close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Пріоритетні напрямки діяльності ШБ у 2013-2014 н.р.

код для вставкиСкачать
Крижко Людмила Володимирівна, методист НМЦПО КЗ
«ЗОІППО» ЗОР
Зміни в освіті, школі –
зміни в діяльності бібліотек ЗНЗ
•
Змінення
освітніх
стандартів,
•
Оновлення
змісту
освіти,
•
Упровадження
нових
програм,
підручників,
•
Визначення
концептуальних
засад
середньої
освіти
:
–
інформатизація,
–
інклюзивна
освіта,
–
профілізація
старшої
школи,
–
медіаосвіта
.
Створення
сучасного
інформаційно
-
освітнього
середовища
навчального
закладу
1.
Інформаційне
забезпечення
навчально
-
виховного
процесу
та
інформаційно
-
бібліографічний
супровід
упровадження
Державних
стандартів
освіти
.
2.
Формування
єдиного
інформаційного
навчального
середовища
відповідно
до
Державної
цільової
програми
впровадження
в
навчально
-
виховний
процес
ЗНЗ
інформаційно
-
комунікаційних
технологій
«Сто
відсотків»
.
3.
Системна,
цілеспрямована
допомога
школярам
в
успішному
засвоєнню
навчальних
програм,
розвитку
їх
творчого
мислення,
пізнавальних
інтересів
і
здібностей
із
використанням
бібліотечного
ресурсу
.
4.
Надання
інформаційної
підтримки
педагогічним
працівникам
у
підвищенні
методичної
культури
та
педагогічної
майстерності
.
Підтримка читання взагалі, творчого читання зокрема
1.
Залучення
до
читання,
формування
культури
розумової
праці,
розвиток
читацької
компетентності
школярів
.
2.
Формування
ціннісних
орієнтацій
читачів
засобами
художніх
творів
.
3.
Стимулювання
дослідницько
-
пошукової
діяльності
школярів,
пов’язаної
з
книгою
.
4.
Координація
дій
шкільної
бібліотеки
зі
школярами,
педагогами,
батьками
щодо
популяризації
книжки,
у
задоволенні
інформаційних
потреб
книгокористувачів
,
формуванні
філософії
читання
школярами
літератури
як
фундаментальної
навички
бібліотечно
-
бібліографічної
освіти
.
Оновлення
змісту
бібліотечного
обслуговування
читачів
на
основі
впровадження
сучасних
технологій
1.
Використання
нових
педагогічних
технологій
:
метод
проектів,
портфоліо,
технологія
розвитку
критичного
мислення
та
інших
.
2.
Залучення
до
бібліотечного
обслуговування
користувачів
шкільних
бібліотек
сучасних
інформаційних
технологій
.
Використання інформаційно
-
комунікаційних технологій
1.
Використання
інформаційно
-
комунікаційних
технологій
для
удосконалення
внутрішньо
-
бібліотечних
процесів
(а
втоматизація
шкільних
бібліотек),
в
бібліотечно
-
інформаційному
обслуговуванні
користувачів
.
2.
Запровадження
електронного
обліку
шкільних
підручників
.
3.
Сприянні
подальшому
використанню
можливостей
інформаційно
-
комунікаційних
технологій,
мережі
Інтернет
у
навчально
-
виховному
процесі
.
Формування культури користувача бібліотеки: інформаційної…
1.
Виховання
в
учнів
медійної
та
інформаційної
культури,
просування
знань
і
вмінь
із
інформаційного
самозабезпечення
їх
навчальної
та
творчої
діяльності
.
2.
Підвищення
бібліотечно
-
бібліографічної
культури
школярів
.
Моніторингова діяльність бібліотеки
1.
Системний
моніторинг
бібліотечних
процесів
.
2.
Вивчення
думки
користувачів
про
форми
та
методи
роботи,
якість
забезпечення
їхніх
інформаційних
потреб
.
1.
Формування
інформаційних
ресурсів
бібліотеки
закладу
на
традиційних,
паперових
і
нових,
електронних,
носіях
.
2.
Формування,
використання
та
збереження
бібліотечних
фондів
навчальної
літератури
.
3.
Оснащення
бібліотек
необхідною
комп’ютерною
технікою
та
відповідними
програмним
забезпеченням,
із
підключенням
до
мережі
Інтернет
.
4.
Зміна
дизайну
шкільних
бібліотек
.
Зміцнення матеріальної бази шкільної бібліотеки
Підвищення
статусу
шкільних
бібліотек,
піднесення
іміджу
шкільного
бібліотекаря,
доведення
значимості
його
праці
в
навчально
-
виховному
процесі
школи,
зростання
соціальної
активності
шкільного
бібліотекаря,
його
готовності
до
сприйняття
нових
ідей,
маркетингової
діяльності
як
засобу
та
інструменту
оптимізації
процесу
обслуговування
та
розширення
сфери
впливу
шкільної
бібліотеки
.
Підвищення статусу бібліотек ЗНЗ
Реалізації зобов'язань за
наказом
Міністерства
освіти
і
науки,
молоді
та
спорту
України
«Про
вдосконалення
діяльності
бібліотек
загальноосвітніх
навчальних
закладів»
від
6
лютого
2012
р
.
№
111
,
а
відповідно
:
•
перегляд
діяльності
шкільних
бібліотек,
•
їх
матеріально
-
технічного
забезпечення,
•
вирішення
питання
щодо
оновлення
фондів,
форм
роботи
тощо
…
Головне
завдання
нашої
сучасності
–
це
зміна
стилю
нашого
мислення,
тому
що
“проблему
не
можна
вирішувати
за
допомогою
того
ж
стилю
мислення,
який
її
створив”
(А
.
Ейнштейн)
Автор
bibl.zoippo
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
506
Размер файла
651 Кб
Теги
діяльності, пріоритетні, напрямки, 2014, 2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа