close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Pres Cont - cards

код для вставкиСкачать
I’m shouting
I’m playing
baseball
I’m fighting
I’m counting
I’m jumping
I’m dancing
I’m looking
I’m running
I’m catching
the ball
I’m shopping
I’m watching
television
I’m having
a shower
I’m dreaming
I’m swimming
I’m crying
I’m painting
I’m drinking
I’m playing
soccer
I’m getting
dressed
I’m having
a haircut
I’m reading
I’m eating
I’m playing
in the park
Ssshhh!
I’m sleeping
I’m brushing
my hair
I’m playing
baseball
I’m fighting
I’m counting
I’m jumping
I’m running
I’m catching
the ball
I’m shopping
I’m watching
television
I’m having
a shower
I’m swimming
I’m crying
I’m drinking
I’m getting
dressed
I’m having
a haircut
I’m playing
in the park
Ssshhh!
I’m sleeping
I’m having
a bath
I’m singing
I’m opening
the door
I’m talking
I’m drawing
I’m kissing
I’m riding
my bike
I’m closing
the door
I’m dreaming
I’m fighting
I’m jumping
I’m dancing
I’m looking
I’m running
I’m catching
the ball
I’m having
a shower
I’m dreaming
I’m swimming
I’m crying
I’m painting
I’m drinking
I’m playing
soccer
I’m getting
dressed
I’m reading
I’m eating
Ssshhh!
I’m sleeping
I’m brushing
my hair
I’m opening
the door
I’m talking
I’m drawing
I’m kissing
I’m riding
my bike
I’m cutting
some paper
I’m shouting
I’m shouting
I’m counting
I’m jumping
I’m looking
I’m running
I’m catching
the ball
I’m dreaming
I’m having
a shower
I’m crying
I’m drinking
I’m watching
television
I’m having
a haircut
Ssshhh!
I’m sleeping
I’m having
a bath
I’m opening
the door
I’m talking
I’m drawing
I’m kissing
I’m riding
my bike
I’m cutting
some paper
I’m fighting
I’m shopping
I’m painting
I’m eating
I’m closing
the door
I’m shouting
I’m fighting
I’m jumping
I’m dancing
I’m looking
I’m catching
the ball
I’m shopping
I’m watching
television
I’m having
a shower
I’m swimming
I’m crying
I’m drinking
I’m playing
baseball
I’m playing
soccer
I’m getting
dressed
I’m having
a haircut
I’m reading
I’m eating
I’m playing
in the park
I’m brushing
my hair
I’m singing
I’m opening
the door
I’m drawing
I’m cutting
some paper
I’m talking
I’m shouting
I’m playing
baseball
I’m fighting
I’m counting
I’m looking
I’m running
I’m catching
the ball
I’m shopping
I’m having
a shower
I’m dreaming
I’m swimming
I’m painting
I’m drinking
I’m playing
soccer
I’m getting
dressed
I’m having
a haircut
I’m reading
I’m playing
in the park
I’m having
a bath
I’m opening
the door
I’m talking
I’m drawing
I’m kissing
I’m riding
my bike
I’m dancing
I’m shouting
I’m fighting
I’m jumping
I’m dancing
I’m looking
I’m catching
the ball
I’m shopping
I’m watching
television
I’m having
a shower
I’m swimming
I’m crying
I’m drinking
I’m playing
baseball
I’m playing
soccer
I’m getting
dressed
I’m having
a haircut
I’m reading
I’m eating
I’m playing
in the park
I’m brushing
my hair
I’m singing
I’m opening
the door
I’m drawing
I’m cutting
some paper
I’m talking
I’m riding
my bike
I’m having
a bath
I’m dreaming
I’m counting
I’m closing
the door
I’m running
I’m kissing
I’m painting
Ssshhh!
I’m sleeping
Автор
kudinova
Документ
Категория
Гуманитарная литература
Просмотров
285
Размер файла
1 881 Кб
Теги
islcollective_what_are_you_doing_240544dd60c408d22d0_90083209
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа