close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Titulka

код для вставкиСкачать
Форма № Н-6.01
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут"
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра інженерії програмного забезпечення
КУРСОВА РОБОТА
з курсу "Основи програмування"
на тему: "Порівняння графів"
Студента (ки) __2__ курсу _611ПСТ_ групи
напряму підготовки програмна інженерія
Криворученко Д.Ю.____________________
(прізвище та ініціали)
Керівник _к.т.н. доц. Соколова Є. В.______
____________________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) Національна шкала ____________________ Кількість балів: ______Оцінка: ECTS _____ Члени комісії ________________ Соколова Є. В._____ (підпис) (прізвище та ініціали)
________________ Лучшев П. О._______ (підпис) (прізвище та ініціали)
________________ Туркин И. Б._______
(підпис)
м. Харків - 2013 рік
2
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
113
Размер файла
36 Кб
Теги
titulka
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа