close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Виховне середовище учнів середнього шкільного віку.

код для вставкиСкачать
Школа - один з провідних інститутів виховання. Вона повинна забезпечити цілісний, безперервно організований виховний процес. У педагогічних колективів ще немало труднощів, проблем, невирішених питань в організації вільного часу, спілкування за місцем проживання, позашкільного виховання учнів, і тому сучасна школа не може працювати ізольовано, не впливаючи на середовище, не погоджуючи свої дії з іншими державними і суспільними інститутами.
Життя учнів в школі є педагогічно організованою. А позашкільне середовище більш суперечливе і специфічне, до певної міри стихійна. Свідомість і поведінка дітей формується під дією мікросередовища, того досвіду, який дитина акумулює з повсякденного життя. Сприймаючи величезний позитивний етичний досвід, накопичений суспільством, діти часом стикаються в сім'ї, в крузі знайомих, на вулиці з поганими звичками, чують вислови, які суперечать соціальному оточенню (способу життя). І якщо з цим негативним досвідом не боротися, то діти, як губка, вбирають його в себе, засвоять і надалі подібний досвід може стати відправною точкою поведінки, що відхиляється, правопорушень неповнолітніх.
Середній шкільний вік (від 11-12-ти до 15-ти років) - перехідний від дитинства до юності. Він збігається з навчанням в школі (5-9 класів) і характеризується глибокою перебудовою всього організму. Характерна особливість підліткового віку - статеве дозрівання організму. У дівчаток воно починається практично з одинадцяти років, у хлопчиків - декілька пізніше. Статеве дозрівання вносить серйозні зміни до життя дитини, порушує внутрішню рівновагу, вносить нові переживання, впливає на взаємини хлопчиків і дівчаток. Варто звернути увагу класного керівника на таку психологічну особливість даного віку, як вибірковість їх уваги. Це означає, що вони відгукуються на незвичайні, захоплюючі уроки і класні справи, а швидка перемикана уваги не дає можливості сосредотачиваться довго на одній і тій же справі. Проте, якщо класний керівник створює важко подоланні і нестандартні ситуації хлоп'ята займаються роботою із задоволенням і тривалий час. Значущою особливістю мислення підлітка є його критичність. У дитини, яка завжди і зі всім погоджується, з'являється своя думка, яку він прагне демонструвати якомога частіше, таким чином заявляючи про себе. Діти в цьому віці схильні до спор і заперечень, сліпе проходження авторитету дорослого зводиться часто до нуля, батьки дивуються і вважають, що їх слухняна дитина підпадає під чужий вплив і в сім'ях наступає пора кризової ситуації - "верхи" не можуть, а "низи" не хочуть мислити і поводитися по-старому. Дослідження внутрішнього світу підлітків показує, що однією з найголовніших моральних проблем середнього шкільного віку є неузгодженість переконань, етичних ідей і понять з вчинками, діями, поведінкою. Система оцінних думок, етичних ідеалів нестійкі. Труднощі життєвого плану, сімейні проблеми, вплив друзів можуть викликати у хлоп'ят великі складнощі в розвитку і становленні. Робота класного керівника має бути направлена на формування етичного досвіду, розвиток системи справедливих оцінних думок. У цьому віці важливого значення набуває плотська сфера. Свої відчуття підлітки можуть проявляти дуже бурхливо, іноді афектний. Цей період життя дитини іноді називають періодом важкої кризи. Ознаками його можуть бути упертість, егоїзм, замкнутість, відхід в себе, спалахи гніву. Тому класний керівник має бути уважний до внутрішнього світу дитини, більше приділяти увагу індивідуальній роботі, проблеми дитини вирішувати наодинці з ним. Особливе значення для підлітка в цьому віці має можливість самовираження самореалізації. Що вчиться будуть цікаві такі класні справи, які служать активному самовираженню підлітків і враховують їх інтереси. Хлоп'ят привертає можливість самим організовувати класні справи, ухвалювати самостійні рішення. Організовуючи роботу з учнями, класний керівник повинен виступати не в ролі виконавця, а в ролі диригента оркестром на ім'я "клас". Підлітковий вік зазвичай називають перехідним, оскільки в цей період відбувається перехід від дитинства до юності. У учнів цього вікового періоду як би переплітаються риси дитинства і риси, багато в чому властиві юності, але що ще знаходяться у стадії становлення і розвитку. От чому підлітка інший раз характеризують як напівдитини і напівдорослого. Як напівдорослий він відчуває швидке зростання фізичних сил і духовних потреб, як напівдитина він ще обмежений своїми можливостями і досвідом, щоб задовольнити всі виникаючі запити і потреби. Цим пояснюється складність і суперечність характеру, поведінки і розвитку підлітків, що дає підставу рахувати цей вік до певної міри важким для виховання.
Зокрема, наголошується посилення активності гіпофіза і щитовидної залози. Це стимулює фізичне зростання і сприяє посиленню обмінних процесів в організмі. Проте у фізичному розвитку спостерігається непропорційність: кінцівки ростуть швидше, розвиток же тулуба декілька відстає. Зовні це виявляється в тому, що у підлітків руки і ноги здаються декілька подовженими, а рухи їх відрізняються незграбністю і деякою незграбністю. Разом з тим наголошується нерівномірність в процесі самого зростання: у окремі періоди він то сповільнюється, то відбувається дуже інтенсивно. Цей процес супроводжується окостенінням скелета і зменшенням хрящової речовини. Одночасно з цим розвиваються м'язові тканини і, зокрема, тонші волокна, що разом із зміцненням скелета додає підліткам велику фізичну силу. При цьому ряд учених відзначає акселерацію (прискорення) цих процесів, яка виражається в тому, що фізичний розвиток підлітків в даний час відбувається на 1-1,5 роки швидше, ніж 30-40 років тому.
Деякі диспропорції спостерігаються також в розвитку серцево-судинної системи. Серце росте швидше, розвиток же судин декілька відстає, що веде до недоліку в притоці крові до окремих органів і систем, до підвищення кров'яного тиску і пов'язаними з цим головними болями. Підлітки відрізняються великою рухливістю, підвищеною жвавістю, прагненням до діяльності і практичного додатку своїх сил в праці, в піднятті тяжкості, у фізичних змаганнях ' а хлопчики і в колотнечах один з одним. Розвиток мозку, подальше структурне формування нервових клітин і асоціативних волокон створюють передумови для вдосконалення пізнавальної діяльності підлітків. Надходження ж в кров гормонів, що виробляються органами внутрішньої секреції, викликає то підвищення, то пониження життєвого тонусу, то підйом, то занепад працездатності і енергії, а також супроводжується чергуванням то гарного настрою, то відходу у внутрішні переживання, то життєрадісності, то пасивності. У періоди пониження настрою і занепаду енергії у підлітків можуть з'являтися дратівливість, байдуже відношення до навчання, сварки з товаришами і конфлікти з друзями, а також багато непорозумінь в стосунках з вчителями і дорослими.
Але і періоди підйому енергії і активності підлітків приносять немало неспокоїв. Нерідко вони супроводжуються пустощами, витівками, прагненням показати свою силу, фізичну і моральну перевагу. Саме у такі періоди окремі підлітки проявляють "помилковий героїзм": тайком йдуть з дому і влаштовують в лісі "партизанські табори", організовують самовільні "подорожі" в інші міста і так далі Вказані "зриви" в поведінці якраз і говорять про напівдитячість і напівдорослість підлітків, про недостатнє уміння серйозно підходити до обдумування своїх дій і вчинків. Все це, безумовно, ускладнює виховання. Тому слід всіляко щадити нервову систему підлітків, проявляти особливу чуйність і надавати допомогу в навчанні в періоди зниження успішності з тим, щоб випадковою "двійкою" не убити полювання до учення.
Для підлітків характерні значні зрушення в мисленні, в пізнавальній діяльності. На відміну від молодших школярів вони вже не задовольняються зовнішнім сприйняттям предметів, що вивчаються, і явищ, а прагнуть зрозуміти їх суть, причинно-наслідкові зв'язки, що існують в них. Прагнучи до збагнення глибинних причин явищ, що вивчаються, вони ставлять багато питань при вивченні нового матеріалу (інший раз каверзних), вимагають від вчителя більшої аргументації положень, що висуваються, і переконливого доказу. На цій основі у них розвивається абстрактне (понятійне) мислення і логічна пам'ять. Закономірний характер цієї особливості їх мислення і пам'яті виявляється тільки при відповідній організації пізнавальної діяльності. Тому вельми важливо звертати увагу на додання процесу навчання проблемного характеру, учити підлітків самим знаходити і формулювати проблеми, виробляти у них аналітико-синтетичні уміння, здібність до теоретичних узагальнень. Не менш істотним завданням є розвиток навиків самостійної учбової роботи, формування уміння працювати з підручником, проявляти самостійність і творчий підхід при виконанні домашніх завдань.
Особливе значення в організації учбової роботи підлітків має внутрішнє стимулювання їх пізнавальної діяльності, тобто розвиток у них пізнавальних потреб, інтересів і мотивів учення. Слід мати на увазі, що стимули не виникають самі по собі. Вони формуються тільки тоді, коли вчителі звертають спеціальну увагу на цю сторону роботи, про що вже йшла мова в розділі про суть і закономірності виховання.
Істотною віковою межею підлітків є прагнення до затвердження своєї гідності і престижу серед товаришів. Основні шляхи до цього - хороше навчання, суспільна активність, прояв здібностей в тих або інших видах діяльності, зовнішня привабливість і так далі Якщо ж той або інший підліток не добивається гідного місця в колективі, він важко переживає своє положення. Цілком зрозуміло, що вчителям слід уважно вивчати взаємини учнів і допомагати їм укріплювати свій престиж в колективі.
Положення підлітка в колективі позначається на його стосунках з вчителями і дорослими. Відмічено, що в тих випадках, коли створюється конфліктна ситуація і потрібно зробити вибір між думкою вчителя і думкою класу, підліток найчастіше дотримується думки однолітків. Тому при дозволі гострих питань вчителеві слід бути вельми обачним і прагнути спиратися на думку колективу учнів.
"Початки, закладені в дитинстві людини, схожі на вирізані на корі молодого дерева букви, зростаючі разом з ним, вони складають невід'ємну частину його" (Віктор Гюго).
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
304
Размер файла
20 Кб
Теги
учнів, віку, середнього, середовища, виховна, шкільного
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа