close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Портфоліо бібліотекаря Симоненко Г. В.

код для вставкиСкачать
Узагальнення досвіду роботи.
Загальноосвітня школа І –
ІІІ ступенів № 5 м. Токмака
Запорізької області
Симоненко Галина Вікторівна,
бібліотекар
П О Р Т Ф О Л І О
–
це спосіб фіксуванн͕́ накопиченн͕́ оцінки та самооцінки індивідуальних дос́гнень за ́кийсь період часу
Його основний зміст -
показати все͕ на що здатний бібліотекар ́к фахівець
Мета портфоліо͗
накопиченн́ дос́гнень͖
дослідженн́ творчого та професійного зросту͖
представленн́ ді́льності та професійного розвитку за певний період часу͖
оцін̀ванн́ роботи з теми самоосвіти Завданн́ підготовки портфоліо͗
проаналізувати і узагальнити сво̀ роботу͖
зв'́зати воєдино окремі аспекти своєї ді́льності͖
відобразити динаміку професійного розвитку͖
представити досвід своєї роботи найбільш повно і ефективно
З м і с т ͗
1.
Візитка бібліотекар́ і бібліотеки
2.
Документи про підвищенн́ кваліфікації
3.
Заохоченн́ і нагороди
4.
Результати професійного зростанн́
5.
Інформаційно
-
масова робота
6.
Методична ді́льність
7.
Публікації в засобах масової інформації
8.
Відгуки про роботу
Симоненко
Галина Вікторівна
Посада͕ школа
-
провідний бібліотекар ЗОШ І
-
ІІІ ступенів № 5͖
Дата народженн́
–
07 л̀того 1961 року͖
Освіта –
вища͕ у 1988 р закінчила Київський державний інститут культури
ім О Корнійчука͖
Додаткова освіта
–
-
курси “Основи ІКТ за програмо̀ “Партнерство у навчанні” –
2007 р͖ -
курси “І
ntel –
навчанн́ дл́ майбутнього” –
2007 р͖ -
тренінг Веб 20 дл́ вчителів м Токмака
-
2011 р
Стаж роботи
–
33 роки͕ з них 25 років прац̀̀ в бібліотеці ЗОШ № 5͖
З 2000 року –
керівник міського методичного об
’
єднанн́ шкільних бібліотекарів͖
Курсова перепідготовка
–
2012 р͕ ЗОІППО
ТЕМА
САМООСВІТИ
Використовуючи інформаційно
-
комунікаційні технології, в бібліотеці: створені
-
База даних підручників;
-
База даних нових надходжень;
-
Електронні картотеки;
-
Блог в мережі Інтернет.
ефективність
-
Щорічний інформаційний бюлетень –
4 випуски;
-
Інформаційний бюлетень “Вісник бібліотеки” –
1 раз на місяць;
-
Експрес
-
інформації –
32 випуски;
-
Інформаційно
-
рекомендаційні буклети –
6;
-
Презентації книг –
30;
-
Календарі: “Письменники
-
ювіляри”, “Книги
-
ювіляри”;
-
Тематичні списки літератури –
12;
-
Дитячі книжки саморобки –
10.
застосовуються інтерактивні форми роботи з читачами
-
Інформаційно
-
пізнавальний проект “Сучасний читач і бібліотека”
–
10 кл.;
-
Конкурс творчих робіт “Книги –
віконце у світ” –
8
-
9 кл.;
Конкурс на кращу презентацію “Книга
-
ювіляр 2012року” –
11 кл.;
-
Турнір ерудитів “Кращий читач року” –
6
-
7 кл.
За 3 останні роки збільшились:
Середня відвідуванісь на 1,6%;
Середня читаність на 1,9%.
Токмацька загальноосвітня школа І –
ІІІ ступенів № 5
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО
-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИКУ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ
ДОСВІД РОБОТИ бібліотекаря
Симоненко Галини
Вікторівни
2012 рік
Мета͗ формуванн́ інформаційно
-
комунікаційних умінь бібліотекар͖́
забезпеченн́ повноти оперативності бібліотечно
-
інформаційного обслуговуванн́ читачів з використанн́м сучасних інформаційних технологій͖
формуванн́ та вдосконаленн́ інформаційної компетентності користувачів бібліотеки͖
формуванн́ вмінн́ користуватис́ бібліотеко͕̀ її послугами͖
спри́нн́ розвитку пізнавальних здібностей та інтересів читачів
-
школ́рів͕ успішному засвоєнн̀ ними навчальних програм
Дл́ дос́гненн́ поставленої мети передбачено реалізаці̀ таких
завдань
:
•
вдосконаленн́ знань та практичних умінь із використанн́ засобів інформаційно
-
комунікаційних технологій у бібліотечно
-
бібліографічній ді́льності͖ •
накопиченн͕́ обробка͕ розповс̀дженн́ інформаційних ресурсів та матеріалів у різних форматах͖ •
створенн́ і наповненн́ бібліографічних баз даних͕ що дозвол́̀ть оперативно і повно знаходити необхідну інформаці͖̀ •
допомога учн́м і педагогам у визначенні ресурсів та використанні інформації͖ •
систематичне навчанн́ учнів інформаційно
-
пошуково
-
аналітичної ді́льності͖ •
вихованн́ культурної і громад́нської самосвідомості͕ допомога в соціалізації школ́рів͕ розвиток їх творчого потенціалу Актуальність досвіду
:
Запровадженн́ інформаційно
-
комунікаційних технологій в освіті є обов’́зково̀ передумово̀ формуванн́ інформаційного суспільства у широкому розумінні Актуальність обраної теми визначаєтьс́ низко̀ факторів
•
По
-
перше
͕ єдиним шл́хом входженн́ України до світового інформаційного простору є запровадженн́ новітніх інформаційних технологій͕ ́кі да̀ть користувачам змогу одержати доступ не лише до інформаційних ресурсів бібліотеки͕ а й до світових інформаційних ресурсів
•
По
-
друге͕
в теперішній час складаєтьс́ нова національна інформаційна інфраструктура͕ і бібліотеки є невід’ємно̀ її складово̀ Шкільна бібліотека ́к соціальний інститут –
багатогранне ́вище͕ ́кому належить особливе місце у сфері освіти ЇЇ головна функці́ –
зробити інформаці̀ доступно̀
•
По
-
третє͕
відігра̀чи важливу роль у розвитку інформаційної грамотності та культури своїх користувачів͕ бібліотека повинна забезпечувати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів Це буде дос́гнуто тільки при умові ́кісного рівн́ обробки і розповс̀дженн́ інформації
•
Використанн́ комп’̀терних технологій –
необхідна умова формуванн́ сучасного іміджу шкільної бібліотеки Тому бібліотеки закладів освіти трансформу̀тьс́ в бібліотечно
-
інформаційні центри школи͕ що͕ в сво̀ чергу͕ вимагає від бібліотекарів високого рівн́ професійної компетентності
Інформаційна робота
Комп’ютерні технології в своїй діяльності використовую для:
підготовки документації і звітності по роботі;
створення електронних баз даних;
ефективного обслуговування читачів;
організації естетичного оформлення бібліотеки та наочної популяризації літератури (комп’ютерний дизайн книжкових виставок, інформаційних стендів, календарів пам’ятних та літературних дат, тематичних полиць);
підготовки презентацій, проведення масових заходів з читачами;
підготовки інформаційних джерел щодо популяризації бібліотечного фонду та реклами бібліотеки (інформаційні бюлетені, буклети, рекомендаційні списки та огляди літератури, експрес
-
інформації, пам’ятки та інше).
Основними напр́мами
роботи шкільної бібліотеки ́к інформаційного центру є͗
•
вивченн́ інформаційних потреб та запитів читачів͖
•
повноцінне інформаційне забезпеченн́ навчально
-
виховного процесу͖
•
інформаційний сервіс шкільної бібліотеки͖
•
формуванн́ в учнів основ інформаційної культури
Сутність інформаційної роботи бібліотеки пол́гає в тому͕ щоб довести до читача вс̀ ту інформаці͕̀ ́ко̀ шкільна бібліотека володіє У зв’́зку з цим постійно прац̀̀ над створенн́м та поповненн́м електронних баз даних͗
•
База даних підручників (в електронному вигл́ді ведетьс́ облік руху підручників͕ стан забезпеченн́ учнів підручниками͕ облік виданих підручників класним керівникам та учн́м на навчальний рік)͖
•
База даних нових надходжень у бібліотеку (з 2008 року вида̀тьс́͗ щорічний інформаційний б̀летень по всім галуз́м знань «Нові надходженн́ в бібліотеку» -
видано 4 випуски͕ експрес
-
інформації «Знайомтесь͕ нова книга» -
19 випусків͕ тематичні інформаційно
-
рекомендаційні списки нових надходжень –
12);
•
База даних періодичних видань (створені електронні картотеки͗ «Систематична картотека статей за галуз́ми знань»͕ «Народна освіта України»͕ «Бібліотечна справа»͕ «Народознавство»͕ «Репертуарна картотека»)
У друкованому вигляді всі інформаційні видання, як для учнів так і для вчителів, розміщені в Інформаційному куточку
бібліотеки.
Дослідженн́
читацьких інтересів та
читацької активності дітей
•
Керівництво читанн́м͕ індивідуальне консультуванн́ читачів при виборі книг͗ -
рекомендаційні бесіди͕
-
бесіди про прочитане
•
Приверненн́ учнів до читанн́ за рекомендаційними списками літератури
•
Моніторинг читанн́ учнів 2 –
11 класів
•
Соціологічне дослідженн́ «Книга і читанн́ в житті підлітка» •
Інформаційно
-
пізнавальний проект «Сучасний читач і бібліотека»
.
Масова робота з читачами
Масові заходи з застосуванн́м інформаційно
-
комунікаційних технологій ́ проводжу з єдино̀ мето̀ –
підвищенн́ у школ́рів інтересу до читанн͕́ розширенн́ їх світогл́ду͕ інформаційної культури͕ розвитку творчих здібностей учнів
-
читачів
•
Книжкові виставки та перегл́ди літератури
•
Інтелектуальні ігри
•
Літературні заходи
•
Мультимедійні презентації͕ прем
’
єри͕ огл́ди книг
•
Слайд
-
бесіди͕ слайд
-
вікторини
•
Конкурси творчих робіт
Технології Веб 20
•
Одним з найбільш перспективних напр́мків бібліотечної роботи є мережеві технології Веб 20 –
соціальні мережеві сервіси͕ ́кі розвива̀тьс́ на принципах доступності͕ відкритості͕ інтерактивності͕ взаємодії і дозвол́̀ть користувачеві реалізувати свій творчий і соціальний потенціал •
Завданн́ сучасного бібліотекар́ -
підвищенн́ власної інформаційної культури͕ за рахунок використанн́ ресурсів Інтернет͕ оволодінн́ навичками пошуку в ньому інформації і навчити пошуку користувачів͕ а також використовувати ресурси мережі дл́ власного професійного розвитку та підвищенн́ своєї кваліфікації Інтернет сервіси
Свої творчі доробки розміщую на таких сервісах як Google Docs
, Calameo
, DocMe
, Picasa
. Приймаю участь у віртуальному методоб’єднанні шкільних бібліотекарів області на порталі ЗапоВікі.
Візитка на ЗапоВікі
Документи на сервісі DocMe
Рейтинг переглядів
Самоосвіта шкільного бібліотекаря –
375 Презентація бібліотеки –
370 Любимые сказки: Рекомендат. список -
112 Моніторинг читання –
78 У книзі відкриваємо світи: Рек. список –
71 Пилип Орлик: Рекомендац. список –
47 Фоторепортаж методичних подій -
19
Блог
Інформацію про роботу бібліотеки розміщую на власному блозі, який знаходиться на сервісі Blogger
.
Блог –
це візитна картка бібліотеки ЗОШ № 5, мережевий щоденник, який містить регулярно оновлені матеріали про діяльність бібліотеки. Статистика Блогу
Перегляд сторінки по країнам
Україна –
12377 Росія –
1301 США –
217 Німеччина –
190 Латвія -
153
Нідерланди –
61 Білорусь –
47 Польща –
32 Казахстан –
29 Молдова -
22 На 10 листопада 2012 року: 80 повідомлень
Переглядів сторінок –
15675
Переглядів сторінок за жовтень –
1793
В середньому за день –
57 переглядів
Посиланн́ на Блог в Інтернеті
•
Бібліотечний інформаційно
-
освітній портал http://librportal.org.ua/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=456&Itemid=74
•
Мандру̀чи бібліоблогами
Централізована бібліотечна система дл́ дітей м Львова Відділ інновацій͕ маркетингу та перспективних технологій http://biblioteka.lviv.ua/wp
-
content/uploads/2009/07/%D0%9C%D0%B0%D0%B
D%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B
8%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B
E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B
C%D0%B8.pdf
•
Блог «Дружній рій»
http://www.blogger.com/profile/0940422850004827
9588
•
МореИнфы http://indexorig.ru/pic/0JIg0LPQvtGB0YLRj9GFINGDI
NCx0LjQsdC70LjQvtGC0LXQutCw0YDRjw==/
(Ссылка на меропри́тие и фотографи́ «В гост́х у Винни
-
Пуха»)
Обмін досвідом
Майстер
-
клас «Інтернет технології в роботі шкільної бібліотеки». Проект на найближчий час
Перетворенн́ в ЗОШ № 5 бібліотеки на медіатеку ПРАВИЛА користування бібліотекою загальноосвітньої школи І
-
ІІІ ступенів № 5 міста Токмака Запорізької області
ПАСПОРТ БІБЛІОТЕКИ
загальноосвітньої школи І
-
ІІІ ступенів № 5 міста Токмака Запорізької області
2012 рік
Загальноосвітня школа І
-
ІІІ ступенів № 5
План роботи бібліотеки на 2012 –
2013 навчальний рік
Основні показники
діяльності бібліотеки
Основний бібліотечний фонд –
18585 прим.
За 2011 –
2012 н. р. надійшло –
145 прим.
Книгозабезпеченість на 1 учня –
26
Фонд підручників –
17643 прим.
За 2011 –
2012 н. р. надійшло –
1402 прим.
Видано підручників учням –
8391 прим.
Забезпеченість підручниками –
95%
Кількість читачів всього –
724
Учнів –
656
Вчителів та інших
користувачів бібліотекою –
68
Кількість відвідувань –
4976
Середня відвідуваність –
6,9
Книговидача –
6926
Середня читаність –
9,6
1 група
Розробка моделі читання сучасного учня
2 група Моніторинг читання учнів 2
-
11 класів 3 група
Соціологічне дослідження “Книга і читання в житті підлітка”
4 група Підготовка і проведення турніру ерудитів “Кращий читач року”
5 група
Участь у конкурсі творчих робіт “Книга пробуджує розум”
Творчий звіт
Моя країна -
Україна
Рідне місто моє
Діти –
майбутнє країни
Пилип Орлик –
гетьман і автор першої Конституції України
Бібліотека –
скарбниця знань
Світ книги –
чисте джерело (виставка творчих робіт)
Будь уважним! (виставка
-
застереження)
Здоров
’
я –
найцінніший скарб
Наше місто Токмак, 2012 рік, 11 жовтня
Автор
simonenko12
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
17 245
Размер файла
207 052 Кб
Теги
бібліотека, портфоліо, симоненко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа