close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарно-тематичне планування. Українська мова, 8 клас, ІІ семестр

код для вставкиСкачать
№
п/пДата
Мовна змістова лінія
Мовленнєва змістова лінія
Соціокультур-на змістова лініяДіяльнісна змістова лініяПри
міт-
киАБ І семестр (32 год) Речення з однорідними членами (10 год)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33 Речення з кількома рядами однорідних членів
34Однорідні й неоднорідні означення. Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами
35Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами
36 Розділові знаки між однорідними членами. Тренувальні вправи
37Культура мовлення і стилістика. Правильна побудова речень зі сполучниками не лише.., а й..; як.., так і... Синоніміка рядів однорідних членів з різними типами зв'язку між ними. Інтонація речень з однорідними членами та узагальнюючими словами
39 Текст (риторичний аспект). Використання однорідних членів речення в текстах офіційно-ділового, наукового й художнього стилів
40.Тренувальні вправи
42. Контрольна робота № 3. Тестування. Аудіювання художнього тексту
38 Зв'язне мовлення № 10. Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки
41 Зв'язне мовлення № 11. Ділові папери. Протокол
Я і рідна природа
Я і рідна природа
Я і рідна природа
.Тваринний і рослинний світ
.Тваринний і рослинний світ
.Збагачення української культури духовними скарбами інших народів
Екологічний стан .
Удосконалення вміння помічати й цінувати красу в явищах природи
Удоскона-
лення вміння переносити раніше засвоєні знання в нову ситуацію, моделювати мовні явища
Удосконалення вміння переносити раніше засвоєні знання в нову ситуацію, моделювати мовні явища
.Удоскона
лення вміння планувати діяльність для досягнення мети, розподіляючи її на етапи
Удосконалення вміння систематизувати, узагальнювати мовні явища, поняття, закономірності
Оформляти ділові папери
Удоскона-
лення вміння систематизувати, оцінювати; здійснювати самоконтроль
РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ) (7 год)
43
44
45
46
47
48 49
50
51
1
1
1
1
1
1
1
1
143.Звертання непоширені й поширені
44. Вставні слова 45. Вставні слова (словосполучення, речення)
47. Правопис. Розділові знаки при звертанні
48. Правопис. Розділові знаки при вставних словах
49 Культура мовлення і стилістика. Використання звертань і вставних слів для передачі ставлення до адресата.
50 Синоніміка вставних слів і речень у тексті. Інтонація речень зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
46. Зв'язне мовлення № 12. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням
51. Зв'язне мовлення № 13. Аналіз контрольного докладного переказу тексту художнього стилю із творчим завданням Внесок українців у світову культуру
Визначні люди України
Я і рідна природа
Визначні люди України
.Визначні люди України
.Я і рідна природа
Удосконалення вміння аналізувати мовні явища, робити висновки на основі спостережень
Удосконалення вміння помічати й цінувати красу в явищах природи Удосконалення вміння аналізувати мовні явища, робити висновки на основі спостережень
Удоскона-
лення вміння систематизувати, оцінювати; здійснювати самоконтроль
РЕЧЕННЯ 3 ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ (10 год)
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
52. Поняття про відокремлення
53 Відокремлені другорядні члени речення
54-55. Відокремлені узгоджені й неузгоджені означення
57. Відокремлені прикладки
59. Відокремлені обставини, виражені дієприслівниками й дієприслівниковими зворотами
60. Відокремлені обставини, виражені сполученням іменників із прийменниками
61. Відокремлені уточнюючі члени речення
63. Правопис. Розділові знаки при відокремлених членах
64. Міжпредметні зв'язки. Відокремлення як засіб художнього зображення (література); використання конструкцій з відокремленням у текстах наукового стилю (історія, географія, фізика, література та ін.)
65. Контрольний диктант за ІІ семестр
56 Зв'язне мовлення № 14. Письмовий твір-роздум на морально-етичну чи суспільну теми в публіцистичному стилі
58. Зв'язне мовлення № 15. Аналіз письмового твору-роздуму.
Контрольний письмовий твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням)
62. Зв'язне мовлення № 16. Аналіз контрольного письмового твору-оповідання на основі почутого (з обрамленням). Усне повідомлення на тему про мову, що вимагає зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі.
Контрольне читання вголосВнесок українців у світову культуру
Визначні люди України
"Хто є для мене взірцем?"
Я і національна історія "Шукайте папороті цвіт у своїй душі".
"Українська мова - велике духовне надбання нашого народу"
Мистецтво як засіб творення особистості
Краса душі українства, що виявляється в рукотворній красі Удосконалення вміння робити висновки на основі спостережень
Удосконалення вміння аналізувати та моделювати мовні явища, поняття
Удосконалення вміння помічати й цінувати красу у вчинках людей і результатах їхньої діяльності.
Удосконалення вміння помічати й цінувати красу у вчинках людей і результатах їхньої діяльності
Удосконалення вміння аналізувати та моделювати мовні явища, поняття
Удосконалення вміння добирати аргументи для доведення думки
Удосконалення вміння аналізувати та моделювати мовні явища, поняття
Удосконалення вміння усвідомлювати і визначати мотив і мету власної пізнавальної діяльностіПОВТОРЕННЯ НАПРИКІНЦІ РОКУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ
66
67
68
69
701
1
1
166. Повторення відомостей про словосполучення й речення та просте двоскладне речення (головні й другорядні члени речення)
67 Контрольна робота № 4. Тестування.
68. Аналіз контрольного диктанту. Повторення відомостей про односкладні й неповні речення та речення з однорідними членами
69. Повторення відомостей про речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) та речення з відокремленими членами
70.Найскладніші орфограми та пунктограми (повторення) Я і мистецтво Мистецтво як засіб творення особистості Я і мистецтво Шляхи самопізнання і життєтворчості Удоскона-
лення вміння систематизувати, узагальнювати мовні явища, поняття, закономірності
Грамотно писати
Удосконалення вміння систематизувати, узагальнювати мовні явища, поняття, закономірності
Удоскона-лення вміння систематизувати, узагальнювати мовні явища, поняття, закономірності
Автор
231   документ Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 752
Размер файла
76 Кб
Теги
мова, семестр, план, календ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа