close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Розд л 2

код для вставкиСкачать
2 ПРОЕКТУВАННЯ СВИНОФЕРМИ
2.1 Розрахунок поголів'я тварин
З розділу 1.5 ми знаємо, що господарство планує розширити галузь тваринництва, а саме вирощувати свиней на відгодівлю. Вихідними даними для розрахунку основного поголів'я є відгодівельний молодняк, який підприємство буде отримувати від свиноматок, яких будуть утримувати на свинофермі. Плановий обсяг виробництва 300 тонн м'яса на рік.
Визначаємо кількість свиней, яких необхідно відгодовувати для забезпечення валової кількості продукції В, за формулою[4]:
(2.1)
де nв - кількість свиней, яких необхідно відгодовувати на протязі року, гол Мв - жива маса молодняку при знятті з відгодівлі 100кг
Кількість поросят nд, яких необхідно зняти з дорощування і поставити на відгодівлю на протязі року, розраховуємо за формулою:
(2.2)
де kв - коефіцієнт збереження відгодівельного поголів'я на протязі терміну відгодівлі. За рекомендаціями [1] kв = 0,98.
Знаходимо кількість підсисних поросят nс, яких необхідно відлучити від свиноматок і поставити на дорощування на протязі року, становить
(2.3)
де kд - коефіцієнт збереження поросят на протязі періоду дорощування. За рекомендаціями [1] kд = 0,94. nд - кількість поросят, яких необхідно зняти з дорощування і поставити на відгодівлю на протязі року. Кількість поросят nо, яких необхідно зняти з опоросу на протязі року.
(2.4)
де kс - коефіцієнт збереження поросят на протязі підсисного періоду. За рекомендаціями [1] kс = 0,88.
Середньо річне відгодівельне поголів'я тварин різних вікових груп.
гол., (2.5)
де nв - річне поголів'я тварин основної виробничої групи на фермі, гол.;
ni - тривалість знаходження тварини в і-тій виробничий групі, місяців;
α1,α2...αі - коефіцієнти, які враховують втрати поголів'я і-тої виробничої групи від хвороб і неякісного догляду за тваринами. α1 - найближча до основної виробнича група тварин, а αі - остання в ряду вікових переходів виробнича група тварин (птиці) [1]
Кількість свиноматок nн, необхідних для опоросу nо поросят складе:
(2.6)
де mо - вихід поросят на одну середньорічну свиноматку при народженні, гол. За рекомендаціями [4] для крупних промислових комплексів (108 і 54 тис. голів на рік) mо = 9,5, для комплексів потужністю 24, 12 тис. гол. mо = 9, для ферм mо = 8,3 z - кількість опоросів на одну середньорічну матку за рік. За рекомендаціями [1] для комплексів потужністю 108 і 54 тис. гол. z = 2,2, для комплексів 24 і 12 тис. гол. z = 2,0, для ферм z = 1,9
Поголів'я ремонтного молодняку nр, на протязі року можна прийняти як 50% від кількості свиноматок nн. 2.2 Розподіл поголів'я за фермами
Все поголів'я свиней яке необхідне для виробництва заданого обсягу продукції буде утримуватися на одній свинофермі, яка в минулому працювала. На даній свинофермі є п'ять приміщень кожне на 1000 голів, одне з приміщень було відновлено де зараз утримується 550 голів свиней. Після розрахунку поголів'я можемо сказати, що необхідно ще реконструкція одного приміщення для того, щоб помістити нове поголів'я .
2.3 Технологія утримання тварин
Технологія утримання на глибокій підстилці. Суть технології полягає в утриманні свиней крупними однорідними групами на глибокій незмінній підстилці, годівлі вволю сухими збалансованими комбікормами при вільному доступі до води і використанні природної та примусової вентиляції для регулювання мікроклімату. В приміщеннях для утримання свиней різної конструкції є площадка, де розміщені самогодівниці для годівлі та автопоїлки для поїння, які забезпечують вільний доступ свиней до комбікормів і води. Друга частина приміщень устелена соломою для вигулу та відпочинку тварин. Технологія утримання свиней в ангарах з тентовим покриттям має ряд мінусів, зокрема, кліматичне обмеження і залежність від соломи, яка використовується у великих об'ємах, а потім повинна утилізуватись.
Приймаємо технологію утримання на щілинній підлозі.
Відгодівельне поголів'я утримуємо після відлучення груповим способом по 150 голів у групових станках на щілинній підлозі. Тобто одне приміщення буде повністю використовуватися для відгодівлі. Роздавання кормів канатно - дисковим роздавачем у групові годівниці, видалення гною гідравлічним самоплинним способом.
Свиноматок з підтвердженою поросністю утримують у групових станках по 10 голів тобто дрібногруповим способом. Видалення гною проводитиметься гідравлічним самоплинним способом, роздавання кормів канатно - дисковими транспортерами. Утримання підсисних свиноматок здійснюється у індивідуальних станках. Ремонтний молодняк утримують у групових станках. Поросят на дорощуванні після відлучення утримують груповим способом.
2.4 Визначення типу та кількості приміщень для утримання поголів'я[4]
Необхідна кількість тварино місць для відгодівельного поголів'я різних вікових груп визначається за формулою:
, (2.7)
де mi - середньорічне поголів'я тварин i -ої виробничої групи, гол;
fi - коефіцієнт запасу місць у приміщенні для безперервної роботи ферми. fi коливається в межах 1,0...1,1;
ki - коефіцієнт, який враховує тривалість дезінфекції приміщення після його звільнення від тварин і до постановки другої групи. Коефіцієнт ki визначається за виразом
(2.8)
де t1 - період зайнятості приміщення тваринами i -ої виробничої групи,.,днів;
t2 - період прибирання і дезінфекції приміщення. t2 коливається в межах 4...6 днів
Потребу в свиномісцях Nci, для свиноматок різних технологічних груп розраховуємо за формулою (2.7)
(2.9)
де nн - потреба в свиноматках на фермі, гол.;
z - кількість опоросів на одну середньорічну свиноматку z=1,9;
hi - коефіцієнт кратності зайнятості приміщень для свиноматок різних технологічних груп;
fi - коефіцієнт запасу приміщень для підсисних свиноматок fл = 1,1, для холостих і поросних свиноматок fх = fп = 1,15.
Розраховуємо потребу в свиномісцях для поросних свиноматок
Розраховуємо потребу в свиномісцях під час опоросу та лактації
Розраховуємо потребу в свиномісцях для холостих свиноматок
Результати розрахунків по розміщенню поголів'я свиней занесемо до таблиці 2.1
Таблиця 2.1 Структура поголів'я свиней
Технологічна групаКількісць місцьПоросні свиноматки179Опорос та лактація43Холості42Поросята на дорощуванні 3-4 місяці571Ремонтний молодняк123Відгодівельне поголів'я 3-7 місяці1106
2.5. Визначення типу та кількості сховищ для кормів ;
2.5.1. Вибір раціону годівлі У третьому тисячолітті годувати по старинці ризиковано, можна багато втратити. Щоб бути конкурентним на світовому ринку, потрібно переходити на сучасні методи свинарства зокрема годівлю збалансованими повнораціонними комбікормами. Потрібно чітко дотримуватися технологічних карт годівлі. Розділимо годівлю свиней на два типи: годівля свиней для відтворення і годівля свиней для забою. Годувати свиней для забою слід чотирма комбікормами, так оптимізуються витрати і забезпечуються тварини необхідними в конкретний період росту поживними речовинами. Такий підхід є економічно обґрунтованим.
Чотири види повнораціонних комбікормів:
Перший - передстартерний комбікорм. Період з 5 дня життя - по 42 день життя. Такий період використання корму передбачений при відлученні поросят від свиноматки на 28 день життя поросят. Оптимально продовжувати після 28 дня годівлю тим же кормом ще 14 днів (по 42 день життя), але не менше 7 днів.
Другий - стартерний комбікорм. Період з 43 до 80 дня життя тварини.
Третій - комбікорм для І фази відгодівлі. Період з 81 до 120 дня життя тварини.
Четвертий - комбікорм для ІІ фази відгодівлі. Період з 121 до 180 дня життя тварини. [8]
Всього за 180 днів по досягненню свинею 110 кг витрачено 321 кг повнораціонних комбікормів. Показник конверсії буде змінюватися в залежності від генетики, що наявна в господарстві.
При таких планових витратах на свиней - свинарство в Україні рентабельне. Свинина вирощена інтенсивно за 180 днів має більший вихід м'яса (від 60% до 75%) і буде відповідати І або ІІ категорії.
Для забезпечення високих приростів живої ваги відгодівельного поголів'я та зменшення строків відгодівлі використаємо комбікорм в якості корму. Використання комбікорму дозволяє також зменшити експлуатаційні витрати ніж при годуванні кормо сумішами так, як не треба використовувати багато машин для підготовки різних видів кормів.
Тому приймаємо годівлю комбікормом, добову потребу в ньому у відповідності до технологічних груп приведемо в таблиці 2.2
Таблиця 2.2 Добова потреба в кормах
Технологічна групаКомбікорм, кгПоросні свиноматки3Опорос та лактація6,2Холості3Ремонтний молодняк2,5Поросята на дорощуванні 1-3 місяці1,1Відгодівельне поголів'я 3-7 місяці3,5
2.5.2 Вибір типу та розрахунок кількості сховищ для кормів[4]:
Основним видом корму для свиней приймаємо комбікорм, тому розраховуємо кількість кормосховищ для комбікорму. Місткість та кількість кормосховищ, які розміщують безпосередньо на території ферми, визначають залежно від поточних потреб, а також величини резервного запасу того чи іншого корму. (2.10)
де Gi - величина запасу i-го виду корму, т; kв - коефіцієнт, що враховує втрати корму. Залежить від виду корму, способів його зберігання та транспортування (для концентрованих кормів kв = 1,01, коренебульбоплодів kв = 1,03, силосу і сінажу в траншеях kв = 1,1, в баштах kв = 1,03, зеленої маси kв = 1,05); D - кількість днів, на які розраховують запас корму для комбікорму D=30 приймаємо за методичними рекомендаціями ; qij - добова норма видачі i-го виду корму на одну голову j-i групи тварин, кг. Приймається відповідно до вибраного кормового раціону, дані беремо за методичними рекомендаціями.
тj - поголів'я тварин j-i групи; n - кількість статевовікових груп тварин, що утримуються на фермі.
Кількість відповідних сховищ Nсх визначають за формулою:
(2.11)
де Gсх та Vсхi - місткість та об'єм одного типового сховища
Приймаємо 1 склад для комбікорму 12х18м ТП 817 - 101[1]
2.6 Потреба в гноєсховищах
2.6.1 Розрахунок виходу гною
Загальну місткість гноєсховищ Gгн визначають за виразом
(2.12)
де D - планова тривалість зберігання гною, діб. За рекомендаціями місткість гноєсховища повинна забезпечити зберігання гною протягом зимового періоду, тобто D = 120-200 діб;
qгні та qсі - добовий вихід відповідно калу та сечі від однієї тварини і-го виду, кг/гол. Приймати за методичними рекомендаціями.
тj - поголів'я тварин j-i групи
2.6.2 Розрахунок потреби в будівлях і сховищах для переробки та зберігання гною Визначаємо кількість гноєсховищ:
(2.13)
де Gсх та Vсхi - місткість та об'єм одного типового сховища,[1].
Приймаємо 1 приміщення для зберігання гною ТП815-21 21х150м.
2.7 Потреба в спорудах водопостачання
Розраховуємо середньодобові витрати води на фермі, м3. Їх визначають з виразу
(2.14)
де gi - середньодобова норма витрати води однією твариною і-ої групи, л/гол. Значення gi приймати за рекомендаціями [1].
Визначаємо Регулюючий запас води Vр наближено можна розрахувати за виразом: (2.15)
Визначаємо Величину аварійного запасу води Vав визначається тривалістю ліквідації можливої аварії tав, год. За пропозицією тривалість ліквідації аварії становить tав = 2 год., тоді
(2.16)
де Qгод.max - максимальне споживання води на фермі за годину, м3/год. і розраховують його за формулою
(2.17)
де αд і αг - коефіцієнти нерівномірності відповідно добового та годинного споживання води. Для розрахунків приймають [1] αд = 1,3, αг = 2-2,5.
Визначаємо протипожежний запас води Vп становить
(2.18)
Тут Qп - норма витрат води на гасіння пожежі, л/с. За нормативами Qп = 10 л/с.;
tп - За звичай у водонапірній башті рекомендується зберігати протипожежний запас води на 10 хв.
Місткість резервуара водонапірної башти визначають за виразом
(2.16)
Для зберігання води приймаємо водонапірну башту БР-15, тим паче, що вона є на території старої свиноферми.
2.8 Потреба у допоміжних та підсобних будівлях і спорудах
Визначаємо допоміжні приміщення до яких входить:
- Приміщення адміністративно-господарські, громадського харчування, , кабінет з техніки безпеки; - Ветеринарний пункт, лабораторія;
- Дезбарєрний в'їзд ; - Пожежний пост.
2.9 Висновки
В даному розділі дипломної роботи ми визначили необхідну кількість відгодівельного поголів'я для забезпечення валового виробництва свинини. Так як поросят отримуємо від свиноматок, то визначили необхідну кількість свиноматок для забезпечення поросятами на дорощуванні. Також розрахували необхідну кількість сховищ для комбікорму, гноєсховищ та визначили допоміжні будівлі на даній свинофермі.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
66
Размер файла
220 Кб
Теги
розд
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа