close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Другорядні члени речення УРОК УКР.МОВИ 8 КЛАС

код для вставкиСкачать
 Тема. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.
Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання учнів про головні та другорядні члени речення; розвивати вміння визначати головні та другорядні члени у реченні, робити синтаксичний розбір речень; формувати орфографічну та пунктуаційну грамотність; удосконалювати усне та писемне мовлення учнів; виховувати повагу до митцыв слова, традицій свого народу.
Тип уроку: комбінований
Обладнання: мультимедійний проектор, роздавальний матеріал, підручник, портрет А.Малишка, рушник, запис пісні "Пісня про рушник", відео фрагмент "Українське весілля"
Хід уроку
Епіграф до уроку
А пісня-це душа.
З усіх потреб-потреба.
Лиш пісня в серці Ширить межі неба.
Чим глибша пісня, тим ясніш душа.
І.Драч
І Вступне слово вчителя.
Доброго дня діти. У нас сьогодні на уроці присутні гості, тому хочеться, щоб ми з вами особливо плідно попрацювали, а ще я хочу, щоб від нашого уроку у вас залишились лише приємні враження, щоб ваші серця і розум повнились добром, щирістю, любов'ю до людей. Урок знову відчинить для вас двері у багатий і прекрасний світ рідного слова.
Отже, тема нашого уроку : Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення. (діти у зошитах записують дату і тему уроку)
-Подивившись на тему уроку, визначимо з вами завдання, які нам слід розв'язати протягом уроку. Чим же ми з вами будемо займатися?
(Орієнтовні відповіді: -повторимо та узагальнимо знання про головні та другорядні члени речення; будемо розбирати речення за членами речення, повторимо пунктограми в простому реченні. )
-А також ми з вами будемо удосконалювати писемне і усне мовлення, розвиватимемо ваші творчі вміння.
Але перед тим пропоную вам заповнити свої "Кольорові щоденнички". Оберіть, будь ласка, той колір листочка, з яким асоціюється ваш настрій, емоційний стан. Отже, Колір НастрійЧервоний
Оранжевий
Жовтий
Зелений
Синій
Фіолетовий
ЧорнийЗахоплення
Радість
Задоволення
Спокій
Хвилювання
Зацікавленість
ТривогаУчитель. У кожного з вас я бачу зараз різний настрій - це підтвердили вибрані різнокольорові листочки. Настрій залежить від багатьох чинників . Але, в першу чергу, від стану душі. Ми не будемо заглядати до ваших сердечок, нехай вони бережуть у собі різні таємниці.
Лунає "Пісня про рушник" А.Малишка
Учитель. - Чи вгадали ви автора слів цієї пісні?
- Як називається ця поезія?
- А хто виконавець? (Наталя Валевська)
Учитель. Отже, пропоную вам поринути у джерело почуттів відомого українського поета Андрія Малишка, через його величносте Слово. Урок рідної мови сьогодні присвячуватиметься поетові-пісняру, який зумів розкрити магію пісні: невмирущої, глибоко душевної і щирої.
Саме сьогодні 14 листопада вся Україна відзначає 100-річчя від дня народження Андрія Малишка.
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
Вчитель. На попередніх уроках ми вивчали головні члени речення і способи їх вираження. -Яким було ваше дом.завдання на сьогодні? (Дібрати речення, крилаті вислови, прислів'я, об'єднані темою "А пісня-це душа народу", підкреслити граматичну основу в кожному реченні і пояснити пунктограму ТИРЕ між підметом і присудком).
(Діти зачитують речення, пояснюють розділові знаки, називають гол.члени речення. А тим часом один учень працює біля дошки)
Завдання на дошці. (поставити розділові знаки, вставити пропущену букву, підкреслити граматичну основу в кожному реченні і пояснити пунктограму ТИРЕ між підметом і присудком)
Орієнтовні речення: Народна пісня-духовне обличчя нації.
Співати - журбу проганяти.
Українська пісня - це злет душі.
Андрій Малишко - солов'їне серце України.
"Пісня про рушник" - спогад лiричного героя.
ІІІ. Актуалізація опорних знань
Теоретичний диктант "Так-ні" (діти записують у зошитах номер запитання та та відповідь: так чи ні)
1. За способом вираження підмети поділяються на прості і складені.
2. Простий присудок виражається дієсловом або іменником.
3. Складений дієслівний присудок складається з інфінітива і допоміжного дієслова.
4. Складений іменний присудок складається з іменної частини і прислівника.
5. Між групою підмета і групою присудка може ставитись двокрапка.
6. Якщо перед присудком є заперечна частка ні, тире не ставимо. 7. Крім іменника, іменною частиною складеного іменного присудка може бути особове дієслово. 8. У складеному іменному присудку в теперішньому часі дієслово-зв'язка зазвичай пропускається. (Відповіді: 1 - так, 2 - ні, 3 - так, 4 - ні, 5 - ні, 6 - ні, 7 - ні, 8 - так).
Перевірка диктанту (відповіді на екрані). Аналіз помилок.
2. Бесіда:
- Які ще члени речення, крім головних вам відомі?
- Яку синтаксичну роль виконують другорядні члени речення?
- Як називаються речення, у яких є другорядні члени?
ІУ. Опрацювання нового матеріалу. 1. Метод "Прес". Доведіть або спростуйте тезу.
"Слово другорядний означає менш важливий, не основний. Отже, другорядні члени речення менш важливі, ніж головні."
Відповіді кількох учнів.
- Отже, ми з вами сьогодні на уроці маємо переконатися в тому, що другорядні члени речення не менш важливі, ніж головні, пригадати їх визначення та практично засвоїти знання з теми. 2. Проведемо зараз лінгвістичний експеримент. Спробуйте розповісти про побачене непоширеними реченнями. (Фільм про українське весілля)
- Отже, другорядні члени речення роблять мовлення більш виразним, образним, яскравим, емоційно забарвленим, влучним, конкретним.
V. Поглиблення, узагальнення, систематизація вивченого.
1. Об'єднання дітей у три групи. Робота з роздавальним матеріалом. Конструктивно-схематична вправа
Група 1. Виділіть додатки. Складіть опорну схему (що означає додаток, на які питання відповідає, способи вираження).
Упродовж усього життя А. Малишко натхненно працював як пісняр. Музику до його поетичних творів писали відомі композитори.. Чимало поезій ще за його життя стали народними піснями Пісенність - одна з найголовніших прикмет усієї поезії А. Малишка. Його поетичне мислення завжди було взаємозв'язане з елементами народнопісенної поетики. Це й забезпечило активну співпрацю композиторів з поетом та широку популярність пісень на тексти А. Малишка. Група 2. Виділіть означення. Складіть опорну схему (що означає означення, на які питання відповідає, способи вираження).
Кращим твором пісенної спадщини поета с пісня "Ранки солов'їні". Ліричний герой пісні згадує ніжне кохання, яке впродовж життя тривожить душу і не забувається. Закохані розійшлися в житті, але в серці живе надія на зустріч. Надзвичайно мелодійним у пісні є приспів. Побудований па паралелізмі, він викликає чимало асоціацій. Київ із квітучими каштанами й неспокійною дніпровською хвилею - це сама молодість. Група 3. Виділіть обставини. Складіть опорну схему (що означає обставина, на які питання відповідає, способи вираження).
До кінофільму "Літа молодії" була написана "Пісня про рушник" (1959), яка давно вже стала народною. У цій пісні оспівується любов матері, які. вчили своїх синів любити отчий край, тому не раз водили їх у "поля край села" . Випроводжаючи сина "на зорі" у "дорогу далеку", "на щастя, на долю", за традицією, мати дає йому найцінніший подарунок - "рушник вишиваний". Побажання матері синові передано дуже тонко, це побажання добра в невідомім краю: Представлення опорних схем доповідачами, узагальнення про другорядні члени речення.
2. Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу.
3. Змагання "Хто швидше" Користуючись алгоритмом синтаксичного розбору та складеними опорними схемами, зробити синтаксичний розбір речення.
1 група Упродовж усього життя і завжди з великою охотою Малишко працював як пісняр.
2 група Багатьом віршам видатного українського поета Андрія Самійловича Малишка судилася щаслива доля.
3 група Творчість видатного поета - справді скарб української культури.
4.Робота в групах. Стилістичне дослідження. Відновити текст, дібравши слова з довідки. Визначити стиль тексту. Зробити висновок про роль другорядних членів речення у різних за стилем текстах.
1 група Рідна мати моя, ..........................
Ти водила мене ........................., І в дорогу далеку .......................,
І рушник вишиваний ................,
ВІДПОВІДЬ Рідна мати моя, ти ночей не доспала Ти водила мене у поля край села, І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,... І рушник вишиваний на щастя дала.
2 група
Рушники - це відбиття......... пам'яті народу, в їх ......збереглися прадавні.... знаки. На Україні ......завжди надавалось..... образно-символічне значення. Вони - обов'язковий..... весільної обрядовості, предмет народного......, неодмінна...... селянського житла.
(Довідка узорах ,культурної , рушникам, окраса,магічні, атрибут, важливе, побуту)
ВІДПОВІДЬ Рушники - це відбиття культурної пам'яті народу, в їх узорах збереглися прадавні магічні знаки. На Україні рушникам завжди надавалось важливе образно-символічне значення. Вони - обов'язковий атрибут весільної обрядовості, предмет народного побуту, неодмінна окраса селянського житла.
3 група
Рушни́к -.......шмат лляного чи конопляного....., що має на кінцях, а часто і на всьому полі ....вишиті або виткані....., які відображають світогляд та..... предків, несуть ....про добро, достаток, здоров'я. Рушники є ...матеріальної культури слов'ян,..... складовою обрядів та ритуалів.
(Довідка звичаї, різноманітні, композиції, прямокутний , інформацію, важливою, символом, полотна)
ВІДПОВІДЬ Рушни́к - прямокутний шмат лляного чи конопляного полотна, що має на кінцях, а часто і на всьому полі різноманітні вишиті або виткані композиції, які відображають світогляд та звичаї предків, несуть інформацію про добро, достаток, здоров'я. Рушники є символом матеріальної культури слов'ян, важливою складовою обрядів та ритуалів.
Висновки: (Роль другорядних членів речення у Художньому стиль - надають мові образності, поетичності, неоднозначності.; публіцистичний стиль - емоційність, виразність, переконливість; науковий стиль - більш глибоким, повним і конкретним).
5.Творча лабораторія.Творче завдання 1 група Використовуючи поширені речення, складіть зв'язне висловлювання (5-6речень): "Рушник у нашому житті"
2 група Написати листа Андрієві Малишку (5-6 речень) "Лист у минуле" 3 група Написати твір-мініатюру "Розмова з образом на фото" (5-6 речень)
(Зразки учнівських робіт.
"Розмова з образом на фото"
Дивлюсь я на Ваше фото, що в душі своїй тримаю. На ньому Ви незвичайно красивий, мужній та водночас мудрий. Задумливий погляд темно-карих очей і зморшки на лобі свідчать, що на Вашу долю випало немало важких випробувань.Та поряд з цим у Вас палає душевна сила, що в творчість перейшла. Я вдячна Вам за Ваші ліричні пісні. Я впевнена. Що вони супроводжуватимуть мене усе життя
"Лист у минуле"
Дорогий Андрію Малишку! Пишу до Вас я, маленька частинка твого рідного народу. Так багато хочеться сказати, що, здається, ніколи не вистачить часу... Я захоплююсь Вашою творчістю. Мене вражає сила Ваших поезій, їх мелодійність. Ваш світлий образ навіки збереже у своїй пам'яті. "Рушник у нашому житті"
Український рушник споконвіку був символом України, як і калина, і верба, і українська пісня. Вишитий рушник... Він супроводжував селянина протягом усього життя і в радості і в горі. Завжди був символом гостинності - на ньому підносили дорогим гостям хліб-сіль. Рушниками зв'язували руки молодим, бажаючи їм щасливого подружнього життя. Існували також і подарункові рушники. їх використовували в знак побажання щасливої долі.
УІ. Рефлексія.
- Якою була мета уроку?
-Чи досягли ми її?
- Що нового дізналися?
- Які види робіт сподобались найбільше?
VІІ Оцінювання
VІІІ Кольоротерапія
Учитель. - Чи змінився ваш настрій?
Якщо так, то оберіть квіточку відповідного кольору.
Давайте ж увінчаємо цими квітами портрет видатного поета-пісняра, створивши умовний вінок-пошани.
А нашим гостям подаруємо рушнички- як символ добробуту і щастя. Нехай вони стануть своєрідним оберегом від усього лихого. На щастя, на долю і многії літа.
ІХ Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал. Виконатии вправу№ (достатній рівень); підготувати картки-завдання з вивченої теми.
Веселівська районна різнопрофільна гімназія
Урок української мови.8 клас
Підготувала:
учитель української мови та літератури
Ларіонова Л.В.
смт.Веселе 2
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Група 1. Виділіть додатки. Складіть опорну схему (що означає додаток, на які питання відповідає, способи вираження).
Упродовж усього життя А. Малишко натхненно працював як пісняр. Музику до його поетичних творів писали відомі композитори.. Чимало поезій ще за його життя стали народними піснями Пісенність - одна з найголовніших прикмет усієї поезії А. Малишка. Його поетичне мислення завжди було взаємозв'язане з елементами народнопісенної поетики. Це й забезпечило активну співпрацю композиторів з поетом та широку популярність пісень на тексти А. Малишка. Група 2. Виділіть означення. Складіть опорну схему (що означає означення, на які питання відповідає, способи вираження).
Кращим твором пісенної спадщини поета с пісня "Ранки солов'їні". Ліричний герой пісні згадує ніжне кохання, яке впродовж життя тривожить душу і не забувається. Закохані розійшлися в житті, але в серці живе надія на зустріч. Надзвичайно мелодійним у пісні є приспів. Побудований па паралелізмі, він викликає чимало асоціацій. Київ із квітучими каштанами й неспокійною дніпровською хвилею - це сама молодість. Група 3. Виділіть обставини. Складіть опорну схему (що означає обставина, на які питання відповідає, способи вираження).
До кінофільму "Літа молодії" була написана "Пісня про рушник" (1959), яка давно вже стала народною. У цій пісні оспівується любов матері, які. вчили своїх синів любити отчий край, тому не раз водили їх у "поля край села" . Випроводжаючи сина "на зорі" у "дорогу далеку", "на щастя, на долю", за традицією, мати дає йому найцінніший подарунок - "рушник вишиваний". Побажання матері синові передано дуже тонко, це побажання добра в невідомім краю.
Гра "Хто швидше"
1 група Користуючись алгоритмом синтаксичного розбору та складеними опорними схемами, зробити синтаксичний розбір речення.
Упродовж усього життя і завжди з великою охотою Малишко працював як пісняр.
Гра "Хто швидше"
2 група Користуючись алгоритмом синтаксичного розбору та складеними опорними схемами, зробити синтаксичний розбір речення.
Багатьом віршам видатного українського поета Андрія Самійловича Малишка судилася щаслива доля.
Гра "Хто швидше"
3 група Користуючись алгоритмом синтаксичного розбору та складеними опорними схемами, зробити синтаксичний розбір речення.
Творчість видатного поета - справді скарб української культури.
1 група Стилістичне дослідження. Відновити текст, дібравши слова з довідки. Визначити стиль тексту. Зробити висновок про роль другорядних членів речення у різних за стилем текстах.
Рідна мати моя, ..........................
Ти водила мене ........................., І в дорогу далеку .......................,
І рушник вишиваний ................,
2 група Стилістичне дослідження. Відновити текст, дібравши слова з довідки. Визначити стиль тексту. Зробити висновок про роль другорядних членів речення у різних за стилем текстах.
Рушники - це відбиття......... пам'яті народу, в їх ......збереглися прадавні.... знаки. На Україні ......завжди надавалось..... образно-символічне значення. Вони - обов'язковий..... весільної обрядовості, предмет народного......, неодмінна...... селянського житла.
(Довідка узорах ,культурної , рушникам, окраса,магічні, атрибут, важливе, побуту)
3 група Стилістичне дослідження. Відновити текст, дібравши слова з довідки. Визначити стиль тексту. Зробити висновок про роль другорядних членів речення у різних за стилем текстах.
Рушни́к -.......шмат лляного чи конопляного....., що має на кінцях, а часто і на всьому полі ....вишиті або виткані....., які відображають світогляд та..... предків, несуть ....про добро, достаток, здоров'я. Рушники є ...матеріальної культури слов'ян,..... складовою обрядів та ритуалів.
(Довідка звичаї, різноманітні, композиції, прямокутний , інформацію, важливою, символом, полотна)
Творча лабораторія.Творче завдання 1 група Використовуючи поширені речення, складіть зв'язне висловлювання (5-6речень): "Рушник у нашому житті"
.Творча лабораторія.Творче завдання
2 група Написати листа Андрієві Малишку (5-6 речень) "Лист у минуле" .Творча лабораторія.Творче завдання
3 група Написати твір-мініатюру "Розмова з образом на фото" (5-6 речень)
Автор
ke
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
7 760
Размер файла
111 Кб
Теги
урок, речення, другорядні, укр, класс, мови, члени
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа