close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Алгебра 8 клас

код для вставкиСкачать
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ
ВИВЧЕННЯ АЛГЕБРИ У 8 КЛАСІ
(70 годин, І семестр — 32години, 2 години на тиждень, II семестр — 38
годин, 2 години на тиждень)
І СЕМЕСТР
№ уроку
Урок № 1.
Урок № 2.
Тема уроку
Дата
проведення
Примі
тки
Вступ. Повторення і систематизація навчального
матеріалу, вивченого у 7 класі
Повторення і систематизація навчального
матеріалу, вивченого у 7 класі
Основна мета:
повторити формули скороченого множення, алгоритми дій з многочленами, та
властивості степеня з натуральним показником,вивчені у 7 класі.
Тема 1. Раціональні вирази (30 години)
Основна мета:
учнями змісту понять «раціональний вираз», «дробовий вираз», «раціональний дріб»,
«допустимі значення змінних у виразі», «основна властивість дробу»;
сформувати в учнів уявлення про спосіб застосування основної властивості дробу у двох
ситуаціях (при скороченні дробів та зведення дробів до нового знаменника, спосіб дій при
розв’язуванні задач на знаходження ОДЗ виразу, спосіб застосування умови рівності дробу
нулю;
виробити вміння розрізняти цілі, дробові вирази та раціональні дроби, знаходити допустимі
значення змінної у виразі, а також значення змінної, при якому значенні раціонального дробу
дорівнює нулю, виконувати скорочення раціональних дробів, а також дії, що приводять до
зведення раціонального дробу до нового знаменника.
1.1. Алгебраїчні дроби. Основна властивість дробу.
Додавання і віднімання дробів (11год.)
Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази.
Допустимі значення змінних
Основна властивість дробу. Скорочення
Урок № 4.
дробів
Урок № 5.
Розв’язування вправ. Самостійна робота
Урок № 6.
Додавання і віднімання дробів з однаковими
знаменниками
Урок № 7.
Розв’язування вправ
Урок № 8.
Додавання і віднімання дробів з різними
знаменниками
Урок № 9.
Розв’язування вправ
Урок № 10. Розв’язування вправ. Самостійна робота
Урок № 3.
Урок № 11.
Урок № 12.
Урок № 13.
Розв'язування типових вправ
Систематизація та корекція знань і умінь учнів
Контрольна робота № 1
2.2. Множення та ділення дробів (10 год.)
Урок № 14.
Урок № 15.
Урок № 16.
Урок № 17.
Урок № 18.
Урок № 19.
Урок № 20.
Урок № 21.
Урок № 22.
Урок № 23.
Аналіз контрольної роботи. Множення
дробів. Піднесення дробу до степеня
Розв'язування типових вправ
Ділення дробів
Розв'язування типових вправ. Самостійна
робота
Тотожні перетворення раціональних виразів
Розв'язування типових вправ.
Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння
Розв'язування раціональних рівнянь .
Самостійна робота
Систематизація та корекція знань і умінь учнів
Контрольна робота № 2
2.3. Степінь з цілим показником(9 год.)
Урок № 24. Аналіз контрольної роботи. Означення
степеня з цілим показником
Урок № 25. Властивості степеня з цілим показником
Урок № 26. Розв'язування типових вправ
Урок № 27. Стандартний вигляд числа.
Урок № 28. Розв'язування типових вправ. Самостійна
робота
Урок № 29. Функція у = k/x, її графік та властивості
Урок № 30. Розв'язування типових вправ. Самостійна
робота
Урок № 31. Систематизація та корекція знань і умінь учнів
Урок № 32. Контрольна робота № 3
Тема 2 . Квадратні корені (14 год.)
Основна мета:
домогтися засвоєння учнями змісту понять «квадратний корінь із числа», «арифметичний
квадратний корінь з невід’ємного числа;
систематизувати й узагальнити відомості про числові множини, сформувати уявлення учнів
про ірраціональні числа та множину дійсних чисел, а також уявлення учнів про властивості
функції у=х2 та схему розв’язування рівнянь;
виробити в учнів уміння визначати вид числа, знаходити арифметичний квадратний корінь з
даного числа та застосовувати ці уміння для розв’язування рівнянь виду х2=а та рівнянь, що
зводяться до таких.
Урок № 33.
Урок № 34.
Урок № 35.
Урок № 36.
Урок № 37.
Урок № 38.
Урок № 39.
Урок № 40.
Урок № 41.
Урок № 42.
Урок № 43.
Урок № 44.
Урок № 45.
Урок № 46.
Аналіз контрольної роботи. Функція у = x 2 та
її графік
Квадратний корінь. Арифметичний
квадратний корінь
Розв'язування типових вправ. Самостійна
робота
Раціональні, ірраціональні та дійсні числа.
Числові множини. Етапи розвитку числа.
Рівняння x 2 = а. Основна тотожність
квадратного кореня
Розв'язування вправ.
Арифметичний квадратний корінь з добутку,
дробу і степеня. Добуток і частка квадратних
коренів. Тотожність√ а 2 = |а|.
Розв'язування вправ.
Розв'язування вправ. Самостійна робота
Тотожні перетворення виразів, що містять
квадратні корені
Розв'язування вправ. . Самостійна робота
Функція у = √х, її графік та властивості.
Розв'язування типових вправ. Самостійна
робота
Контрольна робота № 4
Тема 3. Квадратні рівняння (1 8 год.)
Основна мета:
засвоєння учнями змісту означення квадратного рівняння та його видів (зведеного, неповного);
виробити вміння відрізняти квадратні рівняння та його види від інших рівнянь, знаходити
коефіцієнти квадратного рівняння, розв’язувати неповні квадратні рівняння різних видів.
3.1. Квадратні рівняння ( 8 год.)
Аналіз контрольної роботи. Означення
Урок № 47. квадратного рівняння. Неповні квадратні
рівняння, їх розв'язування
Розв'язування вправ .
Формула коренів квадратного рівняння
Розв'язування вправ .
Теорема Вієта
Розв'язування задач за допомогою квадратних
Урок № 52.
рівнянь. Самостійна робота
Урок № 53. Систематизація та корекція знань і умінь учнів
Урок № 54. Контрольна робота №5
Урок № 48.
Урок № 49.
Урок № 50.
Урок № 51.
3.2. Квадратний тричлен та його корені.(10 год.)
Урок № 55.
Урок № 56.
Урок № 57
Урок № 58.
Урок № 59.
Урок № 60.
Урок № 61.
Урок № 62.
Урок № 63.
Урок № 64.
Квадратний тричлен та його корені.
Розкладання квадратного тричлена на лінійні
множники
Розв'язування вправ .
Розв'язування вправ .
Розв'язування вправ. Самостійна робота
Розв'язування рівнянь, що зводяться до
квадратних
Розв'язування вправ .
Розв'язування задач за допомогою квадратних
рівнянь та рівнянь, що зводяться до
квадратних
Розв'язування рівнянь і задач. Самостійна
робота
Систематизація та корекція знань і умінь учнів
Контрольна робота № 6
Тема № 4. Повторення і систематизація навчального матеріалу
(6 годин)
Основна мета:
повторити, систематизувати й узагальнити знання учнів про основні види вивчених у 8 класі
виразів і види їх перетворень, про види вивчених у 8 класі рівнянь і способи їх розв’язування, про
види задач і способи їх розв’язування та про види вивчених у 8 класі функцій і їхні властивості;
повторити, систематизувати й узагальнити вміння, набуті при вивченні названого матеріалу.
Урок № 65.
Урок № 66.
Урок № 67.
Урок № 68.
Урок № 69.
Урок № 70.
Аналіз контрольної роботи. Повторення.
Тотожні перетворення раціональних виразів.
Повторення Тотожні перетворення
раціональних виразів. Степінь з цілим
показником .
Повторення. Квадратні корені. Розв'язування
рівнянь, що зводяться до квадратних.
Розв'язування рівнянь і задач.
Контрольна робота № 7
Підсумковий урок
Автор
24   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
174
Размер файла
58 Кб
Теги
алгебра, класс
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа