close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація досвіду Ю.В.Коваленко

код для вставкиСкачать
Дуже корисна презентація.
L/O/G/O
Презентація педагогічного досвіду
вчителя Дружківської загальноосвітньої школи І
-
ІІІ ступенів № 17
Коваленко Юлії В'ячеславівни
Розвиток креативності молодшого школяра як умова формування життєвих компетентностей
2011
рік
Донецька область
www.themegallery.com
Провідна ідея:
Креативність –
невід'ємна складова характеристики особистості сучасного учня
Коваленко Юлія В'ячеславівна
www.themegallery.com
Формування креативності Дитино центризм
Креативність
–
це здатність народжувати надзвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко розв’язувати проблемні ситуації. У широкому розумінні –
синонім слова «творчість» або здатн
i
сть до творчост
i
.
Проектні технології
Комунікатив
-
на спрямова
-
ність
Розвивальне навчання
ТРВЗ
Особистісно
-
орієнтований підхід
Креативність
Творча
особис
-
тість
Креативність
Коваленко Юлія В'ячеславівна
Компетентнісно орієнтоване навчання
Інтерактивні технології
Технологія групової діяльності
Продуктивні методи навчання
Ігрові технології
Критичне мислення
Інновації
Створен
-
ня ситуації успіху
www.themegallery.com
Креативність як універсальна творча здібність
(за Дж. Гілфордом)
«Креативність -
це значить копати глибше, дивитися крізь стіни, будувати замок на піску, літати в майбутнє.» ( П.Торренс)
різноманітність ідей
оригінальність
аналіз і синтез
виявлення і постановка проблеми
удосконалення об’єктів
велике число ідей
нестандартність
гнучкість
Коваленко Юлія В'ячеславівна
www.themegallery.com
Діагностичний етап
0% 20% 40% 60% 80% 100% З
мішаний тип
Г
уманітарний
М
атематичний
21
%
21
%
58
%
К
інестетик
и
А
удіали
В
ізуали
2
1
%
37
%
42
%
Тип мислення (керуюча півкуля
)
0% 20% 40% 60% 80% 100% Репрезентативна система сприймання
Коваленко Юлія В'ячеславівна
-
Тип готовності
до школи; -
особливості темпераменту;
-
тип мислення; -
вид пам'яті; -
рівень розвитку уяви, мови; -
позиція спілкування; -
рівень креативності і т.д.
www.themegallery.com
Шляхи формування мотивації
З перших днів підхоплюю думки учнів, оцінюючи їх одразу, підкреслюючи оригінальність, важливість, інтерес до нового.
Оцінювання
Словесне заохочення
•
ситуації новизни
•
опора на життєвий досвід
•
пізнавальна дискусія
•
ситуація успіху
1.
Вер
-
бальне
(100 способів
заохочен
ня) 2.
Альтер
-
нативне
(листяч
-
ко, наліпки,
квіточ
-
ки…)
3
.
Тради
цій
-
не
(за 12
-
баль
-
ною систе
-
мою)
Стимулю
-
вання -
медалі (різні номінації)
-
перехідний приз -
вкладинки в зошити
-
динамічна виставка
-
³Круговий зошит´
-
листи взаємо
-
контролю
Коваленко Юлія В'ячеславівна
4
.
Само
-
, взаємо
оцінка
www.themegallery.com
Шляхи розвитку креативності
-
Візуалізація
-
Дивергентні вправи…
-
Арт
-
терапія
-
Методика “школи Ейдетики”
-
Фізхвилинки –
імпровізації
-
Уроки мислення серед природи
-
Створення та розв'язування уявних ситуацій
-
Ігрова діяльність (сюжетно
-
рольові, театралізовані, дидактичні, ігри
-
фантазування) Віртуальне село Сметанківка
Коваленко Юлія В'ячеславівна
•
Розвиток творчої уяви
www.themegallery.com
Шляхи розвитку креативності
Діалектичне мислення
Системне мислення
Функціональне мислення
•
Розвиток різних видів мислення:
Коваленко Юлія В'ячеславівна
Критичне мислення
Конвергентне мислення
Дивергентне мислення
розгляд ідей з багатьох точок зору, порівняння з іншими ідеями
поняття: система, під
-
, надсистема; мислення всебічне, взаємопов'язане…
альтернативне, що відступає від логіки
закони розвитку пізнання, вміння керу
-
вати процесами, розв'язування протиріч
логічне, послідовне
головні, додаткові функції предметів; недоліки, модернізація
www.themegallery.com
Шляхи розвитку креативності
19 короткотривалих проектів:
³Як я доглядаю за домашніми тваринами´,
³Як я прибираю свою кімнату´, ³Як бабуся виростила цибулю´…
пролонгований у часі проект ³Моє улюблене дерево´
практичний проект
³Нагодую пташку взимку´
•
Проектні технології
1 клас
2 клас
2 клас
Коваленко Юлія В'ячеславівна
www.themegallery.com
Шляхи розвитку креативності
•
Розвиток комунікативних навичок
-
Інтерактивні вправи “Криголами”
-
Творчі завдання (за певним мовним матеріалом)
-
Розробка та складання словника активної лексики
-
Робота з різними видами словників
-
Використання на уроках додаткової літератури -
Ведення зошитів “Хочу все знати”, “Кишеня допитливих”
-
Системне відвідування міської дитячої бібліотеки ім. В.З.Нестайка
-
Складання та розв'язування ситуативних задач
-
Сюжетно
-
рольові ігри, інсценізації,
фантазування
-
Групова діяльність
-
Участь у позакласній та позашкільній роботі
-
Рубрика “Навчають батьки”
Коваленко Юлія В'ячеславівна
www.themegallery.com
Шляхи розвитку креативності
ТРВЗ
Експресивне малювання
Монотипія
Кляксографія
Шаблонографія
Колаж
Вітраж
Гротаж
Пуантилізм
Кавотехнологія
Квілінг
Торцування
Аквакопія
Сліпе ліплення
Коваленко Юлія В'ячеславівна
Ліногравюра
•
Використання методів ТРВЗ
www.themegallery.com
Висновки
1.
Діти стають більш комунікабельними. 2.
Різко підвищується пізнавальна активність, зростає мотивація, ініціатива. 3.
Зростає спрага до знань, бажання здобути знання або якусь інформацію самостійно, розвивається культура навчальної праці.
4.
Учні запропоновують свої ідеї, шукають нові рішення різних проблем. 5.
У класі поліпшуються міжособистісн
i
стосунки, формується толерантне ставлення до однолітків та дорослих. 6.
Здійснюється творчий підхід до будь
-
якої справи.
Коваленко Юлія В'ячеславівна
www.themegallery.com
Рекомендації та пропозиції
перейняти та широко розповсюджувати досвід тих країн, які показали найкращі результати у ТІМ
SS 2007.
до Державного стандарту доречно додати таку змістовну лінію, як творча. З цією метою ввести в підручники розділ ³Уявляй, міркуй, досліджуй!´ додати до варіативної частини навчального плану курс за вибором
«Творчість» (навчання за методикою ТРВЗ,
креативне навчання).
у штатному розкладі школи бажано передбачити таку штатну одиницю,
як помічник учителя (лаборант), що займався б створенням наочності
та підготовкою i
нструментар
i
я, технічних засобів тощо (один на всю початкову ланку).
практику шкіл м. Донецька щодо введення до розкладу уроків ЧПКМ
розповсюдити на весь регіон.
перейняти досвід освіти Ізраїлю визначати після початкової школи
програму, за якою далі буде навчатися дитина. Коваленко Юлія В'ячеславівна
www.themegallery.com
Динаміка розвитку креативності
Коваленко Юлія В'ячеславівна
www.themegallery.com
Бібліографія
1.
Волобуєва Т. Б. Розвиток творчої компетентності школярів. Харків. Вид. група. Основа. 2005
2.
Гребенькова Л. О. Довідник класного керівника 1
-
4 класи. Харків. Ранок. 2009
3.
Дівакова І. І. Інтерактивні технології навчання у початковій школі. Тернопіль. Мандрівець. 2010
4.
Дідик О. В. Компетентнісно
-
орієнтоване навчання у процесі формування творчої особистості молодшого школяра. Харків. Вид. група. Основа.2010
5.
Засоркина Н. В., Шатилова М. Ю. Метод проектов в начальной школе. Волгоград. Учитель. 2009
6.
Карпець Л. Читання та письмо для розвитку критичного мислення (ЧПКМ). Початкова освіта №17 (113). 2001
7.
Ковальова В.І. Творча майстерня. Становлення та розвиток творчої особистості молодшого школяра. Харків. Основа. 2010
8.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. МОН України. Початкова освіта №37
-
38 жовтень. 2008
9.
Кожевникова Л. А. Что такое ТРИЗ. Челябинск. ЧОНБ. 10.
Локалова Н. П. Як допомогти слабковстигаючому школяру. Донецьк. Третє тисячоліття. 2006
11.
Новожилова М. О., Яськова Л. М. Усе для атестації вчителя початкової школи. Харків. Вид. Ранок. 2009
12.
Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. Харків. Основа. 2006
13.
Савчук Л. М. Дидактичні та інтелектуальні ігри на уроках української мови 2
-
4 класи. Харків. Вид. група. Основа. 2009
14.
Савчук М. А. Розвиток креативності молодших школярів як умова формування необхідних життєвих компетенцій. Розкажіть онуку.
15.
Соловйов Ю. І. Творчий пошук молодих педагогів Донеччини. Донецьк. 2007
16.
Стребна О. В., Соценко А. О. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи. Харків. Вид. група Основа.2009
17.
Тамберг Ю. Г. Как научить ребнка думать. Ростов на Дону, Феликс. 2007
18.
Туник Е. Е. Тест Торренса. Диагностика креативности. Ю Иматон.1998
Коваленко Юлія В'ячеславівна
L/O/G/O
Дякую за увагу !
Коваленко Юлія В'ячеславівна
Автор
elp
elp17   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
1 944
Размер файла
3 568 Кб
Теги
креативність, життєві компетенції
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа