close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

НАКАЗ про підс. смстру

код для вставкиСкачать
Відділ освіти Радехівської РДА Львівської області
загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів с.Павлів
НАКАЗ
Від 29 грудня 2014 року
Про рівень навчальних досягнень
учнів за підсумками 1 семестру 2014-2015 н.р.
Згідно з річним планом роботи школи на підставі звітів поданих
класоводами та класними керівниками 2-11 класів про рівень навчальних
досягнень учнів за підсурми I семестру 2014-2015 навчального року проведено
порівняльний аналіз динаміки результативності навчальної діяльності..
На 1 вересня 2014 року у школі навчалося 439 учнів з них до 1-4 класів 198, до 5-9 класів - 181, 10-11класів – 60 учнів. На кінець семестру у 1-4 класах
налічується 195 учнів, у 5-9- 197 учнів, у 10-11 класах - 58 учнів. Протягом
семестру вибуло 7 учнів..
На індивідуальному навчанні знаходилося 4 учні: 4-А класу –
Махно Сергій; 5-А класу Маляєв Сергій, 5-Б класу Бовцало Сергій, 6-А
класу Ракубовчук Андрій .
Серед учнів 3-4-х класів 8 учнів 9 % закінчили семестр із балами
середнього рівня (у порівнянні з минулим роком - 14%), на достатнього рівня
– 47 учнів 52 % (45%), на високому рівні - 35 учнів 39 % (минулий рік - 41%).
Таким чином зменшилася як кількість учнів, які навчаються на початковому
рівні, так і високому. Що не може свідчити про ріст навчальних досягнень
учнів початкової школи. Середні бали навченості класів 9.7, 9.5 3-і класи, 9.3 –
4-і класи.
Серед учнів 5-9 класів 44 учні 26% отримали бали середньго рівня (
минулий рік – 21%), на достатньому рівні навчалося – 88 учнів 52% (минулий
рік - 54 %), бали високого рівня отримали – 38 учнів 22% (минулий рік - 25%),
У порівнянні з минулим роком зменшилася кількість учнів, які навчаються на
високому і достатньому рівнях проте збільшилася кількість тих, які навчаються
на середньому. що вказує на зниження рівня навчальних досягнень учнів
основної школи.
Учні 10-11 класів у 1 семестрі показали надзвичайно низький рівень
навчальних досягнень. А саме: початковий рівень – 1 учень 2% (минулий рік 3%), на середньому – 25 учнів 44% ( 39%), на достатньому – 23 учні 40%
(37%), на високому - 8 учнів 14 % (21%). Тільки 37 % старшокласників мають
достатній і високий рівень навчальних досягнень. Викликає занепокоєння
навчання випускників школи учнів. Так 72% учнів 11-А класу та 44% учнів
11-Б навчається на середньому і початковому рівнях. Чи здатні учні з такою
низькою успішністю успішно скласти ЗНО. 64 % учнів 11-А класу та 36 % 11Б класу мають 1-3 бали за 1 семестр з одного або декількох предметів, що
свідчить про безвідповідальне ставлення учнів до навчання та відсутність
будь-якого контролю з боку батьків. Очевидно не все зробили вчителіметодисти, старші вчителі, вчителі вищої категорії, які працюють в даних
класах, для того, щоб рівень успішності був значно вищий. не знайшли в
своєму арсеналі тих методів і форм, які б змусили учнів навчатися значно
краще.
Аналізуючи навчальну діяльність по кожному класу слід відмітити, що
серед п’ятнадцяти 4-11 класів у трьох класах зріс рівень навчальних досягнень:
у 11-Б класі середній бал 7.8 (проти 7.5%) класний керівник Рембач М.Й, у 9-А
– 7.0 (проти 6.8) класний керівник Кременіщук Р.Я. та у 4-А – 9.3 (проти 9.0)
класний керівник Ватраль С.С..Стабільні знання мають учні 6-Б класу (класний
керівник Шурман О.І).- середній бал 9.1 (проти 9.3). 9-Б класу ( Гедз Н.В.) 7.8
(проти 8.0), 10 класу ( Юхимук Л.В..).8.0 (проти 8.1).
Значно знизився рівень досягнень у учнів 5-А класу ( класний крівник
Вовчанський І.І.) – середній рівень навченості 8.3 (проти – 9.2), 5-Б класу
(Кравчук Л.І.) 8.7 (проти 9.6) і 10% 1-3 бали. Із дев’яти учнів, які закінчили
четвертий клас на відмінно тільки троє підтвердили статус відмінника, що
говорить про відсутність взаємозв'язку між класним керівником і вчителямипредметниками, необ'єктивність оцінювання учнів у початковій чи основній
школі, а також небажання дітей наполегливо навчатися.
Значно знизився рівень успішності учнів 6- А класу (Ільницька Г.В.) середній
бал зменшився з 8.9 минулий рік до 8.5 у цьому семестрі, учнів 7-А класу
(Любас Н.Д.) середній бал 8.6 (9.4 минулий рік), 7-Б класу (Котик Н.М.) 7.9
(проти 8.4), 8-А класу (Папіж О.А.) 7.5 (проти 8.2 минулий рік), 8-Б клас
(Климко Г.І.) 8.4 (проти 8.9). .
Тільки 26 учнів 5-11 закінчили I семестр із відмінними результатами.
Слід відмітити і той факт, що у порівнянні із минулим навчальним роком
зменшилася кількість відмінників серед учнів 6-11 класів з 34 до 23.
Моніторинг успішності по предметах, що викладається в основній і
старшій школі, дає можливість проаналізувати рівень навченості учнів 5-11
класів. Найбільше учнів 7-11класів, які мають початковий рівень знань з
математики – 49 учнів, з фізики – 16 учнів, з хімії – 44.
Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ :
1.Провести 12 січня 2015 року нараду при директору з детальним
обговоренням успішності учнів у 1 семестрі.
2.. Провести у лютому 2015 року загальношкільні батьківські збори на яких
розглянути результати успішності за 1 семестр.
4.Вчителям-предметникам разом розробити заходи по ліквідації прогалин у
навчанні учнів, використовувати сучасні ефективні форми роботи.
5.3 метою розв'язання проблеми низької успішності учнів, класним
керівникам:
4.1. Провести розширені батьківські збори.
4.2. Через анкетування учнів з'ясувати причини
успішності.
4.3. Тримати на контролі навчання кожного учня.
4.4. Підтримувати зв'язок з вчителями-предметниками.
4.5. Інформувати батьків про рівень успішності учнів.
4.6 Відвідувати уроки вчителів предметиків у
класах.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
низької
Автор
pavliv_school
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
108
Размер файла
29 Кб
Теги
підс, смстру, наказ, про
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа