close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Неповні кв рівн.

код для вставкиСкачать
Квадратні рівняння.
Неповні квадратні
рівняння.
Запам’ятай !!!
Квадратним рівняння називається
рівняння виду
ax bx c 0 ,
де х – змінна, a,b,c – деякі числа
причому
à 0
2
Вкажіть квадратне рівняння :
1)
2)
4x 5
9x
2
2
0,
4)
x
5)
1
2 0,
0,
x
3)
2
2
2 x 3 0,
7 x x 3 0,
2
6) 6 y 24 y 0 .
2
Числа a, b, c - називаються
коефіцієнтами квадратного
рівняння
а – перший коефіцієнт;
b – другий коефіцієнт;
с – вільний член
Назвіть коефіцієнти
квадратного рівняння :
1) 5 x
2) x
2
9 x 4 0;
2
3 x 10 0 ;
3) x
2
8 x 1 0;
4) 4 x 2 5 x 0 ;
5) 6 x
6)
2
9x
30 0 ;
2
0.
Квадратне рівняння називається
зведеним,
якщо його перший коефіцієнт
дорівнює одиниці (а = 1)
õ
2
bx c 0
Яке з наведених квадратних
рівнянь є зведеним :
1) 2t
2
2
2t 6 0;
10 ó 25 0 ;
2)
ó
3)
õ 10 õ 39 0 ;
2
4) à 3 à
5)
6)
4ó
2
2
11 ;
4 ó 1 0;
õ 5 õ 84 0 .
2
Якщо у квадратному рівнянні
ax
2
bx c 0
хоча б один із коефіцієнтів
або
c
дорівнює нулю (b = 0, c =
0),
то таке рівняння називається
неповним квадратним рівнянням
b
Види неповних
квадратних рівнянь:
ax
2
bx 0 ,
Розв’язування :
Корені :
x1 0 ,
a 0, b 0, c 0
x ax b 0 ,
x2 b
a
.
Види неповних квадратних
рівнянь:
ax
2
c 0, b 0,
Розв’язування :
x
2
a 0, c 0
c
a
.
Якщо
Якщо
c
0,
a
ñ
à
0,
то
то
x1 c
a
,
x2 c
.
a
дійсних коренів немає.
Види неповних квадратних
рівнянь:
ax
2
0,
Розв’язування :
b 0, c 0, a 0
x 0
- єдиний
корінь
Автор
wild_i_ann
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
28
Размер файла
1 568 Кб
Теги
неповні, рівн
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа