close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Створення блогів

код для вставки
КОНКУРС "Учитель року - 2015"
МАЙСТЕР-КЛАС (В ЛОІППО)
Блог як інноваційний засіб
координування активної освіти
Комп’ютери проникли в усі сфери життя
сучасної людини
Без комп’ютера не обходяться і наші діти
68% підлітків вважають комп’ютер робочим
інструментом
44,2% використовують комп’ютер для розваг.
23,2% як можливість спілкуватися з друзями.
 15,8% можливість “відключитись” від
дійсності.
Доцільність
застосування ІКТ
процесі.
у
навчальному
Перехід людства від індустріального виробництва до
використання інформаційно – комунікаційних технологій
(ІКТ) в усіх сферах життя людини зумовив народження
нового типу суспільства – інформаційного. Головну роль у
становленні такого суспільства відіграє ключова частина ІКТ
– Інтернет
Орієнтація на підвищення якості освіти потребує
залучення принципово нових стратегій
“Навчання буде ефективним, коли особистість матиме
змогу в цікавій для неї діяльності реалізувати свій
творчий потенціал, подати досягнуті результати для
обговорення і переконливо довести власну думку”
Л.Виготський
Інформаційний простір безмежний
Вчитель повинен учнів спрямувати, яким шляхом
піти, щоб дитина не “блукала”, а чітко “йшла” у пошуку
необхідної інформації. Це можна забезпечити, даючи
конкретні адреси сайтів, на яких викладена потрібна
інформація, а також завдання може реалізувати ведення
вчителем освітнього блогу.
Типи уроків з використанням комп’ютера
Урокдослідження
Урокпрезентація
Урок-проект
Уроквіртуальна
екскурсія
Уроктестування
Блог - це
Відкритість навчального процесу
Систематизація методичних матеріалів
Більш тісні відносини учитель-ученьбатьки
Можливості використання блог-технологій
в навчально-виховному процесі
Методична скарбничка
учителя
Безпосередній контакт учня й
учителя
Самостійна пізнавальна
діяльність школяра
Мережева взаємодія
Розширення фізичної межі
навчальної аудиторії
Надання кожному школяреві шансу
взяти участь в обговоренні
Сприяння реалізації
інтелектуального й особистісного
потенціалу дитини
Блоги можуть бути
використані в
навчальному процесі як
джерело інформації,
що попередньо
опублікована
викладачем; для
організації дискусій
(семінарів) за темами
навчальної програми;
для організації
дистанційного
навчання; для
контролю на основі
публікацій,
обговорення
контрольних робіт і
завдань.
Відкрите планування
навчального процесу
Розміщуються
матеріали уроку
(назва,
презентаційний
матеріал
вивчення,
завдання, тести) у
блозі. Учні можуть
з ним
ознайомитись і,
можливо,
підготуватись
заздалегідь.
Для вчителів опубліковані
дописи учнів – це
можливість дійти
висновків про те, як учні
перетворюють і
присвоюють смисли та
стратегії й набувають
соціального досвіду. Для
учнів подібний допис –
це матеріал для
подальших роздумів і
аналізу, який дає змогу
їм ще раз звернутися до
своїх робіт і
переосмислити їх, а отже,
збагатити свій власний
досвід.
Розміщення матеріалів та
посилань на веб-ресурсах
Блог
використовуют
ь для
розповсюдженн
я
навчальних
матеріалів або
посилань на
них.
Ці матеріали
стають
доступними
для учнів, як в
школі , так і
вдома.
Онлайнфоруми (чати)
Залишаючи коментар до
повідомлення у блозі учні
стають учасниками
справжньої дискусії.
Зворотній
зв’язок
Блог можуть читати не лише
учні та колеги, але й батьки
наших учнів. Якщо батьки
пишуть коментарі, то блог
справді діє.
За допомогою освітнього блогу
школярі здобувають не лише
предметні знання, але й
розвивають вміння працювати із
сучасними технічними засобами.
Блог допомагає індивідуалізувати
процес навчання, сприяє
здійсненню творчого підходу учнів
до виконання завдань,
формуванню соціальних і
комунікативних компетенцій.
Буктрейлер – сучасна форма
реклами книги
● Буктрейлер - це
короткий
відеоролик за
мотивами книги.
Основне його
завдання - яскраво
і образно
розповісти про
книгу, зацікавити,
заінтригувати
читача, спонукати
до читання.
Засоби
мультимедіа.
За допомогою декількох кліків можна
продемонструвати учням унаочнення до
нової теми, інформацію.
Використання блогу в якості
середовища мережевого спілкування
для навчання дозволяє:
побудувати освітній маршрут для учнів;
формувати їх інформаційну культуру завдяки
створенню посилань на потрібні сайти;
організувати особистий навчально-інформаційний
простір вчителя та школярів;
надає учням можливості для обміну інформацією для
самостійної роботи та взаємонавчання;
обговорення поточних проблем і організаційних
моментів.
Урок-це творчість,а остання не терпить надмірної
стандартизації й шаблону,вона передбачає
новизну, оригінальність, відхід від традиції,
перетворення стереотипів. Тому творімо разом!
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
79
Размер файла
23 746 Кб
Теги
блогів, Створення блогу
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа