close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Досвід роботи

код для вставки
Портфоліо
вчителя української мови та літератури
Рівненської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №23
Саприкіної Наталії Олександрівни
LOGO
Освіта: вища.
Спеціальність: “учитель української мови та літератури”.
Стаж роботи: на 01. 12. 2011 р. - 16 років 4 місяці.
Категорія: вища категорія, старший вчитель
(рік атестації – 2010; на загальних підставах).
Курси:
• квітень 2007 (РОІППО, курси підвищення кваліфікації);
• грудень 2007 (РПМЛ “Елітар”, курси “Основи володіння
засобами нових інформаційних технологій у
педагогічній діяльності”);
• листопад 2009 (РОІППО, тренерські курси за програмою
“Intel “Навчання для майбутнього”).
Саприкіна Н.О.
www.themegallery.com
Company Logo
“Формування інформаційної компетентності
особистості на уроках української мови та
літератури засобами нових інформаційних
технологій”
Нові інформаційні технології навчання (НІТ) – це
методологія і технологія навчально-виховного процесу з
використанням новітніх електронних засобів навчання.
Інформаційна компетентність - за допомогою реальних
об'єктів (телевізор, магнітофон, телефон, факс, комп'ютер,
принтер, модем, копір тощо) й інформаційних технологій (аудіо, відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, Інтернет) формуються
вміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати необхідну
інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати та
передавати
її.
www.themegallery.com
Саприкіна
Н.О.
Company
Logo
Підготувати особистість до активної
життєдіяльності в інформаційному
суспільстві - одне з головних завдань
сучасного етапу модернізації
національної системи освіти.
Формування
інформаційної
культури
Модернізація
змісту й технологій
навчання
Диференціація
навчально-виховного
процесу для
розвитку здібностей
особистості
Розкриття
творчого
потенціалу
Діяльність у НІТ – своєрідна перевірка
відповідності особистого досвіду потребам власної
активної трансформаційної ролі в суспільстві.
www.themegallery.com
Company Logo
Психологічні основи
Обґрунтування використання
інформаційних технологій
у навчально-виховному процесі.
Ю. І. Машбіц
Педагогічні основи
Розробка системи підготовки
вчителя до використання
інформаційних технологій у
навчальному процесі.
М. І. Жалдак
Дослідження можливостей
комп’ютера як засобу для
розвитку розумової діяльності
школярів.
С. Пейперт
Саприкіна Н.О.
www.themegallery.com
Методичні основи
Дослідження дидактичних
проблем і перспектив
використання інформаційних
технологій у навчанні.
І. В. Роберт,
Н. Морзе,
Н. Дементієвська,
Є. Патаракін
Технологічне підґрунтя досвіду:
• нові інформаційні технології (НІТ);
• особистісно зорієнтована технологія;
• проектна технологія.
Company Logo
Формування інформаційної
культури, навичок високого
рівня, що сприяють розвиткові
життєтворчості для подальшої
реалізації особистості в
соціумі; опанування основних
принципів, які дозволять
учням усвідомлено й
ефективно застосовувати
комп’ютер для розв’язання
найрізноманітніших життєвих
завдань.
www.themegallery.com
Саприкіна
Н.О.
Company
Logo
Позакласна робота
Робота з обдарованими учнями
Формування системи послідовного
оволодіння учнями знаннями, уміннями та навичками
Індивідуальна
робота
Розвиток предметних
компетенцій
Формування навичок
мислення високого рівня
Розкриття творчого
потенціалу
Засоби НІТ
Групова робота
Парна робота
Формування особистості, здатної до активної життєдіяльності
www.themegallery.com
Company Logo
в інформаційному суспільстві.
Запровадження
технології Web 2.0,
завдяки якій відкриваються додаткові
можливості у реалізації особистісної
орієнтації, а також у
розвитку навичок
мислення високого
рівня.
Створення умов
для формування
особистості,
здатної до
активної
життєдіяльності в
інформаційному
суспільстві.
Формування
інформаційної
культури, навичок
високого рівня, що
сприятимуть
розвиткові
життєтворчості
для подальшої
реалізації особистості в соціумі.
Мультимедійні технології надають можливість
поділитися своїми успіхами зі світом (Крейг Барретт).
Саприкіна Н.О.
www.themegallery.com
Company Logo
створенню
ситуації успіху
підвищенню
ефективності
самостійної
роботи
НІТ
сприяють
активізації
розумової
діяльності
Саприкіна Н.О.
www.themegallery.com
забезпеченню
мотивації
навчальної
діяльності
диференціації
навчання
Company Logo
Механізм реалізації середовища пізнання
Зміна стосунків “учитель - учень”
Інтернет
Транслятор
інформації
Соціальні сервіси
Web 2.0
Бібліотеки
Навчальні
програмні
засоби
Координатор
навчального
процесу
Самостійна дослідницька робота
Самостійне навчання у поєднанні з викладанням вчителя.
Company Logo
Саприкіна Н.О.
www.themegallery.com
Технологія використання
сервісів Web 2.0
на уроках української мови
Мотиваційний етап
1
Цілевизначення
2
• Створення емоційного настрою (візуальна поезія,
поетичний калейдоскоп, текст із квітів);
• Актуалізація суб’єктного досвіду (плейкастпровокація / гіпотеза).
• Текст -
кінцева ціль уроку (створення
вікі-статті).
Вивчення нового матеріалу
“Контент”сервісів - об’єкт:
♦ лінгвістичного дослідження;
♦ стилістичного екперименту;
♦ спостереження над мовними явищами;
3 ♦ редагування;
♦ аудіювання;
♦ конструювання.
Рефлексивно-оцінювальний етап
• Текст-відповідь, що пишеться у блозі
(показник результативності роботи на уроці).
4
www.themegallery.com
Company Logo
1
2
3
4
4
5
Реалізація
Розвиток
Підвищення
компетент- Вироблення життєтвор- Формування якісного
Забезпечується
нісного
чості
умінь і
рівня
комунікареалізація
підходу компетентнісн
до
для
навичок
використантивних
вивчення
працювати
з подальшої компетентня
ого підходу
до
української
вивчення
інформацією. реалізації
наочності
ностей.
мови і української
особистості
на уроці.
літератури. мови.
в соціумі.
Саприкіна Н.О.
www.themegallery.com
Company Logo
Творчі та навчальні досягнення учнів
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Всеукраїнська
олімпіада з
базових дисциплін
ІІІ м.
(ІІ етап)
-
-
ІІ м.
(ІІ етап)
-
Міська олімпіада
“Крок” серед
5-7 кл.
-
ІІ м.
-
-
-
Міжнародний
дитячий конкурс з
укр. мови ім.
Петра Яцика
-
ІІ м.
(ІІ етап)
ІІІ м.
(ІІ етап)
-
ІІІ м.
(ІІ етап)
-
-
-
ІІІ м. (ІІ етап)
Секція “Фольклор”
Мала академія
наук
ІІ м. (І етап)
Секція “Укр.мова”
ІІІ м. (І етап)
Секція
“Мистецтвознавство”
І м.
(обласний етап)
Предметні
І м.
конкурси
(Всеукраїнський
www.themegallery.com етап)
-
ІІІ м.
(обласний конкурс)
І м.
(ІІ етап)
ІІІ м.
(обласний
конкурс)
ІІ м.
(ІІ етап)
Company
Logo
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Міські,
обласні заходи
Семінар
“Використання
комп’ютера на
уроках української
мови та літератури”
(РЕПЛ, листопад
2007 р.).
Семінар
“Сучасна
українська
література:
постмодернізм”
(ЗОШ №23,
лютий 2009 р.).
Конференція “Тисячолітній
Загребельний” (ЗОШ №11,
грудень 2009р.).
Міжнародна науковопрактична конференція
„Професійний розвиток
педагога в системі
безперервної післядипломної
освіти» (РОІППО, лютий
2010).
Семінар для методистів
“Проектна технологія на
уроках української мови та
літератури” (ЗОШ №26,
травень 2010 р.)
Виставкаярмарка пед.
творчості
Учасник міського
етапу
ІІІ місце
(міський та
обласний етапи)
І місце
Регіональний конкурс
“Галицький проект2010”
ІІ, ІІІ м.
(міський етап)
Публікації
Година спілкування
(Виховні години для
сучасних дітей: 911кл.
(Бібл.“Шкільного
світу”).
Конспекти уроків
(журнал
“Розмаїтості”).
Стаття у посібнику
РОІППО “Проблеми і
перспективи
застосування
інформаційнокомунікаційних
технологій у
педагогічній діяльності”
Стаття у посібнику РОІППО
“Використання соціальних
сервісів як засобу
навчальної діяльності”
Обл. творча
група “Проблеми
і перспективи
застосування ІКТ
у педагогічній
діяльності” (кер.
Марченко О.М.)
Обл. творча група
“Проблеми і
перспективи
застосування ІКТ у
педагогічній
діяльності” (керівник
Крутова Н.І.).
Міська творча група
“Використання
комп’ютера на
Творчі групи
уроках української
мови та літератури”
(кер. Линь О.С.).
www.themegallery.com
2010-2011
2011-2012
Міське об’єднання вчителів
української мови та
літератури (серпень 2010 р.)
Міжрегіональна науковопрактична конференція
“Застосування технології
Веб 2.0 у педагогічній
діяльності” (РОІППО,
жовтень 2010 р.)
Обл. творча група
“Проблеми і перспективи
застосування ІКТ у
педагогічній діяльності”
(керівник Крутова Н.І.).
Обл. творча група
“Проблеми і перспективи
застосування ІКТ у
педагогічній діяльності”
(керівник Крутова Н.І.).
Company Logo
www.themegallery.com
Company Logo
Контактна інформація
Саприкіна Наталія Олександрівна,
учитель української мови та літератури
Місце роботи: м. Рівне, вул. Вербова, 42
Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №23
Телефони: роб. 5 - 42 - 66;
моб. *********
Ел. пошта: **********
LOGO
Автор
rv.nata
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
67
Размер файла
5 656 Кб
Теги
портфоліо
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа