей
(50%) при
з-
нались, что они покупают детские кн
и
ги очень редко
·
33% ответили, что количество д
е-
тских книг насчитывается не более 10
·
при выборе книг 67% родителей рук
о-
водствуются красочно
с-
тью офор
м
ления
·
33% -
доступн
о-
стью содержания
·
33% -
жанровым р
а
знообра
зием
·
2% -
родителей ценой книги.
Большинство родителей уделяют на чтение книг только время перед сном, ссыл
а
ясь на нехватку времени.
Из опроса выяснилось, что нео
б-
ходима работа с родителями, т.к. они просто не понимают роли книги в жизни ребенка, ценности общения и сопереж
и-
вания его со взр
о
слым через книгу, роли «традиции» семейн
о
го чтения.
Следовательно, проблема общ
е-
ния ребенка с художественной литерат
у-
рой еще никогда не представлялась т
а-
кой острой, как сегодня. Поддержание активного тяготения детей к кни
ге, разв
и-
тие интереса и любви к ней ±
важнейшая задача воспитания на сег
о
дняшний день.
Художественная литература до
л-
жна чаще использоваться как средство развития человечности, гуманных к
а-
честв личности: добра и справедливости, чувства гражданственности. Пр
и прочт
е-
нии книг можно пров
о
дить интересные беседы, игры, направленные на эмоци
о-
нальное развитие и нравс
т
венно
-
эстетическое воспит
а
ние.
По направлению библиотерапии очень важно использование художес
т-
венных произведений для осознания д
е-
тьми разнообразных ко
нфликтов, возн
и-
кающих в их отношен
и
ях со взрослыми и сверстниками в повседневной жизни. С этой целью необходимо специально по
д-
бирать короткие тексты «на злобу дня», дающие возможность увидеть эти кон
ф-
ликты со стороны и понять, какими сп
о-
собами их мо
ж
но раз
решить. В связи с этим педагоги должны обратить особое внимание на отбор произведений, мет
о-
дику чтения и проведения бесед по х
у-
дожественным произведениям с ц
е
лью формирования у детей гуманных чувств и этических предста
в
лений, на перенос этих представлений в жизни и деятел
ь-
ности д
е
тей.
Воспитание и обучение с пом
о-
щью художественной литературы треб
у-
ет соблюдения следующих принц
и
пов: Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
23
·
в содержании текста должны быть отражены предметы или дейс
т
вия
·
яркие впечатления из опыта р
е-
бенка или те, которые можно воспр
ои
з-
вести и конкретиз
и
ровать
·
необходимо сочетать чтение и прослушивание текста с инсценирован
и-
ем
·
широко применяя нагля
д
ность
·
следует привлекать ребенка к а
к-
тивному, действенному участию в инсц
е-
ниров
а
нии.
Так же художественная литерат
у-
ра влияет на обогаще
ние игровой
деят
е-
льности детей. Дети с удовольствием и
г-
рают в театрализованные игры, драмат
и-
зируют знакомые сказки. «Чтение ±
гов
о-
рил В.Л. Сухомлинский ±
это окошко, ч
е-
рез которое дети видят и познают мир и самих с
е-
бя».
Эти самые сказки использу
ю-
тся для л
ечения и разрешения ли
ч-
ностных и межл
и-
чностных проблем, расширения знаний о мире, образования связи между сказо
ч-
ным событием и поведением в р
е
альной жизни, процесса активизации р
е
сурсов, потенциала личности. Влияние сказки ра
з
решает такие проблемы:
труднос
ти, связанные с общением;
чувство неполноценности;
страхи и тревоги по самым р
а
зличным поводам.
После участия в театрализова
н-
ных играх и драматизациях даже самые застенчивые, замкнутые дети преодол
е-
вают барьер трудности, связанные с о
б-
щением и у них повыша
ется ув
е
ренность в себе.
Существуют разные формы исп
о-
льзования художественных текстов в в
о-
спитательной работе занятийная и вн
е-
занятийная, а именно:
а) в режимные моменты, в осно
в-
ном на прогулке при наблюдении за окружающим миром;
б) чтение перед сном;
в) в
свободное от занятий время ±
небольшие группы, по желанию детей.
Чтение художественных текстов должно быть ежедневным, чтобы оно вошло в привычку, создало традицию в жизни группы. Время для чтения соста
в-
ляет примерно 10
-
15 минут в младших группах, 20
-
25 м
инут в старшей и подг
о-
товительной.
Привычку читать необходимо, ф
о-
рмировать не только у ребенка, но и у родителей. А в домашних условиях, ко
г-
да занимат
ь
ся, как долго и как часто? К сожалению, прошли времена ежедневн
о-
го семейного чтении. Советуем читать еже
дневно перед сном. Обычно дети н
е-
охотно укл
а
дываются спать по режиму ровно в девять. Получасовые з
а
нятия чтением перед сном дадут реб
е
нку не только радость познания нового, но и р
а-
дость общения, р
а
дость эмоционального ко
н
такта.
Чтение вне занятий должно п
р
о-
ходить в непринужденной обстановке (дети располагаются вбл
и
зи взрослого как им удобно); каждый ребенок присо
е-
диняется добр
о-
вольно, это не вменяется ему в обязанность. О
с-
тальные дети обязательно со
б-
людают правило: заниматься своими делами тихо, не м
е-
шая ч
т
е
нию.
Для все
с
тороннего разв
и
тия детей след
у
ет включать их в различные виды деятельности, связанные с х
у-
дожественной литерат
у
рой. Например, дети создают свои рисунки по мотивам сказок. Р
и
сование ±
творческий акт, по
з-
воляющий ребенку ощутить и понять с
а-
мог
о себя, выразить свободно свои мысли и чувс
т
ва, освободиться от конфликтов и сил
ь
ных переж
и
ваний, свободно выражать мечты и надежды. Это не только отраж
е
ние в сознании окружающей и социал
ь
ной действительности, но и ее модел
и-
рование, выражение отношения к н
ей. Важно устраивать специальные выста
в-
ки, т.к. они дают возможность видеть не только плоды своего труда, но и др
у
гих детей. Рисование дает положител
ь
ные эмоции: снижается агрессивность, пов
ы-
шается самооценка.
Важное условие организации о
б-
щения с книгой и
формирование у детей Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
24
нрав
с
твенно
-
эстетических личностных качеств ±
создание атмосферы радости и удовольствия от чтения, творческие со
т-
руднич
е
ство детей и взрослых. Можно организовать конкурс «Моя первая кни
ж-
ка», куда могут войти сказки, стихи, заг
а-
дки, ав
торами которых являются с
а
ми дети. После объявления конкурса все ±
и дети, и родители сразу «включаться» в процесс, начнут тво
р
ческую, совместную работу над изданием книг. По итогам конкурса создать выставку, все офо
р-
мить сертиф
и
каты об участии, выбрать по
бедителей, кот
о
рые получат дипломы и ценные подарки (ф
о
нды есть везде). Как говорят психологи, что после участия в конкурсе даже у самых малообщител
ь-
ных, тревожных детей появляется иско
р-
ка в глазах, чувство победы, «Что я см
о-
гу…», «у меня своя книга». Как важно п
о-
ощрять детское творчество, записывать детские сказки, стихи, загадки, сочине
н-
ные самими детьми. Это желание, по
т-
ребность творить может возникнуть у д
е-
тей после грамо
т
ной работы с книгой. Очень помогает создание сборников з
а-
гадок, стихов, сочиненных
нашими мал
е-
нькими воспитанниками. Скол
ь
ко у них будет радости, блеска в глазах, когда увидят книжку со своими фотографиями, как говориться «автора надо знать в л
и-
цо!!!»
Вся эта работа, связанная к при
о-
бщению книги свободно и непр
и
нужденно открывает мир ли
тературного тв
о
рчества и создает положительный настрой на книгу.
Любовь к чтению остается с нами на всю жизнь. Для каждого возраста на
й-
дется нужная книга, которая будет и с
о-
ветчиком и собеседником, и психологом. Для каждого человека, несмо
т
ря на его индиви
дуальность и неповторимость найдется на страницах книг много инт
е-
ресного и з
а
хватывающего. Ну а те, кто не смог увлечься чтением, достойны с
о-
чувс
т
вия.
Читайте детям! Читайте им ка
ж-
дый день! Книга сделает жизнь ребенка ярче, богаче, сод
е
ржательнее.
Перед ва
ми ²
указатель лучшей де
т
ской литературы, предназначенной для чтения дошкольников и младших школьников. Отбор книг произведен лу
ч-
шими библиографами ²
знатоками дет
с-
кой литературы.
ЧТО ЧИТАТЬ ДОШКОЛЬНИКАМ И МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ
Информация об изданиях сгру
п-
пирована в разделах по возрастным гр
у-
ппам: для дошкол
ь
ников, учащихся 6
²
7 лет, 8
²
9 лет, 9
²
10 лет; внутри разделов ²
по жанрам. Для рекомендательного указателя отбир
а
лись оптимальные для каждого возраста и
з
дания, но деление детской литературы по возрастным гру
п-
пам, конечно, нужно считать условным.
Обращен указатель родителям, он будет полезен при формировании дом
а-
шней д
етской библиотеки. Он может быть полезен также и воспитателям де
т-
ских садов, ведь именно к ним зачастую обращаются родит
е
ли с вопросом, что бы почитать ребенку; и учителям, и би
б-
лиотекарям школьных библиотек для р
у-
ководства чтением самых маленьких ч
и-
тателе
й
.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
25
Вопросы для конкурса
«САМЫЙ УМНЫЙ»
Виктор
и
на
·
Что это за учреждение, к
у-
да принимают неграмо
т
ных?
(
Школа
.)
·
Где Новый год отмечают 1 сентября?
(
В школе ±
новый учебный год
.)
·
Какой праздник отмечали в допетровской Руси XVIII века 1 сентя
б-
ря?
(
Новый год
.)
·
Как называется временной интервал между каникулами?
(
Че
т-
верть
.)
·
Каким словом называют школьный тайм
-
аут?
(
Перемена
.)
·
Цифра в классном журнале ±
это... что?
(
Отметка
.)
·
Какие есть синонимы у школьной «отметки»?
(
Оцен
ка, балл
.)
·
Каким пр
и-
родным явлениям вы
с-
тавляют баллы, как школьникам?
(
Ве
т-
ру,землетрясению
.)
·
Как наз
ы-
вается среднеарифм
е-
тическое дошкольника и абитуриента?
(Школ
ь-
ник.)
·
Какое тропическое афр
и-
канское дерево есть в каждой россий
с-
кой школе?
(
Кола ±
ш
-
кола, в
ечнозел
-
ное дерево семейства сте
р
кулиевых. Семена ±
орехи кола ±
используют в медицине и для приготовления тон
и-
зирующих н
а
питков
.)
·
Как называется «колода карт» для урока географии?
(
А
т
лас
.)
·
Это не только высокий у
з-
кий шкаф кухонного гарнитура, но и школьна
я принадле
ж
ность для ручек и каранд
а
шей. Что это?
(
Пенал
.)
·
Какая школьная принадл
е-
жность входит в стандартную компле
к-
тацию автомата Калашникова?
(
Пенал
.)
·
Книжная оджка ±
это... что?
(
Обложка
.)
·
Школьный будильник ±
это… что?
(
Звонок
.)
·
Объясните значения «
шк
о-
льных» слов из повести
-
сказки Э. Усп
е-
нского «Меховой интернат»: начинал
ь-
ник, листалки, писалки, получалка, гл
а-
вный бумажный получальник.
(
Звонок, тетради, ручки, дневник, классный ж
у-
рнал
.)
·
Для чего придумали тетр
а-
ди в клеточку?
(
Чтобы играть в мор
с-
кой бой и крестики
-
нолики
.)
·
Как называется и документ школьника об успеваемости и форма лит
е
ратурного произведения?
(
Дневник. Например, «Записки с
у-
масшедшего» Н.В. Г
о-
голя, «Ни дня без стр
о-
чки» Ю.К. Олеши
.)
·
В 1790 году фр
а-
нцузский механик и ж
и-
вописец Н. Конте изо
б-
рл то, чем пользуются сейчас не только все школьники, но и студе
н-
ты, представители те
х-
нических профессий и деятели искусства. О каком предмете идт речь?
(
О деревянном карандаше.Конте предложил помещать графитные стержни в деревянную оболочку. Так поя
вились карандаши, имеющие пр
и-
вычную для нас фо
р
му
.)
·
Какую круглую дату отм
е-
тила шариковая ручка 22 ноября 2016 года?
(
70 лет.В Англии 22 ноября 1946 Першоступень навчання
На допомогу п
е
дагогам
Навчання має збуджувати інтерес учня самим своїм змістом, викл
и
кати бажання пізнати те, що не є відоме йом
у, спонукати його до самостійної праці, а не розважати його тим, що безпос
е
редньо до змісту навчання не н
а
лежить.
Григорій Ващенко
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
26
года в продажу поступили первые ш
а-
рик
о
вые ручки.
)
·
Кто подскажет самый дре
в-
ний из известных нам рецептов че
р
нил на Руси?
(
Сажа с вишнвым клеем, р
а-
зведнные в
о
дой
.)
·
Как называется л
и
нейка
-
«кривляка».
(
Лекало
.)
·
Разновидность какого че
р-
тжного инструм
е
нта называют «козьей ножкой»?
(
Цирк
у
ля
.)
·
Пока в этой «тво
р
ческой» школьной прина
д
лежности ничего нет, она отвечае
т своему названию. Но ко
г-
да мы что
-
нибудь в не помещаем, она перестат соответствовать своему н
а-
званию. Что это за школьная принадл
е-
жность?
(
Альбом, alba ±
значит «чи
с-
тый»
.)
·
Этот привычный школьный предмет появился примерно сто лет н
а-
зад. Создал его знаме
нитый офтальм
о-
лог и гигиенист Фдор Фдорович Эрисман. А н
а-
звание этот пр
е-
дмет п
о
лучил от латин
с
кого слова «гру
п
па», то есть соединнные вместе. Что это за предмет?
(
Парта ±
от л
а-
тинского «па
р
тис»
.)
·
Первый будильник на земле был водяным ±
и будильником, и школьным звонком о
д
новременно. Его изобретателем счит
а
ют древнегреческого философа, жи
в
шего за 400 лет до нашей эры. Вспо
м
ните его имя.
(
Пл
а
тон
.)
·
Назовите фамилию ан
г-
лийского промышленника 18
-
го века, в честь которого названа бумага для че
р-
чения и р
и
сован
ия.
(
Ватман
.)
·
Что бывает трудовой, ф
и-
нансовой, воинской и школьной?
(
Ди
с-
циплина
.)
·
Это не только определ
н-
ный порядок поведения людей, но и учебный предмет. Что это?
(
Дисципл
и-
на
.)
·
Как называют помощь, к
о-
торую оказывают шепотом?
(
Подска
з-
ка
.)
·
Как называется
бумажка с записями, предназначенная для тайн
о-
го подглядывания во время контрол
ь-
ной и экзамена?
(
Шп
а
ргалка
.)
·
Портрет какого португаль
с-
кого футболиста видит в к
а
ждой книге плохой ученик?
(
Портрет Луиша Ф
и-
гу.«Смотрит в книгу, а видит Ф
и
гу»
.)
·
«Неверность» в д
иктанте или сочинении ±
это… что?
(
Ошибка
.)
·
Чему нужно учиться, чтобы не упасть в грязь лицом?
(
Ходить
з
а-
дом нап
е
рд
.)
·
Что на уроках еле
-
еле по
л-
зт, а на переменках летит стрелою?
(
Вр
е
мя
.)
·
За что ученика выгнали из класса?
(
За дверь
.)
·
Когда двоечник бывае
т умн?
(
Когда мо
л
чит
.)
·
Что такое стихийное бед
с-
твие?
(
Это когда на дом задали учить б
о
льшой стих
.)
·
Назовите одним словом «собрание букв» и «собрание слов»? (
Бу
к
варь, словарь.
)
·
Что можно приготовить, но нельзя съесть
?
(
Уроки
.)
·
Чтобы быть по всем пре
д-
мета
м на высоте, нужно... что? (
Учит
ь-
ся на самом верхнем этаже школы
.)
·
Какую жажду должны и
с-
пытывать дети в школе? (
Жажду зн
а-
ний
.)
·
Какие вершины отправля
е-
тся покорять каждый первоклассник? (
Вершины знаний
.)
·
Какую тврдую горную п
о-
роду заставляют грызть детей
в школе? (
Гранит науки
.)
·
Какой лес вырастает в школьных классах на тех уроках, к кот
о-
рым ребята хорошо подготовились? (
Лес рук
.)
·
Где можно найти корни квадратные, а листы в клеточку? (
В школьной тетради по мат
е
матике
.)
·
Что нужно сделать со шк
о-
льным геог
рафическим атласом, чтобы его можно было с аппетитом съесть? Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
27
(
Поменять местами буквы в слове: атлас ±
с
а
лат.
)
·
Как по названию россий
с-
кого полуострова н
а
зывают последние парты в школьных классах? (
Камча
т-
ка
.)
·
В каких единицах измеря
е-
тся школьный шум: в дец
ибелах или в канд
е
лах? (
В децибелах
.)
·
Какие дни называют таб
е-
льными: дни, когда школьникам вруч
а-
ют табели об успеваемости, или оф
и-
циально о
т
мечаемые праздничные дни? (
Праздничные дни.)
·
«Диплом» об окончании средней школы ±
это… что? (
Атте
с-
тат
.)
·
Каким од
ним словом наз
ы-
вают всех, кто окончил школу в этом г
о-
ду? (
Выпуск
.)
·
Урочище ±
это очень б
о-
льшое домашнее задание или часть местности, отличная от окружающих. (
Второе
.)
·
Как называется письме
н-
ный пересказ прослушанного текста? (
Излож
е
ние
.)
·
Сочинение, на как
ую тему стало доброй традицией, означающей начало учебного года? («Как я провл л
е
то»или «Мои летние каникулы»
.) ·
На каком уроке школьники обучаются ораторскому искусству и красн
о
речию? (
Риторика
.)
·
Какой рецепт дат Г. Остер тем детям, которые хотят попа
сть в р
я-
ды отличников? (
Возьми на кухне пом
и-
дор / И выгляни в окно. / Возможно, там увидишь ты / Отличников ряды. / Учиться умники идут. / Смотри не промахнись!
)
·
Какая школьная отметка «проживает» в Третьяковской карти
н-
ной г
а
лерее? (
Двойка.Имеется в виду картина Ф.П. Решетникова «Опять двойка».
)
·
Когда список учеников кл
а-
сса становится, с точки зрения инфо
р-
матики, меню? (
Когда учитель по нему собирается выбрать ученика для ответа у доски
.)
·
Это не только изменение, поворот к чему
-
нибудь новому, но и п
е-
реры
в между уроками. Что это? (
Пер
е-
мена
.)
·
Это не только перерыв в работе Государственной Раде, но и п
е-
рерыв в учебных занятиях в течение учебного года. Что это? (
Каникулы
.)
·
Куда отправился Буратино вместо того, чтобы идти в школу? (
В к
у-
кольный театр
.)
·
В како
й сказке Евгения Шварца школьники неожиданно превр
а-
тились в стариков? («Сказка о пот
е-
рянном врем
е
ни».
) ·
«Индия, о высокочтимый мой учитель, находится почти на самом краю земного диска и отделена от этого края безлюдными и неизведанными п
у-
стынями». Какой из
вестный литерату
р-
ный ученик так отвечал на уроке? (
В
о-
лька, он отвечал так с подсказки ст
а-
рика Хоттабыча
.)
·
В какой сказочной стране ученику встречаются полтора землек
о-
па? (
В стране Невыученных уроков
.)
·
В Риме самым суровым наказанием раба за преступление пр
о-
тив господина считается не рудник, а направление в эту школу. Какую? (
Шк
о-
лу гладиаторов
.)
·
20 января 1714 года Птр П
е
рвый издал указ, согласно которому дворянину, не постигшему основ зн
а-
ний, необходимых для службы, запр
е-
щалось делать это. Ответьте что,
всп
о-
мнив знаменитую реплику недоросля Митрофанушки. (
Ж
е
ниться
.)
·
Что для школьников СССР позапрошлого века означал красный флаг, вывешенный на пожарной кала
н-
че? (
Он означал мороз в 20 градусов, при котором занятия в школах отм
е-
нялись.
)
·
С 1743 года в школ
ах было введено преподавание закона. Какого? (
Б
о
жьего
.)
·
Как в дореволюционной России назывался зловещий журнал, в который немедленно заносились все проступки учеников гимназии? (
Конд
у-
ит
.)
·
Назовите бобовую культ
у-
ру, чью тврдость многие школьники прежде и
спытывали собственными к
о-
ленками. (
Г
о
рох
.)
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
28
·
Как называлась упрощ
н-
ная каллиграфия в школах советского периода? (
Чистописание
.)
·
Верите ли вы, что в одной из провинций Индии существует ориг
и-
нальный порядок: если ученик пропу
с-
кает занятия в школе из
-
за спорти
вной тренировки, вместо него в школу до
л-
жен идти кто
-
то из родит
е
лей? (
Да, так и есть
.)
·
Назовите карточную игру, чьи правила преподают в школах Шв
е-
ции, Ит
а
лии и Израиля. (
Бридж
.) ·
«Отвечай
-
ка»
Выберите прав
и
льный ответ:
·
Каким веществом натирали дощечки для письма в школах Древней Гр
е
ции?
А. Воск. Б. Масло. В. Зола.
Г. Мд.
·
Кто явл
я
ется автором слов: «Мы все учились понемногу ч
е
му
-
нибудь и как
-
нибудь»?
А. Пушкин А.С
Б. Некрасов Н.А
В. Лермонтов М.Ю.
Г. Крылов И.А.
·
Название какого учебного заведения и
спользовано в названии пр
о-
изв
е
дения Аркадия Гайдара?
А. Школа
Б. Гимназии
В. Лицей
Г. Университет
(Автобиографическая повесть «Школа».)
·
Как начинается известная русская пословица: «…
±
мать учения»?
А. Чтение
Б. Повторение
В. Хотение.
Г. Объяснение.
·
Как
характеризуют сумму накопленных в школе знаний?
А. Багаж
Б. Груз
В. Кладь.
Г. Ноша
(«Багаж знаний».)
·
Как гов
о-
рят о хорошем, поня
т-
ливом ученике?
А. Вскакивает на ходу
Б. Глотает на б
е-
гу
В. Схватывает на лету.
Г. Рубит на скаку.
·
Каким «математическим» оп
ределением характеризуют человека с недостато
ч
ными познаниями?
А. Замкнутый
Б. Прямолинейный
В. Ограниченный.
Г. Угловатый.
·
Чего не пропускает ученик
-
ботаник?
А. Ни одного ур
о
ка
Б. Ни одной б
а
бочки
В. Ни одной ди
с
котеки.
Г. Ни одного цв
е
точка.
·
Как ещ
называют школ
ь-
ных х
о
рошистов?
А. Ударник
Б. Трубач
В. Клавишник.
Г. Маэстро.
·
Как звучит философское окончание русской пословицы: «Век ж
и-
ви, век учись ±
...»
А. Академиком станеш
Б. В люди вийдеш
В. Богатеньким будешь.
Г. Дураком помршь.
·
Что упорно мо
ет мама из школьного букваря?
А. Плиту
Б. Раму
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
29
В. Раковину.
Г. Пол.
(«Мама моет раму».)
·
Название какой школьной принадлежности переводится с тюркск
о-
го языка как «чрный камень»?
А. Циркуль
Б. Линейка
В. Карандаш.
Г. Мел.
·
Что из перечисленного м
о-
жет быть музыкальным?
А. Учебник
Б. Тетрадь
В. Альбом.
Г. Пенал.
·
С какой школьной прина
д-
лежностью сравнивают очень бледного челов
е
ка?
А. Доска
Б. Пенал
В. Мел.
Г. Дневник.
(«Белый как мел».)
·
Под каким псевдонимом выступал известный клоун Михаил Ник
о-
лаевич Румянц
ев?
А. Ластик
Б. Циркуль
В. Карандаш.
Г. Точилка.
·
С какой школьной прина
д-
лежностью написал портрет дочери К. Петров
-
Водкин?
А. С глобусом
Б. С альбомом
В. С циркулем.
Г. Со скел
е
том.
(«Портрет д
о
чери с глобусом».)
·
Слово «шпаргалка» про
и-
зошло от греческ
ого «спарган». Что означает это слово?
А. Мелкие буквы
Б. Мятые бумажки
В. Грязные пелнки.
Г. Тайные записи.
·
Каким бывает оружие?
А. Табельное
Б. Журнальное
В. Дневниковое.
Г. Тетрадное.
·
Какое слово пропущено в «классическом» названии школьного с
о-
чин
е
ния «Как я ... лето»?
А. Обманул
Б. Провл.
В. Обвл во
к
руг пальца
Г. Надул.
·
Как называется искусство писать чтким ровным почерком?
А. Литография
Б. Каллигр
а
фия
В. Криптогр
а
фия.
Г. Аэрогр
а-
фия.
·
Что обязательно прил
а-
га
е
тся к школьному учебнику геогр
а-
фи
и?
А. Компас
Б. Карты
В. Глобус.
Г. Загранпа
с
порт.
·
Назв
а
ние какой науки произошло от слова «пр
и
рода»?
А. Биология
Б. Физика
В. Химия.
Г. География.
·
Что школьники мастерят весной на уроках тр
у
да?
А. Курятники
Б. Свинарн
и
ки
В. Скворечн
и
ки.
Г. Муравейн
и
ки.
·
Что чаще всего «забыв
а-
ют» дома школ
ь
ники?
А. Завтрак
Б. Спортивную ф
о
рму
В. Учебники.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
30
Г. Дневник.
·
Что порой любящие род
и-
тели делают за своих д
е
тей
-
школьников?
А. Решают з
а
дачи
Б. Сдают экз
а
мены
В. Отвечают у до
с
ки.
Г. Прогуливают ур
о
ки.
·
Как называет
ся один из конкурсов популярной телеи
г
ры «КВН»?
А. Контрольная р
а
бота
Б. Домашнее зад
а
ние
В. Диктант.
Г. Работа над ош
и
бками.
·
Что ищет учитель матем
а-
тики, пр
о
веряя тетради школьников?
А. Улики
Б. Подарки
В. Ошибки.
Г. Истину.
·
Что необходимо сделать с п
ройде
н
ным по теме материалом?
А. Проявить
Б. Засветить
В. Закрепить.
Г. Промыть.
·
Как называют чтение про
и-
зведений литературы за рамками школ
ь-
ной програ
м
мы?
А. Внешкол
ь
ное
Б. Внеурочное
В. Внеклас
с
ное.
Г. Внештатное.
·
Какая фраза звучит в пр
и-
певе известной
песни про школьника н
а-
чальных кла
с
сов?
А. То ли ещ будет!
Б. То ли мы устр
о
им
В. То ли нас ждт?
Г. То ли нам об
е
щали!
·
Куда вызывают нарушит
е-
лей школьной дисц
и
плины?
А. К учителю на п
о
мост
Б. К директору на ковр
В. К завучу на тат
а
ми.
Г. К физруку на м
а
ты.
·
Как называется известная картина Н.П. Богдан
о
ва
-
Бельского?
А. «Сочинение»
Б. «Диктант».
В. «Изложение».
Г. «ЕГЭ».
·
Как называется картина российского живописца, передвижника Н.П. Богдан
о
ва
-
Бельского?
А. «Доказат
е
льство теоремы».
Б. «Вычисления с по
мощью кал
ь-
кул
я
тора». В. «Устный счт».
Г. «Пробное тест
и
рование».
(Н.П. Богданов
-
Бельский.Устный счт в сельской школе С.А. Р
а
чинского. 1895 г.)
·
Как называется известная картина Ф. Решетникова?
А. «Ура, пятрка!». Б. «Опять двойка». В. «Тройка тоже о
т
метка».
Г. «Крах вундерк
и
нда»
·
Какую песню написали п
о-
эт Михаил Матусовский и композитор Исаак Д
у
наевский?
А. «Школьный вальс». Б. «Гимназическое танго». В. «Детсадовская полька».
Г. «Лицейский твист».
·
Извес
тная песня Дмитрия Кабалевского «Школьные годы» ±
это... Что?
А. Танго. Б. Вальс. В. Полька.
Г. Твист.
·
Какую поэму написал Вл
а-
димир Маяковский?
А. «Отлично». Б. «Удовлетворительно». В. «Хорошо».
Г. «Неуд».
·
В какой стране лучшей оценкой знаний школьников является единица?
А. Во Франции. Б. В Германии. В. В Италии.
Г. В
Греции.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
31
(А во Франции и Греции лучшая оце
н
ка ±
20 баллов.)
·
На Кубе и в Исландии об
я-
зательным школьным предметом явля
ю-
тся:
А. Шашки. Б. Домино. В. Шахматы.
Г. Бильярд.
·
Какой
зал есть в каждой школе?
А. Актовый зал. Б. Зал ожидания. В. Демонстрацио
н
ный зал.
Г. Зал переговоров. ·
Что должен иметь каждый школьник на уроке физкультуры?
А. Спортивную одежду. Б. Спортивный пистолет. В. Спортивную причску.
Г. Спортивный а
в
томобиль.
·
Что из п
е
речисленного сп
у-
скается с потолка школьного спор
т
зала?
А. Конь. Б. Мат. В. Козл.
Г. Канат.
·
Какой спортивный снаряд есть в спортзале каждой шк
о
лы?
А. Берлинская стена. Б. Шведская стенка. В. Китайская стена.
Г. Стена пл
а
ча.
·
Как называется церемония прощания выпускников с
о шк
о
лой?
А. Последний урок. Б. Последний зв
о
нок. В. Последний пр
о
гул.
Г. Последняя двойка.
·
Кого обычно сажает на плечо выпускник, для того, чтобы дать по
с
ледний звонок?
А. Первоклассн
и
цу. Б. Медалистку. В. Первую учительницу.
Г. Директора шк
о
лы.
·
Как называется наш п
у
лярный нал, который зывает веслые шк
о
льные ист
о
рии?
А. «Фитиль». Б. «Мурзи
л-
ка»
. В. «Ер
а
лаш».
Г. «Крок
о
дил».
·
Что из себя представляют конфеты «Школ
ь
ные»?
А. Шоколад с ор
е
хом. Б. Карамель леде
н
цовая. В. Карамель с н
а
чинкой.
Г. Помадка сл
и
вочная. Исправьте р
еч
е
вые ошибки
Август месяц, б
у
лка хлеба, взойти в ко
м
нату, вы сходите? (из автобуса), дожидать трамвая, завсегда, зад
а
ром, зазря, заместо, и
г
раться в прятки, ложить камни, одеть платье, ляж, что вы хот
и-
те?, чего вы хотите ск
а
зать?. «Фантазр» Составьте н
еб
о
льшую небылицу, нач
и
нающуюся словами: «Старик удил рыбу….» «Однажды орл сказал пчеле…» «Сказочники»
Кто быстрее отв
е
тит на вопрос:
1.Средство передвижения Б
а
бы
-
Яги.
2. Как звали сестру Ивану
ш
ки?
3. Кто нс девочку в коробе на спине?
4. Первая часть
имени
-
….Горыныч?
5. Имя деву
ш
ки -
…
-
искусница.
6. Какую птицу называли разбо
й-
ником? 7. Кто рассмешил Царевну ±
Н
е-
сме
я
ну?
8. Девочка с гол
у
быми волосами? ПЯТЕРОЧНАЯ В
И
КТОРИНА Как называют и учащегося, получающего т
о
лько отличные оценки, и работника, отлично в
ы
полняющего свои обязанности? (
Отл
и
чник
.)
Как называется монета или сумма в пять копеек? (
П
я
так
.)
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
32
Как называют маленькую круглую площадку и вообще тесное, ограниченное пространство? (
Пят
а
чок
.)
Как зовут розового друга Винни
-
Пуха? (
Пят
а
чок
.)
Как называют пять пальцев руки вместе с ладонью? (
Пят
е
рня
.)
Как называют рабочую н
е-
делю с двумя выходными? (
Пятидне
в-
ка
.)
Как называется короткое производственное совещание? (
Пят
и-
минутка
.)
На какие цифры должно оканчиваться число, чтобы оно дел
и
лось на пя
ть? (
Ноль или пять
.)
Какая латинская буква и
с-
полняет роль римской цифры пять? (
Бу
к-
ва «V»
.)
Как наз
ы-
вается музыкальный а
н-
самбль из пяти человек? (
Кви
н
тет
.)
Как наз
ы-
вается здание Вое
н
ного ведомства США, име
ю-
щее пятиугольную фо
р-
му? (
П
е
нтагон, в нм, кстати
, и пять эт
а-
жей.
)
В назв
а-
нии, какого населе
н
ного пункта есть число пять? (
Пят
и
горск
.)
Назовите пятую букву русского алф
а
вита. (
«Д»
.)
Как называются спорти
в-
ные с
о
ревнования по пяти видам спорта (верховая езда с преодолением препят
с-
твий, фехтование на шпа
гах, стрельба из пи
с
толета, плавание, легкоатлетический кросс)? (
Пят
и
борье
.)
Как иначе называют пят
и-
борье: триатлон или пентатлон? (
Пе
н-
татлон
.)
Как называется пятая пл
а-
нета Солнечной системы? (
Юп
и
тер
.)
На красном флаге какой страны изображены пять звзд
очек (одна побол
ь-
ше и четыре поменьше)? (
На флаге К
и
тая
.)
В честь к
а-
кого по счту дня недели Робинзон назвал на
й-
денного на острове друга? (
Пятого ±
Пя
т-
ница
.)
Как в л
и-
тературе, музыке и кино называют пять произведений одного а
в-
тора, связанные единством за
мысла? (
Пентал
о
гия
.)
На каком флаге перепл
е-
тены пять разноцветных колец? (
На Олимпийском флаге
.)
Какой из пяти обжитых к
о-
нтинентов был открыт последним? (
Ав
с-
тралия
.)
Кто автор сказки «Пятеро из одного стручка»? (
Х.К. А
н
дерсен
.)
Какую популярную и ныне песню исполнила героиня Людмилы Гу
р-
ченко в фильме Эльдара Рязанова «Ка
р
навальная ночь»? («Пять м
и
нут»
.)
Эфирное масло какого цв
е
ткового растения идт на прои
з-
водство знаменитых французских духов «Ш
а-
нель № 5»? (
Жасм
и
на, но только из француз
с-
кого города Грас
±
ст
о-
лицы парфюм
е
рии
.)
В какой стране традиционно в пять часов дня устра
и-
вают чаепитие? (
В Ан
г-
лии
.)
Какое н
а-
звание носит пятилетний юбилей супр
у-
жеской жизни? (
Деревянная свад
ь
ба.В этот день дарят различные деревя
н-
ные в
е
щи
.)
Какой цветок в соцветии сирен
и сулитнашедшему счастье? (
Ищут цв
е
тки с пятью отогнутыми лопастями вместо четырх. Если нах
о-
дится такой счастливый цвет
о
чек, то его надо съесть. А трхлопастные цветки, наоборот, сулят несча
с
тье и беду.
)
У кольчатого червя пять сердец. Верите ли вы этому
? (
Да, так оно и есть
.)
Как отличить ветку кедр
о-
вой сосны от ветки сосны обыкновенной? Не вчити дитину, не давати їй готове знання, хоч би і саме поч
а
ткове, а більш усього збудити в дитині її духовні сили, ро
звор
у
шити цікавість, виховати її почуття, —
щоб очі дитини вм
і
ли бачити, вуха дослухались до усього, рученята вміли заходж
у
ватися й коло олівця, й коло н
о
жиць, й коло глини, й коло паперу.
Софія Русова
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
33
(
У со
с
ны хвоинки расположены по две в пучке, а у к
е
дровой ±
по пять.
)
Сколько мда собирает пчела за пять миллионов вылетов? (
Один кило
г
рамм.Вспомните об этих цифрах, когда будете лакомиться м
-
дом.
)
У человека, как известно, пять органов чувств: слух, зрение, вкус, обоняние и … . Назовите пятый. (
Осяз
а-
ние
.)
Как называется книга Ко
р-
нея Чуковск
о
го, в которой он исследует детскую речь? (
«От двух до п
я
ти»
.)
Дополн
е-
ние к «великолепной п
я-
трке» хоккеистов ±
это... Кто? (
Вратарь.А все вместе они ±
ледовая др
у
жина
.)
Каким к
о-
личеством звзд отм
е-
чают лучшие гостин
и
цы? (
Пять звздочек и пять звзд.
)
Что кричат певцу, спевш
е-
му на «пятрку»? (
Браво! Ведь в перев
о-
де на русский «бра
во» ±
это «отл
и
чно». А пять с плюсом ±
это «брависс
и
мо».
)
Этика пов
е
дения в школе
В обществе действуют многочи
с-
ленные правила, определяющие повед
е-
ние человека в ра
з
ных ситуациях. Эти правила принято называть соц
и
альными нормами. Они выработаны многими п
о-
к
олениями людей. Это и нормы вежлив
о-
сти, и принятые формы поведения в о
б-
щественных местах, и система армей
с-
кой дисциплины. Многие из этих норм давно потеряли свой первонач
а
льный смысл. Их сегодняшний смысл вдр
у
гом: когда человек их выполняет, то это д
е-
монст
рирует его приверженность обще
с-
тву в целом, гот
о
вность следовать его требованиям. Если кто
-
то, заходя в ко
м-
нату, не здор
о
вается, то он никому не наносит этим физического ущерба, одн
а-
ко этим он показывает, что не считается с л
ю
дьми, с обществом.
Школа -
эт
о не только уроки. Это новый для ребенка способ жизни, когда все твое повед
е
ние должно подчиняться строгой системе правил. Во время урока нужно спокойно сидеть за столом и сл
у-
шать учителя. Нельзя взять и выйти из класса, даже если тебе стало совсем скучно.
Если х
о-
чешь что
-
то сказать, н
а-
до подн
и
мать руку.
Правила в школе совсем не так
о-
вы, как в детском саду. Там они служили для удобства воспит
а
тельницы и именно поэтому их смысл был х
о
рошо понятен детям. Здесь это всеобщие правила школьной жизни, социальные н
ормы, определяющие поведение ученика. Со
б-
людать их надо не потому, что их нар
у-
шение кому
-
то помеш
а-
ет, а потому, что так п
о-
лагается в школе. При
с-
пособление к этим пр
а-
вилам -
первый опыт вхождения ребенка в общество. В дальне
й-
шем ему постоянно пр
и-
дется сталк
и
ваться с подобными правилами. Умение по
д
чинять им свое поведение впервые рождается именно на начал
ь
ном этапе школьного обуч
е
ния.
В некоторых американских школах учен
и
кам разрешают сидеть, положив ноги на стол. Можно ли разрешить это и в нашей школе? Конеч
но, нет. Ребенок должен на
у
читься соблюдать нормы того общества, в котором он живет. В амер
и-
канской культуре класть ноги на стол прин
я
то, у нас -
нет.
Первая учитель ница
Учительница -
первый "полномо
ч-
ный пре
д
ставитель" общества, которого ребенок встречае
т в своей жизни. Нав
е-
рное, у многих читателей после этого утверждения возни
к
нет естественный вопрос: "А если ребенок ходил в детский сад? Там уже был такой представ
и
тель -
воспитател
ь
ница".
Однако давайте зададимся вопр
о-
сом: на кого должна быть похожа хор
о-
шая воспитательница? Конечно, на м
а
му! Ее роль -
в том, чтобы замещать маму, а не в том, чтобы Представлять общество. Какой она должна
быть? В первую оч
е-
редь -
доброй. А учит
е
льница? В первую очередь -
справедливой. И она вовсе не должна походить на маму, которая хв
а-
Той капітал знання, який дитина са
ма придбала ще до школи, є на
й
кращим скарбом, і треба, щоб і в шкільному навчанні вона йшла тим же шляхом власного досвіду і до
с
ліду.
Софія Русова
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
34
лит своего ребенка незав
и
симо от того, выполнил ли он учебное задание, науч
и-
лся ли считать до десяти и сумел ли пр
о-
читать наизусть стихотвор
е
ние.
Школьный класс
Школьный класс -
первая для р
е-
бенка социальная группа, то есть гру
п
па людей, заняты
х общей деятельностью. В данном случае, эта деятельность -
учеба. Мл
а
дшие школьники (в отличие от детей постарше) склонны принимать оценки учителя. Поэтому от учительской оценки (в первую очередь -
от у
с-
пешности в учебе) зав
и-
сит престиж ребе
н
ка в классе, о
тношение к н
е-
му других д
е
тей.
Школа -
первая для ребенка модель общества. Школьные правила -
модель соц
и-
альных норм. Отношения с учительницей -
модель последующих отношений с рук
о-
водителями, начальниками, представ
и-
телями власти. Отношения с одноклас
с-
никами -
модель последу
ю
щих отношений с коллегами, сотрудниками, др
у
зьями.
Первая учительница = первая любовь
Мы уже писали о том, что для младшего школьника учител
ь
ница -
это первый в его жизни "полномочный пре
д-
ставитель" общества Этим и объясняе
т-
ся совершенно о
собое отношение к ней многих детей: любовь, доходящая до обожания, уважение, доходящее до п
о-
читания, восхищение, доходящее до пр
е-
клонения. Все это особенно з
а
метно в первом классе; уже ко второму оценки становятся более трезв
ы
ми. Конечно, так относятся к с
воей первой учит
е
льнице не все дети, но очень многие из них. Для благоприятного вхождения ребенка в общество такое отношение имеет бол
ь-
шое значение. Те дети, у которых оно о
т-
сутствовало, впосле
д-
ствии обычно испыт
ы-
вают серьезные тру
д-
ности в своем общении с социальной действ
и-
тельностью. Это ест
е-
ственно: ведь их пе
р-
вое столкновение с нею оказалось не
у-
дачным.
Если учител
ь
ница не права
Сохранение авторитета учител
ь-
ницы в глазах ребенка важно не для нее и не для школы. Оно важно для норм
а-
льного детского развити
я. Но что делать в том случае, если сама учительница не соответствует своей высокой роли? К сожалению, такое случается. Встречае
т-
ся пристрастное отношение к детям, ко
г-
да одних любят, а других недолюбливают по пр
и-
чинам, совершенно не относящимся к ним с
а-
мим
Встречается испол
ь-
зование "непедагоги
ч-
ных" мер воздейс
т
вия (крик, ругань и т.п.). О
д-
ной учительнице не хв
а-
тает профессионализма, у другой расшатаны не
р-
вы и она "срывается", третья откровенно халтурит. Во всех этих сл
у
чаях выход один: дать ребенку понять, что в данном конкретном случае действия учительн
и-
цы не совсем правильны, но не допу
с-
кать того, чтобы к ней в целом сл
о
жилось отрицательное отнош
е
ние.
То, чего нельзя говорить ни при каких обстоятельствах:
То, что можно сказать ребенку в самом крайнем случ
ае:
Учительница тебя не любит
Если учительница ругает тебя ч
а-
ще других, хотя вы ведете себя одинак
о-
во, то, значит, она боится, что ты сли
ш-
ком быстро забудешь то, что она сказ
а-
ла.
Учительница несправедливо ст
а-
вит отме
т
ки.
Отметка ставится не только за р
е-
зул
ьтат, но и за то, как ученик работал. Наверное, учительница решила, что, е
с-
ли бы ты не ленился, то сделал бы раб
о-
ту лучше.
Ваша учительница -
гл
у
пая.
Любой человек ин
о
гда может чего
-
то не зам
е
тить или что
-
то забыть.
Не надо выполнять требование учительницы
, оно ош
и
бочно.
Вихователь має діло з різними
ос
о
бами, має добира
ти до кожного дитячого типу відповідні з
а
соби, методи, бо дітвора взагалі дуже різноманітна, наче левада, вкрита усякими квітами
Софія Русова
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
35
Возможно, в этот раз учительница случайно ошиблась. Такое иногда быв
а-
ет.
Учительница не имела права так по
с
тупать.
Мы с тобой не знаем, почему уч
и-
тельница так поступила, и давай лучше не будем обсуждать этот по
с
тупок.
Конечно, это -
только отдельные пр
и
меры. Мы вовсе не предлагаем вам зауч
и
вать их и воспроизводить дословно. Важно лишь выдержать общий принцип, включающий три основных усл
о
вия:
1. Нельзя допустить, чтобы дейс
т-
вия учительницы или ваше обсуждение их с ребенком привело к падению е
го с
а-
мооценки, к формированию у него пре
д-
ставления о том, что он "плохой", "гл
у-
пый" или вообще "не т
а
кой, как надо".
2. Нужно поддерживать у ребенка правильные представления о справедл
и-
вости, о том, "что такое хорошо и что т
а-
кое пл
о
хо". Если вы уверены в т
ом, что учительница поступает плохо, то нужно сд
е
лать так, чтобы ребенок не воспринял такие поступки как образец для собс
т-
венного пов
е
дения.
3. Во всех случаях следует щ
а-
дить авторитет учительницы. Даже если она допускает серьезные ошибки, их н
у-
жно объясня
ть р
е
бенку ситуативными причинами, а не ее недостатками как л
и-
чности и п
е
дагога.
Повага до авторс
ь
ких прав
інтелектуальної власності
Загальновідомо, що поширення І
н-
тернету зробило максим
а
льно доступним факт публікації взаг
алі і навч
а
льно
-
методичного матеріалу зокрема. З і
н
шого боку, очевидні і проблеми: не тільки, вл
а-
сне, якості матеріалів, а й правової бе
з-
захисності авт
о
рів. Перегортаючи сторінки Інтернету, Ви знайшли цікаву статтю як для педаг
о-
гів, так і для батьків. Вир
ішивши, що ця стаття може бути цікава для вашого к
о-
лективу , Ви роздрукували її, розмнож
и-
ли, роздали всім педагогам свого закл
а-
ду, які повинні донести цю інформацію до батьків і поклали кілька прим
і
рників на журнальному столику в приймальні. В
і-
таю. Швидше за все, ви тільки що пор
у-
шили закон. Закон про авторські права гара
н-
тує авторам ексклюзивні права на будь
-
яке вик
о
ристання своїх інтелектуальних робіт. За невеликим винятком без дозв
о-
лу авт
о
ра ніхто не має права копіювати його роботу. Такий дозвіл може бу
ти дано за плату або безкоштовно. Може дозв
о-
ляти вільне використання праці без о
б-
межень, а може визначати тільки окремі дозволені види використання. Але тільки автор вправі вирішувати питання, яким чином буде використовуватися його р
о-
бота. На сучасному ет
апі в Інтернеті н
а-
стільки легко і швидко можна щось скоп
і-
ювати знайти і використати, що досить складно п
а
м'ятати і рахуватися з тим, що хтось там володіє правами на цю р
о
боту. Що ж таке а
в
торське право?!?
Питання нормативного регул
ю-
вання глобальних мереж
мають лише п
о-
становочний х
а
рактер як і в Україні, так і в Росії.
Однак, сьогодні в Україні вже існує цілий ряд нормативних актів, що регул
ю-
ють відносини у сфері інформації і, ві
д-
повідно, піднімають питання використа
н-
ня гл
о
бальної мережі, але тільки один д
окумент присвяч
е
ний безпосередньо Інтернету. Це Указ Президента №928/2000 «Про заходи щодо розв
и
тку національної складової глобальної інф
о-
рмаційної мережі Інтернет та забезп
е-
чення широкого доступу до цієї мережі в Україні» від 31.07.2000 року. Характер
и-
зую
чи цей док
у
мент слід сказати, що він має декларативний характер, але при цьому визначає основні напрями прав
о-
вого регулювання Інтернет в Україні. П
е-
редовсім, це захист авторського права в глобальній мережі.
Загальна декларація прав людини, конституція Укра
їни, закон України «Про а
в
торське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року з подальшими змінами Методична скарбничка
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
36
надають громадянам України гарантії з
а-
хисту прав інтелектуальної власності (ЇВ). Так, стаття 20 Закону говорить, що а
в-
торське право на твір, створений за дог
о-
вором з автором, який працює по підр
я-
ду, належить автору.
Авторське право
²
частина ц
и-
вільного права, яке визначає права і об
о-
в'язки, що виникають у зв'язку із створе
н-
ням і використанням (видання, викона
н-
ня, показ, н
а
вчання, копіювання і т. п.) творів
літератури, науки, мистецтва. Ц
и-
вільний кодекс України відносить авто
р-
ські права до інте-лектуальної власності,
Інтелектуальна власність включає права, що належать до літературних, х
у-
дожніх і наукових творів, виконавчої ді
я-
льності, звукозапису, радіо і те
лепер
е-
дач, винаходів у всіх областях людської діяльності, наукових відкриттів, проми
с-
лових зразків і інших об'є
к
тів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІС).
Будь
-
яке право, у тому числі і а
в-
торське, розглядається з двох точок зору: об'є
к
т
ивної і суб'єктивної власності.
Право інтелектуальної власності в об'єктивному значенні ²
сукупність пр
а-
вових норм, які регулюють відносини в процесі створення і використання резул
ь-
татів інтел
е
ктуальної діяльності.
Право інтелектуальної власності в с
у
б'єкт
ивному значенні ²
особисті права, які. згідно закону належать авторам р
е-
зультату інтелектуальної діяльності.
До об'єктів цивільних прав як в м
а-
теріальному, так і в мережевому (Інте
р-
нет) пр
а
вовому просторі належать:
-
речі, включаючи гроші і цінні п
а-
пери, інше майно, у тому числі майнові права; -
роботи і послуги;
-
інформація, що охороняється;
-
виняткові права на результати і
н-
телектуальної діяльності (інтелектуальна вла
с
ність); -
нематеріальні блага.
Ці об'єкти, залежно від їх значення для мережевого простору, можна поділ
и-
ти на три групи:
а) що мають цінність тільки в м
е-
жах мережевого простору і без нього не існуючі. Наприклад, доменне ім'я (domaine name) ²
спосіб індивідуалізації веб
-
серверів. До скл
а
ду даних об'єктів входять роботи і послуги; інформа
ція, що охороняється; виняткові права на резул
ь-
тати інтелектуальної діяльності (інтеле
к-
туальна власність); нематеріальні блага. Деякі речі трансформуються у віртуал
ь-
ний аналог, наприклад, з'явився такий об'єкт, як віртуальні (електронні)гроші (Web
-
money); б) що мають цінність скрізь, тобто як в межах, так і за межами кіберпрост
о-
ру. Напр
и
клад, дисковий простір, тобто частина жорс
т
кого диска на Веб
-
сервері. Проте такі об'єкти володіють подвійною природою в правовому значенні, тобто в матеріальному і віртуал
ь
ному просторах вони мають різне значення. Наприклад, дисковий простір, тобто частина місця на жорсткому диску комп'ютера, підключен
о-
го до Інтернету, в кіберпросторі ²
це й
о-
го частина, на якій можна розмістити інші віртуальні об'єкти, і ця частина може бути
орендована і т. п. В матеріальному пр
а-
вов
о
му просторі, дисковий простір ²
це частина неподільної речі, жорсткого ди
с-
ка комп'ютера; в) об'єкти, що мають цінність тіл
ь-
ки за межами кіберпростору, тобто в м
а-
теріальному просторі. Наприклад, прод
у-
кти харчува
н
н
я. Таким чином, з виникненням які
с-
но нового правового середовища, можна говорити про зміну у складі об'єктів цив
і-
льних прав, а також зміну погляду на їх природу, а отже про зміну підходу до д
о-
слідження і правового регулювання еле
к-
тронних цивільних правов
ідносин.
Таким чином, неминучою стає н
е-
обхідність правового регулювання відн
о-
син, які виникають при використанні Інт
е-
рнету.
На цьому етапі і зароджуват
и-
меться і формуватиметься Інтернет
-
право, як правова форма регулювання суспільних відносин, які виникают
ь при обміні інформацією в глобал
ь
ній мережі. На відміну від України, деякі кра
ї-
ни вже мають досвід правотворчості в розробці і ухваленні правових норм для Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
37
врегулювання відносин, пов'язаних з р
о-
ботою в Інтернеті. Розповсюдження з
а-
бороненої інформації чере
з мережу пр
и-
вело до того, що в Австралії були прий
н-
яті закони, спрямовані на врег
у
лювання змісту інформації в глобальній м
е
режі, в Німеччині працює закон «Про відповід
а-
льність провайдера».
Авторське право виникає в р
е-
зультаті створення (а не в результаті р
о-
зміщення) твору науки, літератури, ми
с-
тецтва і не зм
і
нюється при розміщенні матеріалів в Інтерн
е
ті. Слід зазначити, що умовна одиниця інф
о
рмації в мережі ²
сторінка ²
представляє синтетичний об'єкт, оскільки включає різкі елементи авторського права: текс
т програми на мові HTML (Hyper Text Markup Language) і інші програмні об'єкти ²
зображення, фото
г
рафії, відео і аудіо матеріали.
Авторське право захищає роботу людини від несанкціонованого копіюва
н-
ня. Слово «робота» слід розуміти в на
й-
ширшому значенні: кн
иги, комп'ютерні програми, муз
и
ка, фільми ²
все, в що була вкладена чиясь праця. Звичайно, авторські права закріплюються за тво
р-
цем, проте той може передати їх або продати іншій особі, наприклад, вол
о
дар прав на книгу, може передати потім ці права своєму в
идавництву.
Для пошуків юридичне грамотної відповіді на будь
-
яке питання, що стос
у-
ється правовідносин, що виникають н
а-
вколо Інте
р
нету, слід пригадати, що таке Інтернет. Інтернет ²
не суб'єкт, не пре
д-
мет, а в цілому, м
а
буть, навіть і не об'єкт права. Інакш
е кажучи, з Інтернетом не можна сперечатися, з ним не можна с
у-
дитися і з нього не можна нічого отрим
а-
ти. Більш того, не можна домовитися з своїм контрагентом з приводу Інтернету в цілому. Тобто не можна уявити собі дог
о-
вір, в якому буде написано: «Шевченко
за Інтернет належить з Петрова гривня». Можливо, к
о
мусь така посилка здається очевидною. Проте, поки вона не була з
а-
кріплена в жодній міжнародній і українс
ь-
кій правовій нормі і р
а
зом з нею мають місце також обґрунтовані, але абсолютно протилежні думки.
Т
аким чином, приймемо вищев
и-
кладену посилку за основу, оскільки вона повністю укладається у вітчизняну прав
о-
ву систему. Відповідно кожний може вступати у договірні відносини і пред'яв
и-
ти свої претензії лише суб'єктам діяльн
о-
сті в Інтернеті: провайдерам, кор
истув
а-
чам, розробникам програмного забезп
е-
чення, організаціям зв'язку і т. п., а також з приводу конкретних предметів опер
а
ції: оренди, купівлі
-
продажу, передачі яких
-
небудь прав і інше. А об'єктом операцій при цьому також виявляються які
-
небудь загальнові
домі об'єкти цивільного обор
о-
ту: речі, і
н
телектуальна власність і ін..
Давайте спробуємо розглянути найбільш типові помилки про авто
р-
ські права в Інтернет. ·
«В Інтернет взагалі немає авторських прав. Все, що я знаходжу, я можу вільно використовувати. » Ц
е не так. Закони про авторські права поширюються й на Інтернет. Немає жодних обмежень чи спеціальних заст
е-
режень про те, що в Інтернет норми а
в-
торського права діють якось інакше. В очах закону про авто
р
ські права немає різниці -
опублікована фот
о
графія (ст
аття або інша авторська робота) в журналі або на web
-
сайті. Розміщуючи свої роботи в Інте
р-
нет, автори зберігають на них всі права. Люди в
и
ставляють в Інтернет свої статті або фото
г
рафії для того, щоб інші могли ознайомитися з ними, а не для того, щоб вони
могли робити з ними все, що хочуть. Автору належить ексклюзивне право в
и-
рішувати, як його робота буде використ
а-
на. Якщо автор не вказав, що дозволяє вільно використовувати свою роботу, треба вважати, що такого дозволу немає, і роботу копіювати не можна. ·
«Якщо мені належить web
-
сайт, значить мені належать і авторські права на нього. Адже це мій web
-
сайт, правильно? » Це правильно тільки в разі, якщо ви самостійно робите свій web
-
сайт від початку до кінця -
самі пишіть програмний код, тексти, робите фотог
рафії, малюєте всю графіку. А якщо ви наймаєте когось зі сторони або, скажімо, використовуєте чужі фотографії, ви не будете автомати
ч-
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
38
но володіти і авторськими правами, тіл
ь-
ки на тій підставі, що це ваш web
-
сайт. Авторські права на web
-
сайт сп
о-
чатку належа
ть авторам -
програмістам, фотогр
а
фам, художникам. Для того, щоб ви стали власником авторських прав на свій web
-
сайт, необхідно підписати угоду про передачу авторських прав або в д
о-
говорі про створення сайту вказати, що авторські права перед
а
ються вам. ·
«
Якщо я передруковує статтю на своєму web
-
сайті, я ж роблю безкоштовну рекламу авторові. Упевн
е-
ний, він не буде з
а
перечувати. » Тільки автор може вирішувати -
чи п
о
трібна йому така реклама чи ні. Перед тим, як використати чужу роботу, зап
и-
тайте дозволу у ї
ї автора. Якщо б авт
о-
рові була потрібна така реклама, звича
й-
но, він би зв'язався з Вами. ·
«На web
-
сайті немає напису про захист авторських прав, значить я можу вільно використовувати її матері
а-
ли.» Неправда. Наявність такого нап
и-
су зовсім не обов'язково.
Авторські права вин
и
кають автоматично, як тільки робота створена. І для цього не потрібне дотр
и-
мання яких би то не було формально
с-
тей. Якщо стаття написана, значить к
о-
мусь
-
то вона належить, і без дозволу цієї людини його роботу викори
с
товувати не можна. Т
е, що автор не поставив напис про належність авторських прав зовсім не означає, що він дозволив використовув
а-
ти свою роботу. Напис ставити все такі бажано, щоб попередити користувачів про те, що робота знаходиться під захистом. Прав
и-
льна напис виглядає та
к -
значок авто
р-
ських прав ©, рік створення роботи, ім'я автора. Наприклад, напис про авторські права на цю статтю буде виглядати так: «© 2011Юлія Петік». ·
«Якщо я не заробляю гроші за використання чужої роботи, я нічого не пор
у
шую.» Неправильно. Викорис
тання чужої роботи без дозволу автора порушує а
в-
торські права незалежно від того, отр
и-
мує порушник прибуток від такого вик
о-
ристання чи ні. Факт, наживається кори
с-
тувач на використанні ч
у
жої роботи чи ні, впливає лише на ступінь його відповід
а-
льності. Для т
их, хто перепродає комп'
ю-
терну програму на своєму web
-
сайті без дозволу власника авторських прав на неї, законом передбачена набагато більша відповідальність, ніж для тих, хто просто використовує цю програму, не зареєстр
у-
вавши її (не заплативши за неї грош
і). Однак, обидва випадки є порушенням авторських прав. Треба зазначити, що відповідал
ь-
ність все одно може бути досить серйо
з-
ною, якщо своїми діями ви зменшуєте комерційну ці
н
ність роботи, навіть якщо при цьому ви не заробили ні сантима. Наприклад, ви заг
альнодоступно вист
а-
вили на своєму web
-
сайті текст якоїсь книги. Користувачам більше немає нео
б-
хідності купувати цю книгу, щоб прочит
а-
ти її. Власник авторських прав на книгу має право вимагати компенсувати завд
а-
ну йому шкоду. ·
«Так що, взагалі нічого не мо
жна використовувати?» Авторські права не поширюються на факти та ідеї. Нікому не можуть нал
е-
жати ексклюзивні права на якийсь факт. Авторські права захищають тільки те, яким чином (якими словами) ці факти в
и-
ражені. Наприклад, зміни норм оцінюва
н-
ня. Ви проч
итали про це на web
-
сайті «Освіта.ua» і хочете розмістити цю нов
и-
ну на своєму web
-
сайті. Ви можете це зробити, але тільки за умови, що при цьому не копіюєте текст «Освіта.ua», а викладаєте цю новину своїми словами.
Законами про авторські права п
е-
редбачені ще кілька випадків, коли а
в-
торську р
о
боту можна використовувати без дозволу автора. Наприклад, для пе
в-
них цілей (критика, інформативні, наукові цілі) дозволено цит
у
вання опублікованих робіт. Обсяг цитування повинен відпов
і-
дати тій меті, для якої ви в
и
корис
товуєте чужу роботу. Якщо можливості викори
с-
тання роботи від такого цитування пос
т-
раждали, вас можуть звинуватити в п
о-
рушенні авторських прав. Дозволено використовувати роб
о-
ту в навчальних цілях. Наприклад, в шк
о-
лі вч
и
тель має право розмножити статтю (аб
о навчальний посібник) і роздати у
ч-
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
39
ням. Однак, при цьому не повинні стра
ж-
дати права автора. Наприклад, копіюва
н-
ня всього підручника цілком, швидше за все, буде порушенням а
в
торських прав. Висновок На мою думку, ця стаття розгл
я-
дає лише найбільш часто зу
стрічаються питання про авторські права в Інтернет. Насправді проблема захисту авторських прав в Інтернет набагато складніше. А
в-
торські права пош
и
рюються також і на повідомлення, надіслані електронною поштою, висловлені в групах дискусій, списках розсилки і т.д., на HTML і інший програмний код.
Виходячи з усього викладеного вище, адміністрація Всеукраїнського По
р-
талу закл
и
каємо авторів навчально
-
методичних матер
і
алів, що публікують їх в Мережі Інтернет: -
Фіксувати «презумпцію авторс
т-
ва», вказуючи свої д
ані на публікованих матері
а
лах; -
Шанобливо ставитися до авто
р-
ських прав інших авторів, коректно вк
а-
зуючи пос
и
лання на використані у своїй роботі матері
а
ли; -
Не залишати без уваги факти нед
о
бросовісної (без дозволу автора чи іншого правовласника) републ
ікації мат
е-
ріалів у м
е
режі Інтернет. Необхідно мати на увазі, що за чинним законодавством, відповідальність за плагіат і несанкціон
о-
вану публікацію несе не власник сайту (домена), а безпосередньо той, хто зав
а-
нтажує чужий матеріал в мережу. Іншими словами,
людина, "завантажує" ЧУЖУ роботу на який
-
небудь ресурс, навіть із з
а
значенням даних автора, зобов'язаний ПОПЕРЕДНЬО отримати від автора д
о-
звіл. Природно, це не відноситься до прямих посилань на опубліковані матер
і-
али офіційних документів, державних с
и-
мвол
ів, творів фольклору, повідомленн
я-
ми інформаційного характеру і т.п. Ділові поради молодому вч
и
телю,
який тільки починає робити свої перші кроки в школі
Перший раз у перший клас... Сь
о-
годні використовуємо цей вислів не за традиційним призначенням, а т
рохи інт
е-
рпретуємо. У ролі першокласника вист
у
пає молодий учитель, який тіл
ь-
ки поч
и
нає робити свої перші кроки в школі, пр
о
водити перші уроки, вп
е-
рше оцінювати навчальні досягнення у
ч-
нів. Шкільна кухня знайома молодому п
е
дагогу лише зі сторони школяра, як
им нещодавно був він сам. Тепер йому тр
е-
ба вчитися виховувати інших. Безпере
ч-
но, мистецтвом викладання можна повн
і-
стю оволодіти, тільки спілкуючись із діт
ь-
ми, адже будь
-
яка теорія не може бути повною без практики. Справжнє стано
в-
лення вчителя відбувається саме у школі, а не в університеті: тільки в класі, с
е
ред учнів людина зрозуміє, покликана вона бути вчителем, чи хоче бути ним. Без любові до дітей і бажання вчити їх не б
у-
де хорошого педагога. Труднощі адаптації Першим етапом адаптації молод
о-
го спеціалі
ста є знайомство з колективом. Уч
и
тель іде до школи, яка повинна стати не тільки місцем його роботи, але і др
у-
гим будинком. Тут він повинен знайти свій куточок с
е
ред уже встановлених і закріплених контактів. Відносини всер
е-
дині вчительського колективу є ти
м чи
н-
ником, який впливає на молодого співр
о-
бітника в першу чергу. Як його сприйме колектив? Дозв
о-
лить повністю інтегруватися? Визнає св
о-
їм, нехай і не відразу? Подібні питання хвилюють кожного. Саме на етапі зн
а-
йомства із середовищем з'являються п
е-
рші тру
днощі, які треба правильно дол
а-
ти. Якщо колектив зустрів нову л
ю
дину не з широкими усмішками і розпросте
р
тими обіймами, то це зовсім не означає, що йому не раді. Адже велика радість може свідч
и-
ти про нещирість. Колеги ще не знають Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
40
педаг
о
га, тому просто ви
чікують. Влитися в колектив не так уже й важко, треба пр
о-
сто бути собою. Не уподібнюватися по
в-
ністю, не пристосов
у
ватися до того, що тобі не подобається, а п
о
казувати себе справжнього, шануючи при цьому вже закріплені правила. Для встановлення рівноваги м
іж середовищем та індивідом потрібне б
а-
жання обох сторін. Не можна когось пр
и-
стосувати до себе в односторонньому порядку, треба йти на поступки і самому. Це вже рада для старших вчителів, які вміють не тільки вчити дітей, а й допом
а-
гати затверджуватися як вихователя к
о-
лезі, який тільки починає працювати. Д
о-
свідчені педагоги, повинні всіляко доп
о-
магати молодому спеціалісту, можуть з
а-
ймати нейтральну позицію. Вони тільки чекають і спостерігають за тим, як п
о-
дасть себе новий співробітни
к. Беземоційне сприйняття своєї р
о-
боти молодий учитель сприймає зазв
и-
чай негат
и
вно, адже він не впевнений у собі. Новачкові не вистачає реального досвіду, який мають колеги і який дозв
о-
ляє їм краще оцінювати процес навчання. Він хоче реакції. Не обов'
я
зко
во похвали, підійде і критика, тільки вона повинна б
у-
ти конструктивною. Поради та н
а
станови також потрібні молодому педагогу. У той же час занадто великий контроль, чіткі рамки, які визначають інші, не дають м
о-
жл
и
вості повністю розкритися, показати всі тал
а
нти. Навчаючи колег, старші педагоги м
а
ють пам'ятати, що самі можуть багато почерпнути в новачків. Ентузіазм, безп
о-
середність, чарівність молодості, свіжість думки -
ці яко
с
ті, притаманні молодому вчителю, роблять його цікавим для шк
о-
ли. Не треба забуват
и, що нові віяння к
о-
рисні, і заганяти молодого вчителя у сформовані роками стереотипи викл
а-
дання не має сенсу. Головне завдання вчителя -
виховувати, а не сліпо викон
у-
вати програму того чи іншого курсу. Знайомство з учнями, яких буде вчити, -
другий етап адаптації вчителя. Скільки б разів педагог не перечитував «п
о
садову інструкцію молодого вчителя», він не дізнається всіх своїх справжніх ф
у-
нкцій та обов'язків. Не формальних, а р
е-
альних. Інструкція радить, що робити, але не відповідає на питання: як саме? Вона розглядає дітей загалом, а вчитель повинен бачити в кожному учні особи
с-
тість, яка прагне тим чи іншим способом показати себе. Вміти підібрати сл
о
ва -
ось головне в роботі вчителя з учнем. Заходити перший раз до класу стра
ш
но, бо здається, що без досв
іду ти ще ніхто, що діти не сприймуть тебе се
р-
йозно, не зах
о
чуть співпрацювати. Про всі ці занепокоєння треба забути і сказати собі: «Це твій клас, твої діти, яких ти п
о-
винен навчити». Для кожної дитини мо
ж-
на знайти підхід, якщо добре пошукати. Не треба бо
ятися учнів, не треба їх ляк
а-
ти, треба знаходити точки дотику. Важливо, щоб молодий спеціаліст чітко визначив межу з перших днів. Пок
а-
зав, хто є хто в класі і які в кого права. Разом з тим треба залишати учням пе
в-
ний діапазон св
о
боди, але яким він буде, в
изначає сам уч
и
тель. Це залежить від того, в якій атмосфері йому комфортно працювати і який стиль в
и
кладання він вибере. Педагог повинен прих
о
дити на урок із бажанням не просто викласти м
а-
теріал, а навчити учнів. Учитель може багато почерпнути у своїх діт
ей, треба тільки уважно слухати їх. Навіть дурні репліки мають свій пі
д-
текст. Учні показують своє ставлення до вчителя та уроків різними способами. Для того щоб розуміти їх, треба спостер
і-
гати і вивчати. Боячись шуму у класі, вч
и-
тель забуває про те, що іде
а
льна тиша може бути знаком неуваги. Мистецтво удосконалюватися Викладання -
велике мистецтво, яке вдосконалюють все життя. Молодий спеці
а
ліст тільки починає осягати його. Але він буде вчитися, все в його руках. Майстерність уч
и
теля формується під час сп
ілкування з ко
ж
ним новим учнем. Але не варто сприймати вчителя
-
новачка тільки в перспективі, що х
а
рактерно як для нього самого, так і для старших спі
в-
робітників. «Через деякий час я стану досві
д-
ченим, зможу краще навчати дітей». До цього часто спонукають колеги, які тве
р-
дять, що все у нього попереду. Наспра
в-
ді, молодий педагог уже має все необхі
д-
не для того, щоб виховувати дітей. А з досвідом він тільки вдосконалює свої н
а-
вички. Його велике бажання замінити майстерність старшого майстра. Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
41
Головним показник
ом хорошого пед
а
гога була і залишається любов до школи і дітям. Також справжній учитель повинен вір
и
ти у краще. Вірити у своїх дітей, вірити, що зможе навчити навіть найгіршого учня, і мати велике бажання зробити це. Його віра повинна передав
а-
тися школярам
. Діти -
це наше майбутнє. Для того щоб воно було світлим, треба показати дітям їх потрібність, навчити їх завжди хотіти більшого. К
К
о
о
н
н
к
к
у
у
р
р
с
с
ч
ч
и
и
т
т
а
а
ц
ц
ь
ь
к
к
и
и
х
х
п
п
у
у
б
б
л
л
і
і
к
к
а
а
ц
ц
і
і
й
й
Пропонуємо читачам Порталу вз
я-
ти участь у I Всеукраїнському Інтернет -
конкурсі «Справа всьог
о мого життя». Ч
е-
каємо на ко
н
курс ваші вірші, розповіді, казки, ессе на п
е
дагогічну тематику. За підсумками даного конкурсу буде видана електронна збірка «Моя професія ±
моє життя». Положення
про I Всеукраїнський
Інтернет -
ко
н
курс
від Порталу «Початкове
н
а
вчання»
«Справа всього
мого життя»
Мета проведення конкурсу:
1.
Виявлення, обмін і пош
и-
рення передового педагогічного досвіду в області педагогічної публіцистики і літ
е-
ратурної тво
р
чості. 2.
Інформаційна підтримка творчо працюючих педагогів. 3.
Надання допомо
ги учасн
и-
кам І Всеукраїнського Інтернет -
конкурсу у публ
і
кації їх літературно
-
творчих робіт в електро
н
ному виданні.
Правила конкурсу: 1.
Роботи на конкурс прийм
а-
ються з 1 вересня по 1 грудня 2011 року. 2.
Конкурс проводиться по ч
о-
тирьох номінаціях: Номінація
«Педагогічне ессе»
Номінація «Про педагогіку –
з люб
о
в'ю»
Номінація «Художня проза про дітей, про сім'ю, про школу»
Номінація «Історії успіху».
3.
У конкурсі мають право брати участь педагоги дошкільних осві
т-
ніх установ, вчителі початкової школи, які зап
овнили Анкету учасника: (див. стор.
42
)
4.
Учасник конкурсу може бути з будь
-
якого регіону України. Участь в конкурсі безкоштовна.
5.
Учасник конкурсу або його представник має бути зареєстрований на н
а
шому Порталі
.
6.
Кожному учасникові дозв
о-
лено опублікувати в рамках конкурсу не більше двох робіт в різних номінаціях. 7.
Матеріали приймаються у вигляді публіцистичних і художніх текстів: вірші, розповіді, казки, ессе. 8.
Текст роботи має бути а
в-
торським. Конкурсант гаранту
є дотр
и-
мання законодавства України про авто
р-
ське право і суміжні права
. За достові
р-
ність авторства роб
о
ти відповідальність несе особа, що прислала роботу на ко
н-
курс.
9.
На конкурс не приймают
ь-
ся роботи, які були опубліковані раніше на інших сайтах, за винятком особистих блогів і перс
о
нальних сайтів. 10.
Кожна робота учасника конкурсу має бути оформлена відп
о-
відно до наступних вимог:
1)
Кожна конкурсна робота с
у-
проводиться тексто
м об'ємом від 500 до 4000 знаків (не більш!). 2)
В кінці роботи в обов'язк
о-
вому порядку вказується інформація про автора об'ємом не більше 300 знаків: ФІБ педагога, його посада, місце роботи, мі
с-
це проживання: селище, місто, область, педагогічний стаж, педаг
огічні досягне
н-
ня.
3)
Кожна конкурсна робота с
у-
проводиться фотографією автора хор
о-
шої якості у форматі JPEG (JPG). Робота за б
а
жанням автора може супроводиться авторс
ь
кими малюнками і фотографіями.
Автори, що порушили дані вимоги до оформлення
роб
о
ти,
до уча
сті в конкурсі не допу
с
каються.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
42
11. Редакція Всеукраїнського По
р-
талу «Початк
ове навчання» НЕ гарантує публік
а
цію всіх присланих робіт і залишає за собою право відбору робіт для участі у конкурсі. Р
о
боти можуть бути відхилені від участі в конкурсі в разі їх невідпові
д-
ності тематиці конкурсу, низької худо
ж-
ньої якості, порушення вимо
г до офор
м-
лення роботи.
12. Редакція Всеукраїнського По
р-
талу «Початкове навчання» не має мо
ж-
ливості вступати в листування з учасн
и-
ками конкурсу з питань відбору робіт для участі в конкурсі, по термінах публікації, по причинах відмови. Роботи не реце
н-
зуютьс
я і не повертаються. 13. Редакція Всеукраїнського По
р-
талу «Початкове навчання» залишає за собою право у разі потреби припинити прийом заявок на участь в конкурсі, зм
і-
нити терміни і правила конкурсу, про що інформує корист
у
вачів на даній сторінці.
4)
14. Всі конкурсні матеріали передаються в колекцію Всеукраїнського Порталу «Початкове навчання». Редакція порталу залишає за собою право на в
и-
користання отриманих творів
, пошире
н-
ня, вида
н
ня і перевидання цілого твору I Всеукраїнський і
н
тернет
-
?d?h?g?d?m?j?k
?\?•?^??I?h?j?l?Z?e?m?©?I?h?q?Z?l?d?h?\?_?g?Z?\?q?Z?g?g?yª
©?K?i?j?Z?\?Z??f?h?]?h??`?b?l?l?yª
?:?g?d?_?l?Z??m?q?Z?k?g?b?d?Z
?D?h?g?d?m?j?k?Z?g?l???I??1??;??
?X?j?b?^?b?q?g?Z??Z?^
?j?_?k?Z??d?h?g?d?m?j?k?Z?g?l?Z
?G?h?f?_?j??l?_?e?_?n?h?g?m
?_
-
P?ZLO
????G?Z?c?f?_?g?m?\?Z?g?g?y??h?j?]?Z?g
?•?a?Z?p?•?€??a?Z?y?\?g?b?d?Z?
??h?k?\?•?l?g?y??m?k?l?Z?g?h?\?Z??[?m?^?v
-
?y?d?h?]?h??l?b?i?Z??
2. Посада.
?G?Z?a?\?Z??d?h?g?d?m?j?k?g?h?€??j?h?[?h?l?b
?M?q?Z?k?l?v??m??g?h?f?•?g?Z?p?•?€
?A??i?j?Z?\?b?e?Z?f?b??D?h?g?d?m?j?k?m??h?a?g?Z?c?h?f?e?_?g?b?c???Z?
?>?Z?x??a?]?h?^?m??g?Z??i?m?[?e?•?d?Z?p?•?x??k?\?h?]?h??f?Z?l?_?j?•?Z?e?m
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
43
або його частини в збірках, через Інте
р-
нет, а т
акож в ЗМІ. 15
. Авторські права залишают
ь-
ся за конкурсантами.
Вся відповідал
ь-
ність за дотримання авторських прав ці
л-
ком і повністю лежить на тому користув
а-
чі, який розмі
с
тив роботу. 16. Беручи участь в конкурсі, ви при
й
маєте всі умови конкурсу, відбиті в
даному Положенні.
Умови вибору переможців ко
н-
курсу
1.
Вибір переможців здійсн
ю-
ватиметься в 2 етапи: 1 етап:
вибір лауреатів конкурсу в к
о
жній номінації. 2 етап:
вибір переможців конкурсу в кожній номінації. 2.
Вибір лауреатів здійснюв
а-
тиметься 2 системами го
лосування:
а) Перший спосіб «Народне гол
о-
сування»
: п'ятеро фіналістів в кожній н
о-
мінації ±
лауреатів конкурсу ±
визначать читачі по
р
талу Всеукраїнського Порталу «Поч
а
ткове навчання» .
Лауреати будуть визначені «Н
а
родним голосуванням» на підставі найбільшої
кількості балів, отр
и-
маних при голос
у
ванні зареєстрованих користувачів. При однаковій кількості б
а-
лів в двох або декількох робіт врахов
у-
ються вищий середній бал і кількість зм
і-
стовних коментарів, висловлених в ході обговорення конкурсного матеріалу.
Прим
ітка:
З одного IP
-
адресу і одн
о
го аккаунта можна голосувати 1 раз за кожну роботу. Учасники конкурсу, що порушили д
а
не правило, знімаються з участі в конкурсі. б) Другий спосіб «Експертне гол
о-
сування»
: ще п'ятеро лауреатів конкурсу в ко
ж
ній номінації ви
бере Експертна Рада Всеукраїнського Порталу «Початкове н
а-
вчання» .
Члени Експертної Ради конку
р-
су:
1.
Вовчук Ірина Станіславівна (Головний редактор Всеукраїнського Порталу «Початкове навчання») м. Зап
о-
ріж
жя
2.
Головач Маргарита Вас
и-
лівна (Вчитель початкових класів. Ста
р-
ший вчитель.) Дубенський район Рівне
н-
ської області.
3.
Петік Юлія Олександрівна (Зам. головног
о редактору Інтернет -
проекту електронного журналу "НАВЧ
А-
ЄМО РАЗОМ!" Модератор Всеукраїнськ
о-
го порталу «Початкове навчання». Вч
и-
тель початкових класів.) м. Запоріжжя.
4.
Кисельова Алла Миколаї
в-
на (Завідувачка ДЗ № 281 "Журавлик") м. Зап
о
ріжжя
5.
Румянцева Надія
Іванівна (директор ЗОШ №92) м. Запоріжжя.
6.
Булах Ольга Яківна (пис
ь-
менниця, автор дитячої книги "Удивит
е-
льная книжка"
)
7.
Ревкова Наталія (журналіст І
н
тернет -
проекту електронного журналу "Н
А
ВЧАЄМО РАЗОМ!" )
8.
Адамович Олена Волод
и-
мирівна (вчитель початкових класів кол
е-
гіум «Елінт») м. Запоріжжя.
Показники оцінювання:
1.
Мет
одичність розробки м
а-
теріалу (наявність правильно
сформ
у-
льованих цілей, завдань, місця викори
с-
тання презент
а
ції в учбовому процесі, методичних рекомендацій по її викори
с-
танню). 2.
Якість візуального супров
о-
ду презентації (наявність якісних ілюс
т-
рацій, фотогр
афій, відео, дотримання єдиного стилю і санітарно
-
гігієнічних в
и-
мог в її оформленні).
3.
Практична значущість (ефективність/результативність презе
н-
тації, можливість її використання/ тир
а-
жування в учб
о
во
-
виховному процесі). Грамотність і логі
ч
ність викладу, ку
льтура цитування. 4.
Роботи будуть оцінюватись на основі вказаних показників за шкалою від 0 до 5 балів, бали підсумовуються. У дужках буде вказана загальна кількість балів, виставлених експертами. Переможці у всіх номінаціях отримають безкоштовно друкарсь
кі Дипломи переможців та призи. Всі інші учасники конкурсу б
у-
дуть мати можливість отримати др
у-
карські Д
и
пломи або Подяки за участь у Всеукраї
н
ському Інтернет -
конкурсі на платній о
с
нові.
5.
Попередні результати ко
н-
курсу (імена лауреатів) будуть опублік
о-
вані
на Порталі
1 лютого 2012 року. Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
44
6.
Переможця конкурсу з дв
а-
дцяти лауреатів в кожній номінації виб
е-
ре Експертна Рада конкурсу. Імена пер
е-
можців конкурсу будуть опубліковані на даній сторі
н
ці 15 лютого 2012 року. Беручи участь в конкурсі, ви при
й-
маєте умови в
казаної форми вибору ла
у-
реатів і переможців конкурсу.
7.
Згідно з Правилами викор
и-
стання, умови і результати конкурсу не підлягають обговоренню і критиці. Неш
а-
нобливі вислови по відношенню до Адм
і-
ністрації ресурсу, до редактора, до ек
с-
пертів є серйозними пору
шеннями і в
е-
дуть до блокування користувача, його роботи знімаються з конкурсу без поп
е-
редження.
Нагородження переможців ко
н-
ку
р
су
1.
Переможці у всіх номінаціях отримають безкоштовно друкарські Ди
п-
ломи переможців, один екземпляр збірки «Моя професія ±
моє житт
я», у якому б
у-
де безко
ш
товно опублікована їх робота. 2.
Всі лауреати і учасники конкурсу можуть отримати друкарські Д
и-
пломи або Подяки за участь у Всеукраї
н-
ському Інтернет -
конкурсі на платній о
с-
нові.
3.
Відправка Дипломів здій
с-
нюється не пізніше, ніж через 30
днів пі
с-
ля ог
о
лошення підсумків конкурсу або оплати Ди
п
ломів або Подяк за участь у І Всеукраїнськ
о
му Інтернет -
конкурсі . 4.
За підсумками конкурсу б
у-
де видана електронна збірка «Моя пр
о-
фесія ±
моє життя», в яку увійдуть роботи як переможців так всіх учасн
иків конку
р-
су, обраних Р
а
дою Конкурсу або шляхом народного голос
у
вання .
Очікуваний час виходу збірки «Моя професія ±
моє життя»: кінець лютого 2012 р. Відправка Переможцям друков
а-
ної збірки здійснюється не пізніше, ніж через 30 днів після його виходу з др
ука
р-
ні.
Загальні правила для офор
м
лення усіх конкурсів
Як правильно оформити і відправити роботу на ко
н-
курс?
Якщо ви хочете запропонувати Вашу роботу для публікації на Всеукраї
н-
ського Порталу «Початкове навчання» для участі в одному з конкурсів, потрі
бно
врахувати н
а
ступні вимоги.
Розділ 1. Загальні вимоги до оформлення роботи
1.
Для додавання нової роб
о-
ти авторизуйтеся на Порталі. Перейдіть до форми створення нової роботи за п
о-
силанням «Додати роботу».
Перед тим, як запропонувати на Всеукраїнський Порта
л «Початкове н
а-
вчання»
Ваші роботи, ознайомтеся з кращими опубл
і
кованими матеріалами, наприклад: в електронному Журналі «НАВЧАЄМО РАЗОМ!» №1, 2, 3.
Ці роботи повною мірою задов
о-
льн
я
ють вимоги редакції Всеукраїнського Порталу «Початкове навчання»
2.
Текст ваш
ої роботи має б
у-
ти унікальним, тобто не повинен зустріч
а-
тися «на ниві» Інтернету. Ми не прийм
а-
ємо роб
о
ти, які були опубліковані раніше на інших педагогічних, шкільних, літер
а-
турних, тощо сайтах, за винятком особи
с-
тих блогів і персональних сайтів. Наскіл
ь-
ки
ваш текст унікальний, можна перевір
и-
ти через Інтернет -
шукачів «Яндекс», «Google».
3.
Свою роботу доцільно г
о-
тувати і правити у Word та завантажувати на По
р
тал.
4.
Об'єм тексту для публікації на сайті ±
від 1000 до 4000 знаків без пропусків (дізнатись можна в
Word ±
п
а-
нель «Сервіс» ±
«Статистика»).
5.
Все, що більше 4000 знаків (конспекти, плани, програми, сценарії і так далі), ви прикріплюєте в Додатках до роботи з гіперпосиланням, спочатку ро
з-
містивши свої матеріали на загальнод
о-
ступних Інтернет -
сховищах, нап
риклад: http://narod.yandex.ru/ і аналогічних йому. Додатків може бути декіл
ь
ка (від 1 до 5).
ВАЖЛИВО!
На всіх сторінках пр
и-
кріплених матеріалів у верхньому коло
н-
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
45
титулі має бути вказаний наступний текст: http://valeriks.ucoz.ru
/ Всеукраїнс
ь-
кий Портал «Поча
ткове навчання» .
У нижньому колонт
и
тулі має бути вказане назва конкурсу.
1.
Посилання не повинні вести на інші сайти (педагогічні, шкільні, літер
а-
турні і так далі). Посилання на комерційні ресурси можуть привести до видалення і матеріалу, і аккаунта автора. Дозвол
я-
ється робити пос
и
лання лише на ваші особисті блоги і перс
о
нальні сайти.
2.
Грамотність ±
це дуже ва
ж-
ливо! Перевіряйте тексти, перш ніж з
а-
пропон
у
вати їх на Портал.. Безграмотний текст викликає негативну реакцію у баг
а-
тьох, тим б
і
льше, якщо текст написан
ий педагогом. Наш редактор може виправ
и-
ти 1
-
2 друкарських помилки, але не в
и-
правляє тексти з безліччю помилок. Вр
а-
хуйте, що після публікації ви вже не зм
о-
жете виправити помилки у вашій роб
о
ті.
Розділ 2. Вимоги до оформле
н-
ня тексту
1.
У полі «Назва роботи» вв
е-
діть заголовок вашої роботи. Він повинен відображати специфіку вашого матері
а-
лу, бути цікавим і коротким (не більше 5
±
6 слів до 75 знаків з пропусками). Назва вашої роботи не повинна дублювати н
а-
зви робіт інших наших авторів (для того, щоб це з'ясувати, за
дайте ключові слова в пошуку по Порталу).
2.
У полі «Коротка анотація роботи» внесіть короткий опис вашої р
о-
боти (не більше 300 знаків). 3.
У полі «Текст роботи» вст
а-
вляється заздалегідь підготовлений текст р
о
боти. Для цього виділить текст в Word, скопіюйте йог
о і натисніть кнопку «Вст
а-
вити» на сторінці додавання роботи.
4.
Ви можете додати в текст гіперпосилання на інші документи (кон
с-
пекти, презентації, програми і так далі). Для цього виділяйте потрібний текст (н
а-
приклад, Додаток №1: Презентація) і н
а-
тискуйте на панелі інструментів редакт
о-
ра кнопку «Вставити/редагувати пос
и-
лання». Введіть в поле «URL» заслання на місце зберігання презентації (або і
н-
шого документа).
5.
Ваша робота не може бути просто нескінченою частиною об'ємного конспекту, сценарію, проекту або прог
р
а-
ми. Це має бути самостійний і заверш
е-
ний текст. В
і
дповідно, ваша робота не повинна обриватися одним з пунктів пл
а-
ну уроку або інструкції ±
необхідне з
а-
ключення, невеликий висновок по всій роботі.
6.
У полі «Автор» внесіть к
о-
ротку інформацію про автора робот
и (не більше 300 знаків). Якщо автор ±
дитя, необхідно вказати ФІО того, хто прислав роботу: педагог або батько. Педагог вк
а-
зує свою посаду і мі
с
це роботи.
7.
У випадному списку «Ко
н-
курс, в якому бажаєте взяти участь» в
и-
беріть н
е
обхідний конкурс. 8.
Текст ваш
ої статті має бути структурований: розбитий на абзаци по 3
-
7 рядків (пропозицій), такий текст значно легше сприймається. Не допускається оформляти роботу суцільним текстом без абзаців!
9.
У роботі можна виділити п
і-
дзаголовки (не більше 5 на роботу). 10.
Ключові слова, поняття, формулювання доцільно виділяти жи
р-
ним шри
ф
том, а цитати курсивом. Але не зловживайте з виділеннями! Їх не пови
н-
но бути багато, і
н
акше вони втрачають сенс.
11.
Не забувайте правильно оформляти тире (
±
, а не -
). Лапки офо
р-
млюйте ялиночками «».
Р
озміщення презентацій на По
р-
талі «Початкове навчання»
1.
Ви розміщуєте на нашому Порталі Вашу роботу відповідно до Вимог до оформлення роботи. Складаєте свою презентацію, спираючись на Загальні правила оф
о
рмлення презентації.
ВАЖЛИВО!
На всіх сторінках пр
е-
зе
н
тації в колонтитулі має бути вказаний насту
п
ний текст: http://valeriks.ucoz.ru
/ Всеукраїнський Портал «Початкове н
а-
вчання» і
назва конкурсу.
2.
Розміщуєте свою презент
а-
цію або відеоурок на будь
-
якому зовні
ш-
ньому Інтернет -
ресурсі або на вашому особистому бло
зі, персональному сайті. На які безкоштовні Інтернет -
сх
о-
вища можна завантажити презентації і відео?
1.
http://www.slideboom.com/
або http://www.slideshare.net/
. Це англ
о-
мовн
і портали, російською мовою ви м
о-
жете їх освоїти, використовуючи браузер Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
46
Google Chrome. Безперечний плюс: це безкоштовне сховище саме для презе
н-
тацій Powerpоint. Після завантаження презентації ви копіюєте html
-
код і пом
і-
щаєте його на сторінці вашої роботи.
Для перегляду вашої презентації користувач може НЕ переходити на інший ресурс і не витрач
а
ти за скачування свої гроші.
При використанні даних ресурсів вставка фотографій НЕ потрібна, їх зам
і-
нять кадри вашої презентації. 2.
Завантаження презентацій на серві
с http://www.slideboom.com/
ан
а-
логічно. 3.
http://ru.calameo.com/
Бе
з-
перечний плюс: це русифікований фра
н-
цузький портал. На ньому ви можете ле
г-
ко, безкоштовно і безстроково завант
а-
жувати тексти, пр
е
зентації PowerPоint. Після завантаження презентації ви копі
ю-
єте html
-
код і поміщаєте його на сторінці вашої роботи. На вашій сторінці корист
у-
вач може поглянути широкоформа
т
ний варіант вашої презентації, НЕ переход
я-
чи на інший ресурс і не витрачаючи за скач
у
вання свої гроші. При використанні даних р
е
сурсів вставка фотографій НЕ потрібна, їх замінять кадри вашої презе
н-
тації. 4.
http://www.youtube.com/
Це сервіс для безкоштовного ро
з-
міщенню відео матеріалі
в. Для розм
і-
щення відео матеріалів треба реєструв
а-
тися на сайті і завантажити відеоролик. Після завантаження відео ви копіюєте код з поля «Вставити» (праворуч від відео) і поміщаєте його на в
а
шій сторінці. При використанні даного ресурсу вставка ф
о-
тографій
НЕ потрібна, їх замінять кадри вашого відео. Повна інструкція знах
о-
диться за адресою:
http://www.google.com/support/youtube/
5.
http://narod.yandex.ru/
Інструкція з
находиться за адр
е-
сою: http://help.yandex.ru/narod/?id=1112358
Після завантаження презентації ви копіюєте посилання на цю інтернет -
ст
о-
рінку і вставляєте його в тексті вашої р
о-
боти. Мінус:
для перегляд
у презентації користувач повинен перейти на інший р
е-
сурс і самостійно викачувати вашу роб
о-
ту, витрачаючи свої гроші (якщо Інтернет -
трафік не безлімітний). Тому об'єм р
о-
боти має бути невеликим: до 5 mb. Біля посилання для скачування презент
а-
ції/відео ви в
казуєте в дужках кількість слайдів і об'єм презентації в mb, напр
и-
клад: (15 слайдів, 3 mb). При використа
н-
ні даного р
е
сурсу вставка фотографій в конкурсну роботу обов'язкова! Розділ 4. Оформлення фото і малюнків на сайті
Зображення в Word'е НЕ прийм
а-
ют
ь
с
я! Для вставки зображень в текст роботи підготуйте зображення у форматі jpeg/jpg або png. Розділ 5. Робота з редактором По
р
талу
1.
Всі ваші роботи діляться на дві групи ±
список опублікованих робіт і сп
и
сок неопублікованих робіт. Для того, щоб ви знали, в я
кому стані ваші неопу
б-
ліковані р
о
боти, у них є статуси:
·
Робота відправлена на перевірку редакторові.
Чекайте вир
і-
шення редактора по вашій роботі. ·
Робота повернена на д
о-
опрацювання.
Відредагуйте вашу роб
о-
ту з врахуванням рекомендацій редакт
о-
ра. Вони написа
ні в коментарях до роб
о-
ти. ·
Робота відхилена.
Ваша робота не підійшла по якихось критеріях правил публікації робіт (див. нижчий). Через 2
-
3 дні робота буде видалена. ·
Робота прийнята.
Вітаємо вас! Через деякий час ваша робота з'я
в-
иться в каталозі статей/фа
йлів нашого Порталу.
2.
Поле «Коментарі до роб
о-
ти»
служить для листування з редакт
о-
ром по
р
талу. Якщо ви бажаєте уточнити щось по р
о
боті, напишіть це тут. У цьому ж полі редактор даватиме вам рекоме
н-
дації по виправленню роботи. (Ви змож
е-
те її відредагувати про
тягом тижня і від
п-
равити свою роботу знову).
3.
Посилання «Відправити на перевірку»
служить для інформування ред
а
ктора порталу. Увага!
Натискуйте це пос
и
лання лише у тому випадку, коли ви повністю оформили роботу з врахува
н-
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
47
ням всіх вимог за змістом і оформлен
ню (читайте вище).
4.
Ви натиснули кнопку «Від
п-
равити». Що далі? Відправлений матер
і-
ал п
е
ревіряється редактором і куратором Порталу. Терміни розгляду роботи від 5 до 10 днів з
а
лежно від кількості робіт, що поступили. Якщо все зроблено вірно, ваш матеріал публ
ікуєт
ь
ся і ваша робота стає видимою для коментарів і оцінок кори
с-
тувачів Порталу. 5.
Якщо були допущені пом
и-
лки і недоліки, редактор/куратор вказує на те, над чим потрібно допрацювати. 6.
Ви допрацьовуєте матер
і-
ал, слідуючи рекомендаціям редакт
о-
ра/куратора про
тягом 1 тижня з дня отримання зауважень, і знов натискуєте кнопку «Відправити на перевірку». В
и-
правлена робота розглядається редакт
о-
ром порталу протягом 3
-
7 днів. Якщо всі вказівки редактора виконані, ваша робота публікується. Повторно робота НЕ ред
а-
гуєт
ь
с
я.
7.
Ви побачите статус: «Р
о-
бота відхилена»
у випадку: а) відмови автора від доопрац
ю-
вання; б) незадовільного доопрацювання м
а
теріалу; в) перевищення ліміту часу на д
о-
опрацювання (1 тиждень) ±
робота від
с-
тор
о
няється від публікації і віддаляється з По
р
тал
у. 8.
Видаляються з Порталу р
о-
боти: а) направлені на не відповідний конкурс; б) не відправлені протягом тижня після редагування на перевірку редакт
о-
рові; в) що не відповідають «Правилам к
о
ристувачів», у тому числі порушення авторс
ь
ких права.
Успіхів Вам!
Ми віримо, що у вас все вийде!
Редакція Всеукраїнського Порталу «Початкове навчання»
Скажи мені, що ти носиш, і я скажу, хто ти...
Колір дуже важливий у нашому житті, він висловлює наші почуття і впл
и-
ває на наш психол
огічний стан. Одяг як
о-
гось кольору може виручити нас в одній ситуації і постав
и
ти в «цікаве» становище в іншій.
У чорному не всі відчувають себе комфортно і затишно. Цей колір не підх
о-
дить тим, у кого легкий характер, хто л
ю-
бить вес
е
лощі та розваги. Одяг ч
орного кольору, з
а
звичай, вибирає той, хто хоче підкреслити свою неординарність, глиб
и-
ну внутрішнього світу. Цей колір подоб
а-
ється людям, які люблять самотність. Людина, одягнена в чорне, не змішується з натовпом, тримається осібно. У психологічному плані
чорний к
о-
лір служить захистом від зовнішнього св
і-
ту, і, одягнувшись у чорне, ми стаємо н
е-
вразливі для зовнішніх впливів. Якщо ти не налашт
о
вана на спілкування і хочеш побути одна с
е
ред натовпу, вибери одяг чорного кольору. Цей колір допомагає справлятися з труднощами. Ти перест
а-
неш жаліти себе і, зосередившись на проблемі, швидко її вирішиш. Але якщо тебе давно долає поганий настрій, з
а-
будь про чорний колір. Він може посил
и-
ти меланхолійні почуття.
Якщо треба підняти настрій, зна
й-
діть якусь жовту або помар
анчеву річ. Ці Імідж
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
48
радісні кольоридопоможуть тобі оптимі
с-
тичніше д
и
витися на світ, скрасять сірі буденні дні. Од
я
гаючи речі цих кольорів восени, можна под
у
мки продовжити літо. Жовтий і помаранчевий відмінно підх
о-
дять для заміських прогулянок в компанії: ти нео
дмінно виявишся в центрі уваги. Твій веселий оранжевий шарфик або ж
о-
вта шапочка залишать в тіні, навіть, на
й-
модніших твоїх подруг. Помаранчевий і жовтий -
активні, але не агресивні кольори. Вони підшто
в-
хують до руху, але не дають сваритися і сперечатися. Вони допоможуть стати д
у-
шею компанії, зробитися популярною особою в колі друзів, адже ці кольори сприяють собі, налаштов
у
ють на позитив. До речі, замкнуті люди не носять ці к
о-
льори. Якщо ти вважаєш сором'
я
зливість своїм недоліком, то жовті та оранжеві р
е-
чі
допоможуть тобі стати більш комунік
а-
бел
ь
ною. Рожевий -
самий чуттєвий колір. Це колір людського тіла, ніжності і люб
о-
ві. Помічено, що дівчат, одягнених у р
о-
жеве, частіше запрошують та
н
цювати, з ними частіше знайомляться, флірт
у
ють, заграють. Так що якщо
ти йдеш на вечі
р-
ку з надією на романтичне знайомство, згадай про рожеві сукні, спідниці, кофт
и-
нці. Але не варто надягати рожеві речі на співбесіду, прийом у начальника або і
с-
пит. Роб
о
тодавець може засумніватися в твоїх ділових якостях, у начальника пр
о-
кин
еться грайливий настрій, а екзамен
а-
тор чомусь вирішить, що ти нічого не зн
а-
єш, і тобі буде важко довести, що це не так. В одязі рожевого кольору ти здаєшся безтурботною і непра
к
тичною, та й сама можеш несподівано виявити, що раптом втратила свої ділові яко
сті і здоровий к
а-
р'єризм. Рожевий не варто носити на сам
о-
ті. Цей колір посилює спрагу любові, тугу за другою половинкою. І якщо тобі нал
е-
жить провести ніч в шикарному, але с
а-
мотньому ліжку, краще надінь нічну сор
о-
чку або піжаму блак
и
тного, а не рожевого к
оль
о
ру. Блакитний -
колір мрійливих, вит
о-
нч
е
них натур. Він викликає платонічні, а не еротичні почуття. Дівчиною у блаки
т-
ному чоловік буде милуватися здалеку, його не потягне на «рішучі дії». Одягнувшись в блакитне, не д
и-
вуйся, що не запалюєш в шанувальни
ків вогню пристрасті. Насолоджуйся рома
н-
тикою, дай своєму кавалеру привід зг
а-
дати про високі п
о
чуття. У блакитному добре проводити час н
а
одинці з собою, відпочивати від суєти. Цей колір підх
о-
дить і для ділового спілкування, особл
и
во з людьми старшого віку.
Ти будеш здав
а-
тися жіночною і привабливою, але не д
а-
си приводу для флірту. Зелений -
колір природи, життя. Його люблять творчі натури, поети, х
у-
дожники, режисери. Він ідеально підх
о-
дить для відп
о
чинку і заняття творчістю. Якщо відчуваєш, що катастрофічно
вт
о-
милася від роботи, од
я
гни щось зелене -
відразу помітиш, як дод
а
сться сил. Речі зеленого кольору будуть д
о-
речні, якщо збираєшся на виставку, в м
у-
зей, театр. Зелений налаштовує на філ
о-
софський лад і розсудливість. Саме в з
е-
леному ти станеш найкращою по
радн
и-
цею засмученої подрузі, даси мудру п
о-
раду і перекон
а-
єш її, а заодно і себе, що все б
у-
де добре. Червоний колір додасть р
і-
шучості, нала
ш-
тує на перемогу. Не всі його лю
б
лять: цей колір негативно впливає на нервову систему чутл
и
вих, вразливих людей. Черв
оний -
колір бор
о-
тьби, і, одягн
у
вшись в червоне, ти даєш знак оточуючим, що готова «до військ
о-
вих дій». Від
п
равившись на романтичне побачення, ти можеш н
е
сподівано для себе самої затіяти сварку. На діловій н
а-
раді від людини, одягненої в червоне, ч
е-
кають го
строго в
и
ступу. Якщо одягнеш модний червоний одяг на роботу, ти оп
и-
нишся в центрі уваги, гострих питань, проблем. І всі будуть чекати, що саме ти знайдеш рішення: запропонувати ориг
і-
нальну ідею, підеш на прорив, вр
я
туєш безнадійний проект. Якщо ти не проти
такого розвитку подій, сміливо одягай ч
е-
рвоне. Якщо боїшся і не готова до ліде
р-
ства, краще не риз
и
куй. Малиновий колір дає відчуття з
а-
доволеності життям. Людина в одязі м
а-
линового кольору немов би говорить от
о-
чуючим, що у неї все добре: і гроші є, і Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
49
буди
нок повна чаша, і положення на р
о-
боті її влаштовує. Цей колір люблять н
а-
чальники й бізнесмени. А також ті, хто перебуває у вдалому шлюбі, задоволені особистим життям і не хочуть нічого зм
і-
нюв
а
ти. Цей колір часто приносить гроші. Якщо підеш на співбесіду в чомусь мал
и-
новому, тобі можуть запропонувати більш високий оклад. Загалом, якщо твоє життя несп
о-
кійне, і ти мрієш про стабільність, спр
о-
буй урізноманітнити свій гардероб реч
а-
ми малинового кольору. Стабільності додасть і коричневий к
о
лір. Але він дає не т
ільки стійкість, але і будить консерватизм, його люблять л
ю-
ди, які завзято чинять опір змінам. Коли йдеш влаштовуватися на роботу, не ва
р-
то надягати одяг коричневого кольору. Начальник може вирішити, що ти не зм
о-
жеш швидко освоїти нове. Але якщо працюєш в
же давно, і твій начальник немолодий і сам не хоче нічого змінювати, то коричневий одяг б
у-
де до речі. Своїм зовнішнім виглядом ти покажеш шефу, що поважаєш традиції і задоволена своїм місцем на службі. Синій -
колір впевненості і усвід
о-
млення власних можл
ивостей. Він зм
у-
шує не милуватися собою, а рухатися вперед, ставити перед собою цілі і дос
я-
гати їх. Цей колір люблять люди, які св
і-
домо йдуть по життю. Синій -
ідеальний колір для походу на іспит, на співбесіду, для участі в нарадах і перег
о
ворах. Одягн
увшись в синє, ти заявиш про себе як про професіонала, якому м
о-
жна дов
і
ряти. Роби кар'єру в синьому! Цей колір допоможе тренувати волю. Якщо дисциплінов
а
ність не найсильніша твоя сторона, поноси синій одяг і скоро помітиш, як перестанеш спізнюватися. Синій
-
колір хороший для роботи, спілк
у-
вання з начальством, але не для відп
о-
чинку і розваг. Прийшовши на вечірку в синьому, ти ризикуєш залишитися неп
о-
міченою. Зустрічаючись з друзями, при
к-
рась синій піджак яскравим аксесуаром. Сірий -
ідеальний колір для інт
е-
лект
у
альної роботи, навчання. У сірому піджаку або светрі добре ходити в біблі
о-
теку, ніщо не стане тебе відволікати. Але цей колір не дуже підходить для підгото
в-
ки до іспитів. В умовах дефіциту часу, щоб зосередитися, краще використов
у-
вати більш енергійні
і живі кольори, н
а-
приклад, червоний або зелений. Одяг сірого кольору добре н
о
сити на роботу. Але щоб не пере
т
воритися в очах оточуючих в «сіру мишку», час від часу змінюй гардероб або прикрашай с
і-
рий костюм яскравими блузками або а
к-
сесуарами. ОДЯГ НА
ВСІ ЧАСИ
8 речей, які пройдуть випроб
у-
вання часом
Дуже часто ми купуємо одяг з н
а-
годи або на розпродажах. Але можна б
у-
ти розумнішими і придбати старіючу кл
а-
сику, яку можна носити довго і з задов
о-
ленням. 1.
Джинси Джинси не застарівають ніколи. Вони нік
оли не вийдуть з моди. Так що єдина ваша задача -
підібрати джинси відповідної моделі за прийнятною ціною. Вузькі джинси дадуть вам деякі переваги: вони зроблять вас стру
н
кіше, їх можна заправити в чоботи, можна надіти з кр
о-
сівками для більш спортивного ви
гляду, а якщо поєднувати джинси із взуттям на високих підборах і з ошатним блискучим верхом, це вбрання буде доречно і на вечірці. Про такий універсальний одяг кажуть: «І в банкет, і в світ, і в добрі л
ю-
ди». Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
50
2.
Кашеміровий светр
Додавайте родзинку у вигл
яді брошки або іншої прикраси кожен раз, коли ви одяг
а
єте свій светр із кашеміру. Якісний, справжній кашемір коштує н
е-
дешево, але носиться д
у
же довго, якщо за ним правильно доглядати. Найкраще кашемірові речі зберігаються в склад
е-
ному вигляді в комоді або гардеробі. П
е-
рекладіть їх саше з квітками лаванди, щоб відлякувати моль, і прайте тільки вручну в теплій воді, використовуючи спеціальні ша
м
пуні для прання вовняних виробів чи мильні пластівці баз добавок. 3.
М'який шкіряний жакет на одній застібці У кожно
ї жінки повинен бути в га
р-
деробі хоча б один шкіряний жакет. Це може бути і піджак класичного фасону, і укорочена спортивна шкіряна куртка -
правильно підібрана модель гарантує вам сексуальний вигляд. Чим м'якше шк
і-
ра, тим витонченіше і елегантніше ви б
у-
де
те виглядати. Шкіряний жакет чудово поєднується з широкими твід
о
вими або вельветовими брюками, класичними п
о-
всякденними джинсами. 4.
Високі шкіряні чоботи
Нам дуже подобається такий кл
а-
си
ч
ний варіант високих чобіт з широкий халявою. Застібка
-
блискавка і в
ставка з еластичного матеріалу створюють дост
а-
тньо простору для того, щоб в чоботи можна було заправити в штани. Така м
о-
дель дуже практична і повністю випра
в-
довує витрачені гроші. Носити взуття т
а-
кого фасону можна з модними брюками букле, укороченими брюка
ми, а також з сукнями з джерсі. Будь
-
яка з цих комбін
а-
цій в
и
глядає модно і елегантно. 5.
Шкіряна сумка
Шкіряна сумка, з якою можна з'я
в-
итися де завгодно. Звичайно, більш д
е-
шеві вар
і
анти повсякденної сумки можна знайти і в недорогих магазинах, і на ри
н-
ку, а
ле наша порада: витр
а-
тьте більш значну суму на справжню, фірмову сумку. Ці витрати себе виправд
а-
ють. По
-
перше, з такою су
м-
кою можна з'явитися дійсно де з
а
вгодно. Це може бути офіс, ділова зустріч, рест
о-
ран, заміська прогулянка, в
е
чірка. По
-
друге, якщо прос
то хороша шк
і
ряна сумка прослужить вам 10 років, то дорога, які
с-
на сумка буде радувати свою господарку все життя. 6.
Стильний тренчкот
Тренчкоти і укорочені плащі, нап
е-
вно, кращий варіант демісезонного одягу, в якому ви будете виглядати стильно і шикарно і
який захистить вас від капризів мінливої осінньої погоди. Цей класичний верхній одяг завжди актуален, і поєдн
у-
вати його можна з різними варіантами взуття, штанів і спідниць. Урізн
о
манітнити свій зовнішній вигляд можна також за д
о-
помогою яскравих аксесуа
рів, таких як шарфи, сумки, брошки і пояси. 7.
Туфлі поза часом Ми всі без розуму від самих останніх моделей взуття. Але, якщо бути чесними, м
о
да на певний фасон туфель повертається приблизно раз на 50 років. Набагато практичніше придбати пару класичних туфель, які підійдуть до будь
-
якого вашого наряду і, що найголовніше, будуть виглядати на вас модно й акту
а-
льно. 8.
Чудова класика: кардиган
У сучасній тенденції носити речі в стилі ретро кардигани міцно займають лідируючі позиції. Різномані
т-
ність моделей кардиганів д
о-
зволить вам підібрати на
й-
більш ві
д
повідний варіант до фігури, настрою і основному гардеробу. Ви м
о
жете схил
и-
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
51
тися як до більш сучасного стилю, так і до кл
а
сичного. Ідеальні при
к
раси -
сувора брошка або скр
о
мна нитка перлів. Не бійтеся змін…
Ти захоплено ахаєш кожен раз, коли бачиш на екрані телевізора нову з
а-
чіску Дж
е
сіки Альби? Мрієш про таку ж укладку, як у Мадонни? Гортаючи жу
р-
нал, готова віддати все, щоб волосся л
е-
жали також ідеально, як у Бейонсе? Д
и-
вуєшся вмінню КрістіниАгілери міняти
імідж і залишатися такою привабл
и
вою? Насправді, секрети ідеальних зач
і-
сок наших і не тільки зірок давно розкриті, і ними може користуватися кожна з нас. Звичайно, ніщо не прикрашає жінку, як «Фотошоп», але і без нього можна стати стильною і сексуальною жінкою з шика
р-
ним волоссям. Міняємо масть
Ми можемо спостерігати, як росі
й-
ські та зарубіжні зірки раз у раз кардин
а-
льно м
і
няють колір волосся. Іноді і тобі хочеться зважитися на що
-
небудь отаке, але ти сумн
і
ваєшся який буде результаті. Особливо важко тим
, хто бажає з брюн
е-
тки стати блонди
н
кою. Руки тягнуться до коробочках з пергідролем, тюбики з фа
р-
бою відтінку «Блонд», а серце завмирає від страху. Ти повинна знати, що світле волосся йде далеко не всім. Якщо у тебе дуже темна шкіра, густі й темні брови, а
бо ж своє волосся яскраво
-
рудого відт
і-
нку, краще відмовитися від ідеї стати к
о-
пією Ме
р
лін Монро. Темне і руде волосся практично не піддаються знебарвленню, натуральний і красивий відтінок все одно буде недосяжний. Ти отримаєш сухе, л
а-
мке, спалене волосся ж
овтого або ора
н-
жевого відтінку, якезовсім не підходить до твоїх веснянок або східних брів. Якщо ти все
-
таки зважилася, з
а-
будь про домашні умови. Вперше змін
ю-
ючи колір волосся, необхідна консульт
а-
ція фахівця. Майстер підб
е
ре відповідний відтінок, знизить р
изик зіпс
у
вання твого волосся. Ти повинна знати, що процед
у-
ра класичного знебарвлення зараз не п
о-
пулярна і використовується рідко. Пров
і-
дні фахівці своєї справи використовуют
ь-
ся багаторазове мелірування, яке пост
у-
пово додає волоссю бажаний колір. П
о-
діляючи
волосся на найтонші прядки, в
и-
користов
у
ючи декілька відтінків одного кольору, майстер перетворить тебе в ш
и-
карну блондинку. Правда, така процед
у-
ра може повторюватися кілька разів, перш ніж ти досягнеш потрібного резул
ь-
тату. І будь готова до того, що т
вої щ
о-
місячні в
и
трати значно збільшаться, адже тобі доведеться регулярно підфарбов
у-
вати коріння. Вдома чи в салоні -
виріш
у-
вати тобі. Прагнучи стати жагучою брюне
т-
кою або загадковою шатенкою, пам'
я
тай, що ці відтінки легко придбати, навіть, у дома
ш
ніх умо
вах, але від них складно позбавитися. Темні і червоні кольори складно вимиваються з волосся, надалі, б
а
жаючи змінити імідж, тобі доведеться користуватися професійними препарат
а-
ми або с
а
лонні процедури, або ж ходити нечупарою, чекаючи поки відросте в
о-
лосся натурального к
о
льору. І волосся перетворюються... перетв
о
рюються...
Нехай з кольором ти визначилася, але яку укладку вибрати? Не завжди ш
и-
карна зоряна зачіска, яку ти хотіла б п
о-
вторити, п
о
требує складних дій. Джулія Робертс, наприклад, є володаркою неж
и-
рного волосся, і се
к
рет її приголомшливої зачіски в тому, що зробивши укладку, в
о-
на не миє голову до двох тижнів, а в
о-
лосся довго не втрачають свого виду. Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
52
Звичайно, так пощастило не всім. Якщо ти велику частину часу пр
о
водиш в офісі і тобі важлива швидк
ість укладання, а зв
и
чний стиль -
класичний, то вибирай стрижки та укладки з чіткими лініями. Уникай асиметрії в зачісці. Вранці досить помити голову, запле
с
ти косу чи зробити кінський хвіст, щоб вигл
я
дати акуратно і стильно. Щоб волосся не розпушувалося, при у
к
ладанні потрібно користуватися випрямляючими засоб
а
ми. Неслухняні пасма можна швидко випрямити пра
с
кою. Я
к-
що ти мрієш про кучері, пам'ятай, що к
у-
черяве волосся вимагає більшого догл
я-
ду і більшого часу для укладання. Не в
а-
рто робити довготривалі з
а
в
ивки і щодня користуватися пло
й
кою. У салоні можна вибрати щадну завивку, яка тримається від місяця до трьох, кучері легко мод
е-
люються спеціальними засобами, а їх форму завжди можна віднов
и
ти протягом дня, варто лише збризнути волосся в
о-
дою. Секрет частої
зміни зачісок баг
а-
тьох зірок -
нарощене волосся. Тобі в
и-
рішувати, нарощувати локони або рост
и-
ти свої. Але що б ти не вибрала, пам'
я
тай -
будь
-
які штучні мод
е
рнізації зовнішності впливають на стан здоров'я природних даних. Тобто, купуючи тимчасову шев
е-
люру
до талії, ти прирікаєш свої власні волосся на неприємні зміни. Вони м
о
жуть почати випадати, зіпс
у
ється структура воло
с
ся. Варто пам'ятати, що і процедура нарощува
н
ня дуже не дешева, а відно
в-
лювати товарний вигляд дов
е
деться не рідше, ніж раз на 2 -
3 міся
ці. Так що роби вибір, керуючись не тільки бажанн
я
ми. Огламуріваємося
Помічали, що в
о
лосся відомих поп -
див і актрис завжди бл
и
щить, наче на них нанесли найтонший шар діамантов
о-
го пилу. Мало хто відмовит
ь
ся мати таке ж сяюче в
о
лосся. Але і це далеко н
е дар природи, а зусилля б
а-
гатьох фахівців і рет
е-
льний д
о
гляд. Натуральний блиск волоссю додає хна. Будь уважна -
її не можна наносити на вже фарбоване в
о
лосся, і вона змив
а
ється дуже важко! Також допомагає своєчасному оновленню кольору волосся велика кі
лькість шамп
у
нів з в
і
дтінками і бальзамів, які вигідно підкреслюють колір волосся і роблять й
о
го блискучими. Запам'ятай, що пряме волосся блищить краще, ніж кучеряве. Тому озбройся прасувальною технікою і зас
о-
бами для в
и
прямлення волосся. Користуйся всі
лякими масками: кефір, ківі, відвар з ромашки та календ
у-
ли. Для бл
о
ндинок підійде натуральний лимонний сік, як підсилювач кольору і блиску. Такі маски н
а
носяться на волосся на 15 -
30 хвилин і зм
и
ваються великою кількістю теплої води. Не забувай і про м
ожливість дек
о-
ративної косметики для волосся. Зараз прод
а
ють багато засобів для волосся, що містять світловідбиваючі мікрочастинки, які змушують волосся світиться нітрохи не менш гламурно, ніж у кумирів. Лаки, пінки, гелі та муси можуть містити мікр
о-
частин
ки справжніх діамантів і змушувати волосся іскритися, навіть, у тьмяному св
і-
тлі. Наступного разу, го
р
таючи модний журнал, пам'ятай -
все в твоїх руках. Ск
о-
піювати стрижку, колір і укладку не важко. Подумай тільки, чи варто тобі йти на б
а-
гато жертв заради того, щоб бути ч
и
єюсь -
то копією? Не втратиш ти свою індив
і-
дуальність, проводячи години у дзеркала з десятками тюбиків і фл
а
конів? Бери на озброєння краще, але не забувай -
се
к-
рет краси кожної дівчини в її впевн
е
ності та індивідуально
с
ті. Чоловікам повинн
а Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
53
подобатися саме ти, а не «дівчина з зач
і-
с
кою, як у Джулії Р
о
бертс». Прості істини ім
і
джу та стилю для повних ж
і
нок
Повна жінка -
це не синонім непривабл
и
вості. Правильно подати себе, одягнут
и
ся зі смаком, зуміти приховати свої нед
о
ліки і підкреслити
достоїнства -
цьому мистецтву вла
с
ниці пишних форм можуть і просто повинні навчит
и
ся. Ось декілька н
е
тривіальних порад, які допоможуть вам почувати себе на в
и-
соті: ·
Одягайте костюми ч
а
стіше, ніж сукні. Чим більше швів, деталей на в
а
шому одязі, тим менше уваги приверт
а
ють не зовсім ідеальні частини вашого тіла, що х
о
ваються під одягом. ·
Вибирайте сукні із завищ
е-
ною лінією талії. Вони рекомендовані жі
н-
кам з проблемами в області живота і ст
е-
гон. ·
Вибирайте одяг з діагон
а-
льними смугами. Горизонт
а
льні смуги до
дають ширини, а діагональні створюють ле
г
кий сил
у
ет. ·
Носіть трик
о
таж з дрібним текстурованим м
а
люнком. Це по
-
справжньому хороший камуфляж для пишних форм ·
Не носіть одяг зі складками -
вони моментально дод
а
дуть 2
-
3 кіл
о-
грами. ·
Не поклада
й
теся на синій і
коричневий кольори. У них не такий скрадаючий ефект, як у чо
р
ного. (Але, звича
й
но ж, в них ви будете виглядати стру
н
кішою, ніж у білому або рожев
о
му) ·
Не носіть лай
к-
ру і подібні стрейч
-
матер
і
али. А тепер трохи ко
н
кретики. Дизайнерські п
о
ради: візу
а
льн
а корекція ф
і
гури.
Великий об'єм т
а
лії
Якщо у вас далеко не то
н
ка талія, намагайтеся не акцентувати на ній ув
а
гу. Один з варіантів -
прямі с
и
луети. В
е
ликі груди
Помиляється той, хто вважає, що якщо носити вайлуватий одяг, то він сх
о-
ває великі груди. Носіт
ь призборенні топи і сорочки, і вибира
й
те одяг, який сидить на вас іде
а
льно. Широкі стегна Залучіть увагу до верху. Напр
и-
клад, за допомогою таких деталей, як чуттєва лінія вирізу. Носіть о
б
тягуючи светри, довгі жакети й спідниці д
о
вжиною до к
о
лін. Від конкре
т
них порад, до кон
к-
ретних р
і
шень
Смугаста с
о
ро
ч
ка Вертикальні смужки, завдяки т
и
чної ілюзії, подо
в-
ж
у
ють і роблять тонше в
а
шу фіг
у
ру. Контрастний к
о
стюм Монохромати
ч-
на сукня або брю
ч
ний ко
с
тюм, одягнений під яскра
вий блейзер, д
о-
зволить заховати
опу
к-
лість живота і пухкі сі
д-
ниці. Яскравий к
о
лір ві
д-
в
о
лікає увагу від нижньої частини т
і
ла. Шовкова бл
у
за Шовк має бути важким і добре драп
і
р
у-
ватися. Тоді він чудово приховає по
в
ноту рук. Блузку м
о
жна н
о
сити з брюками з твіду, під джак або светр "в г
у
м
ку", випуст
и
вши комір і ма
н-
жети. Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
54
Комплект
-
двійка з тонкого трик
о
тажу Нижня кофто
ч-
ка приємно обл
я
гає фігуру, а довгий пр
я-
мий вільний жакет прикриває повні сте
г-
на. Його низ не п
о
в
и-
нен бути стягнутий гу
м
кою, щоб не пі
дк
ре
с-
л
ю
вати о
б
сяг. Сукня зі см
у
го
ю Центральна см
у-
жка поміщає широку т
а-
лію в своєрідну р
а
мку, робить її т
о
ншою. Боді
Переваги цієї р
е
чі з тонкого три
-
котажу з бавовною в тому, що її дуже зручно одягати під будь
-
який піджак. Н
а
пі
в-
кру
г
лий виріз подовжує шию. Легкий топ Ця маєчка наст
і-
л
ьки легка, що її не ві
д-
чуваєш на собі. Х
о
роша під блейзер, кашемір
о-
ву накидку або сорочку з баво
в
ни. Приталений жилет Його класичний чоловічий крій прих
о-
вує по
в
ноту і спереду, і ззаду. Він добре в
и-
глядає з прямою спі
д-
ницею тр
о
хи вище к
о
лін. Пряме пла
т
тя Злегка звужений донизу силует здатний приховати зайві кілогр
а-
ми. На роботу над
і
ньте його з туфлями
-
човниками і простим браслетом
-
ланцюжком, для вечора доповніть "срібними" туфлями і блискучими сере
ж
ками. Довга спідниця кльош Якщо у вас повні ноги, то без неї не обі
й-
тися. Важливо, щоб тк
а-
нина була тонкою і ляг
а-
ла крас
и
вими фалдами. Ніяких збірок і жорстких тканин, які стирчать! Н
о-
сіть спідницю з кор
о
тким жакетом або обляга
ю
чим ве
р
хом. Чорний костюм Чорний костюм (не важливо який брю
ч
ний або піджак
плюс спідниця) практичний і універсал
ь-
ний. І не забувайте, що чо
р
ний -
ідеальний колір для п
о
вних.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
55
Рудакова Лідія Володимирі
в-
на,
учитель початкових класів, Новотр
о-
їцька ЗШ І
-
ІІІ ст. № 4, Волноваського р
-
ну Донец
ь
кої
обл.
Педагогічне ессе
«
Я -
вчитель! Мені подобається бути ним.
»
Відповідь на питання «Ким б
у-
ти?» ±
для мене існувала вже в раннь
о-
му дитинстві. Ще в дитячому саду я гр
а-
ла у «вчительку», посадивши д
о
вкола себе ляльок.
І ось опісля стількох років я як і раніше знах
о
джуся в школі, стою в класі, але вже не як учень. Завдяки своїм пе
р-
шим наставникам я зрозуміла, що пр
о-
фесія має бути п
о
в'язана з вихованням підростаючого покоління. Адже мистец
т-
во пед
а
гога полягає в тому, щоб з висот своєї життєвої мудрос
ті проникати в на
й-
дальші галактики дитячого світу, гл
и
боко і чуйно розуміти його. Люблю школу р
а
но вранці, коли йдеш по коридору, і стук тв
о-
їх кроків розноситься вс
ю
ди.
Минає 5
-
10 хвилин, і школа нап
о-
внюється дит
я
чими голосами і сміхом. Стільки радісних о
сіб біжить тобі наз
у-
стріч! Люблю своїх учнів: допитливих, таких, що сумніваються, задають пита
н-
ня. Навчаю дітей слухати і чути один о
д-
ного, пов
а
жати чужу думку, навіть якщо вона багато в чому ві
д
різняється від своєї власної. Спілкування зі своїми учн
я
ми я будую на довірі, прагну ро
з
ташувати їх до себе.
Вчитель ±
прекрасна професія, але я б сказала, що це не професія, це покликання. Вчителі -
особливі люди. Треба лише задуматися над тією безм
е-
жною, колосальною ві
д
повідальністю, яку несуть на своїх плечах в
они! Професія вчителя ±
одна з самих ва
ж
ких на світі. Адже така пр
о
фесія ±
не всім по плечу. Щодня доводиться стикатися з неорд
и-
нарними ситуаціями, щодня тобі к
и
дають виклик. Щодня доводиться вирішувати нові з
а
вдання. А як же інакше?
Адже кожен учень ±
ц
е особа, і
н-
дивідуальність, яка ніколи не повторит
ь-
ся!
Я розумію, щоб отримати на уроці в
и
сокий результат, щоб урок підняв учня на черговий рівень в їх розумовому зро
с-
танні, розвитку і вихованні, щоб він спр
и-
яв розвитку у дітей інтересу до навчання, необхід
на ще і доброзичливість тону ±
без крику, без сюсюкання, без нудних н
о-
тацій, щоб кожен урок був на межі, коли віддаєш всю силу, всю енергію своєї д
у-
ші. Щоб створити відчуття «радості жи
т-
тя», не треба боятися звинувачення в р
о-
звазі, навпаки, саме вони напо
внюють урок важливим для дітей сенсом ±
це створює невимушену обстановку на ур
о-
ці. У нас бувають «хвилини сміху». Адже школа, урок ±
продовження життя дитяти. А велику частину часу діти проводять с
а-
ме в школі. Коли я думаю про свою жи
т-
тєву дорогу, я прекра
сно розумію, що не можу провести грань, де з
а
кінчується моя робота і починається особисте життя. Напевно, це і є моя філософія, моя дор
о-
га, що зве і веде на щастя педагогічної праці, до безконечного життя в душах м
о-
їх учнів. Багато років тому я зробила св
ій вибір, вважаю його за правильний і з
а-
раз. А що означає для мене, бути вчит
е-
лем? Бути вчителем ±
це не лише мо
ж-
Звичайні,
але надзвичайні…
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
56
ливість чомусь навчити, але ще і можл
и-
вість щодня спілкуватися з ними, відкр
и-
ваючи для себе нове. Міняються діти, м
і-
няюся і я разом з ними. Ме
ні подобається дивитися на світ очима дітей, знаходити в цьому радість і задоволення, д
у
мати про своїх учнів, співпереживати їх усп
і
хам і невдачам, нести за них відповідал
ь
ність.
Адже «вчитель» ±
це не професія, не суспільне положення, не хобі, не р
о-
бота ±
це покликання, це життя. Для мене бути вчителем ±
це і означає жити. У к
о-
жного учня в с
е
рці повинна зберегтися світла і добра пам'ять про людину, яка віддала йому частинку своєї душі, ім'я цій людині ±
Вчитель.
Для своїх вихованців прагну в
и-
ступати і в р
олі контролера, (тобто забе
з-
печувати включення учнів в учбово
-
виховний процес), і в ролі провідника по країні знань, (створювати умови для ро
з-
витку пізнавального інтересу і бажання вчитися), і в ролі етичного наста
в
ника, (сприяти дотриманню що вчаться норм
і правил), і в ролі носія культури (допом
а-
гати освоїти культурні цінності), і в ролі старшого товариша (допомагати включ
и-
тися таким, що вчиться в різні види ді
я-
льності).
Своє головне завдання бачу в тому, щоб дати можливість розкритися інд
і-
відуальності кожного учня, зробити так, щоб діти вчилися із захопленням, і в б
і-
льшості в
и
падків мені це вдається. Хочу закінчити своє есе словами Роберта Р
о-
ждественського: «…По ±
прежнему, в
е-
рится, что если остан
е
тся жить Земля, высшим достоинством Человечества стану
т учителя.»
З повагою, Рудакова Лідія Володимирі
в-
на.
-
Скільки років Ви вже працюєте у школі?
Працюю в рідній школі, яку закі
н-
чила, майже 23 роки. Кваліфікаційна к
а-
тегорія ±
спеціаліст. Освіта ±
середня
-
спеціальна. Закінчила Макіївське педаг
о-
гічне у
чилище.
-
Який, на вашу думку, більш правильний підхід до учнів?
В наш час діти стрімко розвив
а-
ються і дорослішають. Тому з ними зараз набагато легше знайти спільну мову. Але я вважаю, що до кожного учня треба мати свій, індивіду
а
льний підхід.
-
Чи є у Вас
свої фундаментал
ь-
ні (основні) секрети наведення дисц
и-
пліни в класі, виховання в людині особистості?
З самого початку навчання даю зрозуміти учням, що кожен з них -
особ
и-
стість! Принижувати його ніхто не має права. А коли вчитель починає кричати на учнів ±
це той самий приклад прин
и-
ження. Ніхто з дітей не хоче, щоб саме з ним таке сталося. Тому якось так воно повелося, що проблем з ди
с
ципліною я не маю.
-
Як Ви вважаєте, вміння вчити доречно і досягати бажаних результ
а-
тів у ході роботи з учнями дар або д
о-
св
ід, що приходить виключно з рок
а-
ми?
Думаю, що бути гарним вчителем ±
це і дар, і талант, і досвід. Якщо цей дар в тебе є, з досвідом він просто роз
к-
вітає, допомагає досягти значних резул
ь-
татів.
-
Чи хотілося коли
-
небудь кин
у-
ти все і проявити себе в зовсім
іншій сфері діяльності?
Думки покинути свою професію н
і-
коли не виникало. Ще з молодшого шк
і-
льного віку я мріяла стати вчителем. Мрія моя здійсн
и
лася.
-
А вам є чому повчитися у своїх вихованців?
-
Наші дітки вчать нас доброті, ві
д-
вертості, щедрості. Це ті
риси, які з рок
а-
ми «че
р
ствіють». А наші учні не дають цьому статися.
-
Який урок запам'ятався найб
і-
льше у вашому житті?
-
Найбільше у моєму житті з
а-
пам¶ятався мій найперший урок. Гов
о-
рять, що коли вперше проводиш урок, бачиш тільки дітей, які сидять на
перших партах. В мене все було навпаки. Я пр
а-
цювала з тими, які сиділи далі, а перших парт майже не бачила. Таке неповторне відчуття я тоді відчувала! Ура! Мрія моя здійснилася, я ±
вчителька!
-
Ваше життєве кредо?
-
Все що не робиться -
до кращ
о-
го
(переф
разовування цього виразу зв
у-
чить так: якщо це сталося, означає це повинно було статися). Ви не повірите, але коли почала жити за цим принципом, Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
57
життя почало підн
о
сити багато цікавого і сприйматися світ почав якось простіше.
-
Від чого в житті втомлюєтеся н
айбільше?
-
Я не можу відмовляти людям. Вони це розуміють і користуються цим. Наполегливість деяких переходить в на
г-
лість ±
«Мені треба!» Мене це дуже др
а-
тує і втомлює. Але я ніяк не можу позб
у-
тися цієї вади.
-
Без чого або ж без кого не зм
о-
гли б прожити і
дня?
-
Не змогла б я прожити і дня без моєї донечки. І, хоча вона вже досить д
о-
росла (ій 20 років, вона студентка -
вчиться в Горлівському інституті інозе
м-
них мов, вдома буває тільки по вихідних), я не можу і дня прожити без її голоска, розповіді про те
, як пройшов день і що в цей день сталося.
-
Серед вчителів існує конкур
е-
нція?
-
Думаю, що ні. Просто кожен вч
и-
тель працює в міру своїх сил. У когось це вих
о
дить краще.
-
Кого зі своїх сучасників ви вваж
а
єте найбільш гідним загальної поваги?
-
Найбільш гі
дним загальної пов
а-
ги? Не знаю…, але гадаю, що всі ті люди, які ві
д
дають всі свої сили та розум для блага інших, всі вони гідні поваги. Зокр
е-
ма ми, вчителі, також відносимось до к
а-
тегорії таких л
ю
дей.
-
Чому в учительському сер
е-
дов
и
щі переважають жінки
?
-
Чоловіки завжди були тими, на чиїх плечах лежало матеріальне забе
з-
печення сім¶ї . А з нашою зарпла
т-
нею…Ось і вчать наших дітей жінки.
-
У яку історичну епоху хотіли б ж
и
ти?
-
Вважаю, що зараз ми живемо в епоху науково
-
технічної революції, інф
о-
рмаційну
епоху . Раніше люди не могли користуватися всіма досягненнями люд
с-
тва. Їм не так пощ
а
стило, як зараз нам. Тому я не хотіла б жити в іншому часі.
-
Чи хотілося Вам бути схожою на когось із героїв минулого століття?
-
Вважаю, що кожна людина
-
індивідуальн
ість. Треба бути самим с
о-
бою.
«
Кожен вік
має свої
особливі
сх
и-
льн
о
сті,
але людина
завжди
залишається одна
і та
ж. В
десять років вона під чар
і-
вністю
лас
о
щів
, у двадцять
-
кохання, в тридцять
-
задоволень,
в
сорок -
чест
о-
любства,
у п'ятдесят
-
скупості
.»
Ж
ан
Жак
Руссо
-
Який ваш ідеальний день (опишіть його).
-
Для
мене ідеальний
день -
це можливість
провести
його
на самоті
, з
а-
йнятися власними
думками
і зовнішністю,
що не
вст
и
гаєш
у повсякденному житті
, почитати улюблену
книгу
, подивитися
к
і-
лька фільмів
, пр
о які
давно
мріяла. А ще я вважаю день «ідеальним», коли з'я
в-
ляється
відчуття
творчої
сп
о
нтанності
, політ фантазії
і свіжість
вражень.
Тоді за
день я
встигаю
зробити кілька улю
б
лених
справ,
завантажити себе
настільки
сил
ь-
но,
щоб не
було ні хвилинки
вільн
ого
часу і тільки
тоді
я з
датна
отримати
задов
о-
лення
і назвати
свій
день
«ідеальним
»! -
У школі ви були (продовжите фр
а
зу)?
-
У школі я була звичайною дівч
и-
нкою, яка мала багато друзів та відвід
у-
вала фотогурток. Керівник гуртка так з
а-
цікавив мене своєю справою, що і досі я завжди і всюди ходжу з фотоапаратом, у мене безліч фотографій. Адже це ±
сп
о-
гад в майбутньому про наше життя.
-
Що або хто є головним у шк
о-
лі?
-
Вважаю, що головним у школі є ди
с
ципліна. Маю на увазі не учнів. А нас, вчит
е
лів. Якщо в ш
колі немає керівника, який тримає все під контролем, то навч
а-
льний та в
и
ховний процеси в школі не будуть на доста
т
ньому рівні.
-
Терпимі ви до виправлення своїх помилок на папері і в житті?
-
До своїх помилок я дуже терп
и-
ма. Крім того, я завжди намагаюсь все виправити, якщо є можливість. Завжди вдячна людям за їх терпіння і допомогу.
-
Любов -
це для вас абстрактне поняття?
-
Любов … це поняття настільки широке і багатогранне , що його можна обгов
о
рювати місяцями і навіть роками, при цьому кожен буде стара
тися довести свою думку , навести свої факти і арг
у-
менти , можливо з власного або ж з чуж
о-
го досвіду і буде переконаний в своїй правоті …
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
58
-
Ви зараз спілкуєтеся зі своїми в
и
пускниками?
-
Я живу в невеликому селищі, де всі про всіх знають. Часто бачусь і с
пі
л-
куюсь із своїми випускниками, які зал
и-
шилися жити в рідному селищі, навіть вчу їх діток тепер.
-
Як ви вважаєте, вони стали г
і-
дн
и
ми людьми «вийшовши за поріг школи »?
-
Всі мої учні виросли, працюють, мають свої сім¶ї. Я вважаю, що вони дій
с-
но є гідними
людьми.
-
А якби у вас була можливість дізнатися про своє майбутнє, ви б зважилися на це?
-
Якби я мала можливість зазирн
у-
ти в своє майбутнє, то обов¶язково скор
и-
сталась би такою нагодою. Я завжди х
о-
тіла це знати. З досвіду роботи:
Лідія Володимирівна
люб’язно погодилась поділитись зі своїм пед
а-
гогі
ч
ним досвідом:
Виховний захід «День матері». 2 клас.
Що то є за днина, Що то є за свято, Що сюди зійшлося
Гостей так багато?
Знаю, що за днина
І всім варто знати:
Прийшли вс
і люди
Маму й бабусю вітати.
Рідні бабці, рідні мами,
Ми вітаєм Вас на святі!
Ми Вас любим щиро
-
щиро,
Вам бажаєм щастя й миру.
Ви нас теж любіть рідненькі,
Бо ми діти дорогенькі,
Хочем бути на вас схожі
І, як ви, такі ж хороші.
Хай же Ваше добре слово
Роз
квітає веселково.
І в таку чудову днину, Між пташок дзвінких пісень
В Серце кожної людини
йшов з любов¶ю мамин День
вдень такий приносять діти
До мамів любов свою
-
В подаруночках і квітах
Кажуть : я тебе люблю.
Пісня ___Мамо
чка______
³Мамо!´. ±
Перше слово, яка вим
о-
вляє дитина і недарма, бо першою люд
и-
ною, яка схиляється над її колискою, є мама.
Є немало мам на світі,
Мами добрі, мами світлі,
Та одна наймиліша
Хто вона? Скажу вам я ±
Рідна матінка моя.
У моєї мами руки зо
лоті
Очі карі , вії довгі і густі!
А моя матуся схожа на веселку
Бо така чудова і така весела!
Вірші для мами
Привітання для матусі
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
59
А моя як -
ніжний лісовий дзвін
о-
чок
Ніжні в неї руки, ніжний голосочок!
А моря матуся гарна як калинка
В неї чорні брови, губки як мали
н-
ка!
Моя матінка пр
ивітна
Гарна ніжна як весна,
І ласкава, і тендітна
Ніби пролісок вона
Ваші мамі гарні,
З вами згоден я
Та найкраща мама
Все ж таки моя!!
І моя красуня!
Ніде правди діти
Мабуть, тут зібрались
Всі красуні світу
Кожен любить свою маму,
Бо вона найкраща
Най
дорожча нам людина
-
Люба матінка єдина!
Якби сердець я вісім мав
Матусю, всі б тобі віддав
Інсценізація вірша А.Костецького "Домашній твір".
Автор:
Вітько -
бідак страждає так,
Аж здригає ногами!
Він -
за столом, він пише твір:
"Я помагаю мамі".
Старан
но олівець гризе
Та супить брови грізно,
Але нічого -
хоч умри! -
До голови не лізе...
Та ось тихесенько зайшла
В його кімнату мама.
Мама:
Вітюнь, будь ласка, в магазин сх
о-
ди за сірниками.
Син:
Ідея!
Автор:
Вигукнув синок мамі...
Син:
Ну й морока!
Сама і
ди! Я твір пишу -
Роблю важкі уроки.
Автор:
І мама вийшла...А Вітько
Швиденько пише в зошит.
Син:(пише)
" Я в магазин завжди ходжу,
Коли мене попросять..."
Автор:
Хвилин за десять мама знов
З'являється у дверях.
Мама:
Вітюнь, картопельки начисть,
А я зварю
вечерю.
Син:
Сама начисть!
Автор:
Кричить Вітько.
Так, що ледь не лопне.
Син:
Я твір пишу! Я
-
зайнятий!
Сама вари картоплю!
Автор:
Виходить мама, а синок писати знов с
і
дає.
Син (пише):
"Я мамі сам варю обід,
Вечерю і сніданок..."
Автор:
Радіє син.
Син:
Н
е твір, а люкс!
Оцінка буде гарна!
Автор:
І геть не думає про те,
Що він радіє марно.
Одного разу спитали одну учен
и-
цю, чи любить вона свою бабусю. Вона відповіла: ³А хіба можна бабусю не люб
и-
ти?´
Бабуся!Чи є на світі краща люд
и-
на?
Ні! Скільки вона пер
ежила яка ні
ж-
на, щира!
Скільки вона недосипала ночей,
Голублячи онучат!
Подивіться у бабусині очі діти!
Які вони щирі!
Бабусина
-
доля
-
як ота тополя,
Що посеред степу порина
Вітер гне тополі , заметілі
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
60
в полі так біліє в бабці сивина
Дітей і онучат плека
є,
Кому і що потрібно добре знає.
Ти, Бабцю, -
ціла академія наук,
Сприймати вмієш все ±
І радості, і безліч мук.
Сміється сонце
-
я сміюсь Всміхається бабуся
Я в добрі очі їй дивлюсь ніяк не н
а-
дивлюся
Хай вам сонце сміється
Хай добро вам ведеться
Хай годинник вам повільно лічить вік
А Бог дарує багато щасливих літ
Песня «Наша бабуся як соне
ч-
ко
»
Милі бабусі! Ви -
сама казка! Ваші л
а
гідні, ніжні слова голублять, пестять душі і серця онучат.
Зараз наші бабусі дають інтерв'ю.
1.Найщасливіший день, який Вам з
а
пам'ятався у житті?
2.Чим найбільше радують Вас онуки?
Інсценізація вірша Г.Вієру "М
а-
мо, чому?"
Син:
Чом у тебе у косі
Забіліла раптом сивина?
Мати:
Від любові, від тривог, надій:
Ти ж у мене один, сину мій.
Син:
А
в бабусі голова біліш -
То ж мене бабуся любить більш?
Мати:
В неї діти -
доньки і сини -
Додають, сердешній, сивини.
Син:
Чом же тьотя біла, як зима -
В неї ж діток не було й нема?
Мати:
Так синочку, біла геть вона.
Бо нудьгує цілий вік одна.
Танок для
мам і бабусь Коли мене спитають:
Яка найбільша сила? Любов, що в серці має
Бабуся моя мила.
Коли мене спитають:
-
Що найдорожче є світами?
З усіх скарбів скажу найперший ±
Ласкаві руки мами.
Ми любим вас, коха
ні мами, бабусі й тата!
Ми вам бажаємо здоров¶ячка баг
а-
то,
Ми хочемо, щоб завжди ви раділи,
І щоб в житті ніколи не хворіли.
Хоч часто ми буваємо нечемні.
І дуже ви хвилюєтесь за нас,
Але у серці знаємо напевно
Ми більше радуємо вас.
Хай Бог охороняє вас
від злого.
Танок
Інтервµю з бабусями
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
61
Хай світить сонце і колосяться ж
и-
та,
Щоб були ви щасливі й здорові
На многії і благії літа.
-
А зараз любі наші матусі, дозв
о-
льте нагородити вас медаллю «Найкр
а-
ща мат
у
ся»
(Діти дарують матусям медалі)
Закінчуєть
ся веселе свято,
Вірші та співи були в нас.
Тож, любі мами та бабусі,
Прийміть в дарунок пісню цю від нас.
Пісня
«
Яблука для мами
»
Всі сідають за святковий «соло
д-
кий» стіл.
Урок з російської мови
Тема. Сочетания жи, ши.
2 к
лас
Цель.
Познакомить учащихся с правилом написания буквосочетаний жи, ши; развивать навыки выделения этих буквосоч
е
таний в словах, а также навыки правильного, сознательного, грамотного чтения и прои
з
ношения слов с буквами ы, и, буквосочетаниями жи, ши; п
рив
и-
вать интерес к изучению русского языка.
Ход урока
I. ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО З
А-
ДАНИЯ
1. Проверка выполнения упражн
е-
ния 2 (рабочая тетрадь, с. 12).
²
Какие слова вы записали с бу
к-
вой и? (Кит, гитара, вишни.)
²
С буквой ы? (Буквы, дым, сыр.)
2. Проверка вып
олнения упражн
е-
ний 3, 4.
Учитель называет звук, а учащи
е-
ся присоединяют к нему звук [и] или [ы].
²
Какое утверждение неправил
ь-
ное? (Второе, потому что буква ы вс
е-
гда обозначает гласный звук после твердого согл
а
сного.)
²
Почему роса в упражнении 4 искрилась
, сияла и сверкала? (Ее осв
е-
щали с
о
лнечные лучи.)
II. АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗН
А
НИЙ УЧАЩИХСЯ
1. Каллиграфическая минутка.
²
Что вы знаете о букве и? Рас
с-
кажите.
2. Работа в парах. Дидактическая и
г
ра «Наборщики».
²
Из букв данного слова соберите новые слова
, запишите их. ИГРАЛОЧКА. (Игра, гора, иголка, м
е
ра, кол, кора, Кира,
галка, рак, очки, грач, игрок.)
3. Дидактическая игра «Добавь б
у-
кву».
²
Добавьте первую букву, чтобы п
о
лучилось новое слово.
Волга ²
... (иволга)
Грек ²
... (игрек)
III. СООБЩЕНИЕ ТЕМ
Ы И ЗАДАЧ УРОКА
²
Сегодня мы снова встретимся с б
у
квой и, узнаем, когда эта буква может обо
з
начать звук [ы].
IV. МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕ
Я-
ТЕЛЬНОСТИ
Пісня для мами
Медалі для мам.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
62
1. Дидактическая игра «Доскажи сл
о
вечко».
Буду мастером таким, Как наш дядя Евдоким: Делать стулья и столы, Красить двери и (полы)
А пока сестре Танюшке Сам я делаю...
(игрушки).
²
Какой звук обозначает буква и в этих слова? ([и].)
2. Состязание «Ораторы»
а) Соревнование между девочк
а-
ми и мальчиками.
²
Прочитайте буквосочетания:
иа ²
ио ²
ии ²
аи ²
ои ²
ыи ²
уи ²
иу ²
иы (девочки);
ои ²
ии ²
иа ²
аи ²
ио ²
ыи ²
иу ²
иы ²
уи (мальчики).
б) Соревнование между рядами.
²
Прочитайте хором строчку бу
к-
восочетаний 1
-
й ряд: иои, иоа, иии, иаи, иа, иыа, иыи. 2
-
й ряд: иои, иоа, иии, иаи, иаы, иыа, иыи. 3
-
й ряд: иои
, иоа, иии, иаи, иаы, иыа, иыи.
V. ПЕРВИЧНОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ОСОЗНАНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА
1. Работа по картинкам вверху с. 44 учебника.
²
Какие предметы нарисованы? (Лыжи, шишки.)
²
Какие гласные звуки мы сл
ы-
шим в слове лыжи? ([ы], [ы].)
²
В слове шишки? ([ы],
[и].)
²
Какие буквы обозначают на п
и-
сьме звук [ы] в словах лыжи, шишки? (ы, и.)
²
Как вы думаете, почему в этих сл
о
вах буква и обознача
-
. ет звук [ы] и когда следует вместо буквы ы писать б
у-
кву ы?
2. Чтение учителем сказки «Тве
р-
дые генералы».
В Царстве б
укв и слогов царит мир и спокойствие, все буквы и звуки друг с другом дружат и даже позволяют некот
о-
рым заменять себя в словах. Но вот к
а-
кая история приключилась однажды.
Среди букв и буквочек жили
-
были два генерала ²
Ж и Ш. Они были такие серье
з
ные и суро
вые, что даже никогда не улыб
а
лись. И ни у одного звука, ни у одной буквы не получалось смягчить их твердый характер или хотя бы заставить улыбнуться эти две ледяные суровые глыбы. На все вопросы Ж и Ж отвечали: «Мы буквы серьезные, звуки обозначаем тверды
е
-
претвердые, поэтому даже не пытайтесь нас смягчить».
Всем известная юмористка и с
а-
мая веселая буква ²
буква И ²
посп
о-
рила, что перед ее улыбкой не устоит н
и-
кто, и посп
е
шила встать сначала рядом с генералом Ж, а потом ²
рядом с генер
а-
лом Ш. Но те даже не взглянули в ее сторону, а букву Ы, пришедшую на п
о-
мощь подружке, вообще сердито прогн
а-
ли прочь, хотя она и стоит всегда р
я
дом с твердыми согласными.
Буква Ы обиделась и зареклась водить дружбу с генералами Ж и Ш. А буква И осталась ²
не хочется ей спор про
игрывать.
Так и повелось ²
хочет смягчить буква И двух неумолимых генералов, становится рядышком, мило улыбается, но генералы Ж и Ш в ее сторону даже не смотрят. Так появ
и
лось правило: «
Жи
, ши пиши с буквой и».
3. Метод «Микрофон» (по соде
р-
жанию сказки)
²
Что произошло в Царстве зв
у-
ков и букв?
²
Почему ни у кого не получалось смягчить твердый характер букв Ж и Ш?
²
Получилось ли это у буквы И?
²
Какое новое правило вы узн
а-
ли?
4. Физкультминутка.
VI. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОСМЫСЛ
Е-
НИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА
1. Чтени
е правила на с. 44 уче
б-
ника.
2. Чтение слов и выполнение си
н-
тетического упражнения (с. 44 учебника).
3. Выполнение упражнения 1 (р
а-
бочая тетрадь, с. 28).
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
63
4. Анализ рисунка на с. 45 учебн
и-
ка.
²
Посмотрите на рисунок вверху страницы.
²
Кого вы на нем видите?
²
Что делают дети?
5. Чтение текста «В гостях у др
у-
га».
6. Составление диалога
-
продолжения.
²
Какие слова пропущены?
²
Продолжите этот разговор вм
е-
сте с соседом по парте.
7. Чтение скороговорки (с. 45 уч
е-
бн
и
ка).
²
Какое слово пропущено в ск
о-
рог
о
ворке?
²
На
зовите слова с буквосочет
а-
ниями жи и ши. (У Саши, у Гриши, ж
и-
вут, стр
и
жи.)
VII. ИТОГ УРОКА
²
О чем мы говорили на уроке?
²
С каким правилом познаком
и-
лись?
VIII. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Выполнить задание внизу с. 44 уче
б
ника, списать скороговорку со с. 45, выучи
ть, подчеркнуть в словах орфогра
м-
мы. Читать текст «В гостях у друга».
Урок з трудового навчання
Тема. Саморобні дидактичні посібн
и
ки з паперу і картону.
2 клас
Мета. Вчити учнів виготовляти д
и-
да
к
тичні посібники. Розвивати навички в розмітці і вміння пра
цювати з лінійкою; творчу уяву, кмітливість учнів. Обладнання. Олівець, клей, гу
м-
ка, ножиці, лінійка, кольоровий папір.
Хід уроку
І. Підготовка робочих місць II. Організаційний момент.
Казка про інструменти
Жили
-
були у шухляді письмового столу клей, пен
злик, ножиці, простий ол
і-
вець, кольорові олівці, папір та лінійка. Щодня вони сперечалися між собою, хто з них найпотрі
б
ніший, найголовніший.
Якось шухляду хтось висунув, і її мешканці побачили свого господаря ²
хлопчика. Він вийняв їх усіх і почав пр
а-
цюва
ти. Брав олівець і креслив ним під лінійку. Потім вир
і
зував окремі деталі і наклеював їх на аркуш паперу. Вийшов гарний орнамент. Окремі його деталі р
о-
зфарбував кольоровими олівц
я
ми. Усі залишилися задоволені, бо зрозуміли, що найголовніша тут людина, її в
мілі руки.
Отож, коли клей, ножиці, олівці, папір, пензлик та лінійка знову поверн
у-
лися в шу
х
ляду, сперечатися їм вже не хотілося. Усі вони бажають, щоб ви їх швидше взяли до р
о
боти.
²
У нас сьогодні робота з пап
е-
ром, тому все це приладдя нам буде по
т-
рібн
е.
Перевіримо, чи всі готові до уроку.
Що повинно лежати на парті під час роботи з картоном і папером? Учитель загадує загадки, а учні показують відповіді.
1. Довгов'язий Тимішко Біжить по вузькій доріжці, Його сліди ²
твої труди. (Ол
і
вець)
2. Я без ді
ла не лежу ²
Кого хочеш загружу, Щоб жили у мирі Скло, пластмаса й шкіра, Целофан, хутро й бетон, Пінопласт, папір, картон... розуміли, хто я? (Клей)
3. Якщо їй даси роботу, ²
Марно трудився олівець. (Гумка)
Майстер викував уміло
Два однакових нож
і, Дуже зустрічі зраділи,
Обнялись, і роз'єднати їх уже н
і-
хто не зміг. Підкажіть, як називати Почали ві
д-
тоді їх? (Ножиці)
4. Щоб дві крапочки рівнесенько з'є
д
нати,
Треба її завжди мати. (Лінійка)
П'ять братів, п'ять силачів
Хоч і здаються малими,
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
64
М
ожеш все робити ними:
і писати, й майструвати... Хто вони, зумій вгадати. (Пальці)
-
Так, найголовніші в будь
-
якій справі ²
руки людини, недаремно прислів'я мовить:
Руки твої ²
найкращий клад, Коли зумієш їм дати лад.
III. Повідомлення теми і мети уроку
. ²
Діти, сьогодні ми з вами будемо в
и
готовляти нашу помічницю на уроках ±
си
г
нальну картку.
IV. Розгляд зразка виробу.
V. Технологія виготовлення в
и-
робу:
-
з картону вирізати картку (за ш
а-
бл
о
ном)
-
з паперу синього кольору виріз
а-
ти хмарку
-
з паперу ч
ервоного або жовтого кольору треба вирізати кружечок
-
на кружечок наклеїти очі, ніс та усмішку ±
це буде сонечко
-
на один бік нашої картки ми н
а-
кле
ю
ємо сонечко (правильна відповідь)
-
на зворотньому боці наклеїти хмарку (невірна відповідь)
VI. Плануванн
я наступних тр
у-
дових дій. Відбір матеріалів та інстр
у-
ментів.
²
Що потрібно для роботи?
VII. Правила техніки безпеки.
VIII. Самостійна робота учнів в парах.
Виготовлення виробу учнями під кер
і
вництвом учителя.
Виробнича гімнастика.
Раз, два, три, чотири, п
'ять ²
Треба вправи починать. Раз, два, три, чотири ²
Руки в боки, два підскоки. Раз, два, три ²
Нові вправи почали: Нахил вправо, нахил вліво, А тепер тихенько сіли.
IX. Продовження самостійної роб
о
ти.
X.
Оцінювання виробів.
XI. Підсумок уроку.
²
Чи сподобалась вам робота на уроці?
²
Де будемо використовувати с
и-
гн
а
льну картку, яку виготовляли?
Гра «Так чи ні?» з використов
у-
ванням зроблених карток.
XII. Прибирання робочих місць
.
Урок з читання.
Тема. Чесне слово
2 клас.
Мета:
Переконати дітей у важл
и-
вості дотримання чесного слова. Показ
а-
ти, що дотримання чесного слова вим
а-
гає почуття гі
д
ності й правди, поваги до людини. Вчити вмінню каятися за погані вчинки та виправлятися. Виховувати д
о-
брозичливе ставлення до своїх товар
и-
шів. Хід уроку
I. Акту
алізація опорних знань
²
Поясніть вислів «безкорислива дружба».
²
В чому проявилась безкорисл
и-
вість коваля з вивченого нами оповіда
н-
ня?
²
Як ви поясните прислів'я : «Д
о-
бре тому в світі жити, хто вміє дружити».
II. Повідомлення теми заняття. Організація ви
конання запланованої діял
ь
ності
1.
Вступне слово вчителя.
Я
думаю, що ви погодитесь зі мною в тому, що маленькі та дорослі п
о-
винні вміти себе поводити в любому т
о-
варистві, в люб
о
му оточені, щоб ніхто не сказав про них, як про людей невихов
а-
них.
Зараз, на прев
еликий жаль, пош
и-
рена думка, що гарні манери ²
застарілі правила поведінки, які не дуже цікаві с
у-
часним людям. Але це не так. Подума
є-
мо: ці правила відображають ступінь ув
а-
ги та любові до ближнього. Ось, напр
и-
клад, як приємно побачити, що хлопець пропускає
дівчину вперед, допомагає п
о-
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
65
вісити їй пальто, що підліток поступаєт
ь-
ся місцем у транспорті л
ю
дині похилого віку...
Дотримуючись цих правил, ми н
і-
коли не зробимо грубої помилки по ві
д-
ношенню до оточуючих нас людей. А
я
к-
що вже так стал
о
ся, що ви щось зробил
и погане іншій людині, покайтесь, виба
ч-
тесь.
Часто, вибачаючись, або випра
в-
довуючись ми говоримо: «Чесне слово, я біл
ь
ше не буду!», «Чесне слово, це не я!»
Проте бувають випадки, коли ск
а-
зане слово насправді не є чесним. Як же з цим ж
и
ти, що робити? Сьогод
ні ми це з'ясуємо.
Адже дотримання че
с
ного слова ²
це не лише християнська чеснота. К
о-
жній людині совість підказує, що бре
х
ня ²
це зло. Але зберегти саму совість м
о-
жливо завдяки вірі в Бога, коли розуміння того, що вчинки людини оцінюють не л
и-
ше люди або т
и сам, а й Бог, який усе Бачить, утримує від н
е
правди.
2. Розповідь вірша підготовлен
о-
го дітьми
²
Як сказано у вірші, що таке «ч
е-
сне слово»?
²
Яким повинно бути у людини кожне її слово?
3. Читання оповідання «В
и
падок з гаманцем» Є. Пермяка.
Йшли вулицею двоє: старша сес
т-
ра Катя і молодший брат Костя. А поп
е-
реду них йшла бабуся з корзинкою. С
и
ва, накульгув
а
ла.
Йшла так бабуся, йшла та впуст
и-
ла гам
а
нець із грішми.
Костя першим побачив це. Нах
и-
лився, взяв гаманець, а потім побіг та н
а-
здогнав баб
у
сю.
²
Бабусю
, ви гаманець заг
у
били. Ось він.
Бабуся взяла свій гаманець та п
о-
кл
а
ла його в кишеню.
²
Тьфу! Якою я стала неува
ж-
ною...
Сказала так вона і пішла собі п
о-
тихеньку дальше, а Костя пове
р
нувся до сестри та пожалівся на б
а
бусю:
²
Яка вона не ввічлива. Навіть мен
і не под
я
кувала.
Тоді старша сестра зупинилась, суворо глянула на молодшого брата і з
а-
питала:
²
А за що вона п
о
винна була тобі д
я
кувати? За те, що ти був чесним? Адже чесність ²
це обов'язок, а не з
а
слуга. Хіба можна за це вимагати под
я
ки?..
Не зразу зрозу
мів Костя, про що говорила й
о
го старша сестра. Але, коли зрозумів, запам'
я
тав на все життя про цей випадок з г
а
манцем.
2. Міні
-
тест за оп
о
віданням:
1. Бабуся з
а
губила:
а) хусточку;
б) гаманець;
в) корзинку.
2. Чому Костя скаржився на ст
а-
реньку баб
у
сю?
а) тому що вона не подякувала йому;
б) тому що вона навіть не зверн
у-
ла на нього ув
а
ги.
3. Бути чесним ²
це:
а) важкий труд;
б) обов'язок;
в) заслуга.
IV. Фізкуль
т
хвилинка
3. Робота з підручником (с. 72
-
75)
²
Хто допоміг Петрикові усвід
о-
мити його провину?
²
Ч
ому Богородиця усміхалася з ікони?
Дійсно, Пр
е
чиста Діва Марія більш за все турбується про юні створіння, н
а-
правляє їхні життя до справжнього блага. Нерідко буває так, направиш погляд на ікону Діви і погляд її осяє твій розум, зм
и-
рить твоє серце і ти зрозу
мієш, що роб
и-
ти далі.
V. Підсумок уроку
Робота в зошиті (с. 33
-
34)
²
Чи дов
о
дилося вам коли
-
небудь давати че
с
не слово?
²
Чи дотр
и
мувалися ви його?
З Лідією Володимирівною Ви зм
о-
жете звµязатись по е
-
mail: 61169@mail.ru
,
або завітати на її особ
и-
стий сайт "Школьный дворик Лидии Р
у-
даковой"
.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
66
Шановна Лідіє Володимиріно!
Б
а-
жаємо Вам великих творчих успіхів
,
вп
е-
вненості у власних силах і у завтра
ш-
ньому дні, відчуття повноти і не
повт
о-
рності життя, оптимізму, невиче
р
пних творчих сил, благополуччя, н
а
тхнення, щастя, життєвих гараздів, спокою в душі. Хай здійснюються всі Ваші найз
а-
повітніші мрії та втілюються у життя щоденні сподівання, хай зм
і
цнюється Ваше здоров¶ я і зростають твор
чі д
о-
сягнення, розумних і слухняних учнів, продовжувати створювати т
е
матичні презентації, підтрим
у
вати у хорошому стані сайт і продовжув
а
ти радувати учнів своїми ур
о
ками.
З повагою, колектив
Всеукраїнського Порталу «Поча
т-
кове н
а
вчання».
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
67
Очкан Окс
ана Михайлі
в
на
, вчитель початкових класів Ворохтя
н
ської загальноосвітньої школи І
-
ІІІ ступенів Івано
-
Франківської обл. Кваліфік
а
ційна категорія
вища, старший вчитель.
Оксана Михайлівна люб’язно погодилась поділитись зі своїм пед
а-
гогічним досвідом:
Народ
ися я у червні 1958 року в гірс
ь
кому селищі Ворохта серед чаруючої краси Карпат. У 1977 році закінчила Нік
о-
польське педучилище у Дніпропетровс
ь-
кій обл. і стала вчителем початкових кл
а-
сів Варівської школи на Київщині. І от уже 34 роки я працюю вч
и
телем малю
ків. З дитинства мріяла малювати і тому отр
и-
мала іншу педагогічну освіту . В 1983 р
о-
ці., закінчивши Одеський педінститут, стала вчителем образотворчого мистец
т-
ва і креслення. Повернулася у рідне с
е-
ло Воро
х
ту Івано
-
Франківської обл. Тут знову працюю вчите
лем початкових кл
а-
сів. Навчаю дітей не тільки читати, пис
а-
ти і рахувати, а й малюв
а
ти, любити й шанувати красу, бути її творцем. Я щаслива мама, бо маю красуню ±
донечку і внучку Даринку. А ще я стала вч
и
телем -
мамою багатьом моїм учням.
Педагогічне есс
е
Вчитель –
вічний двигун лю
д
ської душі…
« Учитель ±
вічний двигун людс
ь-
кої душі, а вчительська праця ±
це тво
р-
чість і мистецтво». З цими словами В. О. Сухомли
н
ського важко не погодитись, як і з словами К. Д. Ушинського, котрий гов
о-
рив, що «педагог
і
ка -
не тільки наука, а й мистецтво, -
найбільше, найвище та на
й-
необхідніше з усіх ми
с
тецтв». Для цього вчителю треба мати дар від Бога, котрий щедро пов'язаний з працьовиті
с-
тю,розумом і любов¶ю.
Довколишній світ багатий і складний . Для того, щоб л
юдина вступ
и-
ла до нь
о
го не як до темного незвіданого лісу, повного несподіванок, її треба по
с-
тупово вводити у цей прекрасний світ з самого народження, наполегливо внос
я-
чи художні цінності, що надбало людство. Кажуть,яке насіння сіємо сьогодні, такий плі
д пожнемо завтра, адже від нь
о-
го залетить,яким у житті буде твій вих
о-
ванець і що понесе по життєвому шляху сьогоднішній школяр. І тому, щодня йд
у-
чи до школи, учителеві самому варто пам¶ятати і навчати школярів: « Дайте, то й вам дасться: міру добру, нато
птану, п
о-
трясену, переповнену д
а
дуть вам. Якою бо мірою ви міряєте, такою й вам відм
і-
ряють» (Євангеліє від Луки, 6, 38) Нашим дітям необхідний дім,
Де любов і затишок в єднанні.
А у домі тому затишно усім,
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
68
Бо учитель ±
вірний друг в житті й н
а
вчанні.
Він
веде стежинами так просто -
Без вагань і перешкод.
Він підходить до навчання творчо,
Мислити і мріяти навчить.
Це ±
митець, бо споконвіку дбає
Про дитячі душі і серця.
Він веде за руку й помагає
Всім зрости в любові й прагненні до
б
ра.
З повагою, Очкан Ок
сана Михійл
і-
вна.
1.
Скільки років Ви вже пр
а-
цюєте у школі?
34 роки
2.
Який, на вашу думку, більш правильний підхід до учнів?
« Наші діти –
дар від Бога,
-
Будем їх любити!» (Спер)
Любов долає всі перешкоди, робить людину кращою, сильною. Вона допоможе вчителю зна
йти пр
а-
вильний підхід до кожного учня, від
к-
риє дитяче се
р
дечко.
3.
Чи є у Вас свої фундаме
н-
тальні в класі, виховання в людині особ
и-
стості?
« Ні прохання, слова чи правила не зітруть із сердець малюків те, що міцно уже поставила поведінка їх вчителів» (Беннетт
)
Поведінка промовляє голо
с-
ніше,н іж слова, а тому стань взірцем для школярів , будь дитині другом і не забувай, що кожна дитина -
особ
и-
стість. Все це і є секретом до розв’язання цієї пр
о
блеми. 4.
Який урок запам'ятався найбільше у вашому житті?
Най
більше запам’ятався мій перший урок, де поряд не було ні др
у-
зів, ні наставника
-
вчителя, котрі м
о-
гли під
т
римати, допомогти. Боялась зробити щось не так. А ввійшла в клас і цікаві дитячі очі додали впе
в-
неності: « Все буде добре!» 5.
Ваше життєве кредо?
Дорогою
добра,
Дорогою краси
В обіймах любові Йди до мети.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
69
6.
Від чого в житті втомлюєт
е-
ся найбільше?
Від невдач і несправедливості.
7.
Без чого або ж без кого не змогли б прожити і дня?
Без рідних, без праці.
8.
Серед вчителів існує конк
у-
ренція?
Так, існує. Вона не дає людині зупинятись на місці, а змушує рух
а-
тись вперед.
9.
Чому в учительському с
е-
редовищі переважають жінки?
Дитина завжди потребує м
а-
теринської любові. Жінка –
це м
а
ти. Вона любляча, наполегл
и-
ва,терпляча.
10.
Кого зі своїх сучасників ви вважаєте найбільш гідним з
агальної п
о
в
а
ги?
Ко
н
кретно сказати не можу, але це може бути той, хто н
е
се зерна доброти, любові, терпляч
о
сті.
11.
Яку історичну епоху хотіли б жити?
В сучасну. Тут є багато цік
а-
вого. Тут можна мріяти про те, що буде далі. Попередні епохи не дають такої можл
и
вості.
Чи хотілося Вам бути схожою на когось із г
е
роїв минулого століття?
Ні. Я особистість і хочу бути н
е
повторною у цьому світі.
12.
Який ваш ідеальний день (опишіть його).
Ідеальний день? Ніколи не д
у-
мала над тим, що це саме.
Мо
ж
ливо, це день, в котрий
ти раптово зроз
у
мієш, що ніколи не чила такого г
а
рного сходу чи заходу сонця. Коли ти помітиш золото осінніх беріз та кленів. Коли раптово знаходиш мо
ж
ливість просто нитись і в зв
и
чайному побачити щось величне. Шалений ритм суча
с-
них днів забирає у нас таку можл
и-
вість.
А можливо, це день, коли ти п
і-
сля круговерті щоденних турбот і клопотів, можеш сказати:» Добрий вечір, родино! Я так багато встигла за день зробити!» І нічка накриє тебе покривалом спокою, щоб знову з
у-
стріти новий ідеальний день. Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
70
13.
У школі ви були (продовж
и-
те фр
а
зу)?
У школі я була тихою, праць
о-
витою і мрійливою. Ніхто з ровесн
и-
ків і вчителів не здогадувався про те, що я роблю перші віршовані спроби і мрію поступити в навчал
ь-
ний заклад, де вчать малювати. А ще я була наполегливою і то
му досягла в житті того, що маю з
а
раз.
14.
Що або хто є головним у школі?
Звичайно , діти. Без вона була б мертвою. Без них не було б і нас, вчителів, люблячих, творчих і пр
а-
цьовитих. 15.
Терпимі ви до виправлення своїх помилок на папері і в житті?
Так, терпима
.
16.
У вчителів існує якийсь свій сп
е
циф
і
чний гумор?
Так, існує.
17.
Любов -
це для вас абс
т-
рактне поня
т
тя?
Про любов можна сказати б
а-
гато, а можна не говорити нічого. Її треба відчути і зроз
у
міти. Любов -
це просто. Вона вели
ч
на, ніжна, уважна, терпима, всепер
е
магаюча.
18.
Ви зараз спілкуєтеся зі св
о-
їми випускниками?
Так, спілкуюсь. Вони часто прих
о
дять до школи, розповідають про рад
о
сті і невдачі, слухають мої розповіді, поради. Добре, що не заб
у-
вають вчительку мої найперші учні. З Київщини в далекі Карпати завіт
а-
л
а і знайшла мене Мезіс Алла . Це б
у-
ло несподівано і радісно. 19.
Як ви вважаєте, вони стали гідними людьми «вийшовши за поріг школи »?
Саме так. Мої учні добрі, чесні, працьовиті. Є серед них люди робі
т-
ничих професій, юристи, вчителі, музиканти… Але кожен з н
их має на
й-
головнішу професію Людина.
20.
А якби у вас була можл
и-
вість дізнатися про своє майбутнє, ви б зважилися на це?
Для чого? Це було б нецікаво, адже втрачається можливість н
е-
сподіванки.
21.
(основні) секрети наведення дисципліни Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
71
Урок з образотворчого ми
с-
тецтва.
Тема:
Створення асоціативної
композиції «Віхола кошлата
заступила сонце»
Мета:
1. Ознайомити з специфікою роботи художника
-
графіка. Формувати творчу ініціативу учнів.
2. Виховувати почуття любові до рідної природи, охайність в роботі.
3. Розвивати
увагу, творчу уяву, ми
с
лення.
Хід уроку
І. Організація класу.
Стане дружно ввесь наш клас:
До уроку нам вже час.
Будем старанно малювати
І картини споглядати.
ІІ. Робота над темою уроку.
1.
Мотивація навчальної ді
я-
льності. Повідомлення теми і мети уроку.
Буд
ем уважні сьогодні,малята.
«Гра»
розпочне нам урок цей з
а-
взято.
«
Фі
ніки» склад подарують їй пе
р-
ший,
«
Ка
» від «калини» це слово дове
р-
шить.
Хто був уважний ±
той зрозумів:
Слово сховалось на початку ря
д-
ків.
Ще раз уважно поглянеш, малюк,
Й слово побачиш важл
иве, як ключ.
2.
Надання необхідної інфо
р-
мації.
Слово «ГРАФІКА» чудове.
Ільки трішки незнайоме.
Графіка ±
мистецтво зображення
Всього того, що дарує уявлення.
Й що побачиш ±
те теж намал
ю-
єш:
Тільки лінія й штрих тут уже п
о-
танцює.
Давньогрецьке слово «графо» -
пишу,
Малюю, креслю.
3.
Робота в парах.
Що потрібно в роботі, малята, Прошу порадитись і розказати.
4.
Пояснення вчителя.
(Вчителя пояснює, демонструючи р
о
зповідь малюнками)
Ми у графіка в майстерні.
Чим працює цей митець?
Ось пастель, шматочок крейди,
Є
вуглина й олівець,
Ручки, фарби і фломастер -
Всім працює вміло майстер.
Ось дивіться: туш, чорнило, ф
а-
рба водяна,
Що її розводить гуаші білизна.
Та й кольорів тут небагато:
Один, а може бути три чи два.
5.
Робота з підручником (с. 32).
Подивіться на стор
інку
Тут зображені графіки картинки.
Лінія, штрих й чудернацькая пляма -
Все, що створила художників у
я-
ва. Помилуйтеся ними,
А потім скажіть,
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
72
Які матеріали потрібні,
Щоб так зробить.
(Діти розглядають і аналізують з учителем картини:
·
Л. Гокмаков «Красави
не»
·
М. Митурич . ілюстрація до к
а
зки К. Чуковського «Украдене сонце».
·
Є. Чарушин «ведмежа»
·
В. Ван Гог «будинок Вінсе
н-
та в Арлі» )
Є в майстерні художника вер
с-
тати.
На них витвір свій художник
Може тиражувати.
На папері й 103 відбитки
Він пі
д пресом зробить швидко.
Для цього спеціальними різцями
Малюнки вирізаються митцями.
Та тут потрібен не папір.
А дерево,метал, лінолеум
Використовує він.
На вирізане фарбу нанесімо
Й під прес в верстат це покладім.
На папері зображення з¶являється, Що вже
грав¶юрою називається.
От Якутовича графічная робота.
Чорно
-
біла, як дощова погода.
«Ідуть дощі». А вітер віє,
Холодом дме ±
ніщо вже не зігріє.
(Діти розглядають картину на с. 26 підр. )
Віхола кошлата
Заступила сонце,
Мов дідусь, кахика
Вітер за віконце
м. (Валентин Стр
у
тинський)
Небо вкрили хмари
В вируванні злім…
Дощ полив струмками ±
Покотився грім. (Микола Некр
а-
сов)
6.
Самостійна робота учнів під керівництвом вчителя.
От візьміть олівець,ручку, а чи фломастер
Й зобразіть віхолу кошлату.
Небо в хмарах, а
ще, може, й грім
Намалюйте на малюночку своїм.
ІІІ. Фізкультхвилинка. Гра пальчиками.
На роботу
Старший встав ±
не лінувався,
Вказівний за ним піднявся ±
Розбудив сусід його.
Той ±
свого, а той ±
свого.
Встали вчасно всі брати ±
На роботу треба йти. (С.М
. Л
у-
пін
о
вич)
ІV. Підсумок уроку.
Досить, діти, малювати.
Треба вже урок кінчати.
І сказать мені швиденько:
-
Графіка ±
це що так,миленькі? «
(
Мистецтво зображення предм
е-
тів лініями та штрихами)
Лінія і штрих На малюнку з¶явились вмить.
Це художник, що звет
ься … (графік)
Змалював їх нам на радість.
А якщо відбитки він зробить на ст
а
нку,
То вже будуть мати назву вони яку?
(Гравюра)
А тепер ми просим вас:
-
Покажіть свою роботу для нас!
(Діти виходять парами)
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
73
Урок з образотворчого мист
е
цтва
Тема: Зелені друзі.
Мета: 1.Ознайомити з виразними особливостями ліній різної товщини, н
а-
вчити прийомам роботи з паличкою, пе
н-
злем або восковими олівцями. Формув
а-
ти вміння зап
о
внювати зображенням усю площину паперу.
2.Виховувати почуття любові до природи, формувати тво
рчу ініціативу.
3.Розвивати вміння спостерігати і виявляти особливості будови дерев рі
з-
них п
о
рід. Хід уроку
І. Організація класу.
Стане дружно ввесь наш клас:
До уроку нам вже час.
Будем старанно малювати
І картини споглядати.
ІІ. Робота над темою уроку
.
1.
Гронування.
Слово «друг» до нас прийшло І зв¶язки у вас знайшло.
Ви скоріш скажіть, малята. Все, що пов¶язує з ним уява.
Друг веселий, добрий, щирий,
А для тебе він ще й милий.
Це людина чи звірятко,
Чи маленьке травенятко.
2.
Повідомлення теми і мети
уроку.
Друг зелений просто неба.
Доброти він просить в тебе.
Не ламати, не топтати,
А любити й малювати.
Кожне дерево у лісі
Має свої таємниці.
Ти уважно придивись
І душею пригорнись.
Гарні дерева у листі,
А чи гарні є безлисті?
Спершу здається нам:» Ні,
Можливо, трохи смішні».
Ой, ні, ой, ні!
Просто вони у сні,
Просто вони мовчать
У зимових довгих снах.
Просто чекають весни,
Просто терплячі вони.
3.
Розгляд і аналіз картин.
От і рання весна У картини художників прийшла.
-
Розгляньте ілюстрації до картин на с.
34 підр.
А. Балашенко «рання ве
с-
на»;
Г. Остроумова
-
Лебедєва «Рання весна на Єлагиних островах».
4.
Самостійна робота під кер
і-
вництвом вчителя.
Стовбури і гілки виразні,
Переплетення їх гарні.
Лінії гнучкі й швидкі
Зобразіть і ви самі.
-
Але спочатку проаналізу
йте дерева описані в поезії.
Могутній дуб,прадавній дуб
Стоїть побіля яру.
Розкинув свій листатий чуб.
Чолом торкає хмару (Марія Пр
и-
гара)
В стрункої тополі слухнянії віти.
І кожна найменша до сонечка л
и-
не.
До стовбура
-
матері туляться діти…
Тополя, тополя ±
краса України. (Ніна Куфко)
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
74
Стоїть над водою крислата ве
р-
ба:
Гілки гнучкі до води принесла.
І тихо стоїть над водою.
Милується собою.
Стовбур з білою корою
Притягає нас з тобою.
А гілки спішать угору,
Потім гнучко йдуть додолу.
Гарне наше деревце,
Бо бе
різка наша це.
Цей парад дерев в віршах
Проведу іще я раз .
А ви, діти, вибирайте:
Дерева характер передавайте.
Малюємо фломастером, пензлем, а чи олівцем
Й не забудем ±
графічна робота це.
ІІІ. Фізкультхвилинка.
Раз, 2 ±
стоїмо, 3,4 ±
сядемо,
5,6 ±
вирі
с ліс.
Кожне дерево у нім
Для звіряти гарний дім
Малювати треба всім.
ІV. Підсумок уроку.
1.
Перегляд дитячих робіт. Оцінювання.
2.
Демонстрування найкращих робіт.
От парад вже малюнковий
Перед вами. Діти.
-
Чи впізнали деревця ви
У безлистих вітах? Проект
Те
ма: Земною і вели
ч
ною була.
Мета:
Допомогти дітям дізнатися б
і-
льше про життєвий і творчий шлях К. Білокур; дати можливість учням зрозуміти красу і в
е-
личність особистості художниці. Виховувати почуття любові до прекрасного, бажання бути учасником у творен
ні краси.
Проект
ознайомлювально
-
інформаційний, середньо тривалий.
Завдання проекту
:
·
Дослідити життєвий і творчий шлях художниці К. Білокур;
·
Залучати учнів до пошукової роботи, конкурсів, дискусій.
Провести свято
-
підсумок « І пензлем чарівним, і словом ви
соким світ подив
у-
вала».
План реалізації проекту
o
Вивчення вибраної теми (
п
о-
шук та опрацювання джерел інформації) ±
вересень
-
жовтень місяць.
o
Обговорення інформації ±
ж
о-
втень.
o
Створення виставки робіт вч
и-
теля і учнів «Хай квітне земля».
o
Проведення конкурсу »В
пізнай картину К. Білокур» та складання кросв
о-
рду за її творами ±
листопад.
o
Розучування танцю «Пр
о-
будження квітів» (Ед. Гріг «Ранок») -
ли
с-
топад.
o
Розучування віршів та ур
и-
вків з книги В. Яворівського «Автопортрет з уяви» -
жовтень ±
листопад.
o
Підготовка к
остюмів ±
гр
у-
день.
o
Проведення виховного з
а-
ходу «
І пензлем чарівним, і словом високим світ подивувала» присвячен
о-
го дню народження к. Білокур (8.12) -
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
75
грудень Робота над проектом
1.
Станція інформаційно
-
пошуково
-
довідкова.
Збір інформації. Довідок, літерат
у-
рних матеріалів через газети, журнали, інтернет
-
довідки, книги.
2.
Станція літературно
-
мистецька.
·
Урок позакласного читання «Квіти людської душі» за романом В. Яворі
в
ського «Автопортрет з уяви»
·
Образотворче мистецтво:
-
Споглядання репродукцій картин К. Білоку
р та бесіда
-
розповідь за ними («Цар колос», «Польові квіти», «Сніданок», «Квіти за тином», «Соняшн
и-
ки», « Чорногузи дитину принесли», « Богданівські яблука», «Бурячок» );
-
Складання загадок і кро
с-
ворду «Квіти К. Білокур»;
-
Малювання квітів і квітк
о-
вих компо
зицій на уроках і в позакласний час. ·
Станція трудова. Підготовка виставок:
-
Репродукції картин К. Біл
о-
кур;
-
Роботи вчителя;
-
Учнівські роботи (вигото
в-
лення рамок, оформлення робіт).
·
Станція музична.
-
Підбір музичного матеріалу;
-
Підготовка танцю «Проб
у-
дження
квітів»;
-
Розучування пісенного м
а-
тері
а
лу;
-
Підготовка костюмів до танцю.
·
Станція святково
-
підсу
м-
кова.
-
Проведення свята « І пен
з-
лем чарівним, і словом вис
о
ким світ подив
у
вала».
Очікувані результати
Створення добірки матер
і-
алів про К. Білокур для використан
ня у навчально
-
виховному процесі школи.
Розуміння особистого вне
с-
ку в цей проект.
Підготовка виставки робіт вчителя і учнів до свята.
Визначення для кожного із проектантів переваг від життя , що супр
о-
воджуються шедеврами вітчизняного і світового значення.
Висновки
1.
Живи під гаслом « Крок один зроби ти від краси до доброти»
2.
Поки ви ще невеличкі Виробляйте гарні звички -
Гарне бачити в природі,
У погоді, і негоді.
Бо довкілля нас чарує,
І навчає, і дивує. (Очкан О.М.) І пензлем чарівним, і слов
ом вис
о
ким світ подивувала
Подивись на світ довкола нас:
Він чарує, він дивує повсякчас.
Квітне все довкола рясно
У танку квіток прекрасних.
(Звучить мелодія)
Ось ромашка засіяла
Жовтим оком з поміж вій.
Розхитав дзвіночок ніжно
Голубий дзвіночок свій.
Кві
ти
-
півники співають ±
Ранку світлого чекають. (Ст. Ж
у-
панин)
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
76
Пісня «Подивись на світ»
Одтанцювало тепле літо.
Не так і сонечко вже світить.
Вже обтрусили айстри роси,
Зима довкола сніги приносить. Герані у хаті ±
Їм тепло зимою.
Сніжинки крилаті
Летя
ть за стіною.
Летять за шибками:
«Он квіти в теплі!»
Й замерзли квітками Сніжинки на склі. (Платон Ворон
ь-
ко)
Малює Мороз візерунки свої.
За помахом пензля зростають Всі квіти на склі.
Раз мазок і два мазок ±
На вікні росте бузок. А на другім цвіте сад
І йому усякий рад.
А на третім ±
там купави
Кажуть так:» Таланту слава!»
У далекий 1900 рік
Талант новий прийшов у світ.
І сама великомучениця Катерина
Дарувати ім¶я йому повинна.
Так сталося 7 грудня
Зранку, а може і від полудня.
Вродилось малятко,
Малень
ке дівчатко.
У зимову пору тай на Полтавщині
Народилась доля у малій дитині. Дівчинка маленька
На імення Катя.
Долю незвичайну Бог схотів їй дати.
А тому в Богданівку
У сільську родину
Він послав цю ластівку
Ще й в зимову днину.
І от на Україні Катя
Кві
там посмішку схотіла дати.
І картини з України
Світ дивують і донині.
Що за Катя?
Ви впізнали?
Може, й нам ви б розказали?
Ця людина самоук.
Катерина Білокур. (Очкан О. М. )
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
77
Пісня «Коло хати»
А квіти я буду малювати і малюв
а-
ти,
Бо я так люблю над ними
прац
ю-
вати,
Що й слів не знайду, щоб висказ
а-
ти Ті почуття до їх.
Любові ±
моєї великої любові.
Пензлі рівненькі, мов щойно з
а-
струг
а
ні олівці,
Що їх старанно сама поробила із ш
е
рсті
Коня, кота чи куниці.
Ворсинки складала уважно по 9, 12, а чи й 36.
Тонень
кі й товсті. Зробила чимало.
Найкращі ж вибрала з усіх.
А колір? Де знаходить природа такі барви,
Що й не відтворить їх точно жо
д-
ною фарбою?
Хотілось бодай хоч трохи
Передать цю красу на папір,
Бо стільки цікавого ще тривожить
Її витончений зір.
Розпитать
би в агронома,
Та й йому ця таємниця невідома.
Де дізнатись. Прочитати?
І чи зможе їй про це хтось розказ
а-
ти?
Та село глухе було.
Барв багато там цвіло.
І щоб істину пізнати:
Могла довго малювати.
А тим часом малювала
Своє улюблене суцвіття:
Весняні, літ
ні і осінні квіти.
День за днем, за пелюсткою п
е-
люстка
Й загоралась на полотні жоржин
о-
ва квітка.
Ще й від весни, що була у буянні кв
і
ток,
Жоржинова квітка знайшла свій куток.
Жоржино вий кущ підпирає тинок.
Сіро
-
коричневі лозини відтінили свіжу зелень квіт
ок.
Тут простір відчувся. Картина ж
и-
ва.
Під хмарами неба краса ця була.
Всю землю довкола, свою Україну
Малювала ще і ще… без упину.
І вже от «Рідне поле» -
її картина.
А скільки ще бути їх повинно?
Кросворду вже, діти, надходить пора.
Картини впізнайте. Їх малювала Катерина сама.
1.
Що за цар, що над квітками став?
І сміється він з картини
Відомої художниці України? (К
о-
лос)
2.
Не в городі, не в саду
Квіти ці я вже знайду.
Квіти гарні, чарівні.
Усміхнулися мені.
Квіти ці…? (Польові)
3.
На столі простий салат:
Огірку й редисці кожен рад.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
78
Ще й картопля парувала.
Всіх до столу тихо звала.
Хліб, піони, ще й узвар.
Цю картину хто впізнав? (Снід
а-
нок)
4.
Осінь, справжня господиня,
Всюди радо походила
І зібрала про запас
Урожай для усіх нас.
Урожай який?прошу сказати.
У
рожай оцей … (Багатий)
5.
Раді люди, радий світ.
Урожаю скажем всі: (Привіт)
А щоб краще всім було
Подарувала людям «Щастя»,
Де чорногузи дитину принесли
В гніздечко із квітів.
Щоб біди всі щезли.
Та щастя без квітів ніяк не бува,
А квіти і радість ±
вж
е пісня луна.
І щире вітання дзвенить нам щ
о-
день:
-
Добрий день! Добрий день! (О
ч-
кан О.М.)
Пісня «Добрий день!» Квіти ±
рідні мої діти!
Як я можу не радіти?
Як їх мож не малювати:
Колір й пахощі їх передавати?
І от малює Катерина:
День і ніч ±
нема зупину
.
І радіють люди: «Квіти
Не зів¶януть, будуть жити!»
Поліська жінка ця проста
На полотні творить дива:
Квіткова колірна гармонія,
Як посмішка ота Джакондина.
На Україні зірка її засвітилась,
Як в 1940 році в Полтаві її виста
в-
ка відкрилась.
Через 10 років ±
звання майстра народного її знайшло.
Хоч і почесно, та живописця в ній по
к
ликання було. (Очкан О. М. )
o
Вітаючи її з такої нагоди Матвій Донцов писав у листі 31 серпня 1949 року: -
Вітаємо вас, як великого митця своєрідного українського живопису, Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
79
майстра с
тилю і барв. Вітаємо вас, дій
с-
но наро
д
ного майстра чудових картин ±
натюрмортів, таких тонких і високих, як мистецтво голлан
д
ців …
o
Перед її талантом схилявся видатний наш графік, живописець М
и-
хайло Деригус і при зустрічі завжди ціл
у-
вав їй р
у
ку.
o
Відома спі
вачка України Оксана Петрусенко бачила в картинах Катерини Білокур « … у всій красі квітк
о-
вий атлас України».
o
У 1958 році в Парижі на м
і-
жнародній виставці українського мисте
ц-
тва відомий художник Пікассо зупинився біля її картин і назвав їх геніальними.
o
Ви
датний композитор Леся Дичко створила балет « Катерина Біл
о-
кур»
А щоб краще про життя її могли ми знати, То треба в книзі Яворівського ч
и-
тати.
Сторінка за сторінкою біжать ст
е-
жини.
Така у Катерини Білокур життя в
е-
ршина. (Очкан О. М. )
o
Катерина знову при
сіла на стільчик , розмішала цяточку фарби на уламку скла, а коли звела погляд на п
о-
лотно бджола вже сиділа на змальованій нею квітці й так запопадливо длубалася у пелюстках. Наче й справді знайшла там для себе солодкий спожиток. o
Жити, щоб малювати! І і
н-
ш
их радостей тобі вже не знати. Може, й
тому ця єдина -
така неймовірна, вел
и
ка і неві
д
ступна. Жити, щоб малювати, бо лише малювання дає тобі відчуття сам
о-
го жи
т
тя.
o
Тому й виникло святе ми
с-
тецтво малювання, щоб упіймати прим
х-
ливу жар
-
птицю краси за її золот
у пір¶їну. o
Де більше краси і таємниці ±
там більше правди. Наперекір усьому треба обдаровувати цей світ добром і красою ±
тільки тоді він може існувати. Тільки тоді ми й
о
го залишаємо назавжди, не він нас. o
Як свічечка, як зірочка її життя спалахнуло і ві
дійшло у майбуття. Та зал
и
шила світу свої квіти. У них. Як в музиці, все буде жити. o
10 червня 1961 року , як трави піднялись в цвітінні буйному, одкв
і-
тло життя. Лиш на кінчику пензля. Та слава піднялась і знову воскресла.
Пісня «Живе на світі все краса»
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
80
Хто це в нашому садку
У барвистому вінку?
Обізвалася гвоздика:
-
Може це звірятко дике?
-
Може це співуча пташка?
-
Обізвалася ромашка. -
Може це перлиста рибка? ±
Обізвалась маргаритка.
-
Може це нам зірка впала? ±
Обізвалася купава.
-
Може це з
аквітла квітка? ±
Обізвалася нагідка. -
Ой, так, так!
-
додала рожа,
Бо вона на мене схожа.
Обізвалася жоржина:
-
Ні. Це Мати. Це людина.
Ми усі є її діти, Що в Карпатах будем жити.
Література
1.
Кагарлицький М.Ф. Кат
е-
рина Білокур очима сучасників. (Спогади, есе, розвідки з архіву художниці)К., «Т
О-
МІРІС», 2000.
2.
Мельничук Св. Зустріч у літературній вітальні. Катерина Біл
о-
кур ±
легенда і дійсність нашого часу. Газета «Освітянське слово»№4 (298),25 січня 2007. 3.
Степовик Дм. Скарби України. К., «Веселка», 1980, с.
179
-
187.
4.
Трач С. К. Уроки образо
т-
ворчого мистецтва, 4 клас, с. 26
-
27.
5.
Яворівський В.І засурмив янгол
. К., «Глобус»,1993
Додаток
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
81
Інтерес виникає із цікавих пр
е-
дметів та занять.
І.Ф.Гербарт
Майстер
-
клас Віршовані (римовані ) у
роки
Добрий день,любі друзі,
Щиро вас вітаю.
І заняття майстер
-
класу
Зараз розпочинаю.
У фахових виданнях для початк
о-
вої школи друкують дуже мало розробок віршованих уроків, тому я сьогодні пр
о-
поную вам майстер
-
клас по впровадже
н-
ню у практику таких занять
з образотво
р-
чого мистецтва. Віршовані (римовані ) уроки ±
це такі нестардантні уроки, що проводяться у віршованій формі. Вісі етапи такого ур
о-
ку, всі завдання, задачі, пояснення ±
р
и-
мовані тексти. Як правило ці уроки підс
у-
мовують вивчені теми, тобто є уз
агал
ь-
нюючими
(систематизуючи ми). Їх стру
к-
тура подібна до структури уроків узагал
ь-
нення знань. Однак, я практ
и
кую і уроки вивчення нового матеріалу з використа
н-
ням віршів. Важливо зазначити, що римовані ур
о
ки максимально зосереджують увагу школ
я
рів, бо матеріал подається стисло ±
віршами і не можна пропускати осно
в-
не, треба зуміти його чітко виділити і зр
о-
бити певні висновки. Такі нестандартні уроки стають справжнім святом для учнів і вчителя.
Спостереження показали, що пі
с-
ля таких нестандартних уроків д
іти « Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
82
грають у рими», а деякі, за свідченням батьків і вчителів, пробують самі склад
а-
ти вірші. Тому сьогодні я пропоную вам на д
е
кілька хвилин стати учасниками такого уроку і допомогти мені відповісти на п
и-
тання, чи справді доцільне і ефективне таке ви
клада
н
ня навчального матеріалу.
Опрацюємо разом мотиваційний етап уроку в 3 класі « Створення асоці
а-
тивної композиції «Віхола кошлата заст
у-
пила сонце». Поняття про графіку.» Будем уважні сьогодні,малята.
«Гра»
розпочне нам урок цей з
а-
взято.
«
Фі
ніки» ск
лад подарують їй пе
р-
ший,
«
Ка
» від «калини» це слово дов
е-
ршить.
Хто був уважний ±
той зрозумів:
Слово сховалось на початку ря
д-
ків.
Ще раз уважно поглянеш, малюк,
Й слово побачиш важливе, як ключ.
1.
Як бачите,учням також було цікаво відшукати це слово. Мені зд
ається, що так воно і легше запам¶ятовується. Отож, п
е
рейдемо до другого етапу уроку:
2.
Надання необхідної інфо
р-
мації.
Слово «ГРАФІКА» чудове.
Ільки трішки незнайоме.
Графіка ±
мистецтво зображення
Всього того, що дарує уявлення.
Й що побачиш ±
те теж намал
ю-
єш:
Тільки лінія й штрих тут уже п
о-
танцює.
Давньогрецьке слово «графо» -
пишу,
Малюю, креслю.
-
Тепер попрацюємо в парах.
3.
Робота в парах.
Що потрібно в роботі, малята, Прошу порадитись і розказати.
4.
Пояснення вчителя.
(Вчителя пояснює, демонструючи р
о
зповід
ь малюнками)
Ми у графіка в майстерні.
Чим працює цей митець?
Ось шматочок крейди,
Є вуглина й олівець,
Ручки, фарби і фломастер -
Всім працює вміло майстер.
Ось дивіться: туш, чорнило, ф
а-
рба водяна,
Що її розводить гуаші білизна.
Та й кольорів тут небаг
ато:
Один, а може бути три чи два.
-
Попрацюємо з підручником.
5.
Робота з підручником (с. 32).
Подивіться на сторінку
Тут зображені графіки картинки.
Лінія, штрих й чудернацькая пляма -
Все, що створила художників у
я-
ва. Помилуйтеся ними,
А потім скажіть,
Як
і матеріали потрібні,
Щоб так зробить?
-
Є в майстерні художника вер
с-
тати.
На них витвір свій художник
Може тиражувати.
На папері й 103 відбитки
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
83
Він під пресом зробить швидко.
Для цього спеціальними різцями
Малюнки вирізаються митцями.
Та т
ут потрібен не папір,
А дерево,метал, лінолеум
Використовує він.
На вирізане фарбу нанесім
Й під прес в верстат це покладім.
На папері зображення з¶являється, Що вже гравюрою
називається.
От Якутовича графічная робота.
Чорно
-
біла, як дощова погода.
«Ідуть
дощі». А вітер віє,
Холодом дме ±
ніщо вже не зігріє.
(Діти розглядають картину на с. 26 підр. )
-
Що ж, колеги, давайте о
б-
говоримо, чи ефективна така робота на уроці?
-
Опрацюємо ще й етап практичної роботи на уроці » Зелені др
у-
зі», де я ознайомлюю дітей з
виразними особливост
я
ми ліній різної товщини і вчу передавати характер зображуваного предмета.
Стовбури і гілки виразні,
Переплетення їх гарні.
Лінії гнучкі й швидкі
Зобразіть і ви самі.
-
Перед самостійною роб
о-
тою пропоную закрити очі, розслабитись і під с
у
провід легкої мелодії уявити те, що діти ч
у
ють.
Могутній дуб,прадавній дуб
Стоїть побіля яру.
Розкинув свій листатий чуб.
Чолом торкає хмару (Марія Пр
и-
гара)
В стрункої тополі слухнянії віти.
І кожна найменша до сонечка л
и-
не.
До стовбура
-
матері туляться діти…
Тополя, тополя ±
краса України. (Ніна Куфко)
Стоїть над водою крислата ве
р-
ба:
Гілки гнучкі до води принесла.
І тихо стоїть над водою.
Милується собою.
Стовбур з білою корою
Притягає нас з тобою.
А гілки спішать угору,
Потім гнучко йдуть додолу.
Гарн
е наше деревце,
Бо берізка наша це.
Цей парад дерев в віршах
Проведу іще я раз .
А ви, діти, вибирайте:
Дерева характер передавайте.
Малюємо фломастером, пензлем, а чи олівцем
Й не забудем ±
графічна робота це.
-
Я пропоную і вам намал
ю-
вати ці дерева, а поті
м охарактеризувати їх.
-
Я хочу почути ваші думки щодо проведення етапу цього уроку.
-
Чи цікаві для вас такі ур
о-
ки?
-
Чи хотіли б ви використати елементи майстер
-
класу у своїй педагог
і-
чній діяльності?
Урок образотворчого мистецтва.
4 клас
Тема:
Казкова кв
ітка Петрикі
в-
ки. Петриківський розпис. Початкове освоє
н
ня прийому розпису. Викона
н-
ня вправ.
Мета:
Ознайомити з декоративним народним розписом. Прищеплювати л
ю-
бов до прекрасного. Розвивати вміння створювати візерунки з елементів петр
и-
ківського ро
з
пису. Вчит
и учнів володіти мазками «гребінчик», «зерня
т-
ко»,»горішок»,»перехідний мазок» і ел
е-
ментами розпису: «розетка», «ц
и
булька», «листя», «ягідка». Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Обладнання: предмети та ілюс
т-
рації з петриківським розписом; репрод
у-
кції к
артин художників із зображенням квітів, магнітофон і запис твору П. І. Ча
й-
ковського «Вальс кв
і
тів»; фарби, пензлі, палітра.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
84
Хід уроку
І. Організація класу.
Гарний йде до нас урок:
Ось альбомний є листок,
Фарби, пензлі, олівці ±
Малювати будем всі. (
Очкан О.М.) ІІ. Мотивація навчальної діял
ь-
но
с
ті. 1.
Інтерактивна вправа «Кр
и-
голам»
Що візьмемо з собою на урок?
У -
увага
Р -
розум
О -
оригінальність, охайність
К -
кмітливість
2.
Інтерактивна вправа «Оч
і-
кування»
Чого очікуєте від уроку?
3.
Повідомле
ння вчителя.
Сьогодні урок у нас незвичайний,
А кольоровий і дуже гарний.
Ось пензлі, фарби і палітри,
А малювати будем… квіти. (О
ч-
кан О.М. )
ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і
навичок. Повідомлення теми, м
е-
ти уроку.
Ми вже малювали квіти. Їх ма
лювали і художники. Давайте пригад
а-
ємо. Що ми знаємо про це. (Учні розглядають картини і анал
і-
зують їх.)
·
К. Білокур «Польові квіти»;
·
О. Нованівський «Натю
р-
морт»(з хризантемами);
·
К.Білан «Польові квіти»;
·
А. Петрицький «Квіти»
Що можна сказати про м
а-
неру зо
браження на цих картинах?(Вона реалст
и
чна. Тут квіти такі, як у природі, в реальності.)
Розгляньте інші картини.
·
М. Приймаченко « Жар
-
птиця у квітах», «Квіти у вазі»;
·
Я. Гоменюк «Квіти, що та
н-
цюють»;
·
П. Хома « Квітучий жо
в-
тень».
Що можна сказати про м
а-
неру
зображення на цих картинах? (Це декорати
в
ні квіти.)
Що таке декор? (Прикраса.)
Сьогодні поговоримо про декоративні квіти та навчимося їх мал
ю-
вати. Для чого потрібні такі квіти? (Щоб прикрашати речі, створювати затишок… )
(Вчитель розповідає і ілюструє р
о-
з
пис речей, будинків, печі… )
Згадайте, що таке розпис. (Сюжетні або орнаментальні живописні з
о
браження на будівлях і речах. )
ІV. Вивчення нового матеріалу.
Сьогодні помандруємо у село Петриківку на Дніпропетровщину до відомої худо
ж-
ниці К. Білокур.
·
Розпо
відь учениці про візитний знак села Петриківка.
·
Демонстрація зразків робіт з пе
т-
риківським розписом і коментар до них.
o
Шкатулка;
o
Таріль;
o
Ілюстрація до казки «Кол
о-
бок»;
o
Малюнок на зошиті.
·
Характерні колірні вирішення в п
е-
триківському розписі та складові роз
пису.
·
Найголовніше в петриківському розписі ±
квітка. Вона є символом пишності. І мета її зображення -
втілення в одній квітці краси всіх квітів.
·
Розповідь про найкращу художн
и-
цю петриківського розпису Тетяну Акимівну Пату і її роботу ±
панно «Калина»
V.
Фізкультхвилинка.
Уявна подорож у село Пертрикі
в-
ку. (Діти схиляють голівки
на парти і уя
в-
ляють село. Звучить музика П. І. Чайко
в-
ського «Вальс квітів». Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
85
VІ. Практична діяльність учнів під керівництвом вчителя.
·
Правила роботи:
o
Фарбу для роботи бери гу
с-
ту;
З
аздалегідь розведи її в
о-
дою і розмішай до густоти смет
а
ни;
На інструмент, яким ти працюєш, фарби набери багато;
Мазок клади на папір л
и-
ше раз, не підправляючи й не наводячи його дода
т-
ково;
Для зручності роботи п
а-
пір час від часу повертай.
·
Виконання мазків
петрикі
в-
ського розпису під керівництвом вчителя. (Вчитель пояснює, показує. Учні викон
у-
ють мазки на своїх аркушах.)
«Гребінчик» -
мазок, що починається з потовще
н-
ня. Йог роблять натиском пензля і закінчують «тон
е-
ньким вусиком», який п
е-
редають за допомого
ю легкого дотику кінчика пензля. Покладені поруч кілька таких мазків наг
а-
дують гребінець.
«Зернятко» -
мазок, який починається найменшим дотиком, а закінчується найбіл
ь
шим натисканням. Коли ці мазки накладені по обидва боки стеблини вістрям назовні зображе
н-
ня, вони нагадують кол
о-
сок.
·
«Горішок» -
склад
а-
ється з двох мазків вигнутих пів лунками й поставлених один проти одного. Заповнивши пор
о-
жнє місце між пів лунками гребі
н-
чиковим або 2 -
3 зернятковими мазками , матимемо форму под
і-
бну до лісового горіха.
·
«Пер
ехідний мазок» -
накладається одним пензлем, але двома фарбами. Спочатку пензель умочують в одну фарбу (наприклад, жовту),а потім у іншу (наприклад, червону). Такий м
а-
зок утворює в
и
тончені переходи від одного кольору до іншого, ч
о-
го не можна досягти ніяким
поп
е-
реднім змішуванням фарб. П
е-
ред кожним наступним мазком, фарбу слід набирати знову.
·
Виконання елементів петриківс
ь-
кого розпису. (Вчитель пояснює, показує. Учні в
и
конують мазки на своїх аркушах.)
·
«Розетка» -
це кру
г-
ла чи овальна форма квітки. В
и-
конуєтьс
я пензлем, пальцем, т
а-
мпоном або паличкою. Послідо
в-
ність мал
ю
вання: ·
У центрі майбутньої квітки постав крапку (плямку);
Навколо крапки щільно один до одного клади мазки, поверта
ю-
чи аркуш паперу (пензлем ма
з-
ки клади до себе й від себе, а пальцем, паличкою ч
и тамп
о-
ном -
тільки в напрямку до центру. Інструмент добре пр
и-
тискай до паперу, тоді всер
е-
дині мазок буде світл
і
шим, ніж по краях.
У розетці можна зробити кілька рядів мазків.
·
«Цибулька» -
напіврозкриті квіти, пуп¶янки ±
характерні елементи петрикі
в-
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
86
ськ
о
го
розпису, подібні до квітки реп¶яха чи циб
у
льки в розрізі.
·
«Ягоди» малюй так: палець (та
м-
пон) тримай майже вертикально над п
а-
пером і, щоразу вмочуючи в фарбу, щільно притискай до паперу
(навіть трохи прокрути його впр
а
во). Щоб намалювати кетяг ягід, зобраз
и ягоди щільно одну б
і-
ля одної. ·
«Листя» -
домалюємо до «Розе
т-
ки» чи «Цибульки» кетяги ягід. ·
Послідовність роботи:
o
Протягніть кінчиком пензля стебла і кладіть мазки. Мазки кладіть завжди до с
е-
бе,притискуючи або трохи пр
о-
тягуючи кінець інструм
е
нта по папер
і;
o
Мазок. Що виконується спос
о-
бом промазування пензлем «від себе» придатний лише для зображення листків, поді
б-
них до акацієвих;
o
Траву малюй без проміжків м¶яким маленьким пензлем, тримаючи його «від себе». П
о-
чинай з легкого дотику і тягни мазок угору, плав
но нагинаючи пензлик і натискаючи на нього. o
Вусики виконуй легким дотиком кінчика пензля до паперу.
·
Самостійне виконання роботи.
VІІ. Узагальнення знань Підс
у-
мок уроку.
1.
Гра «Продовж речення»
Ми побували у селі … (Пе
т-
риківка)
Це село знаходить у обла
с-
ті… (Дніпропетровській)
І славиться … (малюнками д
е
коративних квітів)
Сюжетні або орнаментальні живописні зображення на будівлях і р
е-
чах ±
це … (розпис)
Відомою художницею з П
е-
триківки була … (Т. А. Пата)
Її найвідоміша картина … (панно «Калина»)
2.
Цікавинка.
Сл
ово «художник» відоме з XІ ст. зі значенням «рука», означає «вм
і-
лий». Художник ±
вправний майстер або людина з умілими руками.
3.
Закріплення вивченого.
Вмілі руки малювати сьог
о-
дні і в класі. Повторимо,що запам¶ятали. (Вчитель малює зразки мазків чи елеме
н-
т
ів розпису, учні називають їх.
Чи справдились ваші очік
у-
вання?
4.
Робота в парах. Оцінюва
н-
ня робіт.
5.
Демонстрація кращих робіт.
Література
1.
Кочережко Н. Сонячні ба
р-
ви: К., «Веселка», 1978, с. 14
-
15.
2.
Любарська Л.М. Образо
т-
ворче мистецтво 4 клас: К., «Форум», 2004, с. 96
-
99.
3.
Степовик Дм. Скарби Укр
а-
їни: К., «Веселка», 1990, с.187
-
191.
Шановна Оксано Михайлівно! Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній справі, невтомний творчий пошук, с
а
мовідданість, добро і щедрість душі. Впевнені, що ви й надалі до
кладатимете зусиль задля утвер
д-
ження заможної, духовно багатої України.
Від усього серця бажаємо Вам м
і-
цн
о
го здоров'я, сил духовних і фізичних, терпіння, удачі, оптимізму. Хай Вас пі
д-
тримують та надихають рідні люди, розуміють та допомагають колеги, м
и-
нают
ь негаразди та непорозуміння.
З повагою, колектив Всеукраїнського Порталу «Поча
т-
кове навчання»
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
87
Додаток
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
88
Роботи учнів:
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
89
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
90
Оксана Михайлівна дивує всіх своїх учнів, друзів, колег і близьких своїми віршованими рядкам
и, які ми Вам із зад
о-
воленням пропонуємо:
1.
Вийшла курочка на грядку,
Кличе діток на зарядку: (
руки вп
е-
ред, розгинати пальці,ніби кликати)
-
Куд
-
куди, куд
-
куди!
На зарядку ти ходи!
Будем ніжки піднімати,
Будем крильцями махати, (зігнути руки в ліктях, помаху
вати)
Будем разом всі стрибать .
Раз, 2, 3, 4, 5!
2.
Сірий котик вліз на плотик, (
йти на місці,крадучись)
Лапки піднімає,
Хвостиком махає.
(покрутись, як у танці «Каченята»)
Скочив вниз,присів І оглянувся,
Вліво,вправо повернувся,
Встав і гарно потягнувся.
3.
Д
ощик, дощик волохатий, (стукати пальцями по парті)
Стукотить, стукотить.
Дощик, дощик волохатий
, (дріб
о-
тять ногами)
Дріботить, дріботить
І просить діток помагати (
руки вперед, розгинати пальці,ніби кликати)
Йому радісно стрибати.
Раз, 2, 3, 4, 5, Годі, ді
тки, вам гулять! (розвести руки вбоки)
Треба знову працювати.
Дощик сам буде стрибати. (сісти за парти )
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
91
4.
У Настечки намистечко (
р
у-
ки вперед, ніби показують на дівчинку)
Червонеє, рясне (перебирати п
а-
льцями, граючись)
Упало і розсипалось. (руки вниз всторон
и)
І чути плач на те.
Присіли і збираємо
Намистини дрібні,
На нитку нанизаємо.
І плакать, Насте, ні
. (крутять г
о-
лівками і кивають пальчиком)
Намисто знов красується (руки вперед )
В Настуні на грудях.
Настуся усміхається.
Учитись дітям час.
5.
Слон великий на
галяві
(р
о-
звести руки)
Тягне хобот свій до гави.
Ґава крильцями махнула ±
І питай, де вона була. (
оглядають вліво і вправо)
Слон сердито ногою тупа.
Тупає у нього й друга.
Розлютився велика,
Що він гаву не впіймав.
Ми зберемось всі на р
а-
ду
(повороти вліво,
вправо )
І слону дамо пораду:
-
Не лютись, не лови гав, (
посв
а-
ритись пальчиком)
Час до праці вже настав.
6.
Цінуємо хвилинки .
(імітація)
До праці ми йдемо І ручками малими відерця несемо.
В відерця позбирали
І моркву, і буряк,
А потім ми вставали
І поспішали
в сад.
В саду зростали сливи,
І груші, й виноград
І ручками малими Зривать їх кожен рад.
7.
Йдемо, діти, всі до річки, (імітація)
Щоб напитися водички,
Присідаємо тихенько
Й умиваємось гарненько.
Воду зачерпнем в відерце
І п¶ємо ±
радіє серце.
Несемо відро додому,
А водиця у ньому.
Та полиймо деревце.
Хай воно собі росте.
А зробивши гарне діло,
Працьовитих похвалімо.
8.
Я до сонця усміхнуся
І до нього потягнуся.
Хоч далеко так воно, (руки в ст
о-
рони)
Та до нас іде тепло. (обнімають себе руками)
Йде тепло до мами
й тата, (іміт
а-
ція)
До сестрички і до брата,
До бабусі й дідуся ±
Все зростає від тепла.
Від тепла росте травичка,
І кицюня невеличка.
І дівчатко, і хлоп¶я:
Сонце землю звеселя. (
плеск
а-
ють у долоні)
9.
Горобчиха горобенят Хоче вивчити літать.
-
Ти роби, як я, маля,
Ти підскоч і раз, і два, і 3, 4, 5.
Потім крильцями махать!
У повітрі все ширять!
Хоч важке те було діло (повороти навколо себе)
І літало ти несміло,
Та тепер ти молодець,
Став ти справжній горобець. (оплески)
10.
Наші котики вусаті (імітація вусів)
Хочуть, діти, з вами гратись. (
кл
и-
чуть пальцями)
Вони лапки підіймають
І діточок зачіпають.
Вправо лапками махнули,
Вліво ними повернули,
А потім побігли вмить До м¶яча, що у куті лежить.
Від м¶яча вернулись кицьки ±
І до праці всі, до книжки.
Доба украї
нська
С
тало світати -
сонце світить. Світле сіяння сипле своє,
Срібнії співи солодкії стелить,
Серце сурмить ±
слухай спалахи дня.
Д
ружний день дивує душу,
Дощем дрібним дріботить.
Догляда довкілля,думку,
Добрим ділом дорожить. Д
им димить, дзвінок дзвенить,
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
92
Дятел в дубі дріботить.
Довгий день діла дібрав
І до вечора дістав.
В
ечір висне в вишині,
Виє вовк і вітер.
Втихне все і величаво
Вечір нічку вигляда.
Н
аступає ніч низенько,
Нишпорить над нами.
З нею спиться всім любенько,
Поки знову рано
к встане.
Травень 2011
Квіткова заметіль
Заметіль пухнаста йшла через с
е-
ло.
Й застелила всюди біле полотно.
А кругом біліють поле і горбки,
То не сніг пухнастий, а цвітуть кв
і-
тки.
Хризантеми білі у моїм садку,
А ромашки квітнуть он на тім гор
б-
ку.
Височить
маруна в розмаїтті айстр,
Білосніжна повінь всюди розл
и-
лась.
Осінь заблудилась в розмаїтті трав,
То ж чому так сталось ±
світ біл
е-
ньким став?
Де ти, літо, де ти? Де ти, літо, де ?
Вальс танцюють квіти, а зима вже йде.
Полетять пелюстки з вітром у та
н-
ку,
А
мороз їх стріне в білім кожушку.
І тепер вже справжня буде зам
е-
тіль.
Потанцюєм з нею у цвітінні мрій.
Осінь 2010
Скрипаль
Сьогодні вітер скрипку взяв
До рук своїх завзятих.
І так уперто вигравав ±
Ніхто не міг вже спати.
І завертілась заметіль
До ранку до самого.
Та невідомо вже звідкіль Навчилась танцю того.
Переглядала всі стежки
Від хати і до хати І через гори навпрямки
До лісу стала заглядати.
Крутилась нитка снігова.
Мережила дороги,
Ялинам виплітала рукава,
Кожух стелила в ноги.
Стоми
лась вправна танцівниця.
Дрімать пішла під сніговий кожух.
Тепер вже їй лиш тільки сниться
Від скрипки вітру неспокійний звук.
До ранку й вітер зупинився,
Згубив десь скрипку ще й смичок.
Тепер вже лиш замріяно дивився,
Що наробив його смичок. 2009
Дороги
Он у небі сонце світить
І цвітуть у полі квіти.
Та тремтить в душі тривога:
-
Де ж біжить моя дорога?
На дорозі мами
Тиша розцвітала,
Пестила. Голубила,
Діток пригортала.
На дорозі школи
Вітер був тихенький,
Лиш гойдав спроквола.
Як матуся
-
ненька.
А в житті дороги
Пробіжать вже всяко:
Коли йдуть тихенько,
Може буде й буря клята.
Але прошу, діти,
Завжди пам¶ятати
Стежечку до хати,
Де чекає мати.
Стежечку любеньку,
Що веде до школи,
Вчительку стареньку,
Край,де ти р
одився ±
Не забудь ніколи. 2006
Посвята донечці
Я чую, як дзвенить десь музика дзві
н
ка
І в душу посилає радісну тривогу.
То на бандурі виграва дівча ±
Красу дарує від серденька свого.
І струни оживають,гомонять,
Тривожать, радуют
ь, чарують,
Коли дівочі пальці дріботять,
Звучання це щипком дарують.
Під срібний звук бандурної душі
Звучить її і голос срібний
І я чудуюсь цій красі
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
93
Бандури, донечки і України. Весна 2006
Колискова
Тихо над горами ніченька ходить,
Сон і дрімоту з собою все водить,
А над колискою доні чи сина
Пісню співає матуся єдина.
Вся у квітах є колискова:
Лагідна, тиха ще й кольорова,
Ніжна, спокійна, мила, ласкава,
Добра і світла, як мама.
Спить в колисанці маленьке дит
я-
тко,
Тепло й спокійно у сні тім малят
ку.
Як же не спати ±
мама з ним поряд
Й голос ласкавий, ніжний і погляд. 7.09.2008
Як складеться доля… Як складеться доля ±
те ніхто не знав… Чи засієш поле ти із добрих справ?
Чи зів¶єш домівку в рідній стороні?
А чи будеш ти далеко, навіть в ч
у-
жині?
Та завжди, мій друже, ти це пам¶ятай:
Найлютіший людям їх рідненький край,
Гори ті й долини, де родився ти.
Краю чарівнішого вам вже не знайти.
А щоб людські долі щастям прор
о-
сли,
Божої любові не забуд
ьте ви.
Квіти милосердя, зерня доброти
Виростіть у душах своїх назавжди.
Розсівайте всюди радість у серцях
Й полетить у небі миру добрий птах.
Позбирайте всі ці краплі й засвітіть
І тоді добрішим стане всенький світ.
30.05.2006
Р
ідна мова
Наша мова барвінкова,
Ніжна , світла, кольорова,
Чиста, лагідна, не бідна І усім нам рідна.
В ній є пісня колискова,
Материнська добра мова
І калини цвіт рясненький,
Білосніжний і любенький.
В ній дзвенять струмки і ріки ±
Всіх єднають нас навік
и.
У вінку з квіток барвистих
Світять зоряним намистом.
Оксана Михайлівна дуже добре м
а
лює, малює серцем. Представляємо Вашій увазі р
о-
боти цієї надзвичайної вчительки:
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
94
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
95
Я -
Кравче
нко Оксана, по пр
о-
фессии учитель младших классов и учитель рисования.Закончила Запоро
ж-
ский педагогический колледж, затем Бердянский педагогический универс
и-
тет. Работаю в г. Энергодаре в УВК№5 воспитателем ГПД, общий стаж работы 4,5 года. Работала в детском
саду во
с-
питателем и психологом. Работы кот
о-
рые я вам прислала, это оформление детского сада. Благовещенка Запоро
ж-
ской обл. Очень хороший сад, не смо
т-
ря на то, что молодой руководитель Милюкова Т.Е. и ее коллектив очень тплый,сердечный, квалифицирова
н-
ный
. К сожалению, я там уже не раб
о-
таю. Сейчас у меня не менее увлек
а-
тельная работа, замечательный рук
о-
водитель, учитель, детки. Как вы пон
и-
маете, я очень люблю рисовать, д
е-
лать что
-
то кр
а
сивое своими руками, познавать новое, учится, пробовать с
е-
бя в разн
ых направлениях. На сегодн
я-
шний день я со своими второклашками занималась «Чудо тестом», работы п
о-
лучились красивые, деткам понрав
и-
лось, они с удовольствием оставались и после продлнки, родителям тоже п
о-
нр
а
вились работы. Вот мои работы.
Нам пишуть…
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
96
Дідусь у садку
Хата, сад, а в саду ±
пень,
На пні сидить в безхмарний день
Старий дідусь, давній, як світ.
Його дивує природи цвіт, -
Праця бджоли, спів пташини
І загадковість вишини,
Яка у безмірі витає,
Тайну свою оберігає
Від розуму людського ±
За
здрісного й злого.
І хоче дід знати, хто Всесвіт ств
о-
рив,
Рух і життя у нього вселив…
У старого пухне голова
Від тих думок, і все дарма.
Якщо природа, -
він гадає, Таку могутню силу має,
Що сама себе створила
Навіки вічні благословила,
Дала і рух і ритм життя
У незбагненні поняття.
Для чого, з якою метою
Вона створилась сама собою?
Якщо така мета з¶явилась,
Тоді від кого народилась?
Хто відповідь дасть старому
Ясно, точно, по
-
простому:
Може, галактика, космос, земля,
Чи моря, гори чи по
ля,
А може, сад, город, пеньок
Чи сам собі старий дідок?
Степан Крегенбільд
с.Бортинки
Попутчик
Я ехала широкою дорогой,
Ломался часто мой велосипед,
Был трудным путь, и уставали н
о-
ги,
И это продолжалось много лет…
Но как
-
то, на развилке оказа
в-
шись,
Я растерялась: а куда теперь?
Но Кое
-
Кто, со мною поравнявшись,
Сказал: «Пусть узкий к жизни, ты поверь».
Тот узкий путь тернистым был и сложным.
Но мне Попутчик встретился на нм,
Он мне сказал: «Со мною вс во
з-
можно,
Мы вместе этот путь с тобой про
й-
дм
».
Татьяна Загний
У вільний час
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
97
Засновник
:
Всеукраїнський Портал "Початкове навчання"
Видається з 15 травня 2011 року
Г
оловний
редактор:
Вовчук Ірина Станіславівна
Відповідальний
редактор
:
Петік Юлія Олександрівна
Літературний редактор:
Головач Маргарита Василівна Художній редактор:
Сабліна Марина Михайлівна
Технічний редактор:
Кириченко Костянтин
Об’
є
м:
9
7
ст
орінок
(
у кольорі
)
Мова
:
укра
їнська, російська
Периодичн
і
сть:
щомісячно.
Тел.
редакции:
(061)
701
-
42
-
72, 067 492 55 24, 066 663
87 92
E
-
mail
редакции:
admin
_
portala
@
ukr
.
net
Юридична адреса редакції:
69096, м. Запоріжжя, вул. М.Чуйкова,18
-
96.
Всеукраїнський Портал "Початкове навчання"
. Ж
-
л «НАВЧАЄМО РАЗОМ!»
Автор
Лидия
Документ
Категория
Образование
Просмотров
10 111
Размер файла
6 063 Кб
Теги
журнал, навчаемо разом
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа