close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
Групові форми роботи
на уроках математики
як фактор формування
інноваційної особистості учня
Підготувала
вчитель математики
КНВК №35 «Імпульс»
Федорченко О.О.
Зібратися разом – це початок, триматися разом –
це прогрес, працювати разом – це успіх. (Генрі Форд)
Технологія групової
навчальної діяльності
Види
групової
роботи
диференційована
недиференційована
Способи здійснення групового навчання
групи
виконують
одне й те
саме
завдання
гомогенні групи
гетерогенні групи
групи
виконують
різні за
рівнем
складності
завдання
гомогенні групи
групи
виконують
частину
спільного
для класу
завдання
гетерогенні групи
парна
навчальна
діяльність
гомогенні
групи
гетерогенні
групи
Урок алгебри 11 клас: Зростання і спадання функції.
y
Завдання
Проаналізуйте
властивості
функцій,
графіки яких зображено на малюнках.
Дайте відповідь на запитання і спробуйте
сформулювати
ознаки
зростання
і
спадання функції.
у=f(х)
x0
x
y
1) Якою є функція в точці х0 (зростаюча,
спадна)?
2) Сформулюйте
похідної.
у=f(х)
геометричний
зміст
3) Яким є значення похідної функції у=f(х)
в точці х0?
x0
x
4) Чи є зв'язок між значенням похідної і
поведінкою функції? Який саме?
Урок алгебри 11 клас: Зростання і спадання функції.
Завдання.
Дослідити функцію і
побудувати її графік.
Група А.
f(x) = x3 – 3x2 + 2
Група Б.
f(x) =
(−)
+ 
Група В
f(x) =

(−)
Урок алгебри 11 клас: Зростання і спадання функції.
Завдання.
Визначити проміжки
зростання і спадання
функції:
1.у = х3 – 27х;


2. у = х3 - х2 +х – 5;
х − ,х
3. у =
х+
„Вчитель – учень”
„Співробітник – співробітник”
Технологія групової навчальної діяльності
*можливість здійснювати
диференціацію навчання;
*загроза перекладання тягаря
навчання на плечі
самих учнів;
*сприяння виробленню вмінь
співпрацювати з іншими учнями;
*важко постійно підтримувати
в класі напружений робочий стан;
*організація взаємоконтролю учнів;
*темп вивчення нового матеріалу
порівняно невисокий;
*підвищення інтересу учнів
до навчання;
*можливість заглиблення у матеріал.
*окремі учні, залишаючись
пасивними, можуть скористатися
результатами, які отримали
інші учні.
Раціональне поєднання фронтальних,
індивідуальних і групових форм навчання
 Початкове вивчення теорії
(переважно фронтальне навчання)
Раціональне поєднання фронтальних,
індивідуальних і групових форм навчання
 Вироблення, закріплення
навичок, умінь
(індивідуальна або групова
форма навчання)
Раціональне поєднання фронтальних,
індивідуальних і групових форм навчання
 Етапи відтворення
і застосування теорії
(часове відношення 1:1
між фронтальною і
індивідуальною формами)
Дякую за увагу!!!
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образование
Просмотров
17
Размер файла
4 964 Кб
Теги
формы
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа