close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4 kl test # 7 dilennia 2 v

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Дай відповідь.
Якою дією знаходять відстань?
•
а) додаванням; •
б) множенням; •
в) діленням.
Розв'яжи.
760
138
–
39
452
-
(4
584
+
57
429)
760
138
–
39
452
-
(4
584
+
57
429)
4
584
57 429
62 013
+
760 138
39 452
7
20 686
-
720 686
62 013
658 673
-
Обчисли.
Зменш на 1 найменше п'ятицифрове число.
10 000
–
1 = 9 999
Дай відповідь.
Відстань дорівнює швидкості, ... на час. а) поділеній; б) помноженій; в) віднятій.
Дай відповідь.
Швидкість дорівнює відстані, ... на час
.
•
а) помноженій; •
б) поділеній; •
в) віднятій
.
Дай відповідь.
Час руху дорівнює відстані, ... на швидкість.
•
а) помноженій; •
б) поділеній; •
в) віднятій.
Накресли.
Накресли квадрат і трикутник так, щоб квадрат увесь був усередині трикутника.
А
K
С
В
Р
N
L
Запиши вираз, обчисли.
Від добутку чисел 2
065 та 4 відняти 99.
2
065 * 4 -
99
2 065
4
8 2
60
х
8 260
99
8 161
-
Запиши вираз, обчисли.
8 помножити на різницю чисел 5
010 та 456.
8 * (
5
010 -
456
)
5 010
456
4 554
-
4 554
8
36 432
х
Розв'яжи рівняння.
Х
–
498
=
500
+
1 70
:
Х
=
10
+
4
Х
-
498
= 5
0
0 + 1
Х
-
498
= 501
Х
= 498
+
5
01
Х
= 999
999
_
-
498
= 50
0
+ 1
501
=
501
70^
: Х
= 10 + 4
70 : Х
=
14
Х
= 70
: 14
Х
= 5t
7
0
_
: 5
= 1
0 +
4
14 = 14
Обчисли.
834
:
6 5
095
:
5 1
200
:
3 30
247
:
7
834
6
6
2
3
1
8
54
54
0
5
095
5
5
9
5
45
45
0
1
2
00 3
1 2
0
30 247
7
28
2
2
21
14
1
4
7
7
0
Запиши нерівність й перевір, чи правильна вона.
Добуток чисел 706 та 8 більший за суму чисел 706 та 3
845.
706 *
8 > (
706 +
3845
)
5 648
> 4 551
706
8
5 648
х
706
3 845
4 551
+
Вирази.
У хвилинах: 3год
=
…хв 2год 25хв =…хв 5год 30хв = …хв 3
г
о
д
= 180
х
в
2
г
о
д
25
х
в
= 145
х
в
5
г
о
д
30
х
в
= 330
х
в
Вирази.
У кілограмах: 8 ц = …кг 6 т = …кг 4т 3ц = …кг
8
ц
= 800
к
г
6
т
= 6 000
к
г
4
т
3
ц
= 4 300
к
г
Збільш у 100 разів числа.
600 800 1 000 13 500
60 000 80000 100 000 1 350 000
Виконай ділення з остачею.
425 : 6 385 : 10 6 497 : 100 9 368 : 9
425 : 6 = 70 (
о
с
т
. 5)
385 : 10 = 38 (
о
с
т
. 5) 6 497 :100= 64(
о
с
т. 97) 9 368 9
9 36
36
8 (ост.)
Запиши вираз і обчисли його значення.
Від числа 20 100 відняти частку чисел 14 515 та 5.
20 100 –
14 515 : 5
20 100 2 903
17 197
-
1
4 515 5
10
45 45
15
15
5
5
0
Запиши вираз і обчисли його значення.
До числа 7 240 додати добуток чисел 6 070 та 8.
7 240 + 6 070 *
8
6 070
8
48 560
х
48 560
7 240 55 800
х
Задача.
Накресли квадрат, периметр якого 28
см. Знайди площу цього квадрата.
1)
28 : 4 = 7(
с
м
) –
с
т
о
р
о
н
а
к
в
а
д
р
а
т
а
.
2) 7 * 7 = 49 (
с
м
) –
п
л
о
щ
а
.
2
А
K
С
В
7 см
Порівняй вирази.
275 * 9 + 9 ... 275 * 10
275* 9 + 9 ... 275 *10
275
9
2 475
х
2 475
9
2 484
+
275 * 10 = 2 750
2 484 <
2 750
<
Порівняй вирази.
300
* 8
+
60
* 8 ... 360
* 10
300x
* 8+60x
* 8 ... 360x
*
10
300 * 8 = 2 4
0
0
2
880
<
3
600
6
0 * 8 = 480
2 40
0 + 480 = 2 880
36
0 * 10 = 3 600
<
Шаблон: Доброгорська Г. В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
854
Размер файла
1 078 Кб
Теги
test, dilennia
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа