close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Лабораторные и практические по химии

код для вставкиСкачать
№КласВид діяльності
Лаб./ Практ.№Назва лаб. або практ.№ інстрХімічні реактивиДата пров17 Лабор 1" Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин"Кухонна сіль, гранули цинку, залізні ошурки або цвяхи, шматочки мідного дроту, мідний купорос, сірка, вуглинка(вугільний порошок або таблетки активованого вугілля), сода.27 Лабор2" Ознайомлення з фізичними властивостями речовин"Алюміній, залізо, мідь, сірка, вода, оцет, олія, мідний купорос.37 Лабор3" Проведення хімічних реакцій"Розчин лугу(натрій або калій гідроксиду), фенолфталеїн, крейда(кальцій карбонат), розчин сульфатної кислоти, розчин мідного купоросу(купрум( II) сульфату), кристалічний алюміній хлорид.47 Лабор4" Вивчення фізичних властивостей заліза"Зразки заліза : цвях(пластинка, дріт) і залізні ошурки; вода.57 Практ1" Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівальними приладами; будова полум'я"Кухонна сіль,дистильована вода.67Практ2"Дослідження фізичних і хімічних явищ"Мідний дріт або пластинка, стеаринова на свічка, негашене вапно, вода.77 Практ3"Добування кисню в лабораторії та вивчення його властивостей"Кристалічний калій перманганат, деревна вуглинка(розміром із горошинку), вапняна вода.88 Лабор1"Для розчинів кислот на індикатори"Розчини хлоридної та сульфатної кислот, дистильована вода; індикатори: лакмус, фенолфталеїн, метиловий оранжевий, універсальний.98Лабор2"Взаємодія хлоридної кислоти з металами"Розчин хлоридної кислоти, гранули цинку, стрічка магнію, шматочки мідного дроту.108Лабор3"Для розчинів лугів на індикатори"Розчини натрій гідроксиду, калій гідроксиду; індикатори: лакмус,фенолфталеїн, метиловий оранжевий, оранжевий.118Лабор4"Взаємодія розчинів і лугів з кислотами"Розчини натрій гідроксиду, калій гідроксиду, хлоридної та сульфатної кислот; індикатор фенолфталеїн(лакмус, метиловий оранжевий, універсал)128Лабор5"Взаємодія нерозчинних основ із кислотами"Розчин натрій(калій) гідроксиду, купрум(II) сульфату, хлоридної або сульфатної кислоти.138Лабор6"Розкладання нерозчинних основ під час нагрівання"Розчин натрій( калій) гідроксиду, купрум (II) сульфату.148Лабор7"Взаємодія солей із металами"Розчини купруму(II)сульфату, цинк сульфату; гранули цинку, мідний дріт. 158Лабор8"Взаємодія солей із лугами в розчині"Розчин феруму (III) хлориду, натрій сульфату, натрій гідроксиду, калій гідроксиду, барій гідроксиду.168Лабор9"Реакця обміну між солями в розчині"Розчини натрій карбонату, барій нітрату, магній хлориду, калій хлориду.178Лабор10"Розв'язування експерементальних задач"У пронумерованих пробірках розчини таких речовин: сульфатної килоти,калій гідроксиду, калій хлориду; на столах учнів: дистильована вода, розчини арґентум нітрату, барій хлориду, індикатору; кристалічний купрум (II) сульфат, гранули цинку.188Практ1"Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук"Розчин натрій гідроксиду, сульфатної(хлоридної) кислоти, кальцій гідроксиду, кальцій сульфату, купрум (II) сульфату, натрій хлориду, арґентум нітрату, ферум (II) сульфату, барій хлориду; індикатори: лакмус або метиловий оранжевий; свіжо приготований купрум (II) гідроксид( ферум(III) гідроксид); вуглекислий газ(добувають у ході досліду); кальцій карбонат, купрум (II) оксид, гранули цинку, залізна і мідна спіралі.
198Практ2"Розв'язування експериментальних задач"1. У пронумерованих пробірках, згідно з варіантом, містяться розчини таких речовин:
Варіант I : натрій хлориду, натрій гідроксиду, хлоридної кислоти;
Варіант II: купрум(II) хлориду, сульфатної кислоти, калій гідроксиду;
Варіант III: барій хлориду, кальцій гідроксиду, нітратної кислоти.
2. На столах учнів
, згідно з варіантом, є речовини:
Варіант I: індикатори, розчини арґентум,нітрату, купрум (II) сульфату, натрій гідроксиду, хлоридної кислоти;
Варіант II: індикатори, розчини арґентум нітрату, барій хлориду, ферум (III) оксиду, хлоридної кислоти, натрій гідроксиду;
Варіант III: індикатори, розчини сульфатної кислоти, натрій гідроксиду, кристалічний магній хлорид, дистильована вода.209Лабор1"Виявлення йонів гідрогену і гідроксид іонів у розчині"Розчини хлоридної(розбавленої сульфатної) кислоти, натрій(калій) гідроксиду; індикатори у вигляді розчинів або індикаторного паперу(лакмус, фенолфталеїн, метиловий оранжевий, універсальний індикатор); дистильована вода.219Лабор2"Реакції обміну між розчинами електролітів, що проходять з випаданням осаду"Розчини магній сульфату, розбавленої ортофосфатної(сульфітної) кислоти, натрій(калій) гідроксиду, натрій(калій) карбонату. 229Лабор3"Реакції обміну між розчинами електролітів, що проходять з виділенням газу"Розчини натрій(калій) гідроксиду, хлоридної кислоти, сульфатної кислоти, концентровані розчини калій(натрій) карбонату, калій сульфіду, амоній хлориду.239Лабор4"Реакції обміну між розчинами електролітів, що проходять з утворенням води"Розчини натрій(калій) гідроксиду, хлоридної кислоти, сульфатної кислоти, фенолфталеїну, купрум(II) сульфату.249 Лабор5"Вплив площі поверхні контакту реагентів, концентрації й температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою"Розчини хлоридної кислоти, дистильована вода, пластинки й порошок цинку.259 Лабор6"Виготовлення моделей молекул вуглеводнів"Пластилін і палички (сірники)269 Лабор7"Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену"Зразки виробів із поліетилену - плівка для харчових продуктів, плівка для пакування нехарчових виробів, шматок шланга, поліетиленовий електроізолятор; розчини калій перманганату, сульфатної кислоти, лугу; вода.279 Лабор8"Досліди з гліцерином: розчинність у воді, взаємодія з купрум(II) гідроксидом"Гліцерин, дистильована вода, розчин купрум(II) сульфату, натрій(калій) гідроксиду. 289 Лабор9"Дія оцтової кислоти на індикатори" Розчин оцтової кислоти, індикатор у вигляді розчинів або індикаторного паперу - фенолфталеїн, лакмус, метиловий оранжевий, універсальний індикатор; дистильована вода.299 Лабор10"Взаємодія оцтової кислоти з металами, лугами, солями"Розчини оцтової кислоти, натрій(калій) гідроксиду, натрій гідрокарбонату, фенолфталеїну; порошки магнію, заліза, міді, натрій гідрокарбонату; купрум(II) гідроксид(свіжоприготовлений, промитий і відфільтрований).309 Лабор11"Взаємодія глюкози з купрум(II) гідроксидом"Розчини купрум(II) сульфату, натрій(калій) гідроксиду, глюкози.319 Лабор12"Відношення крохмалю до води(розчинність, утворення клейстеру) Крохмаль, вода.329 Лабор13"Взаємодія крохмалю з йодом"Крохмальний клейстер, спиртовий розчин йоду, сира картоплина, шматочок білого хліба.339 Лабор14"Кольорові реакції білків"Розчин нітратної кислоти (1:3), натрій гідроксиду, купрум(II) хлориду, водний розчин яєчного білка(1мл білка на 5мл насиченого розчину кухонної солі). 349 Практ1"Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини" Кристалічні солі: натрій хлорид, натрій нітрат; дистильована вода, 8%-й розчин калій хлориду, 15%-й розчин натрій карбонату.359 Практ2 "Реакції йонного обміну між розчинами електролітів"Розчини купрум(II) сульфату, ферум(III) хлориду, магній хлориду, барій хлориду, натрій(калій) карбонату, натрій(калій) сульфіту, натрій гідроксиду, калій гідроксиду, кальцій гідроксиду, хлоридної кислоти, сульфатної кислоти, лакмусу, метилового оранжевого, фенолфталеїну.369 Практ3"Розв'язування експериментальних задач"Для вибору учням: тверді речовини: купрум(II) сульфат, купрум(II) хлорид; дистильована вода; розчини барій хлориду, арґентум нітрату, натрій гідроксиду.
На столах учнів: Варіант I - твердий кальцій оксид, розчини натрій гідроксиду, хлоридної кислоти, калій карбонату;
Варіант II - розчини купрум(II) сульфату, хлоридної кислоти, натрій гідроксиду; Варіант III - твердий ферум(III) оксид, розчини хлоридної кислоти, сульфатної кислоти, натрій гідроксиду; Додаткова задача - розчин купрум(II) сульфату. 379 Практ4"Властивості оцтової кислоти" 4 пробірки з розчином оцтової кислоти, порошкоподібний магній, розчини лакмусу, натрій(калій) гідроксиду, натрій карбонату, калій перманганату(1,5 - 2%) сульфатної кислоти.3810 Лабор1"Взаємодія карбон(IV) оксиду з розчином кальцій гідроксиду"Вапняк або крейда, розчини хлоридної кислоти(1:2), кальцій гідроксиду(вапняної води).3910 Лабор2"Якісна реакція на йон амонію"Розчини амоній сульфату(хлориду) та натрій(калій) гідроксиду.4010 Лабор3"Якісна реакція на хлорид - іон"Розчин хлоридної кислоти, натрій хлориду, арґентум нітрату.4110 Лабор4"Виявлення сульфат-іонів в розчині"Розчини натрій сульфату, сульфатної кислоти, барій хлориду.4210 Лабор5"Ознайомлення зі зразками азотних добрив"Кристалічні амоній сульфат, амонійна селітра, карбоніт (сечовина), дистильована вода.4310 Лабор6"Ознайомлення зі зразками фосфатних добрив"Простий суперфосфат, подвійний суперфосфат, фосфоритне борошно, дистильована вода.4410 Лабор7"Визначення карбонат-іонів"Кристалічні кальцій карбонат і натрій карбонат, розчини натрій карбонату та калій карбонату, сульфатної кислоти, розведеної хлоридної кислоти.4510 Лабораторна8"Ознайомлення зі зразками природних силікатів"Кварцовий пісок, глина, слюда, польовий шпат, кремінь, кришталь, агат.4610 Лабор1"Порівняння хімічної активності металів"Розчини ферум(III) сульфату, цинк сульфату, ферум(III) хлориду, купрум(II); цинк у гранулах, мідна пластинка або дріт, залізні цвяхи.4710 Лабор2"Взаємодія металів із розчинами кислот"Розбавлені розчини сульфатної та хлоридної кислот, гранули або шматочки цинку, міді, заліза.4810 Лабор3"Ознайомлення зі зразками металічних руд"Зразки металічних руд(4-5) із наявних у кабінеті: залізні руди(магнітний залізняк,червоний залізняк, бурий залізняк, шпатовий залізняк, пірит), алюмінієві руди(алуніт, нефелін), мідні руди(мідний блиск, мідний колчедан, малахіт).4910 Лабор4"Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності"Розчини алюміній хлориду, натрій (калій) гідроксиду, хлоридної (сульфатної) кислоти.5010 Лабор5"Добування ферум(II) гідроксиду та ферум(III) гідроксиду, взаємодія їх з кислотами"Розчини ферум(II) і ферум(III) сульфатів або хлоридів, лугу(калій або натрій гідроксиду), кислоти( хлоридної або розбавленої сульфатної).5110 Практ1"Добування карбон(IV) оксиду, взаємоперетворення карбонатів і гідроген карбонатів"Шматочки мармуру(крейди або вапняку), кристалічний натрій гідроген карбонат, розчини кальцій гідроксиду(вапняної води), хлоридної кислоти(1:2). 5210 Практ1"Розв'язування експериментальних задач"1. У пронумерованих пробірках згідно з варіантом містяться розчини:
Варіант I - калій карбонату, алюміній хлориду, натрій сульфату;
Варіант II - купрум(II) хлориду, калій фосфату, натрій сульфату.
2. На столах учнів згідно з варіантом є розчини:
Варіант I - хлоридної кислоти, натрій гідроксиду, барій хлориду, купрум(II) хлориду, нітратної кислоти;
Варіант II - натрій гідроксиду, арґентум(I) нітрату, барій хлориду, нітратної кислоти, ферум(III) сульфату.
5311 Лабор1"Виготовлення моделей молокул парафінів"Пластилін та палички(сірники).5411 Лабор2"Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів"Колекція нафтопродуктів.5511 Лабор3"Ознайомлення зі зразками продуктів коксування вугілля та різних видів палива"Колекція продуктів коксування вугілля та колекція різних видів палива.5611 Лабор4"Ознайомлення зі зразками пластмас"Вода, розчини калій перманганату, сульфатної кислоти, лугу.5711 Лабор5"Ознайомлення зі зразками канчуків"Натуральний каучук, синтетичний каучук бутадієновий, синтетичний каучук ізопреновий, синтетичний каучук хлоропреновий чи інші зразки, що є в лабораторії.5811 Лабор6"Ознайомлення зі зразками натуральних, штучних і синтетичних волокон"Зразки волокон, наявні в кабінеті хімії: бавовна, вовна, натуральний шовк, ацетатний шовк,капрон, лавсан, нітрон, нейлон та ін.5911 кЛабор7"Ознайомлення зі змістом етикеток до харчових продуктів"Етикетки до харчових продуктів, які учні самостійно приносять на урок, або їх фотографії у цій роботі.6011 Лабор8"Ознайомлення зі змістом інструкцій до товарів побутової хімії"Етикетки з інструкціями до товарів побутової хімії, які учні самостійно приносять на урок, або їх фотографії у цій роботі.6111 Лабор9"Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів"Фенолфталеїн, тверда вода.6211 Практ 1"Видалення забруднень із поверхні тканини"Кристалічний натрій хлорид, гліцерол, лимонна кислота(сік), етиловий спирт або ацетон, розчин амоніаку(нашатирний спирт), саліциловий спирт. Практикум по хімії
(загальна кількість лабораторних
і практичних робіт)
Клас Кількість лабораторних робітКількість практичних робіт74381029144101321191
Автор
ke
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4 084
Размер файла
147 Кб
Теги
практическая, химия, лабораторная
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа