close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Драматико-педагогічний метод на уроках світової літератури

код для вставкиСкачать
 ДРАМАТИКО
-
ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕТОД НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Матеріали досвіду роботи вчителя вищої категорії Сердюк Олени Костянтинівни
м. Бердянськ
2013
СЕРДЮК Олена Костянтинівна
1991
р
.
–
Запорізький
державний
університет
,
спеціальність
–
російська
мова
та
література
Стаж роботи: 33 роки
Кваліфікаційна категорія: вища
Звання: старший вчитель
1980
р
.
–
Бердянський
державний
педагогічний
інститут
ім
.
П
.
Д
.
Осипенко
,
спеціальність
–
педагогіка
і
методика
початкового
навчання
;
Щоб виховувати іншого, ми повинні насамперед виховати себе
М.В. Гоголь
Провідною
педагогічною
ідеєю
автора
є
створення
умов
для
розвитку
творчих
здібностей
учнів,
реалізація
їх
творчого
потенціалу
шляхом
залучення
їх
до
різних
видів
навчальної
та
позанавчальної
діяльності
засобами
шкільної
театральної
педагогіки
.
Стрижнем
шкільної
театральної
педагогіки
стає
драматико
-
педагогічний
метод
,
що
проголошує
ідею
«автономії»
учнів
у
навчальному
процесі
і
повністю
орієнтований
на
дію
.
Автономія
навчання
тісно
пов’язана
з
поворотом
до
зорієнтованого
на
учня
навчання,
що
перегукується
з
поняттям
індивідуалізації
навчання
.
Учитель
ніби
виконує
роль
драматурга
:
він
пише
сценарій,
визначає
дійових
осіб,
моделює
їх
дії,
готує
необхідні
вербальні
та
невербальні
опори,
задає
тон,
створює
атмосферу
для
комунікації
та,
спостерігаючи
за
процесом
засвоєння,
оцінює
дії
його
учасників
.
Адже
великий
китайський
філософ
Конфуцій
казав
:
«Я
чую
і
забуваю
.
Я
бачу
і
згадую
.
Я
роблю
і
розумію»
.
Вибір
даної
проблеми
обумовлений
актуальністю
компетентісного
підходу
у
системі
освіти
і
важливістю
урахуванню
такого
критерію
педагогічної
діяльності
вчителя
-
словесника,
як
креативність
,
що
безпосередньо
пов’язано
з
поняттям
«творчої
майстерності»
.
Адже
саме
креативність
дозволяє
вчителю
здійснювати
творчий
підхід
до
вибору
методів,
форм
і
способів
педагогічної
взаємодії,
що,
в
свою
чергу,
забезпечує
ефективність
компетентісного
навчання
.
Основною
метою
своєї
педагогічної
діяльності
автор
вважає
формування
засобами
різних
видів
мистецтва
гармонійно
розвиненої,
духовної,
суспільно
активної
особистості,
здатної
реалізувати
свій
творчий
потенціал
у
сучасних
швидкозмінних
соціально
-
економічних
умовах
.
Виходячи
з
основної
мети,
задачі
досвіду
сформульовані
наступним
чином
:
Розвиток
емоційної
сфери
учнів,
їх
інтелектуальних
і
творчих
здібностей
шляхом
залучення
до
різних
видів
творчої
діяльності
як
на
уроці,
так
і
на
позакласних
заходах
;
Оволодіння
учнями
навичками
спілкування
і
колективної
творчості
;
Активізація
мисленнєвого
процесу
і
пізнавального
інтересу
шляхом
включення
учнів
до
різних
видів
пошукової
та
дослідницької
діяльності
;
Залучення
учнів
засобами
навчальної
та
позанавчальної
діяльності
до
загальнолюдських
цінностей
.
Керуючись
поставленою
ідеєю
і
взявши
за
основу
Державні
стандарти
освіти,
розроблені
з
урахуванням
основних
напрямків
модернізації
загальної
освіти
,
зміст
своєї
навчально
-
виховної
роботи
на
уроках
світової
літератури
автор
бачить
наступним
чином
.
Вивчаючи
літературні
твори,
працюючи
над
основними
історико
-
літературними
відомостями,
теоретико
-
літературними
поняттями,
формуючи
в
учнів
необхідні
знання,
уміння
й
навички,
автор
реалізує
у
роботі
концепцію
засвоєння
літератури
як
мистецтва
слова
на
основі
творчої
діяльності
.
Тому
«художній
твір
вивчається
як
результат
творчої
діяльності,
як
культурно
-
знакове
явище,
як
естетичне
перетворення
реальності»
(А
.
Г
.
Кутузов)
.
Для
втілення
у
життя
провідної
педагогічної
ідеї
автором
творчо
реалізуються
елементи
систем
розвиваючого
навчання
з
направленістю
на
розвиток
творчих
якостей
особистості
І
.
П
.
Волкова,
Г
.
С
.
Альтшуллера
,
І
.
П
.
Іванова,
апробуються
нові
програми
і
підручники
зі
світової
літератури,
художньої
культури,
орієнтовані
на
розвиток
пізнавальної
активності
учнів
.
Автору
близькі
також
ідеї
Л
.
С
.
Виготського
про
розвиток
уяви
і
творчості
у
дитячому
віці
;
системи
театральної
творчості
Є
.
Ю
.
Сазонова
;
розвідки
про
психологію
дитячої
творчості
Є
.
В
.
Коротаєвої
,
А
.
П
.
Єршова,
Л
.
М
.
Нєкрасової
,
В
.
М
.
Букатова
,
Е
.
Г
.
Чурілової
,
на
основі
яких
був
створений
власний
план
роботи
шкільного
театру
«Слово
…
»
http
:
//www
.
youtube
.
com/watch?v=sH
-
wL
1
pPHdA&feature=player_detailpage
http
:
//www
.
youtube
.
com/watch?feature=player_detailpage&v=e
-
4
D
0
Os
0
Vg
4
Результативність
досвіду
«Драматико
-
педагогічний
метод
на
уроках
літератури»
спостерігається
на
основі
показників
моніторингу
навчальних
досягнень
учнів
(високий
і
достатній
рівень
становить
75
-
98
%
)
;
-
участі
учнів
в
олімпіадах,
інтелектуальних
конкурсах
та
творчих
заходах,
про
що
свідчать
дані
результати
:
Рік
Захід
2011
-
2013
Участь у міжнародному конкурсі «
Русский медвежонок –
языкознание для всех
»
2012
Участь в олімпіаді з російської мови
Вовк Аліна (9 клас) ІІІ місце
Участь в олімпіаді з дисципліни «основи християнської культури»
Біленький Сергій (10 клас) І місце
2012
Участь у науково
-
поетичних читаннях «Видюще око поета
», присвячених творчості Адама Міцкевича
доповідь Вовк Наталії (11 клас)
2013
Зустріч одинадцятикласників
із президентом Української асоціації викладачів зарубіжної літератури, професором Ковбасенко Ю.І
.
-
із
20
минулорічних
випускників
7
обрали
філологічний
напрям
:
6
учнів
вступили
до
Інституту
філології
Бердянського
державного
педагогічного
університету,
1
–
до
Київського
лінгвістичного
університету
.
ЗРОСТАННЯ РІВНЯ КРЕАТИВНОСТІ В 11 КЛАСІ (за опитувальником креативності Джонсона)
Тестування
за
опитувальником
креативності
Джонсона
проводилося
в
11
класі
з
метою
вияву
характеристик
творчого
мислення
та
поведінки
.
Більшість
учнів
навчаються
у
даного
вчителя
з
5
-
го
класу,
що
дає
можливість
прослідкувати
зріст
їх
творчих
можливостей
з
перших
днів
навчання
у
школі
ІІ
ступеня
.
Для
спостереження
за
зростанням
творчого
потенціалу
учнів
за
період
їх
навчання
у
школі
ІІІ
ступеня
цей
тест
був
проведений
у
І
півріччі
10
та
11
класів
.
Отримані
показники
зафіксовані
у
таблиці
«Результати
діагностики
креативності
учнів
11
класу
в
2013
році»,
за
ними
була
створена
діаграма
.
№
п/п
Прізвище, ім’я учня
Результат тестування в 10 класі, бали
Результат тестування в 11 класі, бали
Різниця результатів, бали Різниця результатів, відсотки
1
Аліханова
Ізабелла
24
26
2
8,3
2
Біленький Сергій
33
34
1
3,0
3
Грядунова
Наталія
27
28
1
3,7
4
Гуня Євгеній
31
33
2
6,5
5
Довга Христина
30
32
2
6,7
6
Жадан Константин
28
28
0
0
7
Івова Єлизавета
29
31
2
6,9
8
Карнозов Ігор
24
23
1
-
4,2
9
Колесник Ростислав
26
28
2
7,7
10
Косенко Кирило
32
33
1
3,1
11
Латиш Ольга
30
32
2
6,7
12
Мазиєва Карина
28
30
2
7,1
13
Ніколайко Микола
26
26
0
0
14
Новосела Юлія
29
31
2
6,9
15
Тарасенко Ганна
25
26
1
4,0
16
Тесленко Катерина
29
30
1
3,4
17
Тіпакова Поліна
29
31
2
6,9
18
Чубей Віктор
24
25
1
4,2
Результати діагностики креативності учнів 11 класу в 2013 році
http
:
//www
.
docme
.
ru/doc/
140680
/ucha
-
uchus
.
_
http
:
//www
.
docme
.
ru/doc/
140685
/komp
-
tehnolog
… Таким чином, створюючи умови для реалізації творчого потенціалу учнів у навчальній та позанавчальній
діяльності, автор досвіду може констатувати зріст загальної культури учнів, їх духовно
-
морального потенціалу; позитивну динаміку їх творчих здібностей: близько 3% за рік, а також творчий зріст самого вчителя, підвищення рівня його професіоналізму.
Д
якую
за увагу!
Автор
toputh
toputh10   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
192
Размер файла
13 786 Кб
Теги
метод, педагогічний, драматико
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа