close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PowerPoint - Український інститут соціальних досліджень

код для вставкиСкачать
The European School Survey Project
on Alcohol and Other Drugs
www.espad.org
Український
інститут соціальних
досліджень імені Олександра Яременка
(основний виконавець)
Дитячий
фонд ООН (ЮНІСЕФ)
(технічна підтримка)
Міністерство
освіти і науки, молоді та
спорту України (лист-дозвіл)
Український
медичний та моніторинговий
центр з алкоголю та наркотиків МОЗ
України (консультація)
2
Цільова група ESPAD-2011:
• Учнівська молодь 1995 р.н., тобто віком 15–16 років).
Цільові групи дослідження 2011 р. в Україні:
• Учнівська молодь (1994–1996 р.н., тобто віком 15–17 років).
• Класні керівники/куратори груп навчальних закладів,
що приймали участь в дослідженні.
Вибіркова
сукупність
• Національна, репрезентативна до цільової групи;
• Випадкова, стратифікована за типами навчальних закладів і типом
населеного пункту (місто/смт/село);
• Для кожного типу навчального закладу складалася окрема вибірка за
однаковою схемою
Метод збору
інформації
• самозаповнення стандартизованого опитувальника в учбовій
аудиторії
Аналіз даних
• Національна репрезентативна вибіркова сукупність дає
можливість аналізу за віком, статтю, типом начального закладу,
типом поселення, регіоном, типом сім’ї, матеріальним станом
тощо, ... але – не передбачає аналізу на рівні області та
навчального закладу
3
2
1
3
4
5
6680 осіб:
3081 хлопців,
3599 дівчат,
15-16 років
10 386 осіб:
4837 хлопців,
5549 дівчат,
13-17 років
5795 осіб:
2656 хлопців,
3139 дівчат),
13-17 років
5122 осіб:
2354 хлопці,
2768 дівчат),
15-16 років
7512 осіб:
4157 дівчат
3355 хлопців,
15-17 років
1995 рік
1999 рік
2003 рік
2007 рік
2011 рік
394 класних керівників/
кураторів груп
Наступна хвиля
2015 РІК
Педагогічно-викладацький склад
77,2
Керівний склад
5,4
Практичний психолог, соціальний педагог
3,6
Класний керiвник/куратор
6,1
Майстер виробничого навчання
6,3
Методист
Педагог-органiзатор
1,0
0,5
4
72
80
60
47
40
74
73
44
40
17
20
11
14
0
Сигарет
Хлопці
Алкоголю
Дівчата
Наркотиків
Серед усіх
5
60
43
40
33
39
29
46
34
51
38
36
20
0
ЗНЗ
на території школи
ПТНЗ
на подвір’ї школи
ВНЗ І-ІІ рів. акр.
за межами території школи
РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ ЧЛЕНІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕКТИВІВ НА
ЗАПИТАННЯ: «ВКАЖІТЬ, ЯКА ЧАСТКА ЧЛЕНІВ ПЕДАГОГІЧНОГО
КОЛЕКТИВУ ВАШОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПАЛИТЬ?»
Більшість
Декілька
Не багато
Ніхто
ЗНЗ
2,7
36,6
36,2
24,5
ПТНЗ
7,8
32,8
54,7
4,7
ВНЗ І-ІІ рів. акр.
5,5
38,4
52,1
4,1
6
7
100
80
60
78
71
75
85
76
63
81
53
56
40
47
40
44
20
0
1999
2003
Хлопці
2007
Дівчата
2011
Серед усіх
(сума відповідей «дуже легко та «достатньо легко «)
8
100
81
80
79
72
80
60
40
55
70
69
66
67
64
59
60
1999
61
56
55
2003
2007
2011
Дівчата
Серед усіх
20
1995
Хлопці
9
10
11
Фіксуємо зниження кривої з 2007 по 2011 р., що характеризує
рівень поширення тютюнокуріння серед учнівської молоді
віком 15–16 років, після періоду зростання з 1995 р. по 2003 р.
12
80
70,6
66,4
61,5 60,5
60
51,2 51,2
48,4 46,8
40
33
25,9
20
0
Пиво
Слабоалкогольні
напої
хлопці
Вино
Шампанське
Міцні напої
дівчата
13
100
80
86 88
86 89
88 89
91 92
87
88
88
92
1995
1999
2003
2007
84 86
85
60
40
20
0
Хлопці
Дівчата
2011
Серед усіх
Зафіксовано призупинення зростання питомої ваги тих, хто за
життя більше 40 разів вживав алкогольні напої
14
30
24 19
20
10
16
18 18
13
27
20
22
23
2003
2007
Дівчата
Серед усіх
26
18
22
18
14
0
1995
1999
Хлопці
2011
Зафіксовано призупинення зростання питомої ваги тих, хто за життя
більше 40 разів вживав алкогольні напої
15
100
80
84
81
79
81
85
84
83
79
76
85
83
77
76
82
74
60
1995
1999
Хлопці
2003
Дівчата
2007
2011
Серед усіх
Середній рівень вживання алкоголю протягом останніх 12 місяців
досить високий, серед дівчат більш високий і перевищував 80% за
період 1995–2007 рр. Останні дані 2011 р. показують зниження
цього показника на статистично значущому рівні від 83 до 76%.
16
Тренд вживання алкоголю більше 20 раз за останні 12 місяців,
свідчить скоріше про стабілізацію, ніж про реальне зменшення.
17
18
15
10
9
10
5
5
4
5
3
3
8
6
5
4
4
1999
2003
8
7
7
2007
2011
0
1995
Хлопці
Дівчата
Серед усіх
Збільшення у 1999 та 2003 рр. відбувалося досить повільно й навіть за
межами статистичної похибки, у 2007 р. зафіксовано стрибок до 10%
серед хлопців та 7% серед дівчат, а дані 2011 р. свідчать про сталість
цього зростання.
19
80
61
52
60
40
25
20
63
36
47
72
60
70
56
44
50
1999
2003
2007
Хлопці
Дівчата
53
41
16
0
1995
2011
Серед усіх
20
60
55
50
49
46
40
41
43
53
48
43
47
41
41
39
35
32
20
1995
1999
2003
Хлопці
Дівчата
2007
2011
Серед усіх
21
22
23
24
25
Загальна тенденція щодо поширення вживання алкогольних напоїв за період
дослідження (1995–1999–2003–2007–2011 роки) дозволяє стверджувати, що пік
вживання прийшовся на період 2003–2007 років.
Дані 2011 р. вказують на стабілізацію та незначне зниження за основними
показниками, що характеризують вживання алкогольних напоїв серед
учнівської молоді 15–16 років.
26
15
11.1
10
4.7
5
0
Марихуана або
гашиш
Амфетаміни
5.1
Транквілізатори
(седативні препарати)
5.8
Екстазі
27
30
26
20
20
29
21
19
20
16
14
13
10
14
12
9
11
8
6
0
1995
1999
Хлопці
2003
Дівчата
2007
2011
Серед усіх
Хлопці знаходяться у більш високому ризику ранньої спроби
наркотичних речовин
28
13
12
8
5
1995
18
12
18
8
1999
Хлопці
7
2003
Дівчата
10
6
7
5
10
2007
4
2011
Серед усіх
29
30
5
5
4
4
3
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
1999
2003
2007
1995
Хлопці
3
2
Дівчата
1
2011
Серед усіх
31
30
27
20
20
21
20
21
18
14
10
29
15
14
13
12
9
9
8
2007
2011
0
1995
1999
2003
Хлопці
Дівчата
Серед усіх
32
Національні, репрезентативні опитування серед молоді за міжнародною
методологією дають можливість :
відслідковувати тенденції поширення вживання тютюну, алкоголю та наркотиків;
фіксувати вплив змін у політиці, інформаційно-освітніх програмах, регулюванні
рекламної діяльності тощо на поширеність та характеристики вживання;
впливати на формування адекватної державної політики щодо тютюну,
алкоголю, наркотиків;
визначати актуальні акценти політики з врахуванням особливостей статевовікових груп.
Адвокатування:
включення курсу з формування навичок ЗСЖ у число інваріантних в 10-11 класах
ОСУЗ, в ПТНЗ, ВНЗ (ІІІ та ІІІIV рівнів акредитації);
внесення низки показників на базі опитування ESPAD в систему національних
індикаторів про стан здоров'я учнівської молоді та ефективності політики у сфері
ФЗСЖ молоді;
Використовувати можливість розширення вибірки та отримання результатів на
рівні окремих областей.
На сьогодні зафіксовано зниження показників щодо вживання
тютюну, алкоголю та наркотиків у цілому, але програми ФЗСЖ не
мають ефективного впливу серед учнів ПТНЗ.
33
Додаткову інформацію можна отримати:
УІСД ім. О.Яременка
тел.: 044 501 50 76
Ольга Балакірєва, [email protected]
Тетяна Бондар, [email protected]
34
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
34
Размер файла
2 133 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа